Meer informatie over naaktrecreatie bij de Isabellagriend

Het naaktrecreatieterrein is een onderdeel van het natuurgebied het Oolerveld van de Stichting het Limburgs Landschap. Het hele gebied wordt als natuurgebied beheerd. Een kudde galloways begraast het vastelandgedeelte dat Oolder Greend wordt genoemd. Het zijn rustige dieren waarvoor u geen angst hoeft te hebben. En die koeienflat zult u voor lief moeten nemen. Ga goed - zoals omschreven bij het toegangsbord - met hen en de overige natuur om. Het hele gebied zal hierdoor rijker en fraaier worden.
Vanaf begin 2015 leven er tijdelijk ook bevers op het terrein. Dit zijn overigens vooral nachtdieren.
Vuurtje stoken is verboden. In droge zomermaanden is het ook levensgevaarlijk voor iedereen.

Bereikbaarheid. Auto's kunnen en motorrijtuigen mogen het terrein niet op. Fietsers - in tegenstelling tot het welkombord - en voetgangers wel. De entree is gratis. U moet vanaf de rotonde bij de toegang 1,5 - 2,5 kilometer fietsen dan wel lopen voor een plekje op het naaktstrand. Om uw spullen mee te nemen moet u zelf voor transportvoorzieningen zorgen. Per boot is het naaktstrand eveneens bereikbaar. Let dan op de aanmeerregels.

De omvang van het gedeelte dat door naturisten kan worden benut is vrij exact met rood op onderstaand kaartje aangegeven. Beweeg u bloot BINNEN het met borden afgebakende gedeelte. Ook vanuit de boten kan meteen bloot het naaktstrand worden opgegaan. Geniet van het blote verblijf in de natuur en lever bijdragen waardoor de naturistische kwaliteit, de naam en faam van het terrein voor de buitenwacht toeneemt. Het terrein is uitermate geschikt voor naturisme en dat willen we bevorderen. Gedragingen die daar afbreuk aan doen, kunnen rekenen op een gepaste reactie van bestuurszijde, maar u kunt ook zelf uw verantwoordelijkheid nemen als u gedragingen op ons naaktstrand niet passend vindt. Dat werkt – als men het rustig doet – vaak het beste.
Overigens is op 27 mei 2009 het volgende artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening in werking getreden. Dit artikel handelt over: Zoeken van contact, verrichten van handelingen van seksuele aard.
De tekst luidt:
Het is verboden binnen het gebied rondom de plas genaamd “Driehoek” (Isabellagriend red.)
a. Zich op te houden met het kennelijke doel gericht contact te zoeken tot het aldaar verrichten van handelingen van seksuele aard;
b. Al dan niet met een ander of anderen handelingen te verrichten van seksuele aard.
Er is voor overtreders een stevige straf bepaald.
Bloot alleen BINNEN het met rood en met borden afgebakend gedeelte.
Daarbuiten is het overal gekleed.
Dus niet bloot van het terrein naar de Maas en langs de Maas.
Dus ook niet bloot naar en over het pad langs of aan de oevers van de Oolderplas.
Dus ook niet bloot bovenop de dijk richting Oolderplas.
U verblijft en zwemt geheel op eigen risico in het gebied. Noch de Stichting het Limburgs Landschap noch de Stichting Naturisme Isabellagriend noch andere instellingen of de overheid aanvaarden enige aansprakelijkheid. Als Stichting Naturisme Isabellagriend letten we er wel op of er geen blauwalg, botulisme en verontreinigingen optreden en zullen we dit soort zaken - zoals in het verleden - melden bij de verantwoordelijke instanties, zodat eventuele waarschuwingen en maatregelen worden gerealiseerd.

Parkeervoorzieningen. Vanaf 1 mei -31 september geldt een parkeer- en stopverbod in de straten direct bij de toegang. Ook in de berm mag men daar dan niet parkeren. U kunt op een bon rekenen als u daar toch parkeert.
Op de rotonde bij de toegang kunt u de auto altijd gratis parkeren totdat deze vol is. Parkeer correct. Blokkeer nooit doorgaande wegen i.v.m. hulp bij calamiteiten en evenmin de toegang tot het terrein en tot het fietspad over de dijk langs het parkeerterrein van het Surfstrand Oolderplas.
Als de parkeerplaats bij de rotonde vol is, zult u uw auto helaas verder weg van de toegang moeten parkeren.
Zorg ervoor dat we niet te boek komen te staan als "de veroorzakers van parkeeroverlast" voor de bewoners van Ool op drukke dagen. Je krijgt gauw een naam ook al weet je dat andere bezoekers van de Oolder Greend minstens medeveroorzaker zijn.

