Nieuws van de Stichting Naturisme Isabellagriend
Bovenaan staat altijd het laatste nieuws onder de datum.

06 januari 2018 Hoogwater, bevers en een droevig bericht over het overlijden van Leo Janssen.

Foto vanaf het toegangshek

Vanaf eerste bocht asfaltweg richting Maas

Vanaf eerste toegang tot terrein

Vanaf tweede toegang tot terrein

Bevers die hun best hebben gedaan.

Vanuit andere hoek. Foto's van Eduard Selder

Via omwegen bereikte ons pas na de kerstdagen het droevige bericht dat Leo Janssen op 16 december 2017 op 77 jarige leeftijd plotseling is overleden. Hij was een graag geziene, vaste en altijd goed gehumeurde bezoeker van het terrein. Wij zullen hem blijven herinneren met zijn prikkelende opmerkingen en de bijbehorende positieve draai tot slot. Het bestuur heeft in deze zin zijn medeleven aan zijn familie en nabestaanden overgebracht.

20 december 2017 Eindejaarswensen 2017
Fijne feestdagen en een voorspoedig en zonnig 2018
28 september 2017 Gisteren is een bril gevonden.
Gisteren is een bril in een etui gevonden op het terrein op ongeveer 50 meter vanaf de eerste toegang. We hebben de bril aangemeld bij https://www.verlorenofgevonden.nl/. De bril is terug te bekomen bij het bestuur; stuur een mail naar info@naturisme-isabellagriend.nl.

27 augustus 2017 Onze hoffotograaf was deze dag aan het werk

Schaatsenrijder foto van Gé Driessen
Bruin Blauwtje foto van Gé Driessen Gé Driessen maakte deze mooie dag weer prachtige foto's. Hierboven ziet u de zogenaamde Schaatsenrijder. Ook de onderkant is mooi te zien. Schaatsenrijders zijn wantsen die op vier van hun zes poten over het water schaatsen. Of lopen. Of roeien. Ze zetten zich af tegen de golfjes die ze zelf veroorzaken. Hun pootjes vormen kuiltjes in het wateroppervlak. Die pootjes zijn dicht begroeid met een microscopisch kleine haardos. Al die minihaartjes drukken kuiltjes in het water. Tussen de haartjes zit lucht, waardoor ze gemakkelijker op het water blijven.
Links ziet u een Bruin Blauwtje. In Nederland komt het bruin blauwtje het meest aan de kust, in het midden van het land en in Zuid-Limburg voor. In Nederland is er nog een blauwtjes soort, namelijk het Icarusblauwtje, die in hetzelfde habitat leeft en ook vaak op ons terrein is te zien. Deze wordt weleens verwisseld met het bruin blauwtje. De vrouwtjes van beide vlindersoorten lijken erg op elkaar en als ze aan het vliegen zijn is het verschil niet zichtbaar. Het icarusblauwtje heeft aan de onderzijde van de voorvleugel een duidelijke wortelvlek die het bruin blauwtje mist.
De rups rechts, een mooi gekleurd exemplaar is van de Zuringuil. De Zuringuil (Acronicta rumicis) is een nachtvlinder uit de familie van de nachtuiltjes. Het is een vlinder die algemeen voorkomt nabij de duinen en zandgrond in het binnenland, maar ook daarbuiten in allerlei open gebieden, tuinen en parken. De rups is tot 38mm groot en zwart met roodachtig bruine haarborstels; over het midden van de rug een rij rode vlekjes met aan weerszijden een rij grotere, witte vlekken; onder de lijn van de witte spiracula een band van rode en oranje vlekken; kop zwart met bruine tekening. Ze is te zien in de maanden juni-oktober en overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag. Haar habitat is op allerlei open gebieden, waaronder graslanden, natte weiden, heiden, parken en tuinen en is gek op diverse kruidachtige en houtige planten, waaronder zuring, weegbree, hop, duinroos, wilg, braam en meidoorn.
Rups Drietand foto van Gé Driessen
25 augustus 2017 Goed gesprek met de nieuwe directeur van de Stichting het Limburgs Landschap.
Gisteren vond op initiatief van wethouder Raja Fick-Moussaoui - vergezeld door Rob Gerardts - een prima overleg plaats tussen Wilfred Alblas (nieuwe directeur) en Jos Berends van de zijde van het Limburgs Landschap en ons bestuur.
Kern van de gemaakte afspraken is dat we samen in een overeenkomst gaan vastleggen welke ieders inzet zal zijn voor een goede uitoefening van naaktrecreatie op het daartoe aangewezen gedeelte van het natuurgebied Oolder Greend. Die inzet wordt uitgesplitst naar te vervullen taken, verantwoordelijkheden en voorwaarden daarvoor, zodat een en ander ook van tijd tot tijd geëvalueerd kan worden. De overeenkomst wordt gebaseerd op het huidige gebruik en de huidige inzet van het bestuur.
Zodra meer bekend is over deze overeenkomst hoort u meer van ons.

24 augustus 2017 Zomerdag van gisteren druk bezocht.
Gisteren waren er uitzonderlijk veel bezoekers. Die hebben heerlijk genoten van de warme dag na het wisselvallige weer van de laatste tijd. Het was zo druk dat men elkaar soms bijna voor de voeten liep op de wandelpaden. Parkeren voor op de rotonde was al vrij vroeg niet meer goed mogelijk en met excuses voor de bewoners van Ool moesten velen in het dorp langs de wegen parkeren.

Een bezoeker heeft echter in behoorlijk mindere mate genoten, want toen hij met zijn scooter het terrein op wandelde kreeg hij een verbaal van 100 euro van de stadswacht. Wellicht is het in dit verband nog eens goed erop te wijzen dat motorrijtuigen het terrein niet opmogen en dat men een verbaal krijgt ook als men er niet mee rijdt.

Opvallend aanwezig waren gisteren ook een bepaald soort vlinders de zogenaamde Landkaartjes. Ze waren op verschillende plaatsen op het terrein te zien. De vlinders van gisteren behoren tot de zogenaamde zomergeneratie en die hebben zwarte bovenvleugels met langs de achterrand een oranjerode gevlekte band en over het midden van de vleugel een witte band. Er bestaat ook een voorjaarsgeneratie en bij die Landkaartjes is de bovenkant van de vleugels oranjebruin met een zwart vlekkenpatroon, waardoor de vlinder enigszins doet denken aan een parelmoervlinder. Met een lokmiddeltje ging dit Landkaartje bij bezoekers op de vingers zitten.

12 augustus 2017 Plannen Oolderplas ter ziele.
Dit is de kop van een artikel op de Roermondse regiopagina's van de Limburgse kranten van vandaag. Wij hebben hier al eerder over bericht op 6 juni (zie hieronder).
Er worden door René Gerarts van de Stichting het Limburgs Landschap drie factoren voor aangegeven. Het paviljoen zou door de compensatieregeling (20 % van de investering vanwege binnendijks bouwen) te duur worden. Onderhoud van de nieuwe doorgang was qua verantwoordelijkheid niet te overzien en de derde was de weerstand vanuit Ool bij de presentatie van de plannen. Jan Theunissen betreurt een en ander ten zeerste. Hij hoopt mee te kunnen liften op de compensatieregelingen die verband houden met de initiatieven van Perry Houkes bij de Noorderplas en in de Weerd. Welke waterverlagende maatregelen daar getroffen moeten worden is echter onduidelijk. Welke er precies bij de Oolderplas zouden moeten komen, is overigens ook nooit helemaal helder geworden.

7 augustus 2017 Gisteren op L1-TV een uitzending over nieuwe natuur in het Midden-Limburgse Maasplassengebied.

Beeld uit aflevering vanaf de Isabelle Greend
Maurice Nijsten filmde voor deze aflevering op zondag 6 augustus de nieuwe natuur in vooral het gebied van de Isabelle Greend. Dat is het gebied tegenover de botenkant van ons naakt-terrein. Op de paarden na is alles wat in deze film voorkomt aan natuur ook op ons terrein te zien. De Isabelle Greend is vanuit Merum bereikbaar.
Als u de aflevering en de informatie daaromtrent nog eens wilt bekijken, dan kan dat hier: Natuurlijk-limburg-naar-de-oolderplas

7 augustus 2017 Blauwalg in de Oolderplas en aan de botenkant van het terrein.
Verdere informatie: http://www.zwemwater.nl/blauwalgen

27 juni 2017 Natuur-informatie update over de nieuwste ontwikkelingen.
Foto van Ad van Zeeland Foto van Ad van Zeeland
Iets voor het midden in het zandpad naar achteren naar de tweede toegang tot ons terrein hebben de bevers behoorlijk huisgehouden. Er zijn de laatste tijd in dit stukje wel een tiental bomen omgelegd. Blijkbaar vinden ze deze wel bijzonder lekker. Of is juist het omleggen van bomen hun sport.

Op dit moment treffen we nog een futenpaar op het water aan met drie jongen. Ze zijn nu alweer een stuk groter. Op 18 juni jonstleden filmden we dit paar met haar drie jongen nadat ze waarschijnlijk net uit het ei waren. De jongen futen worden dan nog op de rug van een van de ouders vervoerd en dat is een heel apart gezicht. We hebben het filmpje op Youtube gezet. Futenpaar met drie pasgeboren jongen

Als je op het Adtepad -struinpad aan de noordwestzijde van ons terrein- loopt, kun je daar mooie riviernatuur bekijken, maar ook beluisteren. In het riet hoor je dan naast de kikkers vaak een soort geknoter van vogels, maar zien doe je ze bijna nooit. Het is ons pasgeleden gelukt zo'n knoteraar te filmen, terwijl hij of zij ook geluid maakt. Het blijkt de Kleine Karakiet te zijn. We hebben ook dit filmpje op Youtube gezet. Kleine Karakiet

Wie de laatste tijd wel eens gewandeld heeft door het struinpad In the middle of Nowhere zal het zeker voor de middag opgevallen zijn dat veel takken van bomen een winterse uitstraling hadden. Zier hieronder. Dit is veroorzaakt door door de vlokken die van de populieren en wilgen naar beneden zijn gekomen. Op sommige dagen leek het op bepaalde plekken te sneeuwen. Hieronder een paar tegenlicht opnames.
Foto van Ad van Zeeland Foto van Ad van Zeeland
25 juni 2017 Gisteren is de open/kennismakingsdag voortijdig afgebroken; vandaag gaat deze niet door.
Toen gisteren om twee uur nog geen bezoekers naar onze informatiestand waren gekomen en het bewolkt bleef met een steeds kouder waaiende wind en wat motregen heeft het bestuur de open/kennismakingsdag met naaktrecreatie afgebroken.
Voor vandaag was iets beter weer aangekondigd maar de harde wind van 4 beaufort blijft en we krijgen van 11 tot 17 uur in totaal 36 minuten zon voorspeld. Het bestuur schat daarom in dat we geen bezoekers kunnen verwachten.
Mocht u toch nog gekomen zijn, dan excuses en we heten u graag welkom op een zonnigere dag. Dan zal ons terrein u ook meer aanspreken en geven we u graag alle informatie. Kijk overigens verder op deze site en dan zult u al heel veel aan de weet kunnen komen.

18 juni 2017 Nog 2 Open/Kenningsmakingsdagen Naaktrecreatie op zaterdag 24 en zondag 25 juni van 11:00 - 17:00 uur.
logo maasplassen nautique In het kader van Maasplassen Nautique organiseert de Stichting Naturisme Isabellagriend ook dit jaar weer open/kennismakings-dagen bij de Isabellagriend ten westen van de Oolderplas. Ga bij Broekstraat 1 De dijk op. Parkeer daar de auto als dat nog mogelijk is of anders in de buurt. Let op het parkeerverbod direct bij de bocht en wandel dan via het toegangshek naar het westen en volg de richtingborden. Het is een eindje wandelen.
De toegang is gratis.
Iedereen die eens de sfeer wil proeven van naaktrecreatie, van alle ins en outs daarvan en of van het terrein en haar bijzondere natuur wordt op deze dag door het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend van harte welkom geheten. U zult gekleed ontvangen worden en hoeft zelf niet uit de kleren, maar dat mag bij zonnig weer wel.
Het terrein maakt deel uit van het natuurgebied de Oolergreend en de ontwikkeling daarvan is er gedurende het hele jaar te volgen. Er zijn struinpaden en men kan er met enkele slagen zwemmen een rondwandeling maken. Er zijn galloways, bevers, eenden, zwanen, futen, meerkoeten, allerlei vlinders, insecten, kruiden enzovoort. Puur natuur, gezellig en blootgewoon natuurlijk in alle vrijheid. Er zijn echter geen voorzieningen. Natuurlijk gelden er ook wat regels die we eveneens gaarne uitleggen. Nogmaals u bent van harte welkom. Is het slecht weer, maar daar ziet het dit jaar niet echt (wel koeler en minder zon) naar uit, kom dan gewoon op andere dag eens langs.
Zie verder eventueel ook de informatie (bijvoorbeeld routeplanner) hieronder bij de volgende items.

11 juni 2017 Kennismakingsdag met naaktrecreatie 2017 zeer succesvol.

Het was prachtig weer; het was druk en gezellig op het terrein; een tiental mensen kwamen echt voor de eerste keer eens kijken; veel oude bekenden die al een tijdje niet meer op het terrein waren, waren er ook; meer dan tien bezoekers overhandigden via via hun donatie aan de pennigmeester. Kortom zeer geslaagd op allerlei fronten. Foto is nog van 's ochtends vroeg. 's Middags was het heel druk.

6 juni 2017 Nieuwsbrief extra-editie 06-06-2017.
Deze nieuwsbrief gaat over de laatste stand van zaken met betrekking tot het project en bestemmingsplan Oolderplas. Verheugend nieuws is het voorlopige behoud van de parkeerplaatsen op de rotonde. Er komt geen pannenkoekenhuis annex bezoekerspaviljoen en wellicht ook meer erkenning voor de Stichting Naturisme Isabellagriend. Verder bevat de nieuwsbrief een uitnodiging aan de abonnees, maar dat geldt ook voor de vaste bezoekers, om familie en bekenden mee te nemen naar de kennismakingsdag of deze ernaar te verwijzen. Zie voor meer info bij het volgende item.
Als u de nieuwsbrief ook wilt ontvangen, stuurt een bericht naar ons bekende adres info@naturisme-isabellagriend.nl met alleen als onderwerp: Aanmelding nieuwsbrief.
N.B. Ons IBANnummer is NL45INGB0004589638 t.n.v. Stichting Naturisme Isabellagriend. Tot onze spijt hebben we de laatste weken enkele kaartjes verspreid met een niet volledig nummer. Excuses als u problemen heeft ondervonden. Dit alles in verband met het eventueel overmaken van uw donatie 2017, waarvoor wij u overigens bij voorbaat dank zeggen.

3 juni 2017 Kennismakingsdag Naaktrecreatie 11 juni van 11 - 17 uur op ons terrein

Om alle nieuwsgierigen zelf eens te laten beleven hoe bevrijdend naaktrecreatie kan zijn, is er de jaarlijkse Kennismakingsdag. Ook de Stichting Naturisme Isabellagriend doet mee. Net als veel campings en verenigingen en andere terreinen in den lande openen we dan voor vrienden, familie, kennissen en buren. Iedereen die een kijkje wil komen nemen, is van harte welkom. Bij de Isabellagriend is sprake van een uniek terrein in een natuurgebied. Je kunt komen zonder je vooraf aan te melden. Je hoeft ook niet direct uit de kleren als je dat niet wilt. Maar het mag natuurlijk wel! Verder zullen we je over alle ins en outs van naaktrecreatie informeren en we serveren passend bij het terrein vlierbloesemlimonade. We zullen je ook niet bloot te woord staan.
Je vindt ons in Ool. In de bocht van de Broek- en Maasstraat (te bereiken via Herten/Roermond: Routeplanner) kan men de dijk oprijden en daar de auto parkeren. Bij en vanaf het toegangshek staan verwijs-borden. Het is daar nog een dikke kilometer lopen of fietsen langs de Oolderplas. Het verharde pad volgen dat na enige tijd afbuigt naar rechts en later onverhard wordt.
Het terrein maakt deel uit van het natuurgebied de Oolergreend en de ontwikkeling daarvan is er gedurende het hele jaar te volgen. Er zijn struinpaden en men kan er met enkele slagen zwemmen een rondwandeling maken. Er zijn galloways, bevers, zwanen, vlinders, insecten, kruiden enzovoort. Kijk te voren alvast op de natuur-pagina’s van de site.
Het bestuur brengt u op deze open dagen graag op de hoogte van de verblijfsmogelijkheden. Het terrein is conform de Algemene Plaatselijke Verordening geschikt voor naaktrecreatie. Het is er tijdens de gebruikelijke bezoekersuren goed en veilig toeven. Men kan er zich uitstekend onthaasten. Puur natuur, gezellig en blootgewoon natuurlijk in alle vrijheid. Er zijn echter geen voorzieningen. Natuurlijk gelden er ook wat regels die we eveneens gaarne uitleggen. Nogmaals u bent van harte welkom. Het ziet er naar uit dat het prachtig weer wordt.

29 mei 2017 Zo'n joekel van een karper zagen we nog niet eerder.

Deze morgen werd hij of zij dood en drijvend midden in de plas ontdekt. Al zwemmend hebben we hem met een stokje voortduwend naar de kant gebracht. Vervolgens was het een heel karwei om hem of haar op de kant te krijgen. Toen hebben we de karper gefotografeerd. Hij of zij was wel 85 centimeter lang, dik en opgezwollen. Zwaarder dan een dertigponder, zoals ze zeggen. Tenslotte hebben we hem of haar op een bladerhark en met schoppen met vereende krachten van meerdere bezoekers een definitieve rustplaats gegeven op een plek enigszins verwijderd van waar bezoekers komen. Hij of zij zal nog wel wat stankoverlast geven.
Deze karper is de vierde of vijfde vis, die wij de laatste paar weken uit het water hebben gehaald ter voorkoming van botulisme. Na de paaitijd van de vissen in de plas komt dit elk jaar wel voor.

21 mei 2017 Omgewaaide boom aan de (ofwel 'van') kant gemaakt.

Midden afgelopen week is de boom links waarschijnlijk omgewaaid. Hij was rot aan de onderkant, maar een stevige wind heeft hem afgelopen donderdagnacht waarschijnlijk omgelegd.
De weg van de eerste toegang langs de waterkant naar achteren was er volledig door versperd. Men moest echt een omweg erom heen maken.
Een volgende keer mag iemand die zoiets constateert overigens rustig een mailtje naar ons sturen.
Nadat gisteren onze voorzitter, Frits van Leuven, een en ander constateerde is hij vanmorgen op zondag samen met secretaris, Ad van Zeeland, met ieder een beugelzaag aan de slag gegaan om het pad weer vrij te maken. Na een uur en een kwartier stevig zaagwerk en met vereende krachten hebben ze de boom aan de kant gekregen en het pad weer helemaal vrij gemaakt zoals hier rechts op de foto te zien is.
Als de nood aan de man is, schuwt het bestuur ook op zondag de nodige zweetdruppels niet.
26 april 2017 Zondag eindelijk mogelijk beter weer. Let echter op teken.
taken-appKom er heerlijk van genieten op ons terrein, maaar we moeten ook een waarschuwing geven. Van een bezoeker hebben we vernomen dat hij bij een van de eerdere warme dagen dit jaar twee keer een teek heeft vastgesteld op zijn lichaam. Sinds kort is er nu alle informatie rondom teken te vinden op de zogenaamde RIVM app 'Tekenbeet'. Deze app is gratis te downloaden in de Google Play Store (Android) en in Itunes (voor Iphone). Met deze app kan iedereen (ook buiten, zonder internetverbinding!) opzoeken hoe teken eruit zien en wat je moet doen om teken correct en snel te verwijderen. Teken komen voor op veel plaatsen in Nederland. Ze leven in hoog gras en struikgewas en lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn besmet met de Lyme-bacterie. Teken kunnen deze bacterie overbrengen en zo de ziekte van Lyme veroorzaken. De ziekte van Lyme is meestal goed te behandelen met antibiotica.
De app verwijst ook naar Tekenrader nl waar u zich, als u een tekenbeer heeft opgelopen, kunt melden om mee te doen aan onderzoek naar tekenbeten en de ziekte van Lyme. Als u een rode ring of vlek meldt, kunt u uitgenodigd worden voor het LymeProspect-onderzoek naar langetermijngevolgen van de ziekte van Lyme.
Een gewaarschuwd mens telt voor drie.

26 april 2017 Inhoudelijk en Financieel Jaarverslag 2016
Vandaag heeft het bestuur het inhoudelijk en financieel jaarverslag 2016 uitgebracht. U kunt het hier aanklikken. Het is ook in de linkerkolom te vinden onder het kopje Jaarverslagen; daar zijn ook de verslagen van voorgaande jaren te vinden.
Vooral in de eerste heft van het vorig jaar is er veel gebeurd, deels als gevolg van actiteiten eind 2015. Leest u daarvoor het een en ander maar grondig door.
Het bestuur wil verder maar nu in positieve zin uw aandacht vragen voor de financiën. De inkomsten zijn mede door een actieve instelling van het bestuur groter uitgevallen dan de uitgaven. Van een neerwaartse spriraal gaat het zeer duidelijk weer opwaarts. Wij danken alle gul gevende bezoekers en roepen u op zo door te gaan. Overhandig bestuursleden op het terrein uw donatie of maak deze over.
Zoals u weet is deze donatie een vrijwillige bijdrage - u mag zelf het bedrag bepalen - maar we geven u als gewenst richtbedrag: 10 euro per persoon op jaarbasis. Het bestuur heeft de eerste donaties van 2017 al weer in dankbaarheid ontvangen. U kunt uw donatie op het terrein aan een van de bestuursleden (Frits van Leuven, Ad van Zeeland en Jan Heesen, penningmeester) overhandigen. Overmaken doet u op ons IBANnummer. Dat is immers zeker zo gemakkelijk, want zo hoeft u geen geld mee te nemen naar het terrein. IBANnummer is NL45INGB0004589638 t.n.v. Stichting Naturisme Isabellagriend, zie ook de homepage van de site. Wij rekenen op u om het ook in de toekomst mogelijk te maken dat u op ons kunt rekenen en danken u bij voorbaat voor uw donatie.

21 april 2017 Zondag 23 april is het terrein 's middags tijdelijk moeilijk bereikbaar vanwege City Run Roermond.
Op 23 april 2017 vindt weer de jaarlijkse City Run Roermond plaats. Het parcours van de 10 kilometer en de 10 mijl loopt telkens in de tweede lus ook door Ool. De passagetijden zijn niet precies te geven. De 10 kilometer start om 12.30 uur en de 10 mijl om 14 uur. Er is overigens heel fris weer van onder de 10 graden voorspeld.

28 maart 2017 Meer als 20 graden
Ja, dat trekt ook de nodige bezoekers naar het terrein. Dat waren er zeker meer als vijftig en de rotonde bij het toegangshek was meteen alweer te klein.
Het seizoen is nu weer geopend en we hopen niet alleen deze week op nog enkele van die dagen van boven de 20 graden.
Overal is ook goed te zien dat de bevers dit jaar meer dan hun best hebben gedaan.

10 maart 2017 Nog nat op het terrein.
We waren er al eens eerder geweest, maar vandaag gingen we toch even kijken hoe het een en ander er bij stond na al die regen die gevallen is. Kort en krachtig is de conclusie dat het nog erg nat is op het terrein en dat het water nog altijd ongeveer een meter hoger staat dan normaal. Met boten aanleggen is nauwelijks mogelijk en het water is ook nog nauwelijks aan het zakken. Er zijn ook enkele droge plekken, de vogels fluiten en de knoppen zitten in de bomen.

15 december 2016 Nieuwsbrief nummer 8 is uitgebracht.
nieuwsbrief
Het bestuur heeft vandaag haar eerste maar tevens ook laatste nieuwsbrief van 2016 uitgebracht. Alleen dit gegeven al duidt er op dat de voortgang met betrekking tot het Project en het Bestemmingsplan Oolderplas in het afgelopen jaar gering lijkt te zijn. Maar mogelijk heeft het bestuur niet op alles zicht. Wat betreft burgerparticipatie betreft stelt het bestuur dat er volgens haar zelfs van achteruitgang sprake is. Deze nieuwsbrief doet uit de doeken waarom dat volgens haar zo is en hoe een en ander gelopen is rondom de vegetatieverwijdering aan de noordzijde van de Oolergreend.
U ontvangt de nieuwsbrief alleen als u zich daarvoor heeft aangemeld. Dat kunt u doen door - als u het terrein bezoekt als naturist - een bericht te sturen via dit e-mailadres: info@naturisme-isabellagriend.nl. Als u dit hier gebruikt wordt het onderwerp van uw bericht automatisch "Aanmelding nieuwsbrief". De nieuwsbrief gaat om en over uw wensen in het project en bestemmingsplan Oolderplas.
Net als de vorige Nieuwsbrief eindigt nummer 8 met de eindejaarswensen van het bestuur.

29 november 2016 Boze reacties; goed communiceren is niet eenvoudig!
Afgelopen weekend en vandaag waren bestuursleden op het terrein om met eigen ogen de effecten van het verwijderen van bomen en struiken in het kader van het programma stroomlijn te aanschouwen. Opvallend waren de verschillende boze reacties die tijdens ontmoetingen met bezoekers in ontvangst werden genomen. Bezoekers waren boos omdat zij de tekst van de aankondiging van de uitvoering van het programma stroomlijn (zie hieronder) niet konden combineren met hetgeen zij van de daadwerkelijke uitvoering zagen. Voor hen was het niet begrijpelijk dat er bomen omgezaagd zijn op het voormalige parkeerterrein terwijl de dijk die nu de doorstroming tegenhoudt er nog altijd ligt. Welke bijdrage is hier geleverd aan een veiliger rivierengebied?! Had de kap niet uitgesteld kunnen worden tot na het verwijderen van de dijk?! Bestuursleden poogden veel uit te leggen, maar verantwoordelijk voor de gepleegde communicatie zijn ze niet. Een bezoeker bleef bij de mening: ze (Rijkswaterstaat en de Stichting het Limburgs Landschap) doen gewoon wat ze zelf willen en trekken zich helemaal niets aan van bijvoorbeeld gebruikers van het terrein.
Hieronder krijgt u een indruk van de uitgevoerde werkzaamheden.

De noordwesthoek van de voormalige parkeerplaatsen vanaf halverwege.

De zuidoosthoek van het noordelijke plasje Isabellagriend.

De zuidwesthoek van het noordelijke plasje Isabellagriend.


22 november 2016 Schrik voorjaar 2017 niet van een behoorlijke kaalslag op het terrein.
Foto van Frits van Leeuven
Uit informatie die Stg. het Limburgs Landschap op het terrein heeft opgehangen.
Foto van Ad van Zeeland
Opschieten met de klus anders zijn bevers sneller.
Zoals u hierboven kunt lezen, wordt eerstdaags het programma Stroomlijn uitgevoerd. De Stichting het Limburgs Landschap heeft niet alleen een informatieblaadje opgehangen bij de toegang tot het terrein maar ook de bomen en struiken die geveld moeten worden geblest, zoals dat heet. Dit betekent dat met een rode verfstreep - zoals op de foto -is aangegeven wat er om moet en dat is toch nog heel wat. Ze moeten wel snel zijn anders is de bever op enkele plaatsen sneller dan de firma Krinkels die het verwijderen moet uitvoeren.
Bij de voormalige parkeerplaatsen gaan vanaf halverwege het rechte asfaltpad aan de linkerzijde niet alle bomen en struiken weg, maar aan de rechterzijde wel. Dit alles ook nog een behoorlijk stuk de bocht om in zuidelijke richting en dan weer aan beide zijden van de asfaltweg. Zoals u weet hoeven deze bomen en struiken eigenlijk helemaal nog niet om zolang de dijk erachter niet weggehaald wordt. Het is het bestuur nog steeds niet duidelijk of dit überhaupt ooit gaat gebeuren.
Tegenover de steigers gaan alle bomen en struiken om bij het noordelijke plasje Isabellagriend en dat vanuit dat middenstuk gezien een behoorlijk stukje aan beide zijden de bocht om. Hier zult u in het voorjaar de grootste kaalslag zien en het is jammer dat een aantal grote bomen waaronder bezoekers schaduw zochten om zullen gaan, terwijl ons aanvankelijk hierover andere informatie werd verstrekt.
Zoals u weet hebben wij indertijd bezwaar aangetekend tegen het onnodig en vroegtijdig verwijderen van bomen en de hier bedoelde grote bomen. Die procedure hebben we helaas verloren. We hebben in de huidige gang van zaken daarom geen recht van spreken.
Het bestuur heeft echter naar aanleiding van het gegeven dat niet alle bomen en struiken bij de voormalige parkeerplaats weggaan de afgelopen dagen toch nog een beroep gedaan op de Stichting het Limburgs Landschap om zo mogelijk de grote bomen bij het noordelijke plasje Isabellagriend te behouden. De druk van Rijkswaterstaat lijkt echter zo groot dat we weinig kans hebben dat dit zal gebeuren. Helaas.

18 november 2016 Voortgang project en bestemmingsplan Oolderplas.
Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend heeft regelmatig contact met de gemeente Roermond. Het zal u en vooral de nieuwsbrieflezer onder u opgevallen zijn dat er dit jaar nauwelijks nieuws van het bestuur is gekomen over het project en het bestemmingsplan Oolderplas.
Dit wil niet zeggen dat er niets gebeurd, maar wij hebben de indruk dat het toch niet veel meer is dan dat de overheden de voorwaarden voor de ontwikkelingen verder hebben uitgewerkt en dat de initiatiefnemers toch wat problemen hebben om daarbinnen hun plannen gestalte te geven. Deze weeek heeft het bestuur voor de tweede keer moeten constateren dat op dit laatste punt zo weinig vooruitgang is te bespeuren dat verdere uitwisseling daarover met haar en de andere belanghebbenden nog geen zin heeft. Althans dat is de informatie die wij ontvingen. Een van de subsidievoorwaarden is dat de uitvoering dit jaar een aanvang moet nemen en dat een tweede looptijdwijziging niet gerealiseerd kan worden. Uit de contacten hebben wij overigens ook begrepen dat de initiatiefnemers er nog altijd vanuit gaan dan zij aan de subsidievoorwaarden kunnen voldoen. We hopen dat een en andere niet zo gaat verlopen dat naturisten niet op een behoorlijke wijze kunnen participeren en dat we onder een bepaal tijdsdruk komen te staan.

12 september 2016 Mooi weer: gevolg blauwalg slaat toe.
Voor vandaag, maandag, werd zuid-oostelijke wind aangegeven voor Roermond. Feitelijk kwam de wind echter uit noord-oostelijke richting en was deze 1-2 beaufort. Dit was ook op buienrader te zien bij de plaatselijke info van Roermond.
Bij dit warme weer heeft dit tot gevolg dat juist op de plaatsen op het terrein waar de meeste mensen het water ingaan de blauwalg die tot ontwikkeling komt in de warme bovenlaag van het water, gaat samenklonteren tot een drijflaag. Op het einde van de middag was deze groenachtige laag aan de zuid en zuidwestelijke kant van het Noordelijke plasje isabellagriend (daar waar geen boten liggen) steeds duidelijker te zien. We hebben vandaag al vroegtijdig borden geplaatst met de waarschuwingen voor blauwalg.
De verwachting voor morgen 13 september is nog warmer dan vandaag en opnieuw zuid-oostelijke wind met 2 Beaufort. Als deze wind er morgen daadwerlijk is dan wordt de laag naar de westkant van de plas gedreven. Maar als de wind net als vandaag feitelijk grote delen van de dag noord-oostelijk blijft met 1 beaufort dan zal morgen de huidige drijflaag mede door de warmte toenemen en alsmaar groter worden. U bent bij deze gewaarschuwd.
Blauwalg ziet er in het water groen en olieachtig uit. Als de blauwalg op de kant komt in de zon kan deze fel blauw worden.

28 augustus 2016 Voor en na de verwerking van de gevolgen van nachtelijk noodweer.
In de nacht van zaterdag op zondag vond een kort maar heftig onweer plaats met ook de nodige gevolgen op de toegangsweg naar het terrein. Vlak voor de tweede toegang waar je bij een bord te voet de dijk naar het terrein kunt oversteken is een dikke boom omgegaan. Deze boom is met bijna al zijn takken dwars over de toegangsweg gevallen en versperde deze over een tiental meters volledig.
Op de linker foto hieronder ziet u wat Ad van Zeeland van het bestuur aantrof voor hij met zijn handzaagje, dat hij altijd bij zich heeft, aan het karwei begon. Op de rechterfoto ziet u het resultaaat van noeste arbeid na een uur zagen en slepen. Hij werd daarbij overigens goed geholpen door enkele bezoekers, die ook de handen uit de mouwen staken. Er is nog een mooie boog over de weg overgebleven van een tak die te dik was om door te zagen. De voetgangerstoegang ter plaatse is nog steeds versperd. Medewerkers van het Limburgs Landschapo zijn op de hoogte gebracht met het verzoek de verdere ruimwerkzaamheden te verrichten.
Op diverse plaatsen op het terrein is overigens goed te merken dat het stevig gewaaid heeft. Er liggen veel afgebroken takken.
Ad van Zeeland vlak voor de aanvang van het karwei
Ad van Zeeland vlak voor de aanvang van het karwei.
De klus is na een uur met de nodige hulp geklaard
De klus is na een uur met de nodige hulp geklaard.
26 augustus 2016 Eindelijk opnieuw enige dagen zomerweer en opnieuw mooie foto's van Gé Driessen.
Eindelijk eens bijna een week mooie tropische zomerdagen zonder dat 's middags weer onweer of regen dreigde of dat er 's ochtends regen was en de zon pas na twee uur 's middags verscheen.
Het was voor velen aanleiding het terrein te bezoeken en ook Gé Driessen "onze hoffotograaf" had zijn camera weer bij zich en laat ons zo weer mee genieten van de natuur zoals die op het terrein aanwezig is. Sommige bezoekers komen daarbij toch op het idee dat hij mogelijk blote mensen met die grote camera van hem fotografeert maar dat doet hij niet, want iemand die dat wel doet moet altijd eerst toestemming van de te fotograferen persoon vragen, zo is de wet. Gé fotografeert alleen de natuur en geen mensen en dat doet hij geweldig zoals op onze nieuwspagina en op de natuurpagina's van onze site te zien is. Hij verdient daarom lof voor zijn fotografisch werk en niets anders, zoals hij hieronder weer bewijst.
Gé Driessen Boerenzwaluw
Boerenzwaluw voert jong
Gé Driessen Sleedoorn
Binnenkort zullen de vogels weer van deze sleedoorbbessen smullen.
Gé_Driessen Landkaartje 2e generatie
Landkaartje 2e generatie van boven. Dit jaar veel te zien.
Gé_Driessen Landkaartje 2e generatie
Landkaartje 2e generatie van opzij.
Gé Driessen Paardenbijter
Paardenbijter, libel.
Gé_Driessen Kleine Roodoogjuffer
Kleine Roodoogjuffer.


26 juli 2016 Wegversperring van de weg langs de Oolderplas.
De laatste tijd hoorden we van verschillende kanten dat er geen bevers meer op het terrein of daar in de buurt zouden zitten. Kenners wisten echter wel beter. In de zomermaanden zie je hun sporen minder vaak omdat ze dicht bij hun burchten genoeg groen van vooral de wilg vinden. Bovendien hebben ze het natuurlijk druk gehad met al dat water en de in stand houding van hun burchten.
Kennelijk hebben de bevers de geruchten op het terrein gehoord en gedacht die zullen we eens goed laten merken dat we er nog altijd zijn.

Vanmorgen was de doorgang op de weg langs de Oolderplas naar de tweede toegang zo ergens middenin compleet versperd.

De eerste fietsers hebben vanmorgen zelf een doorgang gemaakt aan de dijkkant, toen bleek dat de boom niet te verslepen was. Gelukkig heeft de secretaris van het bestuur altijd een kleine zaag bij zich. maar het kostte toch nog wel een kwartier voor alle takken doorgezaagd waren en aan de kant geruimd.
Daarna is er nog een foto van het werk van de boosdoeners gemaakt. Van de versperring zelf was vooraf helaas geen foto gemaakt.
Maak u dus geen zorgen: de bevers zijn er nog steeds. Wist u overigens dat nagenoeg alle bomen op het terrein die omliggen of kaal zijn door bevers in deze toestand zijn gebracht. Bestudeer de voet van deze bomen maar eens. De bekende kegelvormen van hiernaast zult u meestal wel aantreffen.


23 juli 2016 Eindelijk enige dagen achter elkaar mnooi weer.
Daar is goed van geprofiteerd en dat levert ook weer eens mooie natuurbeelden op van Gé Driessen, onze hoffotograaf die eindelijk weer eens in ons midden verkeerde.
Gé Driessen Boomblauwtje_Kanaaljuffer
Boomblauwtje ---- Kanaaljuffer   
Gé Driessen Distelvlinder
Distelvlinder
Gé Driessen-Vuurlibel
Vuurlibel
Gé_Driessen Kleine_Roodoogjuffer_met_Kanaaljuffer
Kleine_Roodoogjuffer_met_Kanaaljuffer
Gé_Driessen_Spiegeldikkopje
Gehavend Spiegeldikkopje; zeer zeldzaam
Gé_Driessen-Gewone_Oeverlibel
Gewone Oeverlibel
Het Spiegeldikkopje komt volgens de Vlinderstichting alleen nog voor in de Limburgse en Brabantse Peel. Mogelijk is dit exemplaar daarvan afkomstig en was hij daarom gehavend en beschadigd. Het is uiterst bijzonder dat hij bij ons op het terrein kon worden gefotografeerd.

23 juni 2016 Open dagen naaktrecreatie-terrein Isabellagriend op 25 en 26 juni vanaf 11 uur.


Iedereen die eens de sfeer wil proeven van naaktrecreatie, van alle ins en outs daarvan en of van het terrein en haar bijzondere natuur wordt op deze dagen door het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend in het kader van Maasplassen Nautique van harte welkom geheten. U zult gekleed ontvangen worden en hoeft zelf niet uit de kleren, maar dat mag bij zonnig weer wel.
U bereikt het terrein door bij de bocht Broekstraat/Maastraat in Ool de dijk op te rijden (te bereiken via Herten/Roermond: Routeplanner naar dit punt) en daar zo mogelijk parkeren. Dan door toegangshek naar achteren lopen (± 1,5 km). Volg daarbij de pijlen die u naar een informatiestand brengen. Onderwijl kunt u al van de fraaie omgeving genieten. Door de regen de afgelopen tijd is het hier en daar wat nat, maar toch redelijk goed te bewandelen. Kijk echter wel uit waar u loopt.
Het terrein maakt deel uit van het natuurgebied de Oolergreend en de ontwikkeling daarvan is er gedurende het hele jaar te volgen. Er zijn struinpaden en men kan er met enkele slagen zwemmen een rondwandeling maken. Er zijn galloways, bevers, zwanen, vlinders, insecten, kruiden enzovoort. Kijk te voren alvast op de natuur-pagina’s van de site.
Het bestuur brengt u op deze open dagen graag op de hoogte van de verblijfsmogelijkheden. Het terrein is conform de Algemene Plaatselijke Verordening geschikt voor naaktrecreatie. Het is er tijdens de gebruikelijke bezoekersuren goed en veilig toeven. Men kan er zich uitstekend onthaasten. Puur natuur, gezellig en blootgewoon natuurlijk in alle vrijheid. Er zijn echter geen voorzieningen. Natuurlijk gelden er ook wat regels die we eveneens gaarne uitleggen. Nogmaals u bent van harte welkom.
Is het slecht weer, kom dan gewoon op andere dag eens langs.9 juni 2016 Zwarte zwanen regelmatig op bezoek op het terrein.

Al enkele jaren komen zwarte zwanen regelmatig een bezoek brengen aan ons terrein. Vorig jaar heeft een stel ook proberen te broeden, maar dat is niet gelukt. Nu krijgen we regelmatig bezoek van dit stel met zes groot gebrachte jongen. Mogelijk is dit stel een tijdje geleden ook al bekend geworden in de regionale pers, toen ze met hun zes jongen een wandeling door de binnenstad maakten. Ze zijn uiterst bezoekersvriendelijk (Zie deze video hier). Dit zal ook wel komen omdat ze soms iets toegestopt krijgen en daar ook een beetje op uit zijn.
Tenslotte kun je ze hier nog eens op het terrein zien rondwandelen. De video's en de foto zijn van Jac Cremers. We beleven er veel plezier aan.

6 juni 2016 Kennismakingsdag toch een aantal nieuwe bezoekers ondanks weersomstandigheden.

Zaterdag voor 5 juni was het terrein voor de bui in de namiddag nog goed bereikbaar. Pas op zondag 5 juni bleek dat het zowel op de toegangsweg als op het terrein zeer nat was geworden. Zonder natte voeten was bovenstaande informatietent nauwelijks bereikbaar en je handdoekje uispreiden op het natte gras zonder plastic tussenlaag niet mogelijk. Ook het water was wel bijna een meter gestegen.
De voorspelde weersomstandigheden voor zondag 5 juni waren ook zeer onduidelijk. Buienradar gaf al vanaf 11 uur regen aan, terwijl L1 voorspelde dat het overdag droog zou blijven en 's avonds alleen in Zuid Limburg zou regenen.
Toch hebben ongeveer een tiental nieuwe bezoekers mogen begroeten en hen en verschillende vaste bezoekers een welkomstdrankje (vlierlimonade) kunnen aanbieden. Zo nu en dan was het gezellig druk bij de tent.

30 mei 2016 Kom zondag 5 juni kennismaken met naaktrecreatie.
Dit jaar neemt het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend voor de eerste maal officieel deel aan de zogenaamde open dag die elk jaar landelijk begin juni wordt georganiseerd.
Het bestuur nodigt bij deze iedereen uit die eens met naaktrecreatie, het terrein, de daar aanwezige natuur en het bestuur en anderen wil kennismaken. Neem familieleden, vrienden, buren of andere bekenden mee die naaktrecreatie nog niet kennen. Iedere regelmatige bezoeker weet hoe lekker het is om bloot te zwemmen en bloot rond te wandelen in een natuurgebied als bij de Isabellagriend. Als je ze dus kennis wilt maken met deze vorm van recreatie dan is zondag 5 juni dé dag. Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend ontvangt nieuwe bezoekers graag van 11.00 uur tot 17.00 uur op het naturistengedeelte bij de Oolderplas. In de bocht van de Broek- en Maasstraat in Ool (te bereiken via Herten/Roermond: Routeplanner) kan men de dijk oprijden en daar de auto parkeren. Bij en vanaf het toegangshek staan verwijs-borden. Het is daar nog een dikke kilometer lopen of fietsen langs de Oolderplas. Het verharde pad volgen dat na enige tijd afbuigt naar rechts en later onverhard wordt.
Het wordt 5 juni omstreeks de 20 graden en er kan mogelijk een drup regen vallen. Een welkomstsdrankje staat klaar, net als een enthousiaste bestuurslid om je te informeren en al je vragen te beantwoorden. Kennismaken kan op de manier die de bezoeker prettig vindt, bloot of gekleed. We bouwen op het middenstuk bij de aanlegsteigers een informatie-tentje op waar we de bezoekers kunnen ontvangen. Het bestuur zal gekleed zijn en we zullen de nodige informatie voorhanden hebben. De vaste bezoekers vragen we om er rekening mee te houden dat op deze dag geklede bezoekers het terrein komen bekijken.
De abonnees van onze nieuwsbrief ontvangen separaat ook nog een extra-editie 30-05-2016 met een uitnodiging om bekenden die de naaktrecreatie nog niet kennen, te stimuleren deze mogelijkheden te benutten. We hopen dat het goed weer wordt en dat de nodige belangstellenden van de gelegenheid gebruik gaan maken.

12 mei 2016 Ďjsheiligen? Nee, hoor! Vissen paaiden weer.

Vandaag is een van de vier zogenaamde ijsheiligendagen. Wandelde je vandaag over het struinpad in the middle of nowhere dan liep je tussen neerdwarrelende vlokken en over een wit tapijt. Het waren echter geen sneeuwvlokken maar witte pluisjes van populierbomen en het was er ook helemaal niet koud. Een heel merkwaardige ervaring. Voortaan spreken we over de zogenaamde hitteheiligendagen.

De afgelopen dagen is het water in de plas warm genoeg geworden om de brasems weer aan te zetten tot het zogenaamde paaien. Ook hierbij deed zich iets bijzonders voor dat we de afgelopen jaren niet eerder gezien hebben. Tussen de grote brasems zaten heel veel jonkies (duizenden) met een lengte van 15 tot 20 cm en dat hebben we voorgaande jaren nog nooit gezien.

9 mei 2016 Let op uw spullen.
Afgelopen weekend zijn weer twee meldingen binnen gekomen van diefstal van spullen op het terrein. Laat nooit ergens iets onbeheerd op het terrein achter. Je kunt altijd aan een ander vragen op je spullen te letten of die in beheer geven om even een rondje te lopen. Zeker vaste bezoekers zijn bereid dit te doen en uiteraard kun je hen daarna een wederdienst bewijzen door even op hun spullen te passen. Dit alles bevordert ook sociale contacten, dus gewoon doen dat is wel zo veilig.

7 mei 2016 Overlijden Jan Geelen en Groene rugstreeppad.
Vandaag lazen we in de Limburger het Overlijdensbericht van Jan Geelen. Jan was bekend bij velen die al jaren ons terrein bezoeken. Wat wellicht wat minder bekend is, is het gegeven dat in de eerste helft van de negentiger jaren van de vorige eeuw met name door zijn toedoen het terrein rond de Isabellagriend, de zogenaamde Driehoek, in de Algemene Plaatselijke Verordening in december 1994 is aangewezen als geschikt voor naaktrecreatie. We zijn en blijven hem hiervoor altijd dankbaar gedenken.

Roger Linden filmde vandaag een grote groene rugstreeppad. Kunnen we eindelijk eens zien welke beesten bij de Isabellagriend zo'n kikker-lawaai maken. We hebben zijn filmpje hier op Youtube geplaatst. De rugstreeppad is te herkennen aan de gele streep die vanaf de achterzijde van het lichaam over de rug doorloopt tot bij de ogen of zelfs tussen de neusgaten. Andere kenmerken zijn de min of meer driehoekige gifklieren achter de ogen (paratoďden). De achterpoten zijn korter dan die van andere soorten en daardoor kan de pad nauwelijks springen maar kan wel hard lopen. Mannetjes zijn van vrouwtjes te onderscheiden door de dikkere voorpoten en de drie paarkussentjes op de eerste drie vingers van de voorpoten, die in de paartijd donkerder kleuren. De keel van het mannetje is doorgaans blauw gekleurd en heeft in tegenstelling tot het vrouwtje een kwaakblaas, die echter klein is en niet goed zichtbaar.

6 mei 2016 Eerste (bijna) zomerse dag met alles wat daar bij hoort.
Gisteren waren er al de nodige bezoekers, maar vandaaag al heel wat meer. Op het terrein zijn op plaatsen uit de wind zeker de 25 graden gehaald, maar in de loop van de middag kregen we een sterkere zuidelijke wind en waar die over het water op het terrein kwam was het koeler.
Midden op het schiereilandje met de inmiddels gerepareerde brug broeden zwanen en ganzen. Deze laatste zie je niet meteen, maar als je de zwaan ziet dan ben je mogelijkal te dicht bij dit nest en verdrijf je de ganzen, die nogal schuw zijn. Verstoor deze broedende vogels niet. Mogelijk hebben we dan over enige tijd eindelijk weer eens jonge zwanen en ganzen in onze plas. Vorig jaar is dit misgelopen ofschoon dit waarschijnlijk niet aan het verstoren heeft gelegen, maar alle beetjes helpen en ook u kunt zo een bijdrage aan de natuurontwikkeling bieden. We hebben een waarschuwingsbordje geplaatst.


18 april 2016 Terrein op 24 april 1016 's middags tijdelijk moeilijk bereikbaar.
Op 24 april 2016 vindt weer de jaarlijke City Run Roermond plaats. Het parcours van de 10 kilometer en de 10 mijl loopt telkens in de tweede lus ook door Ool. De passagetijden zijn niet precies te geven. De 10 kilometer start om 12.30 uur en de 10 mijl om 14 uur. Stem u aankomst- en vertrektijden af op dit gebeuren. Mooi weer is helaas niet voorspeld.

12 april 2016 Inhoudelijk en Financieel Jaarverslag 2015
Vandaag heeft het bestuur het inhoudelijk en financieel jaarverslag 2015 uitgebracht. U kunt het hier aanklikken. Het is sinds kort ook in de linkerkolom te vinden onder het kopje Jaarverslagen; daar zijn ook de verslagen van voorgaande jaren te vinden.
Het afgelopen jaar is er inhoudelijk zo veel op allerlei fronten gebeurd, dat we u niet persé op iets bepaalds willen wijzen. Leest u daarvoor het een en ander maar grondig door.
Het bestuur wil echter wel uw aandacht vragen voor de kosten die alle activiteiten van 2015 met zich hebben gebracht. Vooral het gegeven dat deze kosten (1028,23 in 2015) meer stijgen dan de inkomsten (827,-- in 2015) baart het bestuur zorgen. Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op u om het bestuur van de Stichting een donatie te overhandigen of naar haar over te maken. Zoals u weet is deze donatie een vrijwillige bijdrage - u mag zelf het bedrag bepalen - maar we geven u als gewenst richtbedrag 10 euro per persoon op jaarbasis. Het bestuur heeft de eerste donaties van 2016 al weer in dankbaarheid ontvangen. U kunt uw donatie op het terrein aan een van de bestuursleden (Frits van Leuven, Ad van Zeeland en Jan Heesen, penningmeester) overhandigen, maar overmaken op ons IBANnummer is wellicht zeker zo gemakkelijk en u hoeft zo geen geld mee te nemen naar het terrein. IBANnummer is NL45INGB0004589638 t.n.v. Stichting Naturisme Isabellagriend, zie ook de homepage van de site. Wij rekenen op u om het ook in de toekomst mogelijk te maken dat u op ons kunt rekenen en danken u bij voorbaat voor uw donatie.