Afval moet u zelf mee naar huis nemen, zoals de meeste naturisten altijd al gewend zijn om te doen. Zorg dat u bij voorbaat al een plastic zakje meeneemt om het in te doen. Houdt het terrein schoon. En u weet het ... als iemand ergens afval op het terrein achterlaat dan is het op die plaats spoedig een 'puinzooi'. Wees zo verstandig om daarom ook het eventuele afval dat een ander achterlaat al meteen mee te nemen. Laat het ook niet achter bij het toegangshek. Vuilstorten is daar verboden.

Laat nergens iets onbeheerd liggen op het terrein; verloren en gevonden voorwerpen. Helaas moeten we vaststellen dat elk jaar weer enkele malen iets van iemand wordt gestolen. Dat kan heel vervelende gevolgen hebben, zo hebben we al eens iemand met alleen een geleende broek naar huis gebracht en was deze persoon al zijn verdere spullen kwijt. Je kunt altijd aan een ander vragen op je spullen te letten of die in beheer geven om even een rondje te lopen. Zeker vaste bezoekers zijn bereid dit te doen en uiteraard kun je hen daarna een wederdienst bewijzen door even op hun spullen te passen. Dit alles bevordert ook sociale contacten, dus gewoon doen dat is wel zo veilig.
Gelukkig worden verloren spullen ook gevonden en dan vaak ingeleverd bij leden van het bestuur. Vaak hebben we spullen terug kunnen bezorgen. Kortom bent u iets kwijt ga dan bij hen te rade. Iedereen verwijst u graag naar hen.

Honden los laten lopen is verboden op het terrein. Ook al zegt niemand hier iets van. Voor de koeien is het vervelend. Ruim met name de uitwerpselen van uw hond op. Deze kunnen besmet zijn met de zogenaamde Neospora caninum parasiet. U merkt daar niets van en uw hond wordt niet ziek. Als de uitwerpselen van uw hond in aanraking komen met het voedsel van een koe en juist dus ook van galloways, dan kan de koe besmet raken. Er komen geen gezonde kalveren meer en de ziekte wordt verder door de koeien zelf overgedragen.

Let a.u.b. ook op teken. Ze komen op het terrein steeds meer voor. Download de app: Tekenbeet.

Reageren. Mogelijk heeft u vanwege de hiervoor geschetste wijze van toegang toch nog problemen om het terrein te bezoeken. Juist hen zouden we op willen roepen bij een van de bestuursleden (Frits van Leuven, Jan Heesen en Ad van Zeeland) hun reactie neer te leggen. Dat kan persoonlijk, schriftelijk of per e-mail of door ons desnoods via via aan te spreken op het terrein. Uw reacties zullen we gebruiken om te bekijken hoe we daar toch het een en ander aan kunnen doen. Met name personen die vanwege duidelijke gezondheidsredenen echt niet zonder auto op het terrein kunnen komen vragen we om te reageren. Voor hen hebben we onder voorwaarden oplossingen geregeld.

Hiernaast is het zo dat iedereen die wensen heeft bij het bestuur terecht kan. Dit alles wil niet zeggen dat we alles kunnen oplossen. Zo moeten we er rekening mee houden dat de Stichting het Limburgs Landschap het terrein als een natuurgebied wil beheren. We hopen u hiermede voldoende te hebben geďnformeerd. Op het terrein zelf kunt u de bestuursleden aanspreken voor verdere informatie. Vaste bezoekers zullen u gaarne naar hen verwijzen.

Bijdrage in de vorm van een vrijwillige donatie aan onze stichting kunt u overhandigen aan onze penningmeester Jan Heesen. Het richtbedrag voor de donatie is 10 euro per persoon op jaarbasis. Bestuursleden gaan ook rond om u dit te verzoeken, opdat we als naaktrecreanten nog lang van het terrein kunnen blijven genieten en daarvoor alle benodigde service kunnen inzetten.

Abonneer u - middels onderstaand email-adres - op onze Nieuwsbrief als u goed op de hoogte wilt blijven van uw belangen rond het terrein in verband met het komende bestemmingsplan Oolderplas en als u daarvoor samen met het bestuur wilt opkomen.

Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend

Email: info@naturisme-isabellagriend.nl