12 maart 2016 Het is nog zeer nat op het terrein.
Het is nog fris maar ook nog zeer nat op het terrein. Zonder laarzen is het niet te doen. Het water staat ook nog zeer hoog.
Een eerste kalfje is geboren.

28 januari 2016 Afdoening brief in de Commissie Ruimte van de gemeente Roermond en Beslissing bezwaarschrift.
Tot nu toe ontving u dit nieuwe jaar nog geen nieuw bericht bij deze link. Toch is er tot nog toe al heel wat gebeurd en is het bestuur vanaf begin januari volop in actie geweest om voortgang te bereiken. Over de stand hiervan willen we nu pas berichten omdat er sinds gisteravond nieuwe stappen zijn gezet.In de Commissie Ruimte zijn gister namelijk de volgende uitspraken gedaan:
 • gemeentelijke regie moet anders en actiever worden ingevuld;
 • gemeente dient kracht te leggen in een bemiddelende rol;
 • brief wordt aangehouden; een aantal vragen moet eerst worden beantwoord.
Het bestuur hoopt dat op deze basis nieuwe stappen kunnen worden gezet.
Het volgende ging hieraan vooraf. In de brief van het bestuur aan de Raad van Roermond van 23 november 2015 ging het in de kern om een bijstelling van de gemeentelijke regie inzake de parkeerinvulling op en bij de Oolderplas - een hoofdpunt voor ons als naturisten - en inzake een invulling van de noordzijde van de Oolergreend zonder of met een nieuwe invaart. Zonder nieuwe invaart zijn er meer mogelijkheden voor de gewenste parkeerinvulling. Schep betere voorwaarden om de belangen van de naturisten volwaardig aan bod te laten komen. De bijstelling dient in te houden dat we echt met de initiatiefnemers gaan overleggen over onze wensen en dat er ook echt iets mee wordt gedaan.
Het College van B. en W. heeft 12 januari in haar vergadering een voorstel voor de Commissie Ruimte ontwikkeld inclusief een conceptbrief ter beantwoording van de brief van het bestuur. Hierbij zijn overigens ook andere eerdere brieven, zoals het bezwaarschift tegen vegetatieverwijdering aan de noordzijde van de Oolergreend en de brief over betere waarborging van burgerparticipatie in ruimtelijke ordening meegenomen. Kern van de behandeling van onze brieven door het college is dat de gemeentelijke regie niet in gebreke is gebleven en dat deze op een zelfde wijze in de toekomst gestalte zal worden gegeven.
Het bestuur heeft dit bekeken en heeft op 20 januari tijdens het sprekersplein een Toelichting op haar wensen en gemeentelijke regie gegeven met argumenten waarom het beleid wel gewijzigd zou moeten worden. Deze toelichting is verspreid onder de raadsleden en met enkele is hierover ook gesproken en overlegd. In het eerste gedeelte van de Toelichting reageert het bestuur ook op een door de Stichting het Limburgs Landschap op 18-12-2015 gestuurde brief aan de Raadsleden over de extra-editie van onze nieuwsbrief van 16 november 2015.

Gisteren ontwingen we ook de Beslissing op ons bezwaarschrift tegen verwijdering van vegetatie (kappen van bomen) aan de noordzijde van de Oolergreend.
 • de actviteiten zoals vergund zijn noodzakelijk voor het rivierbeheer.
 • de vergunde activiteiten houden geen verband met de ontwikkelingen rond de Oolderplas en lopen niet vooruit op het bestemmingsplan Oolderplas;
 • het bezwaar met betrekking tot de blauwalgenproblematiek is niet relevant het gaat om het stimuleren van een goede doorstroming van de Maas.
Het bestuur blijft het een merkwaardige kwestie vinden dat nu bomen gekapt gaan worden, terwijl dit volgens de stukken pas echt nodig is op het moment dat de kade daar wordt weggehaald. Wie weet hoe lang die kadeverwijdering nog op zich laat wachten.

25 januari 2016 Dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt! Vandaag gingen de eerste bezoekers uit de kleren.

28 december 2015 Initiatief-voorstel VVD-fractie van het Limburgs Parlement over doorontwikkeling Maasplassen.

Al op 15 juli van het afgelopen jaar hebben diverse coalitiepartijen in Provinciale Staten een motie aangenomen waarin zij uitspreken dat de Provincie Limburg het voortouw moet nemen bij de doorontwikkeling van de Maasplassen als vervolg op het Nautisch Programma van Eisen.
Twee VVD-statenleden Van den Akker – Kirkels van de VVD hebben deze motie nu uitgewerkt tot het initiatiefvoorstel: ‘Maasplassen 2.0. Kern van dit voorstel is dat de Provincie opnieuw 3 miljoen investeert en de lokale overheden en ondernemers en zo mogelijk EU-gelden dit aanvullen met 5 miljoen of meer met het doel recreatie, watersport en toerisme van de Maasplassen te versterken. Dit moet allemaal snel en met minder regelgeving van de grond komen ter versterking van de economische structuur in Midden Limburg dat immers geen campus gaat krijgen. Beide Statenleden presenteerden hun voorstel jongsleden 22 december in de Oolerhof voor ondernemers, verenigingen en lokale politici.
Het betreft het vergroten van het activiteitenaanbod met festivals, mogelijkheden voor slechtweer-recreatie en een verbindend vaarroutenetwerk tussen Midden-, Noord- en Belgisch Limburg. Verder moeten vooral de ondernemers en verenigingen op lokatie met ideeën en voorstellen komen. Bovendien moet knellende regelgeving vanuit bijvoorbeeld Rijkswaterstaat versoepeld worden. De VVD-plannen op dat gebied behelzen ook een idee voor een overkoepelend bestemmingsplan waarin gemeenten en de provincie samenwerken om kleine, lokale initiatieven sneller mogelijk te maken dan nu het geval is. Daarbij moet het volgens Statenlid Kirkels mogelijk worden om tijdrovende procedures met zienswijzen en bezwaarprocedures op rechtmatige wijze te omzeilen.
Wilt u het naadje van de kous weten, kijk dan hier: http://www.vvdlimburg.nl/initiatiefvoorstel-maasplassen-2-0/.
Het bestuur proeft uit het geheel onvrede met de huidige gang van zaken bij de uitvoering van het Nautisch Programma van Eisen; naast de problemen met Rijkswaterstaat vanwege de compensatie voor binnendijks bouwen zijn er blijkbaar ook problemen met inspraak. Deze laatste stellen wij ook vast, want men wil nu al niet eens communiceren met alle betrokkenen en gemeentelijke regie blijft in gebreke om dat te bewerkstelligen. Het gaat uiteindelijk echter om belastingcenten van iedereen en dan is de realisatie van goede burgerparticipatie zeker op zijn plaats. De VVD-oplossing om die af te schaffen, terwijl die tot nu toe niet eens van de grond is gekomen, lijkt ons niet de beste oplossing.
We blijven de behandeling in het Limburgs Parlement volgen en kunnen ons niet voorstellen dat alle partijen het met de gestelde voorwaarden eens zullen zijn.

18 december 2015 Gemeenteraad en Wethouder nemen de brief van 23-11-2015 serieus; afscheid en bestuurswisseling.
Gisteravond is tijdens de Gemeenteraadsvergadering van Roermond de wijze van behandeling van de brief van het bestuur van het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend aan de orde geweest. Groen Links, de Liberale Volkspartij Roermond en het Christen Democratisch Appčl willen dat deze behandeling eerst besproken wordt in de Commissie Ruimte en wethouder Fick voegde daaraan toe dat ze daarvoor een conceptreactie wil ontwikkelen om ook het bestuur niet al te lang te willen laten wachten en om zo snelheid in de behandeling te bevorderen. Het bestuur heeft de indruk dat de brief op deze wijze goed is overgekomen. Het gaat allemaal toch nog wel een tijd duren en ze hoopt goed betrokken te worden in de verschillende stappen die gezet zullen worden. Het bestuur zal daarbij pogen ook de andere belanghebbenden goed te informeren en verder te activeren. Een en ander biedt nieuwe perspectieven voor het nieuwe jaar 2016.

Onder grote dankzegging voor zijn grote inzet vanaf 2001 heeft het bestuur in haar vergadering van november 2015 het besluit van Ton Janssen om zijn bestuurslidmaatschap en voorzitterschap te beëindigen aanvaard en tevens besloten Frits van Leuven te benoemen tot nieuwe voorzitter. Grote dank gaat ook uit naar Nelly Janssen, de echtgenote van Ton die altijd de koffie klaar had. In het voorjaar 2016 aullen we op gepaste wijze afscheid van elkaar nemen.

28 november 2015 Nieuwsbrief nummer 7 is uitgebracht.
nieuwsbrief
Het nieuws volgt elkaar nu wel heel snel op, maar waarschijnlijk is dit de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Deze nummer 7 biedt de abonnees meer achtergrond in de stand van zaken van de verwezenlijking van hun wensen bij de Oolderplas en hoe het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend als intermediair en belangbehartiger er aan werkt die gerealiseerd te krijgen. Met de verwezenlijking van de wensen is het helemaal nog niet zo best gesteld. Het bestuur heeft dan ook nieuwe stappen gezet, zoals hieronder bij het volgende item ook al beschreven. Het bestuur legt in de nieuwsbrief vooral haar verdere aanpak uit.
Volgende week vinden de Commissievergaderingen in Roermond plaats en 17 december de Gemeenteraadsvergadering waarop beslist wordt hoe en door wie onze brief verder afgehandeld wordt. Voor de raadsleden zijn dit allemaal aanknopingspunten. Tegelijkertijd is 25 november 2015 door de Gemeente Roermond de Nota Actief Burgerschap uitgekomen die ook handelt over burgerparticipatie en gemeentelijke regie. Het bestuur schat in dat er de komende weken wel iets gaat gebeuren. Ook al zal dit wellicht nog niet meteen alle problemen oplossen.
Een ander item van de nieuwsbrief is hoe een en ander zich ontwikkeld heeft rond het ingediende bezwaarschrift tegen vegetatieverwijdering aan de noordzijde van de voormalige parkeerplaatsen. Wat het bestuur daarbij aan toch wel wat merkwaardige zaken beleefd heeft, komt aan bod.
Als u, naturist, ons terrein bezoekt kunt u abonnee van de nieuwsbrief worden via ons e-mailadres: info@naturisme-isabellagriend.nl. Het gaat om en over uw wensen in het bestemmingsplan Oolderplas.
Nieuwsbrief nummer 7 eindigt met de eindejaarswensen van het bestuur: fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar 2016 met voor u veel zon en vele aangename bezoeken aan het terrein.

25 november 2015 Gemeenteraad zorg ten spoedigste voor echte en adequate uitoefening van gemeentelijke regie in de ontwikkelingen bij de Oolderplas.
Uit alles - zie items hieronder - blijkt dat niet eens geprobeerd is het de inwoners van Ool, de watersporters, de vissers en ons naturisten enigzins naar de zin te maken en het lijkt erop dat men niet eens de schijn wil wekken dat men dat alsnog gaat doen. De initiatiefnemers lijken ondersteund door gemeentelijke en provinciale regie op alle fronten gewoon hun zin te krijgen en we hebben als burgers gewoon het nakijken. Men maakt doodgewoon van ons geld zaken die ons vervolgens weer geld gaan kosten (tekst grotendeels uit een ontvangen email van een naturist).

Er is dan ook op geen enkele wijze sprake van gemeentelijke regie die burgerparticipatie bevordert. Integendeel. Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend heeft het hier helemaal mee gehad en maandag 23 november 2015 de Gemeenteraad van Roermond een pittige brief gestuurd met niet alleen het dringende verzoek het tij te keren, maar ook met duidelijke aanwijzingen, hoe dit aangepakt moet worden en dat ze nu juist het voortouw moeten nemen. Uit alles blijkt dat we er met mooie woorden en toezeggingen van het college van B. en W. niet komen als ook het ambtelijk apparaat niet weet wat gemeentelijke regie moet voorstellen en hoe het inhoud moet worden gegeven. Daarom heeft het bestuur de gemeenteraad maar eens duidelijk gedetailleerd gezegd wat er moet gebeuren. Zie ook de Extra Editie Nieuwsbrief 16-11-2015 op pagina 4. Er zal echt iets stevigs en radicaals moeten gebeuren. We hopen, eisen er zelfs het beste van.

Gisteren 24 november 2015 werd ons bezwaarschrift tegen het verwijderen van vegetatie aan aan de noordzijde van de Ooldergreend in een hoorzitting behandeld. We toonden wel aan dat het geen noodzakelijke actviteit is in het kader van rivierbeheer dat dit jaar nog uitgevoerd moet worden, maar konden niet hard maken dat het niet mag worden uitgevoerd. Ook konden we ons eigen belang bij het verwijderen van de bomen - het zal de benodigde openbare parkeerplaatsen niet in het gedrang brengen - niet goed genoeg duidelijk maken. De bomen zullen echter te vroeg, want er is voorlopig nog een kade, en wellicht zelfs nodeloos gekapt worden als daar geen kadeverlaging komt. Maatschappelijk onverantwoord Rijkswaterstaat en Gemeente Roermond.
Wat ons in de gang van zaken wel helder werd, was dat zoiets niet erg burgerparticipatie bevorderend is. Alles wordt daarbij door de gemeente - niet de commissie waarvoor we moesten verschijnen - in het werk gesteld om je als het ware af te maken. Het rook zelfs naar misleiding. Het verweerschrift op ons bezwaarschrift reageerde inhoudelijk met nagenoeg niets op ons bezwaarschrift. We kunnen ook met recht volhouden dat met de uitvoering van de omgevingsvergunning vooruit wordt gelopen op toekomstige plannen, maar dat mag dus. Ook bij het bezwaar maken tegen dit soort vergunningen zouden burgers vooraf veel beter geďnformeerd moeten worden. We laten u nog precies weten hoe dit gaat aflopen.

21 november 2015 Bezoekerscentrum en kaartje met locaties in Dagblad de Limburger van vandaag.
Vandaag een uitgebreid positief verslag in Dagblad de Limburger, dat de hieronder op 17 november geschetste zorgen lijkt weg te poetsen. Koop de krant voor meer informatie. plaatjes uit Dagblad de Limburger

17 november 2015 Bewoners van Ool maken zich grote zorgen.
Er waren gisteravond veel aanwezigen (naar ons idee duidelijk meer als 100) op de bijeenkomst in de Ooleander van de Oolderhof. De plannen voor de toekomstige ontwikkelingen werden gepresenteerd. Duidelijk werd vooral dat Ool van zijn huidige en dan te verwachten parkeerproblemen af wil. Daar werden diverse oplossingen voor gepresenteerd. Een heel andere instroom van bezoekers via de Oolerweg tot en met een heel andere plaatsing en opzet van de nieuwe voorzieningen die de initiatiefnemers willen realiseren. Rond diverse gewenste en ongewenste functies blijft discussie. Ook zijn er de nodige vragen bij handhaving.
Cruciaal in het hele gebeuren is ook hoe de bestaande en toekomstige te verwachten hoogwaterproblematiek wordt aangepakt. Komt er alleen een kadeverlaging - het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend begreep dat de Stichting het Limburgs Landschap ook steeds meer in deze richting denkt - of komt daar door die kade ook nog een invaart met een brug er overheen.
nieuwsbrief
Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend heeft op deze bijeenkomst ook haar zorgen gepresenteerd die betreffen vooral de gemeentelijke regie en de door haar gewenste kadeverlaging. U kunt dit lezen in Standpunt Bestuur Stichting Naturisme Isabellagriend m.b.t. kwaliteitsverbeterings-voornemens Oolderplas. Ter verdere toelichting van dit standpunt deelden bestuursleden ook nog een Extra Editie Nieuwsbrief 16-11-2015 uit. Deze nieuwsbrief heeft ongeveer een gelijke inhoud als nieuwsbrief nummer 6 (zie bij 9 november) met uitzondering van drie pagina's die de lezer enig inzicht geven in hoe de naaktrecreatie bij Ool zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Het was natuurlijk de gelegenheid om direct betrokkenen bij de Oolderplas over ons te informeren.

9 november 2015 Nieuwsbrief nummer 6 is uitgebracht.
nieuwsbrief In verband met de presentatie van de voornemens Oolderplas op 16 november aanstaande heeft het bestuur vandaag een nieuwe nieuwsbrief gepubliceerd. Daarin uiteraard de uitnodiging voor deze bijeenkomst; zie hieronder, maar vooral ook de punten die het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend op deze avond wil inbrengen. Naast ondersteuning van de nieuwe impulsen voor het gebied zal het verder ten eerste gaan over burgerpaticipatie en gemeenteregie en wat daarin tot nu toe volgens het bestuur niet goed verlopen is. Ten tweede zal het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend aan de orde stellen dat zij de hoogwaterproblematiek nog altijd opgelost wil zien zonder in plaats van met een nieuwe invaart. Volgens het bestuur zijn er minstens 4 contra-argumenten en is in de beschikbare informatie maar een mening pro te vinden, waarvoor overigens ook geen argumenten zijn te vinden. Uiteraard legt de nieuwsbrief de abonnees uitgebreid uit hoe deze vorken precies in hun stelen steken.
U kunt ook mee doen of u informeren door abonnee van de nieuwsbrief te worden via ons e-mailadres: info@naturisme-isabellagriend.nl.

7 november 2015 Ruimte voor ontwikkelingen in de Oolderplas.
Oolderplas vanuit zuidelijke richting
Onder deze titel wordt ook u op 16 november 2015 om 20:00 uur van harte uitgenodigd om naar de Oolderhof (de Ooleander) aan de Broekstraat 35 in Herten (Ool) te komen voor een bijeenkomst waar alle partijen hun visie geven op de mogelijkheden voor het gebied de Oolderplas. De bijeenkomst is voor omwonenden en andere partijen die een belang hebben bij dit gebied. Men kan vragen stellen en ook punten inbrengen.
Stichting Limburgs Landschap, de Oolderhof, windsurfcenter Roermond en surfclub Drusus zijn de partijen die meewerken aan de kwaliteitsverbetering van de Oolderplas. Tijdens de bijeenkomst geven zijn aan wat hun doelen zijn en schetsen op welke manier ze deze willen bereiken. Daarnaast wordt uitgelegd hoe het mogelijk wordt gemaakt dat er in en aan het water gebouwd kan worden. In samenwerking met de provincie Limburg en Rijkswaterstaat is nu een manier gevonden om ontwikkelingen in en aan het water te realiseren in de Oolderplas. Op deze manier kan de bereikbaarheid van het water en de oevers verbeterd worden en wordt de Oolderplas een vaardoel in de Maasplassen. Daarnaast kan de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied verbeterd worden door hoogwaardige bij het gebied passende bebouwing, verbetering van wandelvoorzieningen en verbetering van de parkeervoorzieningen.
Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend zal naar voren brengen hoe zij aan kwaliteitsverbetering heeft meegewerkt en welke visie zij op de toekomstige ontwikkelingen heeft. Zij zal daar - indien genoemde partijen definitief gaan kiezen voor het realiseren van een nieuwe invaart - ook duidelijk maken waarom zij liever een kadeverlaging gerealiseerd ziet. Ook andere wensen zal zij daar namens de naturisten presenteren.

27 oktober 2015 Indian Summer. Een dag die volledig aan de zomer deed denken.

Prachtige kleuren, veel zon en geen wind; alleen heel veel kriebelende en lastige lieveheersbeestjes.
26 oktober 2015 Onze zorgen bij de lozing van pyrazolen.
Al vanaf begin augustus van dit jaar hebben we verschillende malen getracht bij het waterschap Roer en OverMaas meer informatie te verkrijgen over de lozing van pyrazolen en inmiddels ook stikstof en blijkbaar afgelopen vrijdag ook nog methanol in het Maaswater.
In de ontvangen reacties van het waterschap wordt niets verteld over wat de geloosde stoffen in het Maaswater teweeg brengen, noch hoe ze zich in de Maas gedragen en/of ze bijvoorbeeld neerslaan in slik. Uit het gegeven dat het Maaswater niet meer wordt gebruikt voor drinkwater leiden we wel af dat er natuurlijk niet niets aan de hand is. Ook de uitspraken dat de gevolgen voor mens en dier nog onbekend zijn, maken er ons niet geruster op.
Na begin augustus zijn nog diverse personen in de monding van het noordelijke plasje Isabellagriend overgestoken. Bovendien maken we ons ook zorgen voor de toekomst. Immers er is een voornemen om de Oolderplas ook bij laag water doorstromend te maken door een nieuwe invaart aan te leggen aan de noordzijde. Dit kan betekenen dat via de huidige invaart de hier bedoelde stoffen het zuidelijke plasje Isabellagriend en de Oolderplas gaan instromen. We komen dan van de drup (er is nu bijvoorbeeld al blauwalg dat door stikstof bevorderd wordt) in de regen van al de genoemde stoffen. Ondanks de kou van de afgelopen tijd is het opvallend dat er nu nog steeds het nodige blauwalg is in de Oolderplas en de plasjes Isabellagriend. Waar gaat dit alles toe leiden?
Afgelopen week hebben we gezegd dat de reacties die geen informatie boden over de werking van de geloosde stoffen en over de consequenties daarvan voor ons onder de maat zijn en dat we daarom de gevoerde correspondentie zouden voorleggen aan Gedeputeerde D. Prevoo, verantwoordelijk voor milieu. Dat hebben we vandaag gedaan.
De uitzending van Avondgasten van L1 van deze avond met als gast o.a. Daan Prevoo bood nauwelijks perspectief aan onze wensen. Zo te horen duurt het nog jaren voor er duidelijkheid is. Meest opvallende uitspraak: op jaarbasis vinden gemiddeld 21 lozingen plaats met stoffen die niet in het Maaswater thuishoren.

16 oktober 2015 Nieuwsbrief nummer 5 is uitgebracht.
nieuwsbrief Vandaag heeft het bestuur haar vijfde nieuwsbrief uitgebracht voor haar abonnees. De inhoud beschrijft hoe de 10 belangen van de vorige nieuwsbrief zijn veranderd in 9 wensen. Hoe de start van de bestemmingsplanprocedure is verlopen met de verrassende mededeling dat het terrein voor naaktrecreatie in de procedure geen verandering zal ondergaan, omdat het geen deel van het bestemmingsplan Oolderplas gaat uitmaken. We vertelden dit hier in het nieuws al eerder. Ook van het goede overleg met de Stichting het Limburgs Landschap met afspraken om er samen de schouders onder te gaan zetten, wordt verslag gedaan. Verder gaan we dieper in op Gemeentelijke Regie in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen en wat dat allemaal te maken heeft met onze wens tot een kade-verlaging aan de noordzijde van de Ooldergreend in plaats van een nieuwe invaart. U wordt weer tot in detail op de hoogte gebracht van het vele werk dat het bestuur samen met verschillenden van u en anderen, maar vooral voor u de afgelopen tijd heeft verzet.
U kunt ook mee doen of u informeren door abonnee van de nieuwsbrief te worden via ons e-mailadres: info@naturisme-isabellagriend.nl.
We hebben van enkele abonnees een reactie gekregen dat ze de nieuwsbrief niet kunnen lezen en dat via een email waarin de nieuwsbrief wel te lezen is, maar zonder plaatjes. Dit heeft naar onze indruk te maken met de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om de nieuwsbrief te lezen. Als iemand toch nog problemen heeft en weet wat wij er mogelijk aan kunnen doen, dan horen we dat graag.

6 oktober 2015 Werkzaamheden nagenoeg afgerond.
Martens en Van Oord hebben ons vandaag laten weten dat ze hun werkzaamheden bij Ooldergreend óp de oever en vanáf de oever hebben afgerond. De graafmachines zijn afgevoerd.
De de resterende werkzaamheden voeren ze vanaf het water uit. Ze denken tot eind oktober bezig te zijn. Hun borden met verboden toegang zijn ook verdwenen, maar we raden u aan - zoals al altijd in verband met het geven van aanstoot aan passerenden boten en hun bemanning en aan bezoekers op de tegenoverliggende oever - bloot niet te dicht bij de oevers te komen, omdat het daar nu ook gevaarlijk kan zijn nu ze steiler zijn.

30 september 2015 Vervolg werkzaamheden.
Opruimen grind, stenen en overtollig zand i.v.m. natuurvriendelijker maken Maasoevers
Vandaag is bij de Maasoever een groot schip met een kraan verschenen. Daarnaast ligt nog een aparte laadbak en daarin wordt grind, stenen en overtollig zand geladen om afgevoerd te worden. Prachtig gezicht bij het prachtige weer.
"De natuurvriendelijke oevers die vanaf nu – op gecontroleerde wijze – weer in zekere mate mogen afkalven zijn vanuit ecologisch oogpunt de meest gunstige oevers. Hierdoor ontstaan de ondiepe waterzones, zandstrandjes en steilranden die goed zijn voor vissen, vogels, insecten en planten. Bedreigde vogelsoorten als de ijsvogel en oeverzwaluw kunnen in de steilranden bijvoorbeeld weer nestelen. Op sommige locaties zullen de steilwanden langer blijven. Dit is o.a. afhankelijk van de bodemsoort, maar uiteindelijk zal er geleidelijk een evenwichtstoestand ontstaan en zullen zich ook daar strandjes gaan vormen."
Aldus Anouk Dewitte van Rijkswaterstaat in een verklarende mail.

25 september 2015 Werk aan de winkel op diverse fronten.
Martens en Van Oord heeft niet alleen duidelijke borden geplaatst, maar graaft er ook stevig op los. Beelden verduidelijken dit.
Bord bij de toegangspoort

Graafmachine op de zuidwestelijke puntBord op het terreinZo wordt het
Gisteren werd vooral op de Zuidwestelijke punt nabij de invaart van de Oolderplas gewerkt. Grind en stenen worden op de oevers weggehaald en liggen nu op hopen in de Maas. Ze zullen daar later worden verwijderd. Vervolgens wordt de oever, zoals op het rechtse onderste plaatje te zien is op orde gebracht. Daar zie je al de natuurlijke oever, zoals het er uiteindelijk uit komt te zien. Opvallend is wel dat de oever vrij steil de Maas inloopt. Als je in de toekomst op de rand loopt, dreig je wel een paar meter naar beneden te vallen. Hoe de Maas hierop gaat inwerken is nu natuurlijk nog niet te zien.
Respecteer de waarschuwingsborden.

Aalscholvers lusten ze rauw. Gisteren zagen we weer eens het bijzondere verschijnsel dat aalscholvers collectief op vissenjacht gingen in de Oolderplas. Dat hebben we in het verleden ook al eens gezien en dat is een spectaculair gezicht. Deze keer waren ze echt met honderden. Zie de beelden hieronder.
Een groot aantal kopjes steken boven water uit, maar ze jagen ook onder water, brengen de vissen in verwarring en dan gaan de laatste rauw naar binnen.Ook reigers en meeuwen waren aanwezig om hier en daar een visje mee te pikken. Gezien het grote aantal hoeven we niet te twijfelen aan de visstand in de Oolderplas, maar die is gisteren natuurlijk wel met x-procent afgenomen.

Ook het bestuur werkt hard, maar daar is naar buiten toe weinig van te zien en er zijn dan ook nog geen resultaten, die een publicatie waard zijn. We hopen eerstdaags echter wel het een en ander aan u te kunnen vertellen. Dat zal hier bij het nieuws kort zijn, maar in een komende nieuwsbrief wat uitgebreider.

15 september 2015 Voortzetting van de werkzaamheden in het kader van het natuurvriendelijker maken van de Maasoever.

Bericht van aannemer Martens van Oord.
  Aanstaande vrijdag 18-09-2015 beginnen onze werkzaamheden aan de oever bij Ooldergreend.
  Met een aantal kranen en kraanschepen gaat we aan de Maasoever volop grind weghalen en afvoeren.
  Wij hebben gisteren vernomen dat jullie nog recreëren in de buurt van ons werk en vragen jullie begrip voor de werkzaamheden.
  Mochten er nog vragen zijn dat is bellen het makkelijkst.
  Met vriendelijke groet,
  ing. C.L.C.J. van der Heiden (Camiel)
  Omgevingsmanager
  Martens en Van Oord
10 september 2015 Er is de laatste 2 weken veel gebeurd.
Het belangrijkste is dat we afgelopen maandag 7 september overlegd hebben over het bestemmingsplan met de Stichting het Limburgs Landschap. Het bestuur van de Stichting heeft dit overleg vooral benut om de hoofdontwikkelingen van de naaktrecreatie te schetsen. Ook de Stichting het Limburgs landschap heeft haar hoofdontwikkelingen uit de doeken gedaan. In onze ontwikkelingen is het belangrijk dat de naturisten onderling en met het bestuur meer binding met elkaar aan het krijgen zijn. In het overleg bleken er vele raakpunten te zijn, maar ook nog vele problemen om op te lossen. Dit leidt tot een nieuwe basis van onderling overleg en vertrouwen. Een basis waarin volgens het bestuur de meeste en beste kansen liggen voor de naturisten om hun wensen in het bestemmingsplan gerealiseerd te krijgen. Onze wensen zijn ook van belang voor de Stichting het Limburgs Landschap. Verder werken aan win-win, meer met elkaar samenwerken en beter met elkaar communiceren. De eerste afspraken zijn gemaakt.
Bevestigd is dat het terrein voor het naturisme, zoals het nu is, behouden blijft. Er wordt verder hard gewerkt aan voorwaarden voor een nieuwe invaart. Daar komt een brug over waar een tractor met aanhanger overheen kan. Er zal nog veel water door de Maas stromen voordat alles wat hierbij komt kijken in kaart is gebracht en is opgelost. De kosten zijn zeer hoog. Het moet zelfs niet uitgesloten worden dat men er niet uitkomt. Onze wensen als naturisten hoeven voorlopig nog niet verder uitgewerkt en onderling besproken te worden. We hebben ze wel op tafel gelegd. Het zijn natuurlijk ook problemen die we ervaren die sowieso in de toekomst eens opgelost moeten worden. Het bestuur ziet de verdere ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet en wil er samen met het Limburgs Landschap de schouders onder zetten. Dat wil niet zeggen dat we niet kritisch met elkaar omgaan en dat we straks bijvoorbeeld ook wel eens tot compromissen zullen moeten komen. Waarschijnlijk zal zelfs volgend seizoen nog veel bij het oude blijven; de plannenmakerij gaat wel voort.
Voorafgaande aan de bijeenkomst van 7 september hebben we advies ingewonnen bij een planoloog/gemeenteraadslid en bij de ambtenaar van de provincie die van daaruit de ontwikkelingen regelt. Deze adviezen waren nodig om meer zicht te krijgen op onze positie en vooral ook op de toch wel ingewikkelde materie. Buiten dit alles om heeft het bestuur ook het nodige contact gehad met de Naturisten Federatie Nederland en haar adviseur openbare naaktrecreatie: Bernd Huijser. Ook van de verbetervoorstellen die verschillende naturisten hebben ingebracht, hebben we dankbaar gebruik gemaakt
De blauwalgproblematiek is voorlopig zo goed als verdwenen. Bordjes zijn weggehaald.
Het bestuur heeft 09-09-2015 een bezwaarschrift ingediend tegen het verwijderen van vegetatie aan de noordkant van de Ooldergreend. Dit bezwaarschift is gebaseerd op de voorschriften van het zogenaamde vigerende bestemmingsplan Buitengebied Maas en Maasplassen die voorschrijft dat activiteiten in het kader van rivierbeheer noodzakelijk dienen te zijn. Dit laatste wordt ons inziens in de motivatie voor de activiteit niet aangetoond; bovendien loopt de activiteit vooruit op een in ontwikkeling zijnd bestemmingsplan Oolderplas. We zijn benieuwd of het wordt gehomoreerd. Het leek ons van belang dat in het kader van het programma Stroomlijn niet meer vegetatie wordt verwijderd dan strikt noodzakelijk. Het bestuur schreef naar aanleiding hiervan ook nog een brief aan de gemeenteraad van Roermond over Betere waarborging van burgerparticipatie in de ruimtelijke ordening.
De stenen bij de voormalige parkeerplaatsen zijn daar volgens Jos Berends van de Stichting het Limburgs Landschap weggehaald, omdat ze elders nodig waren. Is dit raadsel ook opgelost.

29 augustus 2015 Ons naaktstrand gaat geen deel uitmaken van het bestemmingsplan Oolderplas; ein Witz; zwaan dood en stand van zaken blauwalg.
Fein, Körnig und Krokant Afgelopen dinsdag vernamen we in het start-overleg van de procedure om het bestemmingsplan Oolderplas te realiseren dat ons naaktstrand geen deel gaat uitmaken van dit bestemmingsplan. Dit betekent dat het terrein blijft zoals het is en niet gaat veranderen in omvang. Tijdens dit overleg heeft het bestuur verder de belangen en wensen geconcretiseerd zoals die in de nieuwsbrief aan de abonnees zijn voorgelegd en verbeterd. Niet alles is daarbij aan bod gekomen. Qua procedure hebben we er een onduidelijke indruk van overgehouden omdat niet duidelijk is wat met deze wensen gaat gebeuren en wat onze rol daarbij nog is, en omdat we alleen spraken over onze directe belangen en niet over allerlei indirecte belangen zoals,waar de invaart gaat komen en of die er moet komen, hoe het zit met een brug er overheen waar natuur moet komen, blijven of waar andere functies moeten komen zoals dagstrand. Daar werd over gedaan of dat dingen waren die ons niet aangingen. We blijven echter goede moed houden de wensen en belangen van naturisten toch verder te kunnen promoten.
Andere invulling van FKK. Een regelmatige bezoeker van ons strand heeft op een wat mindere dag de fiets gepakt. Zo kwam hij in Brüggen vlak over de Duitse grens bij Roermond terecht en zag daar bijgaand reklamebord. Deze Duitse bakker vult de letters FKK in met Fein, Körnig en Krokant. Met zulke broodjes moet FKK bij ons toch wel fantastisch zijn en zeker geen naakte waanzin.
Dode jonge zwaan. Gisteren troffen we die aan op het pad rondom de plas met daarbij in de buurt veel losse veren. De kop was eraf en van achteruit was hij leeggevreten. We denken dat een vos het gedaan heeft en die moet natuurlijk met eventueel zijn jongen ook leven. We hebben de zwaan op gepaste wijze begraven.
De blauwalg in het noordelijke plasje was weg, maar kwam in de loop van deze dag terug. We plaatsten een bord. In de Oolderplas en aan de botenkant was er ook nog blauwalg. De drijflaag die gevormd wordt en die duidelijk te onderscheiden is, is erg afhankelijk van de windrichting. Vandaag was het noord-, noordoostelijke wind en dan komt de blauwalg aan de zuidkant van plassen te liggen. Later wordt deze wind zuid en later zuidwestelijk. Dit betekent dat na enige tijd de noordkant van de plassen de drijflaag krijgt.

21 augustus 2015 Stand van zaken blauwalg en Limburg van boven.
Gisteren is er niet gezwommen aan de zuidkant van noordelijke plasje Isabellagriend omdat er echt een dun groen vettig laagje op het water lag. Vandaag heeft de weinige wind deze laag veranderd in vlokjes die zich bij nadere inspectie over nagenoeg het hele plasje, waar we om heen wandelen, verspreid heeft. Op de ene plaats wat meer vlokjes dan op de andere. De geur die aan blauwalg verbonden is die gisteren wel werd geroken was er vandaag niet.
Vandaag is er wel gezwommen en overgestoken, maar degene die gevoelig zijn voor huidirritatie is aangeraden niet het water in te gaan. Aan de botenkant waren er veel vlokjes en een groenige kleur. Daar zijn waarschuwingsbordjes op de palen midden voor de steigers aangebracht.
We blijven de zaak volgen. Morgen komt er meer wind uit zuidoostelijke richting en dat zal betekenen dat de vlokjes tegen de westkant van het plasje worden gedreven. De rest van het plasje wordt dan beter voor het zwemmen en de verkoeling.
Naaktstrand in Limburg van Boven L1Blauwalg ziet in het water groen en grijzig uit. Droogt het in de zon op de kant dan wordt het fel blauw en daar dankt de alg haar naam aan.
L1, onze provinciale tv-zender liet vanavond opnieuw de Maasplassen en ons naaktstrand zien in het programma Limburg van Boven. Deze video eindigt overigens niet zoals het begeleidende commentaar zegt met een duik in de Oolderplas maar met een ingezoomd beeld op ons strand. Je ziet overigens niets wat niet door de beugel kan, maar het is natuurlijk wel een hele eer dat deze vido met beelden van bij ons eindigt. Je kunt ook duidelijk zien hoeveel boten er wel niet in het Zuidelijke plasje Isabellagriend liggen. We lijken de meest populaire plek van de Maasplassen te zijn.
U kunt de video hier bekijken.
Wist u overigens dat er in Nederland maar drie plaatsen zijn waar men met een boot op bezoek kan op een terrein voor naaktrecreatie en dat ons terrein het enige is beneden de grote rivieren en in de Eurogio. Wist u bovendien ook dat we het enige officieel voor naaktrecreatie aangewezen terrein zijn in een natuurgebied waar u met een rondwandeling van een half uur en een paar meter zwemmen ook echt van die natuur kunt genieten en dat we daarbij nog drie struinpaden hebben die bijzondere facetten van de riviernatuur laten zien. Het is openbaar en gratis toegankelijk.

19 augustus 2015 Stenen weg midden op de voormalige parkeerplaats: de zin daarvan? Eerste sporen van blauwalg. De zwarte zwanen hebben het broeden opgegeven.
Stenen weg op voormalige parkeerplaats Wie vandaag op de eerste mooie dag na de regendagen het terrein weer bezocht, stelde vast dat midden op de voormalige parkeerplaats aan de kant van de Oolderplas over een vijftigtal meters de stenen waren weggehaald en dat daar zand voor in de plaats was gekomen. Zand dat om een of andere reden gezien de vele bandensporen aangedrukt is. Waarom dit is gebeurd en waarom daar en waarom op dit moment, roept vooral de vraag op wat de zin daarvan is? Op deze wijze vooruitlopen op een verleende omgevingsvergunning waarin het gaat om verwijderen van bomen en struiken lijkt niet met elkaar te rijmen of het zou moeten zijn dat daar gekapt hout wordt opgeslagen of machines worden gestald, maar dan lijkt ons het behoud van een stenen ondergrond, zoals die er was, verstandiger. Mogelijk komt er nog wat op het zand te liggen, maar dan zouden wij dit ook liever op stenen leggen. Tot 10 september 2015 kunnen er overigens bezwaren tegen deze omgevingsvergunning worden ingediend. Het weghalen van stenen heeft, als het in dit verband is uitgevoerd, op eigen risico voor de Stichting het Limburgs Landschap plaatsgevonden.
Mogelijk wordt vooruitgelopen op het bestemmingsplan Oolderplas. Op 12 maart bij de bijeenkomst over de compensatie voor de riviereffecten bij binnendijks bouwen is een tekening gepresenteerd waarop de nieuwe invaart midden over de voormalige parkeerplaatsen gepland wordt. Vraag is dan waarom men wil vooruitlopen, waarom er in plaats van uitgraven weer geel zand is gestort? Waarom maar aan een kant van de asfaltweg de stenen zijn weggehaald? In dit verband lijkt dit niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Maas en Maasplassen, waarin het wijzigen van zaken aan regels is gebonden.
Zolang we niet weten hoe deze vork in de steel zit, lijkt de zin van deze activiteit van de Stichting het Limburgs landschap, die zich presenteert met de leus 'uw gastheer', loos en is het verder gissen naar de bedoelingen ervan in welke richting u ook moge denken. Zodra we meer weten, hoort u van ons.
Stenen weg op voormalige parkeerplaats Eerste sporen van blauwalg in de Oolderplas, bij de botenkant van het terrein en in geringe mate bij de verbinding van het noordelijke plasje Isabellagriend met de Maas bij de oversteek. Anders gezegd: de wind uit het zuiden drijft de vlokjes blauwalg bij elkaar bij het voormalige dagstrand aan de Oolderplas en daar zijn de bordjes dan ook weer opgehangen. Aan de botenkant van het terrein waren deze vlokjes ook te zien. En bij de oversteek aan de noordzijde van het noordelijke plasje Isabellagriend bleken deze voor kenners vanuit de Maas ook binnengedreven en in het water aanwezig te zijn. Hiermede bent u gewaarschuwd als u gevoelig bent voor deze alg. Zwemmen in het Noordelijke plasje aan de zuidkant en in het midden is nog geen enkel probleem. Het water is daar schoon en helder. We hopen dat dit zo blijft, maar we weten ook dat we al veel warme dagen hebben gehad. Als het erger wordt, komen er bordjes.
De zwarte zwanen hebben het broeden opgegeven op inmiddels 5 eieren; het waren er zelfs 6, maar er lag alleen nog schaal van dit zesde ei op het nest. Meerkoeten hadden vandaag het nest overgenomen. Bijzonder jammer. Mogelijk heeft het slechte weer van de laatste dagen een rol gespeeld.

12 augustus 2015 Wim Leenders overleden.
Wim kreeg 2 augustus al rondwandelend op het terrein een hartstilstand en is zo in de armen van een medebezoeker plots uit ons midden weggerukt. Ondanks de snelle hulpverlening - met dank aan allen die zich daar voor ingespannen hebben - lukte het niet hem nog bij bewustzijn te krijgen. Wim Leenders is afgelopen zaterdagochtend in het ziekenhuis overleden. Hij is 53 jaar geworden.
Hij was een vriendelijke, openhartige, gezellige en zeer regelmatige bezoeker van ons terrein met heel specifieke humor. We zullen hem erg missen. We wensen zijn familie, vrienden en naasten heel veel sterkte. Er wordt komende vrijdag in kleine kring afscheid van hem genomen.

5 augustus 2015 Vierde Nieuwsbrief en vervolg zwemmersjeuk.
nieuwsbrief Vandaag heeft het bestuur van de Stichting haar vierde nieuwsbrief gepubliceerd voor haar abonnees. De kern van de inhoud betreft 10 punten met de belangen die ingebracht moeten worden in het bestemmingsplan Oolderplas. De abonnees wordt gevraagd daarmee in te stemmen dan wel verbeteringen aan te brengen. Hiernaast bevat de nieuwsbrief een overzicht van de achtergrond van deze 10 punten en zo ook van alle nieuwsbrieven tot nu toe.
Inhoudelijk betreft het de bekende punten als behoud van de omvang van het terrein; heropening voormalige parkeerplaatsen en vergroting van aanlegplaatsen zodat meer mensen het terrein kunnen bezoeken en over de nieuwe invaart moet een brug komen waarover auto's kunnen. Ook wordt een alternatief voorgesteld voor de uitkijktoren. In de nieuwsbrief komt dit met meer uitleg aan bod. Kom ook mee doen, geef ook uw mening over uw eigen belangen en kom er voor op. Dat kan alleen maar door abonnee van de nieuwsbrief te worden via ons e-mailadres: info@naturisme-isabellagriend.nl.
Vervolg zwemmersjeuk: buiten de bezoekster die hieronder vermeld wordt, heeft zich vandaag niemand gemeld met dezelfde soort klachten. Ook is vandaag gebleken dat er - voor zover we konden nagaan - geen sprake van is dat er iets mis is met de waterkwaliteit. Morgen zullen we de geplaatste bordjes weer weghalen.

4 augustus 2015 Mogelijk zwemmersjeuk door zwemmen in het noordelijke plasje Isabellagriend
Een bezoekster heeft ons vandaag laten weten dat ze gisteren een aantal keren langere tijd gezwommen heeft in het water bij isabellagriend en dat ze nu erg last heeft van uitslag. Ze kreeg gisteren al snel last van jeuk en heeft nu een dag later over haar hele lijf erg jeukende bultjes/blaasjes. Dit zou kunnen duiden op zwemmersjeuk: zwemmersjeuk door zoet water. 100% Zeker weten doet ze niet, maar het lijkt er wel erg op.
Als u de link volgt dan krijgt u verdere uitleg. Bij mensen kunnen de parasieten echter niet in het bloed terecht komen, daarom is zwemmersjeuk ongevaarlijk. Wel kan er een allergische reactie ontstaan en dat is heel vervelend. De bultjes en blaasjes zijn bij betrokkenen wel erg snel opgekomen. Mogelijk is er daarom nog wat anders aan de hand.
Zo kan er ook sprake zijn van een begin van blauwalg. Iemand die die geur goed herkent, meende dat gisteren bij de Oolderplas te ruiken. Wij zijn daar overigens gisteren bij het water gaan kijken maar konden bij het voormalige dagstrand nog niets in het water ontdekken.
Ons was dit jaar de afgelopen dagen voor het eerst in het noordelijke plasje wel een bepaald soort schuim opgevallen die we eerder nog nooit zo hebben gezien.
Verder is vandaag bekend geworden dat de waterinname vanuit de Maas bij Heel al vanaf 9 juli gestopt is vanwege het gegeven dat de stof pyrazool in het water voorkwam door een lozing van een bedrijf. Deze stof vervuilt het water blijkbaar behoorlijk, maar wat de verdere gevolgen zijn weten we (nog) niet. Komende vrijdag zouden de problemen rond deze stof opgelost zijn.
Morgen plaatsen we bordjes op de toegangspalen bij het terrein.

3 augustus 2015 Twee zwarte zwanen proberen het broedseizoen goed te maken.
Zwarte zwaan eet uit de handZwarte zwaan eet uit de handZwarte zwaan broedt op minstens 1 eiZwarte zwaan broedt op minstens 1 ei
Sinds enkele dagen heeft een zwart zwanenstel het nest van meerkoeten in beslag genomen en is aan het broeden geslagen. Ze hebben momenteel minstens 1 ei zoals we vandaag vaststelden. Zwarte zwanen zijn duidelijk minder schuw en dit stel is echt een bedelpaar. Aan de botenkant kent men dit paar al langer.
De zwarte zwaan is bijna volledig zwart met enkel witte handpennen. De rozerode snavel is lichter op de punt. De poten zijn grijs. De zwarte zwaan heeft van alle zwanen de langste hals: meer dan half zo lang als de totale lichaamslengte. Hij wordt 110 tot 140 centimeter lang en tot zes kilogram zwaar. De geslachten zijn qua uiterlijke kenmerken gelijk.
De zwarte zwanen vormen rond hun tweede levensjaar een koppel voor het leven. De kuikens worden door de ouders samen opgevoed. De zwarte zwaan is niet honkvast. Bij zwerftochten kan hij afstanden van honderden kilometers overbruggen en zorgt zo ook zelf voor zijn verspreiding. Kenmerkend is de klagende, trompetterende roep bij hun nachtelijke vluchten. Zijn voedsel bestaat uit grassen en waterplanten. Dit dier is een zwerfvogel. In Europa is het eigenlijk een exoot en broeden ze het hele jaar door. Ze broeden 5 tot 6 weken.

30 juli 2015 De Gemeente Roermond heeft het bestuur van de Stichting gevraagd te komen vertellen wat de naturisten willen in het kader van het project en bestemmingsplan Oolderplas.
Afgelopen maandag is hiervoor een afspraak gemaakt, die gaat plaatsvinden op 25 augustus 2015. Het bestuur is een beschrijving aan het maken van de wensen en zal u deze de komende tijd voorleggen in Nieuwsbrief 4. Met name de abonnees van onze Nieuwsbrief zal dus gevraagd worden hun mening te geven. Wilt u meedoen en bent u nog geen abonnee geef u dan zo spoedig mogelijk op middels ons e-mailadres: info@naturisme-isabellagriend.nl. U krijgt met uw abonnement overigens niet alleen toegang tot Nieuwsbrief 4 maar ook tot de voorgaande nieuwsbrieven en tot de belangrijke documenten in ons archief.

11 juli 2015 Toegangsinformatie op site en via bestuursleden was niet correct: snorfietsen mogen het terrein niet op.
In tegenstelling tot wat het bestuur altijd heeft begrepen en uitgevoerd, blijken snorfietsen tot de categorie motorrijtuigen te horen. De toegang tot het terrein voor deze categorie is volgens het welkomsbord verboden. Excuses mocht u hierdoor in problemen zijn geraakt. Voortaan zullen bestuursleden u dus aanspreken op dit verbod als u met een snorfiets op het terrein verschijnt. Als u hierop wordt aangesproken door een handhaver krijgt u mogelijk een boete.

9 juli 2015 Zomerkoolzaad op het terrein bijzonder hoog.
Zomerkoolzaad dit jaar bijzonder hoog De hoogste toppen van de koolzaadplanten halen dit jaar meer dan 2,5 meter en dat geeft een fraai gezicht op bepaalde gedeeltes van ons terrein.
We hebben ook een triest bericht: de eieren van beide zwanenparen - zie eerder in dit nieuws - zijn niet uitgekomen.

4 juli 2015 Hitterecord buitentemperatuur niet gehaald; mogelijk wel die van de watertemperatuur.
Het werd vandaag in de open lucht op het terrein iets koeler dan twee dagen geleden: 37 graden in de schaduw. Er was wat meer wind en er vielen 's middags zelfs 10 druppels regen. De watertemperatuur is ook gemeten en die kwam uit op 28 graden. Dit laatste is mogelijk wel een record ofschoon de ouderen onder ons wisten te melden dat het water mogelijk wel eens warmer is geweest. De waterkwaliteit is nog altijd goed en een duik erin bij deze temperatuur verfrissend. Je moet er wel meerdere nemen en dat gebeurde vandaag ook.
Er waren vele (ook nieuwe) bezoekers aanwezig en die hadden het nagenoeg allemaal helemaal naar hun zin. Meerdere malen hoorden we dat het toch zo'n prachtig terrein is.

2 juli 2015 39 Graden in de schaduw op het terrein.
Een bezoeker die dat altijd al heel nauwkeurig bijhoudt, heeft vandaag in de schaduw op waarnemingshoogte 39 graden Celcius gemeten. Zo heet hebben we het op het naaktstrand nog nooit gehad.
Op het heetst van de dag was het zo dat de meeste bezoekers een plekje onder een boom in de schaduw hadden gevonden of onder een parasol. Aan de waterkant was er dan ook nog vaak een verkoelend briesje en zo was het best aangenaam verpozen. De temperatuur was daar beduidend lager. Met van tijd tot tijd een duik in het nog altijd verfrissende water hebben we heerlijk genoten.
We zijn benieuwd wat het zaterdag wordt, wanneer het mogelijk nog warmer wordt. Isabellagriendjuli 2015

17 Juni 2015 Weer eens diefstal.
Gisteren was het helaas weer zover voor een bezoeker. Zijn rugzak met alles erin werd gestolen terwijl betrokkene heel even niet op zijn plek was. Laat nooit ergens iets onbeheerd op het terrein achter. Je kunt altijd aan een ander vragen op je spullen te letten of die in beheer geven om even een rondje te lopen. Zeker vaste bezoekers zijn bereid dit te doen en uiteraard kun je hen daarna een wederdienst bewijzen door even op hun spullen te passen. Dit alles bevordert ook sociale contacten, dus gewoon doen dat is wel zo veilig.

22 Mei 2015 Zwanen broeden weer.
Op de oevers van ons Noordelijke plasje isabellagriend broeden momenteel weer twee zwanenparen. Het ene paar heeft zich op een veilige plek gehuisvest, waar het niet erg gestoord zal worden. Het andere paar is pas geleden pas begonnen en zit vrij dicht bij de plek waar velen als het warmer wordt verkoeling in het water zoeken.
Ze hadden vandaag zoals u ziet twee eieren, die we op een onbewaakt ogeblik vrijelijk op de foto konden vastleggen. We vragen u de komende tijd rustig en voorzichtig met dit paar om te gaan. Normaliter duurt het zo'n 40 dagen voor we de jonge zwaantjes kunnen bewonderen. Beverburcht

30 April 2015 DE BEVER HEEFT ZICH OP ONS TERREIN GEHUISVEST.
Beverburcht Sinds gisteren weten we het zeker. Er woont een bever op ons terrein. Hij of zij is waarschijnlijk solitair en we hebben al enkele malen een glimp van hem of haar gezien, waarbij we het dier in eerste instantie niet direct als zodanig herkenden. Een deskundige bood ons duidelijkheid.
We willen dat het beest met rust gelaten wordt en niet extra wordt gestoord. Als u het beest tegen komt of ziet, houdt u dan liefst ook aan deze algemene omgangsregel.
Het zou jammer zijn als bevers door mensengedrag weer van het terrein zouden verdwijnen. Niet ver van ons terrein is sinds de winter ook een burcht gemaakt. Laat ook die met rust, dan is er een kans dat er uiteindelijk nog meer bevers komen.
Als u zich wat meer in de bever wilt verdiepen dan hebben we hier wat links:
 1. Wikipedia: bever
 2. De Bever-castor fiber
 3. Bever knaagt aan bomen en bouwt dammen
 4. Bever als wateringenieur
 5. De bever in de Biesbosch
 6. Bever op de webcam in 2013 en 2014
 7. Het leven van de bever
26 April 2015 Roermond cityrun: Herten, Merum en Ool tijdelijk moeilijk bereikbaar, maar ook verlaatbaar.
plaatje Cityrun RoermondZondag 26 april vindt voor de vijfde keer de Roermond City Run plaats. Hét hardloopevenement van Midden-Limburg waaraan veel sporters deelnemen en dat ook veel enthousiaste kijkers trekt.
Er zijn runs voor alle leeftijden en categorieën. De start is op de Roerkade en de finish op de Markt. In verband met dit evenement gelden diverse verkeersmaatregelen.
Tussen 12.00 uur en 16.00 uur kunt u hinder ondervinden in Herten, Merum en Ool op het moment dat de lopers daar passeren. Dat zowel bij het bereiken van ons terrein alsook bij het verlaten ervan. Er is ook gevraagd uw auto nergens op het parcour te parkeren. In de Binnenstad zijn tijdens de run hele gebieden afgezet.
Als u zich nader wilt informeren kunt u dat het beste hier doen. Via deze link kunt u ook alle andere informatie over de City Run vinden,

10 April 2015 Eerste warme dag dit jaar.
Dit was ook meteen te merken aan het aantal bezoekers. De parkeerrotonde stond voor het eerst weer helemaal vol. Het was nog nattig op het terrein en de groene blaadjes waren nog nauwelijks goed zichtbaar, maar de zon was er wel en uitbundig. Menigeen heeft voor het eerst weer wat kleur en vitamine D opgedaan. ook was er veel herkennende communicatie van ook de winter doorgekomen met zelfs gelukkig nieuwjaar- wensen: we zien elkaar weer voor het eerst en we kunnen eindelijk weer van de zon gaan profiteren.
Een ieder die wat rondgelopen heeft op het terrein heeft ook gezien hoe kaal het zonder bomen en struiken aan de Maaskant is geworden. Dit is gebeurd in het kader van het natuurvriendelijker maken van de Maasoevers en de doorstromingsbevordering bij hoogwater. Hier gaat nog verder aan gewerkt worden door het weghalen van stenen en aanbrengen van zand op ongeveer de meest voorkomende waterlijn. Dit alles gaat gebeuren vanaf het water. Er komen dus geen machines meer op het terrein, zo is ons beloofd. Omdat we nu vanaf het water van de Maas veel zichtbaarder zijn, vragen we een ieder om zich niet bovenop de dijk te nestelen maar wat lager; zeker nu daar nog nauwelijks begroeďng is.
Verder kunnen we u melden dat Frits van Leuven bestuurslid is geworden. U kent hem vast wel, want hij levert al enkele jaren bijdragen aan het schoon houden van het terrein en hij kent velen van u omdat hij graag een praatje maakt met een ieder. Wij zijn blij hem in ons midden te verwelkomen.
Ten slotte vragen steeds meer bezoekers of ze hun donatie ook kunnen overmaken. Wel dat kan met de gegevens op onze homepage. Klik op Welkom, home. Zoals u weet is een donatie een vrijwillige bijdrage. U bepaalt zelf wat u de Stichting wilt geven. Gezien de gestegen kosten en de verwachting dat die verder stijgen, geven we sinds begin 2014 wel 10 euro per persoon op jaarbasis aan als richtbedrag. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor elke donatie die we van u ontvangen. In onze jaarverslagen leggen we verantwoording af en kunt u zien wat we ermee doen.

30 Maart 2015 We lieten horen wat we belangrijk vinden voor Limburg en voor ons.
Advertentie in Dagblad de Limburger van 28-03-2015
Afgelopen zaterdag stond in Dagblad de Limburger deze advertentie te lezen. Als Bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend hebben we die aangegrepen om informateur Ger Koopmans onze gedachten over de toekomst van Limburg voor te leggen. Hierbij schetsen wij allereerst wat het naturistische beheer van ons naaktstrand voorstelt. Vervolgens stellen we voor met het aanpassen van bestaande voorzieningen - meer aanlegsteigers en openen van bestaande parkeerplaatsen op het terrein- meer bezoekers te willen bereiken. Dat willen wij al jaren, maar doordat we geen positie en geen middelen hebben, krijgen we eerder de indruk dat men ons weg wil hebben in plaats van dat men ons tegemoet komt.
Wij zijn dan ook van mening dat participerende burgers juist als ze niet beschikken over een positie en middelen de komende 4 jaren veel meer kansen moeten krijgen. De provinciale politiek moet er vooral eens hard aan gaan werken de participatie van de gewone burgers in de diverse projecten en ook instellingen te vergroten. Het is hun belastinggeld en het zijn door hen opgebrachte middelen en dat moet vooral hen ten goede komen. Als investeerders hun geld in projecten vermeerderd zien met provinciale en regionale subsidies dan moeten het oordeel en de wensen van participerende burgers veel zwaarder dan tot op heden worden gewogen.
Als de provinciale politiek hier provinciebreed echt werk van maakt, wordt een ieder daar volgens ons bestuur beter van.


30 Maart 2015 Inhoudelijk en Financieel Jaarverslag 2014.
Vandaag heeft het bestuur beide jaarverslagen uitgebracht. U kunt het hier aanklikken. Het is in de linkerkolom te vinden onder Doel Stichting; daar zijn ook de verslagen van voorgaande jaren te vinden. Uit het jaarverslag blijkt dat 2014 nogal hectisch begonnen is, maar ook dat we partner zijn geworden in het bestemmingsplan Oolderplas en dat we de communicatie tussen onze bezoekers en het bestuur hebben verbeterd met het uitbrengen van een nieuwsbrief. Men kan zich hier nog altijd voor aanmelden middels ons e-mailadres: info@naturisme-isabellagriend.nl. We zullen daarbij ieders privacy respecteren en de persoonlijke gegevens niet doorspelen aan andere abonnees. U krijgt met uw abonnement overigens niet alleen toegang tot voorgaande nieuwsbrieven maar binnenkort ook tot belangrijke documenten in ons archief. De ontwikkelingen in de Oolderplas hebben in 2014 wel een behoorlijke vertraging opgelopen en gezien de jongste berichten zijn we er niet gerust op dat alle inspanningen van vorig jaar in de toekomst ook hun vruchten zullen afwerpen.
Financieel gezien zijn de inkomsten wel toegenomen en bleven de uitgaven door pech (nieuwe accu, maaibladen) aan de maaimachine, maar ook door meer secretariaats- en vervoerskosten ongeveer gelijk. Dit betekende dat we wat inteerden op ons (overigens bescheiden) vermogen. Dank aan een ieder die met zijn vrijwillige donatie (richtbedrag 10 euro per persoon op jaarbasis) heeft bijgedragen aan de inkomsten. Men kan zijn of haar donatie ook electronisch aan ons overmaken. Gebruik dan de gegevens op onze homepage.

13 maart 2015 Presentatie aanpak compensatie riviereffecten initiatieven Oolderplas.
De Stichting het Limburgs Landschap en de Oolderhof (Jan Theunissen) moesten volgens de Beleidslijn Grote Rivieren voor hun plannen rond het Bezoekerspaviljoen, Pannenkoekenhuis, de herinrichting van het Surfstrand, de Uitkijktoren op de zuidpunt en de herinrichting van het westelijk gedeelte van de Oolergreend volledig opkomen voor de kosten van compenserende maatregelen om de rivier beter te laten doorstromen. Dit konden ze niet opbrengen. Na veel overleg met de Provincie, Rijkswaterstaat en de Samenwerkende Midden Limburgse Gemeenten is er nu een Maasplassenfonds, een initiatievenfonds, in het leven geroepen dat deze kosten betaald, maar de initiatiefnemers moeten hier ook naar rato van de omvang van hetgeen ze binnendijks bouwen op inleggen. Er is rond de Oolderplas nu een werkwijze gevonden die ook elders toepasbaar is. Initiatieven kunnen nu verder worden uitgewerkt.
Jan Theunissen van de Oolderhof en René Gerarts van de Stichting het Limburgs Landschap presenteerden vervolgens hun plannen. Het bestuur viel daarbij op dat de wensen die zij naar aanleiding van eerdere informatie daarover op tafel legden op geen enkele wijze in de nieuwe presentatie waren verwerkt. Integendeel zelfs. De nieuwe invaart is nu gepland midden over de voormalige parkeerplaatsen en over het voormalige dagstrand en dit geheel is ingetekend als natuur. Zowel de raadsmotie van 2013 omtrent de terugkeer van een dagstrand bij de Oolderplas als de wens om de parkeerpaatsen op het terrein conform de parkeernota van de Gemeente Roermond weer te openen, worden genegeerd. Er is nu wel een brug voorzien, zodat het naaktstrand niet op een eiland komt te liggen dat alleen via water bereikbaar is, maar het is nog lang niet duidelijk of dit meer dan een voetgangersbrug is en daarmee wordt het westelijk gedeelte van de Ooldergreend niet ontsloten voor hulp- en dienstverlening, handhaving, gehandicapten die niet in staat zijn te voet het terrein te bereiken, enzovoort. Er werd ook een plattegrond getoond van de gehele Oolergreend met daarop de uitkijktoren op de bekende plaats en een veel kleiner terrein voor ons als naturisten. Dit alles moet echter nog besproken worden en het bestuur heeft begrepen dat nog niets van deze kaart is vastgelegd.
Het bestuur is er niet vrolijker van geworden.
Het bestuur zal spoedig nieuwsbrief 3 uitbrengen met uitgebreidere informatie.

10 maart 2015 Toegankelijkheid van het terrein zal spoedig verbeteren.
De Maasoever in zuidelijke richting vanaf kilometerpaal 75Kaal gemaakte Maasoever in zuidelijke richting vanaf kilomerpaal 75De Maasoever in noordelijke richting vanaf kilometerpaal 75Kaal gemaakte Maasoever in noordelijke richting vanaf kilomerpaal 75
Afgelopen weekend zijn verschillende mensen op het terrein geweest. Helaas was onze boodschap van 6 maart nog niet bij iedereen op tijd overgekomen en moest men modder en nattigheid overwinnen.
Gisteren hebben we een overleg gehad met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en een ambtenaar van de Gemeente Roermond over de communicatie voorafgaande aan het project natuurvriendelijker maken van de Maasoevers en over de huidige situatie. Rijkswaterstaat gaf toe dat ze ons beter eerder hadden kunnen informeren en dat er een kaart werd gebruikt met onjuiste gegevens. In het kader van de omgevingsvergunning gaat het bestuur een en ander verwoorden in een brief aan het college van B. en W. van Roermond die er toe moet leiden dat een en ander in soortgelijke toekomstige situaties beter gaat verlopen. Wilt u wat meer weten over het natuur(vriende)lijker maken van de Maasoevers, klik dan dit adres aan: Maas_natuurvriendelijke_oevers.
De huidige toegankelijkheid gaat zo spoedig als dat goed mogelijk is verbeterd worden. De aannemer zal hier op worden aangesproken, maar dat hadden we zelf eind vorige week ook al gedaan. Het blijft echter mogelijk nog enkele dagen wat behelpen. De aannemer zag praktisch nog geen mogelijkheid om verbetering aan te brengen.
In verband met dit alles spraken we vandaag een en ander ook nog door met Jos Berends van de Stichting het Limburgs Landschap. Hij vind het ook jammer dat het zo kaal is geworden langs de Maas en in dat verband spraken we ook nog even over de zogenaamde Vegetatielegger; dit is kortweg gezegd een instrument dat Rijkswaterstaat gebruikt om op te treden om de doorstroming die door vegetatie belemmerd wordt bij hoogwater, te bevorderen. Eigenaren moeten deze vegetatie verwijderen. U kunt er hier meer over lezen op deze pagina's over de: Vegetatielegger. Jos Berends verwacht dat mogelijk in de loop van 2015 of later ook de vegatatie op het terrein en met name die rond het Noordelijke plasje Isabellagriend aangepakt moet worden. Kortom het wordt mogelijk nog eens heel kaal op het terrein, maar mogelijk mogen we mee helpen en dan worden we er misschien toch warm van. Doorstroming bij hoogwater is echter ook belangrijk. We zullen u tijdig proberen te informeren.
Nog een nieuwtje is dat het bestuur komende donderdag deelneemt aan een presentatie in de Oolderhof. Deze betreft: aanpak compensatie riviereffecten initiatieven Oolderplas. De presentatie wordt gehouden omdat de initiatiefnemers van het bestemmingsplan Oolderplas tot overeenkomst zijn gekomen met Rijkswaterstaat over de te plegen compensatie in verband met het binnendijks bouwen van het bezoekerspaviljoen, de uitkijktoren en zogenaamde loften op het surfstrand, als deze plannen nog steeds hetzelfde zijn gebleven. De conseqentie hiervan is dat nu weer verder gewerkt kan worden aan het bestemmingsplan Oolderplas. We zijn benieuwd naar de informatie en we zullen als die relevant is ook spoedig een nieuwsbrief nummer 3 uitbrengen.

6 maart 2015 TREK LAARZEN AAN.
Mocht je dit weekend aangestoken door de lenteachtige temperaturen, de zon en de weinige wind ervoor kiezen het naaktstrand te bezoeken dan moeten wij u wijzen op een paar dingen.
Natuurlijk droogt het snel, maar het was de afgelopen dagen op veel plaatsen nog erg nat en modderig. Bovendien was er nog een hoge waterstand, hebben de koeien onze doorgangspaden belopen en zijn er op sommige plaatsen machines aan het werk geweest. Personen die er waren konden zich niet zonder laarzen verplaatsen. Zie ook de beelden hieronder.
Het is ook niet goed mogelijk om het pad langs de dijk aan de kant van de Oolderplas naar achteren te belopen en te befietsen. De tweede toegang is nauwelijks begaanbaar. Het zal wel spoedig beter worden. Neem de eerste toegang en ga langs het water naar achteren. Ook hier was het nog erg nat en modderig. Hoe verder naar achteren hoe natter. Dit geldt ook voor het middenstuk tussen beide plasjes en aan de westkant bij de Maas.
Aan de westkant van de Maas is het bovendien kaal geworden - zie hieronder -; ga niet te ver omhoog richting de Maas en zeker niet bloot langs de Maas.
Onze verkenners die afgelopen dagen de mogelijkheden voor het weekend kwamen bekijken, hadden er een hard hoofd in. Een gewaarschuwde man of vrouw telt voor twee.

3 maart 2015 Lente in aantocht maar delen van het terrein staan op hun kop en zijn moeilijk begaanbaar: NATUUR(VRIENDE)LIJKER MAKEN VAN DE MAASOEVER.
Klik op de kaart hieronder
om er een grotere versie en details
van te bekijken.
 

 
Dit is een gedeelte van een grotere kaart,
waarop de te verrichten werkzaamheden om de Maasoever bij de Isabellagriend
natuurvriendelijker te maken, wordt weergegeven.
Natuurvriendelijker =
- stenen ter voorkoming van afkalving weghalen
- houtige vegetatie (betere doorstroming) verwijderen
 
Hieronder volgt meer uitleg.

Rond Carnaval is een aannemer in opdracht van Rijkswaterstaat begonnen met de werkzaamheden om de Maasoever bij ons terrein natuurvriendelijker te maken. De grens tussen water en land is bij de Maas op veel plaatsen met stenen verdedigd. Die grens wil Rijkswaterstaat in het licht van de Europese Kaderrichtlijn Water ecologisch verbeteren. Natuurlijke processen moeten daar weer gaan plaatsvinden. Daarnaast wordt de houtvegetatie verwijderd om geen obstakels meer te hebben in de doorstroming bij hoogwater. Dit is achterstallig onderhoud. De afbeelding midden rechtsboven geeft de eindsituatie weer die Rijkswaterstaat ook bij de Isabellagriend wil bereiken.
De werkzaamheden hebben tot nu toe alleen bestaan uit het weghalen van de complete houtvegetatie op de Maasoever en dat over de gehele lengte zoals op de tekening aangegeven. Daarvoor zijn zware machines gebruikt en is bijvoorbeeld ook een houtversnipperaar ingezet. Door dit alles ziet de situatie bij bijvoorbeeld de tweede toegang tot het terrein - situatie-foto's zijn vrijdag 27 februari gemaakt - er uit zoals hierboven in de overige afbeeldingen weergegeven. Ook op andere plaatsen is de begaanbaarheid van het terrein niet optimaal.
Het bestuur heeft zich over de situatie nader geďnformeerd bij de diverse betrokkenen. Er is sprake van een verleende omgevingsvergunning die nog niet in werking is getreden. Wij hebben een aantal vragen bij de gang van zaken en hebben hierover begin volgende week een gesprek met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Gemeente Roermond. Het bestuur zal daarbij de belangen van de naturisten proberen zo goed mogelijk te behartigen. Het bestuur is niet tegen het natuurvriendelijker maken van de Maasoever maar zal er voor pleiten de werkzaamheden zo uit te voeren dat alle belanghebbenden er wel bij varen.
Als het nu binnenkort echt lente wordt, willen we dat u het terrein goed kunt bereiken en dat u er prettig kunt vertoeven.
We zullen u verder informeren.

16 februari 2015 Zon, voorjaar 2015 en bevers.
De zon laat zich de laatste dagen weer flink zien en dat betekent ook dat sommige bezoekers het terrein al weer verkennen. Het is er nog nattig en modderig, maar we hebben de eerste beelden al weer binnen gekregen. Hele mooie, maar ook wat droevige met overblijselen van vorig seizoen die helemaal niet thuishoren op ons terrein. Laat ons van 2015 een mooi jaar maken, waarbij iedereen duurzaam geniet.

20 december 2014 Eindejaarswensen 2014
In het wisselvallig en somtijds stormachtig weer buiten gaan we in relatieve rust op weg naar het einde van dit jaar. Relatieve rust omdat we de laatste tijd niets verontrustends op onze agenda hebben gekregen en omdat dit voor het begin van het nieuwe jaar ook (nog) niet het geval is. Een derde nummer van onze nieuwsbrief hebben we daarom dan nog altijd niet uitgebracht. Mogelijk is het een stilte voor een voorjaarsstorm zoals we die begin van het afgelopen jaar meemaakten, mogelijk blijft het nog een tijd rustig, maar net als met het weer er is altijd nog wel ergens beweging op een plaats waar we niet direct zicht op hebben, maar die best in de toekomst nog veel onrust te weeg kan brengen. Tegen deze toch wat onzekere achtergrond wenst het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend u persoonlijk heel fijne feestdagen en een voorspoedig en zonnig 2015 toe. Wij blijven echter waakzaam en staan ook in 2015 voor u klaar.

12 december 2014 Tweede Maasplassenconferentie
Gisteren vond bij Linssen Yachts een druk bezochte 2e Maasplassenconferentie plaats. Vandaag kunt u er ook een artikel over lezen in Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad. De voorzitter van het bestuur van onze Stichting nam deel aan deze conferentie. Er wordt door provincie, gemeenten en ondernemers opnieuw 3 miljoen geinvesteerd in het toerisme in Midden Limburg.
Verder legde Rob Vrolijks verantwoording af over de voortgang in de uitvoering van het Nautisch Programma van Eisen. Met betrekking tot de Oolderplas en omgeving bracht hij naar voren dat door Rijkswaterstaat nog steeds gerekend wordt over de te plegen compensatie voor het bouwen van een bezoekerspaviljoen en andere zaken binnen de dijken. De betrokkenen zijn rond de financiering nog niet tot overeenstemming gekomen.
Onze voorzitter heeft tenslotte nog onze zorgen over de te weinige en soms ook gevaarlijke aanmeer-mogelijkheden naar voren gebracht. Dit moet planmatiger worden aangepakt.

15 oktober 2014 De bevers zijn opnieuw zeer actief
beveractiebeveractieDe zomer loopt ten einde en of dat tot gevolg heeft dat de bevers nu meer rust hebben om aan bomen te knagen. Of dat ze hun tanden nog eens extra moeten bijslijpen. Ze hebben namelijk sterke oranje tanden die altijd doorgroeien. En deze zij oranje omdat het glazuur op de tanden oranje van kleur is.
Wij denken dat dit alles toch niet het geval is. Bevers zijn 's nachts aan het werk en dan is het altijd al rustig bij de Oolderplas en wij denken dat ze gewoon dikke bomen heel erg lekker vinden.
Beide hier getoonde bomen bevinden zich overigens net buiten het terrein van het naaktstrand. De linkse is de laatste paar dagen telkens wat verder aangevreten en de rechtse ligt al enkele dagen helemaal om. De spaanders zijn al helemaal verkleurd.

16 september 2014 De blauwalg heeft toegeslagen.
In de Oolderplas en aan de botenkant zien grote stukken helemaal groen van de blauwalg. Eergisteren was er naar verluidt nog geen sprake van. Ook aan de niet-botenkant zijn op sommige plaatsen sporen van blauwalg te zien. Personen en dieren die er gevoelig voor zijn, raden we aan niet te water te gaan. Zoals u waarschijnlijk wel weet kan blauwalg huid-irritaties en maag- en darmstoornissen veroorzaken.
Morgen zullen we de situatie opnieuw bekijken en eventueel ook aan de niet botenkant bordjes plaatsen.

25 augustus 2014 Ondernemers rond de Maasplassen aan het woord.
Gisteren vond op TV Limburg een uitzending plaats waarin de ondernemers van de Maasplassen die betrokken zijn bij het Nautisch Programma van Eisen aan het woord kwamen. Ook Gedeputeerde Twan Beurskens en Rob Vrolijks, de coördinator van het project, deden hun zegje.
Het gaat volgens de sprekers goed met de ontwikkelingen. Het gaat wat langer duren. Hier en daar hoorden we ook de nodige voorzichtigheid, waar die echter door werd veroorzaakt werd echter niet zo duidelijk. Het woord Rijkswaterstaat viel niet in de uitzending. Ze waren ook niet aanwezig.
Naar ons idee niet veel nieuws dat we al niet kenden. Sinds vandaag kunt u de uitzending hier nog eens bekijken: Ondernemers rond de Maasplassen.

4 augustus 2014 Veel plezier aan jonge zwanen en begin van blauwalg aan botenkant.
echtpaar zwaan met 4 jongen Al een paar weken genieten we op de Isabellagriend van de aanwezigheid van een Pa en Ma zwaan met 4 jongen. Het zijn gezien hun witte kleur rasechte Hollandse knobbelzwanen en ze zijn ondertussen al heel wat groter gegroeid. Ze zwemmen voornamelijk in de noordelijke helft van de plas en doen zch te goed aan de waterplanten daar. Of ze ook op de plas geboren zijn weten we niet zeker.Ze verdedigen deze noordelijk helft ook tegen andere indringers die er soms proberen te komen. Op de zuidelijke helft zit nog een ander stel zwanen zonder jongen. Soms belemmeren ze de oversteek, ga dan voorzichtig met ze om en heb even geduld dan kom je er wel langs. Ze met water gooien of zo - we hebben gehoord dat dat gebeurt - is uit den boze en daar kunnen we geen begrip voor opbrengen.
Aan de botenkant is een heel klein begin van blauwalg geconstateerd. De verwachtingen zijn dat dit als het warme weer aan houdt wel meer zal worden. Het is echter nog zo gering dat we nog geen waarschuwingsbordjes hebben geplaatst.

21 juli 2014 Goed nieuws voor naaktrecreanten in Nederland.
Oversteek bij IsabellagriendEen uitspraak van het gerechtshof in Den Haag van 11 juli jl. betekent dat stranden in ons land van nature niet ongeschikt zijn voor ongeklede recreatie. Daardoor mag op al die plekken in principe naakt worden gerecreëerd.
Volgens de recente uitspraak van het Hof (juli 2014) is naaktrecreatie alleen verboden wanneer de locatie overduidelijk (‘evident’) niet geschikt is. Het Hof stelt in haar vonnis dat de plek geschikt moet zijn voor strandrecreatie. Dus geen winkelstraat, maar een strand of (zoals uit andere jurisprudentie blijkt) een beschutte stek aan een meer of in het bos. Daarnaast stelt de rechter dat objectieve en redelijk denkende mensen het over eventuele ongeschiktheid eens moeten zijn.
Verdere informatie treft u hier bij de NFN aan. Deze informatie is ook in andere talen beschikbaar via Translate.

9 juli 2014 Dagblad De Limburger Regio Roermond van vandaag geeft enige uitleg over watercompensatie, maar niet over de richting van oplossingen.
De nieuwe Waterwet van 2009 blijkt ondanks een aanvullende brief van eind vorig jaar nog steeds voor meerdere interpretaties vatbaar. Er moet gecompenseerd worden voor de opstuwing die men met een bouwproject in het rivierbed veroorzaakt, maar ook moet men bijdragen leveren aan verruiming van de rivier. En bij dit laatste is het dan de vraag hoeveel rivierkundige eenheden dit betreft en of men dit alleen als initiatiefnemer moet doen of dat ook anderen die hiervan profiteren moeten meebetalen. Uit het artikel blijkt niet precies in welke richting oplossingen worden gezocht. Gedeputeerde Patrick van der Broeck ziet die in bundeling van krachten van initiatiefnemers, maar betrokken initiatiefnemers spreken zich hier in het artikel niet over uit.

26 juni 2014 Nieuwsbrief 2 is uitgebracht.
Belangrijkste bericht van deze nieuwsbrief is dat de looptijd van het project Oolderplas en het tijdstip waarop aan de voorwaarden moet zijn voldaan op verzoek van het College van B. en W. van Roermond met anderhalf jaar wordt/is opgeschoven. Dit alles wordt veroorzaakt door het gegeven dat het zeer moeilijk blijkt om adequate rivierkundige maatregelen te ontwikkelen. In plaats van dat we nu ongeveer de bestemmingsplan-procedure starten wordt deze met enkele maanden opgeschoven. Waarschijnlijk kunt u het zomerseizoen 2014 nog gewoon lekker naturistisch genieten zonder u hoofdbrekens te hoeven maken over plannen die wijziging in uw gewone doen en laten rond uw bezoek zouden willen aanbrengen.
De Nieuwsbrief zelf biedt u detaillistischer informatie. We hebben momenteel 88 abonnees en u kunt zich nog altijd aanmelden op dit adres: info@naturisme-isabellagriend.nl onderwerp: Aanmelding Nieuwsbrief. Als u op deze link klikt wordt vanzelf uw emailclient-programma geopend en is alles verder al ingevuld. U hoeft alleen nog maar op verzenden te klikken.Bij webmail moet u alles zelf invullen.

5 juni 2014 Eergisteren is een auto gestolen.
Op de rotonde bij de toegang tot de Ooldergreend is dinsdag 3 juni een nieuwe auto gestolen van mensen uit Wallonië. Zij waren behoorlijk gedupeerd omdat ze ook nog allerlei zaken in de auto hadden achtergelaten. Een Nederlandse bezoeker die het Frans behoorlijk machtig was heeft ze geholpen - waarvoor onze dank - bij de aangifte en tot de komst van de politie. Omdat vorige jaren ook al eens motoren zijn gestolen wijzen we hier nog eens op enkele preventiemaatregelen.
Laat helemaal niets van waarde achter in je voertuig. Laat vooral ook zien dat er niets in te halen is. Geen tassen en niets onder zittingen enzovoort. Gebruik elektronische of mechanische beveiligingsmiddelen. Zet dasboardkastje open.
Veranker motoren aan een object waar het niet los van kan. Gebruik een goed slot en gebruik het op de goede manier. Meer zekerheid door elektronische beveiliging.
Laat op het terrein je spullen nooit ergens onbeheerd achter.
Zie je personen verdacht handelen op de rotonde meldt het bij politie (0900 - 8844), stadswacht (0475-359101) op het terrein ook bij het bestuur.

2 juni 2014 Teken en de Kleine Vos.
Kleine VosDe laatste paar dagen hebben bezoekers teken gezien op het terrein. Een bezoeker is ook duidelijk door een teek gebeten en onder doktersbehandeling. We hebben er dit jaar al eerder voor gewaarschuwd. Zie verderop - bij 8 april - in het nieuws. Een gewaarschuwd mens telt voor drie. Let dus even goed op. Er is gemaaid en dat is al een groot voordeel. Bij het bestuur en sommige bezoekers zijn middelen voorhanden om ze onmiddelijk te verwijderen. Volgens de Tekenradar is de tiendaagse verwachting van het activiteitsniveau van het nimfenstadium op dit moment hoog. Deze site is overigens bijzonder interessant om eens te bezoeken.
Verder is het dit jaar opvallend dat we heel veel Kleine Vossen op het terrein zien. Dit is wellicht ook door het voorjaar een vlinder die we andere jaren nog nooit of altijd over het hoofd hebben gezien. Het mannetje van de kleine vos verdedigt vanaf de middag een territorium vanaf een beschutte zonnige plek in de buurt van brandnetels. Het mannetje vliegt naar elk voorbijvliegend dier dat mogelijk een kleine vos zou kunnen zijn. Soortgenoten mannetjes jaagt hij weg en achtervolgt het soms lang in een rondcirkelende vlucht. Als het mannetje langere tijd geen succes heeft, verhuist hij naar een nieuw territorium - gemiddeld gebruikt een mannetje twee territoria per dag. Een vrouwtje wordt net zolang achtervolgd tot het gaat zitten. Dit kan lang duren (uren) en soms wordt een vrouwtje door meerdere mannetjes gevolgd. Het mannetje gaat achter het vrouwtje zitten, en betast haar met de antennes. De paring duurt de hele nacht en vindt plaats onder een blad van een brandnetel. De kleine vos gebruikt een grote verscheidenheid aan planten als nectarplant, zoals heelblaadjes, watermunt, leverkruid, paardenbloem en vlinderstruik. Op het terrein zitten ze veel op knoopkruid.

30 april 2014 Eerste nieuwsbrief gepubliceerd
nieuwsbrief Gisteren heeft de Stichting haar eerste nieuwsbrief gepubliceerd voor haar abonnees. Dat zijn er inmiddels 45 geworden. Dit aantal mag echter nog behoorlijk toenemen en u kunt zich nog altijd aanmelden via info@naturisme-isabellagriend.nl onderwerp: Aanmelding Nieuwsbrief. Als u op deze link klikt wordt vanzelf uw emailclient-programma geopend en is alles verder al ingevuld. U hoeft alleen nog maar op verzenden te klikken.
In deze eerste nieuwsbrief wordt in gegaan op een bericht van Rob Vrolijks, coördinator van de uitvoering, over de stand van zaken in het project Oolderplas. Naar aanleiding daarvan probeert het bestuur de relatie met het project te verbeteren en een betere informatieuitwisseling over de ontsluiting van de Oolder Greend en oplossingen van de parkeerproblematiek tot stand te brengen.
Verder schetst het bestuur wat zij bijvoorbeeld nog meer aan activiteiten onderneemt om een goede belangenbehartiging te realiseren. Dit betreft o.a. het onderhouden van contacten met Gemeenteraadsleden van Roermond, de Naturisten Federatie Nederland (NFN), maar ook de bestudering van wetgeving zoals de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO).

17 april 2014 Roermond City-Run op 27 april 2014: Terrein moeilijk bereikbaar.
Roermond City Run 27 April 2014
Het spektakel van de City-Run neemt alsmaar grotere vormen aan, maar de duidelijkheid over de diverse runs en de tijden waarop het terrein moeilijk bereikbaar is, nemen af. Hier kunt u zelf proberen uw informatie te vinden http://www.roermondcityrun.nl/. Ool is niet bereikbaar per auto tussen 11.00 en 14.30 uur.
Houdt in ieder geval rekening met een en ander en bedenk dat het op bepaalde tijden ook even kan duren voor u van het terrein weg kunt.
Het is overigens heel sportief om zelf ook meer te lopen.


8 april 2014 Alles kleurt weer zo heerlijk fris groen ..... maar.....
Het was de laatste dagen tot en met gisteren vaak heerlijk genieten bij de ontluikende lente.
Er is weer een zwaan (mogelijk worden het er meer) aan het broeden. Stoor deze en andere vogels niet en hopelijk krijgen we zo dit seizoen eindelijk weer eens jonge zwanen bij ons strand. We zagen de futen al weer aan het baltsen en de meerkoeten bezig om anderen van hun geliefde en nesten te verdrijven. Zelfs de oranje koi-karper is opnieuw gezien. Kortom er is weer veel leven in de brouwerij.
De bevers blijven ook overal stevig bezig. Als je overal de vraatsporen aan grote bomen en de ongelegde kleine bomen en takken bekijkt, worden het er steeds meer. Mogelijk was bovenstaande bever op ons terrein ook al hebben we hem elders gefotografeerd.
Er zijn ook keerzijden aan al dit moois en zo worden we de laatste tijd van alle kanten gewaarschuwd voor teken. Het aantal teken in Nederland groeit, zo is vastgesteld. Een teek kan besmet zijn met de zogenoemde Borrelia-bacterie en die kan bij mensen de ziekte van Lyme veroorzaken. Deze infectieziekte blijft vaak beperkt tot huidproblemen, maar kan ook het zenuwstelsel aantasten en spier- en hartproblemen veroorzaken. De behandeling van de ziekte van Lyme kan bijzonder langdurig zijn. Wij hebben nog geen aanwijzingen dat de teek veel op het terrein voorkomt. Maar wat niet is, kan komen. De teek verblijft bij voorkeur in gemengde loofbossen met een ondergroei van bosbessen of varens. Ook in dennenbossen komt de teek voor, met name als er hoge grassen onder de bomen staan, evenals in de duinen en in stadsparken. Kortom de hogere ruigten op het terrein kunnen mogelijk gevaarlijk worden. Blijf dus vooral op de paden en controleer jezelf goed na het bezoek aan ons terrein. Vooral in juni - maar dit jaar misschien ook eerder - schijnen de meeste tekenbeten plaats te vinden. De teek is met het blote oog te zien. De larve van een teek heeft een doorsnede van ongeveer een millimeter, een volwassen mannetje meet ongeveer 4 millimeter. Volgezogen met bloed is de teek al gauw zo groot als een erwt. Na enkele uren kan de beet beginnen te jeuken. Op het internet vindt je bij het Rode Kruis aanwijzingen wat je dan moet doen.
In de Informatiepagina van de Gemeente Echt-Susteren vonden we ook nog een belangrijk bericht voor bezitters van honden. Uw hond kan besmet zijn met de zogenaamde Neospora caninum parasiet. U merkt daar niets van en uw hond wordt niet ziek. Als de uitwerpselen van uw hond in aanraking komen met het voedsel van een koe en juist dus ook van galloways, dan kan de koe besmet raken met grote gevolgen. Er komen geen gezonde kalveren meer (dode kalveren of kalveren met een afwijking) en de ziekte wordt verder door de koeien zelf overgedragen. Houdt dus rekening met deze problemen en ruim de uitwerpselen van hond ook op ons terrein op. Bedenk verder dat u uw hond dus op het terrein niet los moet laten lopen. Dat mag ook niet volgens de borden bij de toegang, maar daar is dus ook een belangrijke gezondheidspreventie-reden ten behoeve van de galloway-runderen voor.
Tenslotte nog een waarschuwing van heel andere aard. Gisteren zijn van iemand de kleren en allerlei andere spullen gestolen. Het is blijkbaar onmogelijk je spullen onbeheerd op het terrein en zelfs niet op een boot achter te laten. Houdt mee een waakzaam oog voor dit soort zaken en dit soort dieven.

6 april 2014 Kennismaken en inwerken in het project Oolderplas met Rob Vrolijks.
Afgelopen donderdag heeft het bestuur een prettig verlopen overleg gehad met Rob Vrolijks. Hij is coördinator van de uitvoering van het Nautisch Programma van Eisen Maasplassen Limburg. Per plas is er een projectorganisatie en daar gaat onze Stichting ook deel van uitmaken. Rob Vrolijks is zo de projectleider van het project Oolderplas en via hem gaat ook de bestemmingsplanwijziging plaatsvinden om allerlei zaken rond de Oolderplas opnieuw te regelen met de bedoeling er ook nieuwe activiteiten en voorzieningen te creëren. Er is veel informatie uitgewisseld en wij hebben onze wensen nog eens toegelicht. Natuurlijk hebben we ook gehoord wat andere partijen wensen en dan blijkt dat we echt nog niet met zijn allen op een lijn zitten. Voordat we daaraan gaan werken moet echter eerst duidelijk worden hoe de in- en uitstroom van de Oolderplas geregeld kan worden en hoe daarbij de compensatie gerealiseerd wordt die de Stichting het Limburgs Landschap en de ondernemers voor hun geplande voorzieningen moeten plegen. Deze in- en uitstroom wordt ook bepaald door de snellere doorstroom van het Maaswater bij hoogwater die bijvoorbeeld voortkomt uit de uitvoering van het bestemmingsplan Osen. Ingewikkelde materie waar momenteel aan gerekend wordt. En het kan zijn dat betrokkenen er niet uitkomen. Lukt dat wel dan volgt pas daarna de ontwerpfase voor het bestemmingsplan.
Als Stichting kunnen wij niet anders functioneren dan als een soort bemiddelaar tussen u bezoeker(s) van ons naaktstrand en de eigenaar van het terrein en de overheid. In wezen hebben wij nooit anders gedaan en zullen we dat met vergrote inzet ook in de toekomst blijven doen. U bent de belanghebbende in juridische zin als het gaat om de bereikbaarheid van de Oolder Greend op elk moment, om het parkeren zo dicht mogelijk bij het terrein, om meer aanlegmogelijkheden voor boten, om behoud van de grootte van het terrein en om niet in conflict gebracht te worden met geklede bezoekers. Het bestuur gaat u helpen bij het behartigen van deze belangen. Daar zo nodig deskundige hulp voor inhuren. Voor u zelf kan het in dit verband van belang zijn dat u kunt terugvallen op rechtsbijstand en dat u daarvoor bent verzekerd.
Om dit alles goed te kunnen realiseren is het ook van belang dat u en het bestuur rechtstreekser met elkaar kunnen communiceren en het bestuur heeft in dit verband dan ook besloten een nieuwsbrief in het leven te roepen, die u thuis toegestuurd krijgt. Van velen van u hebben wij een e-mail-adres, maar deze zijn wellicht inmiddels gewijzigd. Wij zullen eerstdaags zelf uitproberen in welke mate deze adressen nog functioneren, maar u kunt u zelf ook nu al opgeven voor deze nieuwsbrief via info@naturisme-isabellagriend.nl onderwerp: Aanmelding Nieuwsbrief. Met deze voorzieningen gaan wij de toekomst met vertrouwen tegemoet en we hopen dat we u goed van dienst kunnen zijn en dat u ons blijft steunen.

22 maart 2014 Uitnoding voor motorrijders voor deelname aan een Bikertreffen op de dagen rond Hemelvaart bij de Lichtbond in Duisburg.
Wie graag wil deelnemen aan dit treffen en daarbij andere naturistiche moterrijders van 19 tot en met 22 juni 2014 wil ontmoeten op een Duits verenigingsterren met allerlei activiteiten die daar en van daaruit worden ondernomen, kan nadere informatie vragen bij het bestuur via: info@naturisme-isabellagriend.nl.

8 maart 2014 Prachtig weekend; ons inhoudelijke en financiële jaarverslag 2013 is uit en nieuw beleid.
Nadat we de afgelopen week al enkele dagen hadden waarin sommigen al weer konden genieten van de zon, terwijl anderen zich bezig hielden met de nodige opruimwerkzaamheden kreeg een ieder die niets anders te doen had een prachtige zaterdag en zondag. Dat was echt genieten.
Het is echter ook weer de tijd om ons jaarverslag te publiceren. Altijd goed om het hier te lezen. Op zich lijkt het achteraf een relatief rustig jaar te zijn waarin het lang te koud bleef, maar schijn bedriegt weten we inmiddels. Financiëel hebben we een grote uitgave gedaan door zelf een maaimachine aan te schaffen, die we dicht bij het terrein hebben kunnen stallen, maar dat kost allemaal ook geld. Het bestuur is 2014 heel actief moeten beginnen en we verwachten dat 2014 een heel ander jaar wordt omdat er ruimtelijke ordeningsplannnen bij de Oolderplas in ontwikkeling komen, waar we als naaktrecreanten heel direct bij betrokken zullen zijn.
Het bestuur heeft er dit jaar al hard aan gewerkt om een positie te verwerven in deze ontwikkelingen. Het moet binnenkort nog verder worden uitgewerkt; het bestuur wil daarbij een intermediaire rol vervullen tussen de naaktrecreanten - bezoekers van het terrein - en de initiatiefnemers van het geplande bezoekerspaviljoen en uitkijktoren en de gemeentelijke overheid en rijkswaterstaat die er bij zijn betrokken. Het bestuur wil als duidelijke partij deze rol vervullen. Dit betekent dat daarin geďnvesteerd moet worden en naar de inschatting van het bestuur ook dat zij deskundigheid van buiten (expertise) zal moeten benutten om dit goed waar te maken. Daarnaast zal het ook inhouden dat een betere communicatie met de bezoekers van het terrein moet worden opgezet en onderhouden. Het bestuur denkt dit te gaan doen in de vorm van een nieuwsbrief. De intermediaire bemiddelende rol betekent ook dat de bezoekers zelf verantwoordelijk blijven voor hun belangen en dat het bestuur alleen helpt om die duidelijker te krijgen en duidelijk te kunnen presenteren op momenten dat dat moet. U moet hierbij met name denken aan in te dienen zienswijzen bij het komende bestemmingsplan Oolderplas. Over termijnen of zo kunnen we nog niets zeggen.
Dit alles zal ook betekenen dat we meer kosten gaan maken. Het bestuur stelt in dit verband het richtbedrag voor de donatie voortaan op 10 euro per persoon op jaarbasis. U blijft zelf natuurlijk vrij in het bepalen van de omvang van uw donatie. Wij zullen dit ook overal uitdragen en hier heeft u de achtergrond van dit nieuwe stukje beleid. We hopen dat u begrip heeft voor een en ander. U krijgt er als het aan het bestuur ligt dit jaar het volgende voor terug: goed gemaaide paden, een nieuwsbrief, een terrein dat overal binnen het afgebakende gebied prettig bloot recreëren oplevert en parkeerplaatsen zo dicht mogelijk bij het terrein.

4 maart 2014 Beroep op uw sociale controle.
Aan het begin van het nieuwe seizoen lijkt het erop dat sommigen mannen weer opnieuw moeten leren dat alleen binnen het met palen en borden afgebakende gebied naakt gerecreëerd mag worden. En dus zeker niet in de toegang en op het verharde pad dat langs en naar dit gebied loopt. En wat al helemaal niet kan, is je zelf met al je mannelijkheid aanbieden aan wandelaars of aan dames die er hun hond uitlaten. Daar zijn hele andere plaatsen voor te vinden in Limburg dan bij ons naaktstrand. Zulke mannen verzieken de boel en het bestuur van de stichting doet dan ook een dringend beroep op een ieder die ons naaktstrand goed gezind is om deze mannen er vriendelijk edoch beslist op te wijzen dat hun gedrag ontoelaatbaar is. Verwijs ze beleefd en rustig naar elders, dan krijgt u ook geen agressie terug.
Nu weer enkele lente-dagen in het verschiet liggen, zullen we we ook extra op dit gebeuren controleren, en als een ieder zijn best doet - het bestuur kan niet op elk moment overal zijn - is dit soort gedrag snel de wereld uit. Langs verschillende wegen bereikten ons klachten vandaar dat we dit ook hier bij het nieuws aan de orde stellen. Laten we er een mooi nieuw seizoen van maken ook voor degenen die langs ons terrein komen.

3 maart 2014 Ondertussen doen de bevers zich overal te goed. Sommige grote bomen moeten eraan geloven.
We zijn al een paar keer op het terrein geweest. Op een zonnige dag durfde een enkeling al uit de kleren te gaan. Winter is er niet geweest, maar echt lente ook niet. De bevers denken daar blijkbaar heel anders over en vinden van alles al weer lekker sappig. Overal vind je vraatsporen en bewijzen dat ze al hun best hebben gedaan. Enkele dikke bomen dicht bij het naakstrand zijn al behoorlijk aangevreten en er zijn ook vraatsporen bij dikke bomen op het terrein zelf. Aan die vraatsporen kun je zien dat we met stevige bevertanden en waarschijnlijk ook met stevige bevers te maken hebben. Als ze zo doorgaan gaat het terrein wat kaler worden. In Zuid Agentinië vormen uitgezette bevers al een plaag daar leggen ze hele bossen plat, zag onze webmaster met eigen ogen, maar zover is het hier nog niet.

25 februari 2014 GOED OVERLEG AAN DE VOORKANT MET ALLE BELANGHEBBENDEN VAN ONDEROP. GEMEENTE MOET DAARBIJ REGISSEREN.
Bij de uitwerking van de intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen dient er per plas een project te komen dat start met goed overleg aan de voorkant met alle belanghebbenden van onderop. Probleem is soms wel dat de eigenaar natuurlijk een bevoorrechtte positie heeft, maar planologisch heeft de gemeente de regisserende rol bij de totstandkoming van bestemmingsplannen. Dit was de kern van de betogen van de gemeenteraadsleden gisteravond. Ze geven de Stichting Naturisme Isabellagriend bijna raadsbreed een plek in het project Bezoekerspaviljoen en Uitkijktoren Oolderplas en daarbij zelfs meer dan alleen recht van spreken. Het bestuur is zeer tevreden, maar realiseert zich ook dat het maar een eerste stap is.
De raadsvergadering is pas vanaf vanmiddag te bekijken en omdat het de moeite waard is kan dat hier. Na 4 minuten gaat het over de Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen.
Uit overleg met enkele hoofdrolspelers was ons dit al enkele dagen duidelijk en momenteel hebben we een uitwerking van onze positie voorgelegd aan de ambtenaren om een en ander conform deze raadsuitspraken te concretiseren in het project Bezoekerspaviljoen en Uitkijktoren. We streven daarbij naar een intermediaire rol tussen naturisten en andere belanghebbenden en de initiatiefnemers en handelen daarbij vanuit onze doelstelling het bevorderen en in stand houden van naturisme bij de Isabellagriend. U hoort hier binnenkort nog meer over van ons.

24 februari 2014 Uitkomsten voortgezette Raadsvergadering van vandaag.
Op 20 februari kwam het agendapunt over het betrekken van belanghebbenden bij projecten in het Maasplassengebied nog niet aan de orde. Dat moet gebeuren in de vervolgvergadering van vanavond. Door een technische storing is er echter geen live-uitzending geweest. U zult nog even geduld moeten hebben voor we informatie kunnen bieden.

15 februari 2014 Onze aanbevelingen zijn nog geen inspanningsverplichtingen!
hier moet het 20 februari 2014 gebeurenZoals u wellicht uit onze activiteiten tot en met het sprekersplein heeft begrepen hield de inzet van ons bestuur in dat we de Gemeenteraadsleden van Roermond een groot aantal aanbevelingen rond het bezoekerspaviljoen en uitkijktoren Oolderplas en rond de Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen hebben voorgelegd met het verzoek daar via zo mogelijk unanieme moties inspanningsverplichtingen van te maken voor de gemeentelijke overheid. Dit laatste kan alleen maar gerealiseerd worden tijdens een Gemeenteraadsvergadering. Deze gaat komende donderdag 20 februari 2014 plaatsvinden. Een van onze aanbevelingen om belanghebbenden beter te betrekken bij visieontwikkeling en bestemmingsplannen gaat waarschijnlijk wel in een motie verwoord worden zo begrepen we vanuit de Commissievergadering Ruimte. Deze motie moet vervolgens komende donderdag dan natuurlijk wel worden aangenomen. Op zich is deze motie redelijk cruciaal en juist de basis voor bijvoorbeeld onze andere aanbevelingen, omdat de motie moet leiden tot meer serieus contact en overleg met alle belanghebbenden bij projecten. Bijvoorbeeld ook bezoekers en gebruikers en hun belangenbehartigers.
In het overleg met wethouder IJff hebben we openhartig gesproken en inderdaad een aantal misverstanden uit de weg kunnen ruimen.
We zullen het verder in eerste instantie vooral moeten zoeken in hoe over inspraak gesproken en gehandeld wordt tijdens de komende Gemeenteraadsvergadering bij het agendapunt 22: Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen. Ter ondersteuning hiervan hebben we de Gemeenteraadsleden vandaag vanuit onze invalshoek deze brief gestuurd. In deze brief vindt u ook de laatste stand van zaken met betrekking tot onze wensen en zorgen over het bezoekerspaviljoen en uitkijktoren Oolderplas.
Als het een of ander niet duidelijk is, kunt u altijd contact met ons opnemen. Gebruik daarvoor liefst email: info@naturisme-isabellagriend.nl.

05 februari 2014 Commissie Ruimte Gemeente Roermond.
De Commissie Ruimte heeft voor ons niet tot een bevredigend resultaat geleid. Gezien de gedane uitspraken (3:36 u. en volgende) tijdens deze bijeenkomst hebben we als vervolg een overleg met Wethouder IJff afgesproken. Er zijn namelijk mogelijk misverstanden ontstaan die dan rechtstreeks uit de wereld kunnen worden geholpen. Zo baseert het bestuur haar activiteiten op haar Stichtingsdoelstellingen en niet op de APV.
U hoort zo spoedig mogelijk meer - maar heb even geduld - over de verdere ontwikkelingen. Ook stille diplomatie kan soms wonderen doen; alhoewel we hiermee niets beloven.

30 januari 2014 Verslag Sprekersplein.
Ad van Zeeland tijdens het sprekerspleinOnze secretaris, Ad van Zeeland heeft gisteravond tijdens het sprekersplein naar voren gebracht wat de raadsleden besluiten als ze op 20 februari het voorstel Bezoekerspaviljoen en uitkijktoren zonder slag of stoot in de Gemeenteraad aannemen. Dit was voor de aanwezigen wat verrassend en verder vooral gebaseerd op hetgeen het bestuur op dit moment bekend is over de bijlage bij dit voorstel: het aanvraagformulier Regiofonds. De kern van de huidige stand van zaken is dat dan tegelijk met het bezoekerspaviljoen besloten wordt tot een nieuwe invaart zonder brug met alle gevolgen van dien.
Zie hier zijn betoog.
Niemand wil dat de Ooldergreend dan een eiland wordt - zo bleek overigens ook -, maar wat een ieder wel wil was ook in de wandelgangen nog niet zo duidelijk te krijgen. Wethouder IJff vertelde ons dat op 20 februari volgens hem alleen over het geld beslist hoeft te worden en dat over de mogelijke oplossing dat het geen eiland wordt later gesproken kan worden bij het bestemmingsplan. Wij lopen naar zijn idee op de troepen vooruit, maar dat is juist onze vraag, want het ontwerp van het bestemmingsplan moet volgens de genoemde aanvrage op 2 februari klaar zijn. Mogelijk wordt dit ontwerp uitgesteld - momenteel is er naar onze informatie nog niets aan gebeurd - en dan dus over de verkiezingen heen getild. Blijft er daarna continuďteit in het beleid? Uiteindelijk zijn we naar huis gegaan met de vraag: wordt met de beslissing over de financiering van het paviljoen ook niet meteen vastgelegd wat de compensatie voor de vergunning van bouwen in het stroomgebied van de Maas inhoudt. Dit moet je naar ons idee niet overlaten aan Rijkswaterstaat en de Stichting het Limburgs Landschap; maatschappelijk gezien spelen bij de mogelijke consequenties daarvan te veel andere belangen en ons inziens moet de politiek zich daar over uitspreken.
In de wandelgangengesprekken werd ons echter nog niet duidelijk welke oplossing men kiest voor het gegeven dat men geen nieuwe invaart zonder brug wil. De een wil toch een brug, de ander een andere vorm van uitstroom en dit laatste dan in allerlei variaties. Wij zijn zeer benieuwd hoe de beraadslagingen volgende week in de Commissie Ruimte verder gaan plaatsvinden. Dat een nieuwe invaart zonder brug niet kan, hebben we gisteravond wellicht wel definitief duidelijk gemaakt. Het bestuur wil het liefst dat er een uitstroomdrempel komt ten westen van het voormalige dagstrand en als dat met duikers opgelost wordt dan steunen we dat ook. Wij willen dit ook omdat dan zwemrecreatie en parkeren op het terrein gerealiseerd kan worden conform wensen van de huidige Gemeenteraad. Nogmaals we zijn benieuwd en we weten dat er raadsleden zijn die andere oplossingen hebben.
Tijdens het sprekersplein heeft ons bestuur ook naar voren gebracht dat de inspraak bij planologische plannen, visies en voorstellen als het bezoekerspaviljoen eens grondig bekeken moet worden. De planologische aanpak zelf moet veranderd worden en er moeten structurele veranderingen in de procedures komen waarin gegarandeerd wordt dan belanghebbenden als volwaardige partij mee het beleid kunnen bepalen.

concept bezoekerspaviljoen28 januari 2014. Standpunten bestuur over het Bezoekerspaviljoen gepubliceerd voor het Sprekersplein van de Gemeente Roermond op 29 januari 2014.
Het bestuur van de Stichting heeft een redelijk uitgebreide argumentatie rond haar aanbevelingen omtrent het op 20 februari te nemen raadsbesluit opgezet. Het is daarom van te voren naar de betrokkenen bij het Sprekersplein toegestuurd zodat tijdens dit gebeuren 'to the point' kan worden gekomen en gerichte vragen beantwoord kunnen worden.
Het bezoekerspaviljoen moet volgens het bestuur inhoudelijk, financieel en sociaal maatschappelijk sterker worden onderbouwd.
En omdat aan de door Rijkswaterstaat te verlenen vergunning voor de bouw in het stroomgebied van de Maas een compensatie is gekoppeld middels realisatie van een nieuwe invaart is het vooral noodzakelijk dat daar een lage brug overheen komt. Alleen pleziervaartuigen moeten er nog onderdoor kunnen. Voor deze brug is te veel weinig geld uitgetrokken. Als dat geld er niet komt, betekent dit dat de bezoekers en de inwoners van Ool / Oolderveste de dupe worden van dit beleid. Zij zijn dan aangewezen op een pontje, dat te weinig inhoudelijke capaciteit heeft, een te lage vaarfrequentie, drie oevers moet bedienen, dat parkeerproblematiek verplaatst naar de Maasstraat, dat een omweg en kosten gaat inhouden en dat de bezoekers toegang verleent tot een terrein waar de hulpverlening niet meer op de gebruikelijke wijze (alleen per boot of heli) kan komen. Waarom zouden bovendien alleen botenbezitters in staat worden gesteld om zonder hindernissen bij de Isabellagriend en op de Oolderplas te komen? Kortom de brug moet er komen of heel Roermond moet Rijkswaterstaat duidelijk maken dat we geen nieuwe invaart, maar een uitstroomdrempel aan de westzijde willen en echt niets anders. Dit laatste zou ons bestuur het liefste willen, maar we hebben informatie dat dit al een gepasseerd station is. Toch moet nu over het voorstel worden beslist want de organisatie voor de gebiedsontwikkeling Midden Limburg houdt per 1 maart 2014 op te bestaan en niet beslissen betekent 350.000 € minder voor het project of het stoppen daarvan. Stoppen houdt niet in dat er geen invaart/uitstroom komt.
Naast dit alles beveelt ons bestuur aan om de bestaande parkeerplaatsen te heropenen op grond van de vorig jaar door de Gemeente Roermond aangenomen parkeernota die bepaalt dat parkeren in het buitengebied op het eigen terrein moet plaatsvinden. Ook zijn we van mening dat het voormalige dagstrand weer heropend moet worden beheerd door een vrijwilligersorganisatie; dit om de op 7-11-2013 unaniem door de gemeenteraad aangenomen zwemrecreatiemotie te realiseren. Dat kan volgens ons op geen andere wijze. Verder willen we meer aanlegsteigers en verbetering van 4 bestaande, die zijn namelijk gevaarlijk. Tenslotte willen we de voorgestelde uitkijktoren op een andere plaats anders wordt dat naturisten bekijken. Het vele overheidsgeld (900.000 € = 53% van de totale investering) rechtvaardigt deze inspanningsverplichtingen.
U kunt hier de presentatie en een samenvatting met niet mis te verstane uitspraken lezen. Beide bestanden zijn weer pdf-bestanden waarvoor u de Adobe Reader nodig heeft. Zie indien nodig hieronder hoe u dit gratis kunt verkrijgen.
Op het sprekersplein doen we ook aanbevelingen om anders om te gaan met insprekers. De huidige behandeling van zienswijzen vinden wij niet adequaat en niet leiden tot het als volwaardige partner mee doen in het te ontwikkelen beleid. Structurele wijziging in procedures omdat morele beroepen nog niets hebben opgeleverd.
Over hoe een en ander besproken wordt in het Sprekersplein en op 5 februari in de Commissie Ruimte zullen we hier zeker publiceren.

15 januari 2014. Bezoekerspaviljoen en uitkijktoren Oolderplas.
Vandaag verscheen in de Trompetter, uitgave regio Midden-Limburg, een artikel met deze kop. Feitelijk bevat dit artikel de exacte weergave van het voorstel dat het college van B. en W. op 20 februari gaat voorleggen aan de Gemeenteraad en dat 5 februari in de Commissie Ruimte voor het eerst besproken gaat worden. U kunt dit voorstel, conceptbesluit en bijlage hier lezen.
Dit is een zogenaamd pdf-bestand en u moet Adobe Reader op uw computer hebben staan om het te kunnen openen. Dit programma is hier gratis op te halen.
Ons bestuur kende dit voorstel al vanaf het afgelopen weekend en is meteen aan de slag gegaan om het te bestuderen en om passende acties te ondernemen om de belangen van onze bezoekers te waarborgen. Wij stonden niet te kijken van het voorstel omdat we dergelijke ontwikkelingen al aanvoelden op 12 december 2013. Zie hieronder. Zodra we openlijk met onze standpunten naar buiten treden, hoort u daar meer van. Mocht u uw mening met ons willen delen dat kunt u ons het beste een email sturen naar ons bekende adres: info@naturisme-isabellagriend.nl.
Mogelijk moeten we in de toekomst ook nog een beroep op u doen om uw mening over een en ander te uiten aan overheidsorganen zoals de gemeenteraad van Roermond en het college van B. en W. of anderen. We houden u op de hoogte.

12 december 2013. Eerste Maasplassenconferentie en eindejaarswensen.
Vanmiddag was het bestuur aanwezig op de eerste Maasplassenconferentie die gehouden werd te Wessem. Er werd gesproken over de eerste resultaten van de ontwikkelingen die voortkomen uit het Nautisch Programma van Eisen Maasplassen dat eind februari van dit jaar is uitgebracht. Samenwerking van overheden, ondernemers, verenigingen en natuurbeheerders rond de Maasplasen in Midden-Limburg begint vruchten af te werpen, was de conclusie. De drie miljoen euro die de provincie in de Maasplassen steekt om de kwaliteit van dit watersportgebied te verbeteren, lijken te worden verdrievoudigd. Verschillende voorbeelden passeerden de revue. Een daarvan is de Oolderplas. Daar spreken de betrokkenen momenteel over een bezoekerscentrum dat daar moet komen. Over faciliteiten voor de Harbourclub, over strandlodges, fluisterbotenverhuur, een betere aanlegplaats voor rondvaartboten, visboten-haventje, versterking van de surfclub en surfcentrumaccommodatie, riviermaatregelen (brug, uitstroom etc.) betere pontverbinding Ool euver en over natuurmaatregelen.
Als je dit alles goed tot je door laat dringen heeft ons bestuur er een hard hoofd in of onze bezoekers of het gros van (nieuwe) inwoners van Roermond (Zuid) en omstreken er ook maar iets beter van zullen worden en gemakkelijker openbaar en gratis toegang tot het water en de natuur zullen krijgen met voldoende parkeerplaatsen.
Het is jammer dat we 2013 niet met een meer positief bericht kunnen afsluiten. Wij wensen u desondanks fijne dagen toe en een warm en zonnig 2014. U kunt er zeker van zijn dat het bestuur in het nieuwe jaar opnieuw hard aan de slag zal gaan om dit tij waar mogelijk en nodig te keren.

24 oktober - 6 november 2013. Zienswijze bestuur op Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen.
Scan van voorblad Intergemeentelijk Structuurvisie Maasplassen Zoals het bestuur hieronder op 1 oktober reeds aankondigde zou ze bekijken of het voor ons als Stichting belangrijk zou zijn een zienswijze op het Ontwerp Intergemeentelijks Structuurvisie Maasplassen en bijbehorend Plan-MER uit te brengen.
Dit belang is er inderdaad in verband met de uit te brengen bestemmingsplannen in de toekomst.
Inhoudelijk hebben we onze wensen en onze wezenlijke kritiek op op de plannen nog eens kernachtig verwoord, geactualiseerd en in beeld gebracht. We zijn erg benieuwd of we op deze zienswijze wel een meer inhoudelijke reactie krijgen. In de vorige fase van de plannenmakerij rond de Maasplassen was dit niet het geval.
U kunt onze ZIENSWIJZE lezen door op deze woorden te klikken.
Dit is een zogenaamd pdf-bestand en u moet Adobe Reader op uw computer hebben staan om het te kunnen openen. Dit programma is hier gratis op te halen.
Hieronder bij 1 oktober kunt u de linken aanklikken om de stukken van het Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen en bijbehorend Plan-MER te lezen. Het zijn wel 415 pagina's.
07 oktober 2013. Uitdieping bij de aanlegsteigers. Verdieping bij de aanlegsteigers
Eindelijk kunnen de boten nu weer goed aanleggen bij de steigers aan het naaktstrand. We hebben hier al lange tijd geleden om gevraagd en in 1 dag was het gepiept. Een Belgische firma heeft de grijper er in gezet en spoedig lag er bij elke steiger een hoop stinkend grind en zand. Daarna zijn deze hopen naast de steigers uitgespreid en nu maar hopen dat er spoedig weer wat op groeit en dat het zand niet te zeer wegspoelt bij hoogwater in de winter.
Er gaat ook nog gewerkt worden aan de steigers zelf waar deze aan vernieuwing toe zijn.

01 oktober 2013. Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen en bijbehorend plan-MER.
Deze visie met bijlagen ligt vanaf vandaag tot en met 13 november 2013 ter inzage om eventuele zienswijze naar voren te brengen. U kunt de stukken hier lezen dan wel downloaden.
Het Ontwerp biedt vooral een overzicht van tot nu toe geproduceerde stukken en beleidskaders. De Bijlage biedt vooral informatie over de milieu-effectrapportage en de nieuwste inzichten. Mocht u geďnterresseerd zijn, dan zullen we als bestuur reacties over punten waar we speciaal op moeten letten zeer op prijs stellen. Stuur die dan voor begin november naar info@naturisme-isabellagriend.nl.
Op 10 oktober zal het bestuur deelnemen aan een informatieavond en indien van toepassing zullen we een eigen zienswijze opstellen en indienen.

04 september 2013. We weten nu wat het is.
Sinds gisteren weten we wat voor een beestje op de foto hiernaast staat. Op 21 augustus kwam het langs op de stook tussen beide plasjes. Het was ongeveer 4-5 cm lang had geen poten en bewoog zich voort met een kronkeling van zijn schubben. Het kleine stompje links is zijn kop, dat hij bij aanraking introk. We hebben omdat we dachten dat het een soort reptiel was en omdat we op internet en in onze boeken niet vonden wat het was een en ander voorgelegd aan de Stichting Ravon (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland).
Die wisten het niet en verwezen ons door naar de Stichting EIS (European Invertebrate Survey) - Nederland, die zich inzet voor een toename van de kennis over en betere bescherming van insecten en andere ongewervelden. Gisteren kregen we te horen dat het een Larve van de Wapenvlieg is en dat is helemaal geen bijzonder beestje. Dit dier leeft normaal in het water, maar beweegt zich ook wel eens op de oever voort.
De wapenvlieg is ook wel bekend onder de naam zwarte soldatenvlieg. Qua uiterlijk lijkt hij wat op een wesp, maar zoals een vlieg betaamd heeft hij slechts twee vleugels terwijl wespen er vier hebben. Hoewel de naam wat agressief overkomt, is de vlieg als volwassen dier totaal ongevaarlijk; zijn gebrek aan monddelen maakt dat hij niet kan bijten en alleen drinkt.
Dat wil dus ook zeggen dat hij als volwassen dier leeft van de reserves die hij heeft opgebouwd als larve. In de larvale periode van enkele weken kan hij leven op verschillende soorten organisch materiaal. Dat kan mest zijn of rotte tomaten maar ook een lijk, menselijk of niet. Mede daarom is deze soort ook bekend uit de forensische entomologie; door gegevens van temperatuur en luchtvochtigheid te koppelen aan het larve-stadium van de wapenvlieg kan achterhaald worden wanneer iemand is overleden. Tegenwoordig worden de larven van deze vlieg ook wel verkocht als voer voor vogels en reptielen. Bijzonder aan de larven is dat ze een uitzonderlijk hoog calciumgehalte hebben. Op dit moment wordt er gekeken of deze soort ook gebruikt kan worden als een omzetter van afvalstromen uit de industrie naar voedsel voor mensen. Kortom allemaal zeer wetenswaardig.

Vandaag heeft iemand ook nog een staafwants - verwant aan de waterschorpioen - in het water gevonden, maar die kregen we niet goed op de foto. Een volgende keer beter en misschien meer.
Foto van Ad van Zeeland
Larve van de wapenvlieg


21 augustus 2013. Gestolen en verloren voorwerpen
Scan van FotoDeze boot en een 6PK motor hebben ze in de nacht van 19-08-2013 in Holland, Roermond, Oolderplas van ons gestolen! het gaat om een zo goed als nieuwe (februari 2013) rubberopblaasboot met motor. De gegevens zijn:
Rubberopblaasboot YAM 310 S Nr. CNPLOYG087D212,
Motor Yamaha F6 CMHS Nr. 6BX-1025803.
Onze zoon heeft er lang voor gespaard. Wij vragen u om uw hulp!!! Tel.: +49 (0) 174/2199291.
Bril kwijt. Eind vorige week heeft een dame haar bril verloren op het eerste gedeelte vanaf de eerste toegang van ons terrein. Mocht u deze gevonden hebben, meldt het dan bij iemand van het bestuur.

15 augustus 2013. Inzet ambulance correct aanvragen.
Dit seizoen hebben bezoekers al enkele malen - gisteren bijvoorbeeld nog - de hulp van een ambulance moeten aanvragen. Daarbij is het volgens ons beste weten altijd nog wel goed afgelopen, maar we hebben ook moeten vaststellen dat de ambulance zich enkele malen verreden heeft en eerst in Merum bij de Isabellagreend (Heresteerten) is gaan kijken. Als je 112 belt is het zaak te vermelden dat ze naar de oprit van de dijk in Ool, Herten moeten komen in de bocht van de Broekstraat 1/ Maasstraat 33. Een ander probleem is dat ze geen toegangssleutel tot het terrein hebben en volgens onze informatie ook niet krijgen van de eigenaar van het terrein (bestuursleden, de politie en de brandweer hebben die wel). Kijk dus altijd of Ton Janssen, of Ad van Zeeland of Jan Heesen aanwezig is en schakel die in of bel anders de politie en zeg wat er aan de hand is en dat je ook de sleutel van het toegangshek nodig hebt.

8 augustus 2013. Grote Keizerlibel en Oranje Luzernevlinder op de foto.
Foto van Gé DriessenGrote Keizerlibel; totaal en kop in animatie Foto van Gé Driessen
Oranje Luzernevlinder

Grote Keizerlibel:
De grote keizerlibel (Anax imperator) is een libel uit de familie van de Aeshnidae, de glazenmakers. Deze libel heeft een egaal groen borststuk zonder schouderstrepen. Het achterlijf is groen of blauw met aan de bovenzijde een donkere lengtestreep. De rest van het achterlijf is blauw, groen, of bij heel jonge dieren lichtbruin tot grijs, met een donkere lengtestreep. Het is in België en Nederland de grootste libel met een grootte van 73 tot 82 millimeter.De soort komt verspreid over Europa, het westen van Azië en geheel Afrika voor. In Nederland is de soort algemeen, in België zeer algemeen. De habitat omvat allerlei stilstaande wateren, met een voorkeur voor zandgrond. De vliegtijd is van juni tot begin augustus. Mannetjes patrouilleren langdurig boven water en oever. Andere grote libellen worden verjaagd. Rondom de Isabellagriend is de keizerlibel op diverse plaatsen (bijvoorbeeld Adtepad) te zien. De afgelopen dagen is nog een dood exemplaar gevonden.
De eigen pagina van Gé Driessen met elders gefotografeerde libellen en juffers is aangevuld met de Kleine Tanglibel. Een zeldzame soort met een echte tang om het vrouwtje in de nek bij de kladden te grijpen. Even klikken om deze bijzonderheid te bekijken. Gé scoort overigens heel aardig met zijn foto's op waarneming.nl.
Oranje Luzernevlinder:
De oranje luzernevlinder (Colias crocea) is een dagvlinder uit de familie Pieridae, de witjes. De bovenkant van de vleugels is oranjegeel. Langs de achterrand bevindt zich zowel op de voorvleugel als op de achtervleugel een brede donkere band. De oranje luzernevlinder komt voor op klaver- of luzernevelden. De rupsen leven ook op talrijke andere soorten van de vlinderbloemigen. Het is een Midden- en Zuid-Europese soort die als trekvlinder ook noordelijker kan worden aangetroffen. In Nederland kunnen de aantallen per jaar heel verschillend zijn. De vliegtijd is van maart tot en met november.

4 augustus 2013. Eerste sporen van blauwalg in de Oolderplas, maar niet in de Isabellagriend.
Het water in de Isabellagriend, waarom heen het naaktstrand is gelegen, is van prima kwaliteit. Er zit op sommige plaatsen wel groenalg in, maar door de waterpest, een plant, is het water van goede kwaliteit en heel helder. Zie ook het bericht hieronder. Bij de Oolderplas zijn gisteren de eerste sporen van blauwalg aangetroffen en worden deze sporen door de zuiden en westelijke winden juist bij het voormalige dagstrand bij elkaar gedreven. Waarschuwingsbordjes zijn geplaatst. Ook aan de botenkant bij het naaktstrand zijn vlokjes blauwalg in het water aangetroffen.

1 augustus 2013. Waarschuwing van een ervaren zwemmer en voor diefstal.
Vandaag kregen we van een zwemmer te horen dat je niet zomaar moet oversteken in het noordelijke gedeelte van de plas. Daar bevindt zich vooral aan de oostelijke zijde (Oolderplaskant) veel waterpest, die zo hoog is gegroeid dat het moeilijk zwemmen is. Je kunt er ook niet staan. Je zwemt dan in de planten en dat is hard werken. Ook op andere plaatsen is de waterpest dit jaar heel hoog gegroeid, maar de planten zijn wat aan het inzakken. Waterpest zorgt voor meer zuurstof in het water en voor verbetering van de waterkwaliteit, maar wordt ook steeds meer een plaag. Op sommige plaatsen in de plas houdt het ook de groenalg op zijn plaats. Groenalg is overigens niet gevaarlijk. Je ziet vooral de meerkoeten ervan eten. Als er eventueel blauwalg komt, wordt u tijdig gewaarschuwd; we verwachten dit overigens niet.
Vandaag is bij iemand weer van alles gestolen. Kortom we herhalen dat je op het terrein niet zo maar je spullen onbeheerd moet achter laten. Je kunt altijd aan een ander vragen om even op je spullen te letten als je een rondje wilt lopen. Als je dit later ook even voor die ander doet, dan moet dit lukken.

29 juli 2013. Nog een paar andere foto's.
Foto van Gé DriessenBoomblauwtjeFoto van Gé Driessen
Klein Geaderd Witje
Foto van Gé DriessenBlauwe ReigerFoto van Gé Driessen
Gevlekte Rivierkreeft
Boomblauwtje:
Het boomblauwtje (Celastrina argiolus) is een dagvlinder uit de familie Lycaenidae, de kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes. De voorvleugellengte van de vlinder bedraagt tussen de 13 en 16 millimeter. De vleugels van mannetjes zijn aan de bovenzijde vrijwel geheel fel lichtblauw met een smalle zwarte rand, terwijl de vrouwtjes een brede zwarte band langs de voorvleugels hebben. De franje is wit, bij de voorvleugel zijn er enkele zwarte onderbrekingen. De vlinder is met name goed te herkennen aan de zilverwitte tot lichtblauwe onderzijde van de vleugel waarop zwarte stippen te zien zijn. Verder vliegt deze vlinder niet of nauwelijks dicht bij de grond (beneden 50 cm hoogte), dit in tegenstelling tot vele blauwtjes.

Klein Geaderd Witje:
Het klein geaderd witje (Pieris napi) is een dagvlinder uit de familie Pieridae, de witjes. De voorvleugellengte van 20 tot 24 millimeter. De grondkleur van de vleugels is wit, op de onderzijde is de ondervleugel en de vleugelpunt van de voorvleugel soms geel. De aders zijn aan de onderkant van de vleugels groengrijs bestoven, dit is echter in de zomer aanzienlijk minder duidelijk dan in het voorjaar. De soort is dan niet makkelijk te onderscheiden van het klein koolwitje. Aan de bovenzijde van de voorvleugel heeft het mannetje een zwartige stip, het vrouwtje twee. De vlek aan de vleugelpunt (apex) is gelobd, en loopt naar beneden toe druppelsgewijs af.

Blauwe Reiger:
De blauwe reiger (Ardea cinerea) is een vogel uit de reigerfamilie. De blauwe reiger is tevens de bekendste vertegenwoordiger van de familie in België en Nederland. De blauwe reiger is een vlees- en viseter die vissen en amfibieën eet maar ook andere dieren als insecten en kleine zoogdieren worden wel buitgemaakt. De vogel is een veel geziene soort in ondiepe plekken van stadssingels en poldersloten en in weilanden; de reiger wordt vliegend gezien langs grachten en bij meren; de broedkolonies bevinden zich midden in de stad in hoge bomen of juist in volstrekt afgelegen bospercelen. In strenge winters hebben de blauwe reigers het zichtbaar moeilijk. Een blauwe reiger wordt gemiddeld 25 jaar oud.

Gevlekte Rivierkreeft:
De gevlekte rivierkreeft (Orconectes limosus) is een kreeft uit de Verenigde Staten die leeft in zoet water. Vaak wordt de soort aangeduid met Amerikaanse rivierkreeft of bruine rivierkreeft. Volwassen dieren zijn donkerbruin. Kenmerkend zijn de strepen of banden die dwars over het achterlijf lopen. De grootte van een volwassen dier is minimaal 10 cm en maximaal 15 cm. Als exoot komt de gevlekte rivierkreeft voor in Europa. Het dier kan drager zijn van de kreeftenpest. Zelf wordt het dier hier niet ziek van. Door co-evolutie zijn de schimmel die kreeftenpest veroorzaakt en de zoetwaterkreeften uit Noord-Amerika aan elkaar aangepast: de zoetwaterkreeften uit Noord-Amerika zijn resistenter geworden, de schimmel is agressiever geworden. Met de invoer van gevlekte en andere Noord-Amerikaanse rivierkreeften is kreeftenpest in Europa ingevoerd. De inheemse soort kreeft, de Europese rivierkreeft is hier niet tegen bestand en is daarom in grote delen van Europa uitgestorven. Mede hierdoor heeft de gevlekte rivierkreeft zich snel kunnen uitbreiden. In de Benelux is deze soort erg algemeen; in Vlaanderen is ze zelfs de algemeenst voorkomende rivierkreeft (Boets et al. 2012).

Vuurlibel (links hieronder):
De vuurlibel (Crocothemis erythraea) is een felroodgekleurde middelgrote libel (36-54 mm), die veel in Zuid-Europa wordt gezien. De vuurlibel is iets groter en oogt forser dan de bruinrode heidelibel. Het rood van de mannetjes is ook intenser dan dat van de Sympetrum (Heidelibellen) soorten. Het achterlijf is wat afgeplat. De basis van de achtervleugels heeft een geelbruine kleur. Ook de vleugeladeren van voor- en achtervleugel zijn over enige lengte geel. Ook heeft hij geen zwart aan de poten. Op deze manier kunnen ook de bruingele vrouwtjes en jonge mannetjes met zekerheid worden onderscheiden. De vrouwtjes hebben een fijne zwarte lengtestreep over het achterlijf en in het verlengde daarvan een wat bredere witte streep tussen de vleugels. Alleen verwarring met Crocothemis servilia kan dan nog voorkomen, maar deze soort komt voor in Azië en alleen in het Midden-Oosten overlappen hun verspreidingsgebieden.

Kleine Roodoogjuffer vrouwtje in de nek gepaard (rechts hieronder):
Vrouwtje: ogen aan bovenzijde bruin, aan onderzijde geel of groen (niet rood). Schouderstreep geheel aanwezig, meestal geel of groen gekleurd. Achterlijfsrug geheel zwart. Zijkant borststuk en begin achterlijf blauw, soms groen. Zijkant midden achterlijf gelig, soms groen. Zijkant uiteinde achterlijf meestal blauw. Ze paren vliegend, zittend, rustend, ze laten elkaar kortom niet meer gaan. Wel worden ze veel lastig gevallen door vrijgezelle libellen, al dan niet van de eigen soort.
Foto van Gé Driessen
Vuurlibel
Foto van Gé Driessen
Close-up van Kleine Roodoogjuffer vrouwtje in de nek gepaard

24 juli 2013. Dit is om euforisch van te worden!!!
Foto van Gé DriessenZuiderlijke Keizerlibel, vrouwje; zeldzaam; vliegendFoto van Gé Driessen
Kanaaljuffer, mannetje; vliegend
Zuiderlijke Keizerlibel:
Dat het Gé Driessen gelukt is deze libel te fotograferen is vanwege de zeldzaamheid en vanwege het gegeven dat het beest in de vlucht is vastgelegd een bijzonderheid. Door de omstandigheden (donker vanwege dreigend onweer) is het helaas niet gelukt een scherpe foto te maken, Maar Gé kennend komt er dat nog wel van. Het beestje zelf is 62-75 mm groot. Het is een zeer variabel gekleurde soort. Grondkleur achterlijf meestal grotendeels bruin, maar soms ook donkergrijs, donkerblauw of paarsig. Over de achterlijfsrug loopt een zwarte lengtestreep. Aan de basis van segment 2 bevindt zich een gele ring. Borststuk eenkleurig bruin, vaak met grijze, groenige, of violette tint. Borststuk nooit helder groen. Mannetje: segment 2 en begin van 3 hemelsblauw gekleurd, een opvallend ‘zadel’ vormend. Dit zadel steekt meestal opvallend af bij de rest van de achterlijfskleur. De blauwe kleur van het zadel is ook aan de zijkanten van de segmenten zichtbaar.Habitat: meestal (vrij) grote plassen met een goed ontwikkelde oevervegetatie. Zwervers kunnen ook elders worden verwacht. Vliegtijd en gedrag: begin juni tot en met eind augustus. Zuidelijke keizerlibellen zijn schuw en vliegen vaak ver uit de kant boven het open water, of hoog boven het land. Ze laten zich moeilijk vangen, waardoor alle kenmerken met behulp van een verrekijker moeten worden genoteerd.

Kanaaljuffer:
Dit beestje laat zich wat beter fotograferen, maar ook deze foto - zo scherp - is uitzonderlijk. Mannetje: ogen geheel diepblauw, zonder donkere kap aan bovenzijde zoals bij andere blauwe juffers. Achterlijf blauw met lange, spitse zwarte figuren op de segmenten 3 tot en met 6 (bovenaanzicht). Segment 2 met bekervormige zwarte figuur. Segmenten 7 en 8 geheel zwart, 9 en 10 (vrijwel) geheel blauw. Mannetjes vliegen vlak boven het water, in een strakke, snelle vlucht. Ze gaan regelmatig vlak boven de waterspiegel zitten op geďsoleerde planten die boven het water uitsteken of op het water drijven. Dit is meestal op enige afstand van de oever; planten in de oeverzone worden minder vaak gebruikt.

Kleine Roodoogjuffer (hieronder):
Eergisteren voor het eerst gesignaleerd door Gé Driessen. Het beestje is 26-32 mm. Kleiner en slanker dan grote roodoogjuffer. Mannetje: ogen helder rood. Borststukrug zwart met blauwe zijkanten. Schouderstrepen meestal volledig, soms onderbroken tot twee streepjes. Achterlijfsrug grotendeels zwart. In bovenaanzicht zijn de segmenten 1, 9 en 10 blauw. In het blauw van segment 9 staat een zwarte “X”. In zijaanzicht is de blauwkleuring van het achterlijf uitgebreider: de zijkanten van segmenten 2 en 8 zijn blauw. Hierdoor zijn de blauwe basis en top van het achterlijf in zijaanzicht niet scherp ‘afgesneden’: het blauw loopt een stukje door richting het midden van het achterlijf. Vrouwtje: ogen aan bovenzijde bruin, aan onderzijde geel of groen (niet rood). Schouderstreep geheel aanwezig, meestal geel of groen gekleurd. Achterlijfsrug geheel zwart. Zijkant borststuk en begin achterlijf blauw, soms groen. Zijkant midden achterlijf gelig, soms groen. Zijkant uiteinde achterlijf meestal blauw. Habitat: allerlei stilstaande en langzaam stromende wateren met een uitgebreide vegetatie van drijvende planten. Mannetjes zijn vooral op drijvende waterplanten en algenflab te vinden, vaak op enige afstand van de waterkant.
Foto van Gé Driessen
Kleine Roodoogjuffers, mannetje en vrouwtje parend
Foto van Gé Driessen
links Kanaaljuffer en rechts Kleine Roodoogjuffer; beide mannetjes

11 juli 2013. Regels rond aanleggen aan de steigers.
Foto van Ad van Zeeland
Momenteel staat bovenstaande nog op de bordjes aan de botenkant.
Vandaag zijn echter een tweetal Buitengewone Opsporings-Ambtenaren (BOA's) van de Stadswacht Roermond papiertjes komen uitdelen aan degenen die daar momenteel hun boot hebben liggen met de nieuwste regels. Ze zijn ook bezig deze regels te handhaven omdat er een klacht bij hen is binnengekomen van iemand die heeft voorgelegd dat hij niet de kans krijgt om aan te meren en dat hij heeft vastgesteld dat de regels worden overtreden.
Op het briefje staat het volgende:
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Roermond.
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Roermond bepalen dat het verboden is met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben, dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen, in openbaar water binnen de gemeente Roermond, voor zover betreft het innemen van een ligplaats aan passantenplaatsen zoals genoemd in artikel 5.24, met dien verstande dat indien het vaartuig is verplaatst, niet binnen twee dagen wederom dezelfde ligplaats mag worden ingenomen.
Indien een vaartuig wordt verplaatst naar een plaats, gelegen binnen een afstand van 500 meter hemelsbreed gemeten van een eerder ingenomen ligplaats, wordt het vaartuig geacht op dezelfde plaats te zijn blijven liggen.
Een passantenplaats is een ligplaats uitsluitend bestemd voor pleziervaartuigen, welke maximaal drie achtereenvolgende dagen mag worden ingenomen. Onder dag wordt verstaan de periode tussen 00.00 en 24.00 uur.
Tegen het niet tijdig verplaatsen van een vaartuig kan een proces verbaal opgemaakt worden.

Bovenstaande is gebaseerd op de Algemene Plaatselijke verordening Gemeente Roermond (Afdeling 6 Openbaar water) en het Aanwijzingsbesluit: Ligplaats vaartuigen; dit is een besluit dat een specifieke zaak uit de APV uitwerkt en dat 5 juni 2013 in werking is getreden. Via beide links is de juiste informatie te vinden.
De tekst hierboven is moeilijk leesbaar, maar op onze pagina Aanleggen aan de steigers van het naaktstrand informeren we u duidelijker.
Een gewaarschuwd botenbezitter telt voor ......

8 juli 2013. Door het vuur gaan voor juffers.
Vuur is er gelukkig niet op het terrein maar Gé Driessen heeft er net als een fakir die over glas loopt, sneetjes in zijn voetzoelen voor over om juffers maar goed op de kiek te krijgen. Gelukkig heeft hij Yvonne die zijn wonden liefdevol verzorgt.
Een en ander levert de volgende fraaie aanvullende beelden op van deze insecten op het terrein.
Foto van Gé DriessenKanaaljuffer, mannetjeFoto van Gé Driessen
Kanaaljuffer, mannetje
Foto van Gé DriessenKanaaljuffers, parendFoto van Gé Driessen
Kanaaljuffers, parend in fraai spiegelbeeld
Foto van Gé Driessen
Gewone oeverlibel, mannetje
Foto van Gé Driessen
Watersnuffel, vrouwtje
Foto van Gé DriessenBlauwe breedscheenjuffer, mannetjeFoto van Gé Driessen
Grote Roodoogjuffer, mannetje
Foto van Gé DriessenLantaarntje groene vorm, vrouwtjeFoto van Gé Driessen
Lantaarntje paarse vorm, vrouwtje
Dat de Kanaaljuffer bij ons naaktstrand voorkomt - het is een redelijk zeldzaam insect -, is een bijzonderheid en Gé heeft dan ook al heel wat positieve reacties op zijn foto's op het internet gekregen. Bovendien is hij erin geslaagd deze juffer beter dan zijn voorgangers in beeld te brengen, want dat schijnt ook niet zo gemakkelijk te zijn.
Er is ook een hele procedure doorlopen waarin de waarnemingen zijn erkend. Het beestje heeft in ieder geval mooie blauwe ogen.
Wat de Watersnuffel betreft zie je meestal alleen de mannetjes en dat Gé hier een vrouwtje voor de lens heeft gekregen is wel bijzonder.
De Blauwe Breedscheenjuffer had Gé niet op ons terrein verwacht, dus dat was een verrassing.

Verdere informatie kunt u vinden bij het Libellennet.

NB Inmiddels is duidelijk geworden dat we een slecht zwanenjaar hebben.
Geen enkel broedsel heeft jonge zwanen opgeleverd.
We zien gelukkig wel de nodige zwanen in het water.
Foto van Gé Driessen
Lantaarntje roze vorm, vrouwtje
24 juni 2013. Libellen en juffers willen wel weer.
Gé Driessen heeft de laatste tijd weer veel aandacht besteed aan het uitbreiden van zijn collectie foto's van libellen en juffers. Het zijn prachtige foto's.
Onderstaande insecten komen ook bij de isabellagriend voor.
Foto van Gé DriessenFoto van Gé Driessen
Foto van Gé DriessenFoto van Gé Driessen
Rechtsboven ziet u een Gewone Oeverlibel; een jong vrouwtje. Linksboven een zogenaamde Platbuik; een mannetje. Rechtsonder is het een Vroege Glazenmaker; waarschijnlijk een mannetje, en linksonder een Weidebeekjuffer; een vrouwtje.
Gé heeft ook elders libellen en juffers gefotografeerd. U zult er versteld van staan wat hij dit jaar al niet allemaal op de gevoelige plaat heeft vastgelegd. Om te laten zien dat hij ondanks het weer niet stil heeft gezeten kunt u op deze pagina klikken. Altijd leuk nu het weer nog niet mee wil werken. Uitzonderlijk mooie foto's van insecten waar u wellicht nog nooit van heeft gehoord. Geniet ervan.

06 juni 2013. Oranje koi-karper heeft maatje.
Foto van Ad van Zeeland
Elk jaar verbazen we ons weer over de terugkeer van een oranje koi-karper in het noordelijke plasje isabellagriend. Gisteren waren we echter dubbel zo verbaasd als voorgaande jaren.
Er zwommen namelijk twee bijna even grote joekels van oranje koi-karpers of goudvissen naast elkaar in de plas. Kortom onze jaarlijks terugkerende vis heeft een maatje gekregen.
De schattingen over de grootte van de vis lopen uiteen van 75 cm tot een meter en iedereen was het er ook over eens dat ze groter waren geworden en dat ze ook behoorlijk dik waren.
De witte koi-karper met enkele donkere vlekken zagen we disteren echter nog niet. We gaan de beide oranje koi-karpers in een foto proberen te vangen.
Inmiddels (10-06-2013 voor het eerst) is ook de witte gesignaleerd en op 9-07-2013 hebben we ook nog een jongere kleinere oranje koi-karper met donkere vlekken gezien.
Kortom eerstdaags bevindt ons strand zich aan een koi-karpervijver.

04 juni 2013. Een paling uit het water gehaald.
Foto van Ad van Zeeland
Vandaag hebben we aan de botenkant bovenstaande paling uit het water gehaald van 90 cm lang en met de dikte van een pols. Hij was al aan het vergaan en we hebben hem verplaatst naar een plek waar bezoekers normaliter niet komen.
De maximale lichaamslengte inclusief staart is bij mannetjes ongeveer 60 centimeter. De wijfjes worden tot 135 centimeter lang en 7 kilogram zwaar en ongeveer dertig jaar oud (Nederlands record). Ook lengtes tot 150 centimeter worden genoemd maar dit betreft zeldzame uitschieters, de meeste exemplaren zijn ongeveer een halve meter tot een meter lang. kortom het was een dame op leeftijd
Vanaf 12 uur vanochtend was het prime weer op het terrein. Veel bezoekers waren er nog niet, maar die verwachten we de komende dagen.

01 juni 2013. Morgen 02-06-2013 is het Open Dag Naaktrecreatie. U bent welkom!
Landelijk is hier de volgende informatie over verschenen:
Geďnteresseerden kunnen kennismaken met naaktrecreatie door eens te komen kijken op een naturistenterrein bij hen in de buurt, of juist op een terrein in een ander deel van het land. Dat kan op deze speciale dag op de meeste terreinen tussen 10.00 uur en 16.00 uur.
Het thema dit jaar is simpel, maar duidelijk: WELKOM!
Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend zal morgen vanaf 11 uur ook aanwezig zijn en eventuele belangstellenden informeren. Gezien lopende afspraken kunnen wij geen bijzondere activiteiten organiseren, maar vertellen over het terrein en de mogelijkheden daar en over naturisme doen we graag en dat is wat anders dan nudisme.
We bevinden ons op onze bekende plek op de landengte tussen de twee plassen. Als u het niet meteen kunt vinden dan zullen andere bezoekers u gaarne naar ons verwijzen.
We kregen ook nog een leestip omtrent het 'Bloot Boek' dat alles vertelt over het naturisme en haar geschiedenis en dat in 2011 verschenen is ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Naturisten Federatie Nederland. We hebben het boek zelf besteld en het kan, als het binnen is, voortaan op het terrein ingezien worden. Ditzelfde geldt voor een soortgelijk boek 'Zo puur in de natuur', dat ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan is verschenen. Wilt u meer weten van de leestip, klik dan op het plaatje.

21 mei 2013. Het blad UIT! is vandaag uitgekomen met op de cover een foto van ons terrein.
Foto van Pim Tiemens NFN
Bovenstaande is overigens dat deel van de foto waar geen teksten over heen staan. Op pagina 32 en 33 staat nog een foto van ons terrein. Beide foto's zijn in het blad gekomen omdat een bezoeker ons terrein bij de Naturisten Federatie Nederland (NFN) aanmeldde voor de rubiek In Beeld oftewel mijn mooiste naturistische locatie. Wij zijn deze persoon daar erg dankbaar voor. Bernd Huijser en Pim Tiemens van de NFN bezochten ons in dit kader op 1 augustus 2012. Bij die datum is op deze pagina nog een verslagje te vinden.
Nu nog mooi stabiel zonnig weer, want daar wachten we nu al vanaf de te lange winter op.
Tussendoor kun we nog wel even vermelden dat we voldoende tijd hebben kunnen vinden om onze kruidenpagina behoorlijk bij te werken. En zo hep elk nadeel ook z'n voordeel. U zult zien dat er best nogal wat bijzondere kruiden op ons terrein voorkomen.

24 april 2013. Vandaag en gisteren zijn we het seizoen goed begonnen.
Ook al was het maar voor twee dagen, zoals de voorspellingen voorlopig luiden, toch hebben al weer heel wat mensen het terrein bezocht en met elkaar besproken hoe aan de lange winter nu toch een eind is gekomen en hoe iedereen dit heeft overleefd.
Gé Driessen heeft zijn camera ook weer helemaal op orde en dat is te zien aan de foto hier links onder. Het is de kop van een vliegje dat op een meibloempje zat en het vliegje was niet groter dan 4 mm. Als je goed kijkt zie je de facetten van beide ogen. Kortom we verheugen ons alweer op de komende macro-opnamen.
De andere foto is van de broedende zwaan op het terrein. Ze heeft zes eieren en als alles en iedereen meewerkt en het broeden niet verstoort, dan kunnen we ons over een dikke maand op jonge zwaantjes verheugen.
23 APRIL 2013. OP KONINGINNEDAG DINSDAG 30 APRIL IS HET NAAKTSTRAND TIJDELIJK MOEILIJKER BEREIKBAAR.
Ook dit jaar vindt op Koninginnedag voor de derde keer de Roermond City Run plaats en ofschoon de weersvoorspellingen niet direct geweldig zijn, zal er in ieder geval worden gelopen. De City Run is een hardloopfestijn met diverse starts over verschillende afstanden. Een en ander vindt over een afgezet parcours plaats. De 10 kilometer en de 10 miles lopen vanaf de Roerkade/Markt via de Bisschop Lindanussingel, Burgemeester Geuljanslaan via de Roerderweg naar Herten, Ool en Merum om vervolgens via de Roode Brug, Voorstad Sint Jacob en Steenen Brug terug te keren naar het centrum. Zie op dit adres: de parcoursen. Er zijn verkeersbeperkingen, parkeerverboden in de betrokken en toeleidende straten enzovoort. Voor Herten, Ool en Merum gelden die tussen 14:00 en 17:30 uur en gezien de parcoursen zult u in de genoemde tijd het naaktstrand moeilijker kunnen bereiken en er met name van kunnen vertrekken. Bezoekers uit of via Roermond adviseren we om tijdig via de Maastrichterweg en Rijksweg (N271) naar de afslag Herten (stoplicht) en zo via de Oolerweg naar Ool te komen en pas laat te vertrekken.

17 april 2013. Nog een grote opruimactie.
Vandaag zijn we er met een paar mensen nog eens flink tegenaan gegaan met harken enzovoort. Een achtergebleven wal met troep en vooral veel klein plastic hebben we in zakken gestopt en bij elkaar kwamen we zo aan 13 zakken vuilnis. Tellen we deze op bij de 8 zakken die dit jaar tot nu al op het terrein verzameld zijn dan komen we op een totaal van 21 en bij elkaar zijn dat toch ongeveer 4 kuub vuilnis. Het is te gek wat allemaal via de Maas gedumpt wordt. Toch is nog lang niet overal alles weg. We hebben dit jaar vooral te maken met vele kleine stukjes plastic die overal neergedwarreld en verwaaid zijn.
Tja, verder is er nog steeds geen sprake van echt stabiel lenteachtig weer, maar we blijven optimistisch. Het lijkt erop dat we van elk straaltje zon moeten profiteren. Gisteren werd het pas later op de middag echt lekker. En eindelijk begint er ook wat groen aan de bomen te komen. Dat geeft het terrein toch weer een heel ander gezicht.
Verder hadden we van onze huisfotograaf bericht gehad dat zijn camera de nodige averij had opgelopen, die wellicht moeilijk te herstellen zou zijn. Gelukkig hebben we een paar dagen geleden gehoord dat alles toch gerepareerd kon worden. Kortom alles bij elkaar zijn we met zijn allen klaar voor het nieuwe seizoen. Laat het goede weer maar komen.

06 maart 2013. Opening van het seizoen 2013.
Gisteren was het dan eindelijk zover dat we met een aantal personen voor het eerst na deze lange en koude winter weer eens bloot in de zon konden vertoeven. Het was echter niet helemaal voor het eerst, want we vernamen dat twee personen half februari al een paar uurtjes van de zon hadden genoten. Gisteren was het echter tot 16.00 uur echt heerlijk.
Er liep verder al een kalf rond dat afgelopen weekend geboren is, maar nog geen oormerken in had, maar daar wordt aan gewerkt, zo vernamen we van het Limburgs Landschap.
Het eerste en grootste afval van het hoogwater van de afgelopen winter is ook al opgeruimd met dank aan Frits van Leuven. Ondanks de kou en de modderige ondergrond - wellicht was die soms nog wat bevroren - is hij al op veel plaatsen aan het werk geweest.
Verder konden we gisteren ook de eerste resultaten bekijken van de inzet van een wild-camera. Bijgaand konijn is zo gefotografeerd. Interessant is dan dat je met zo'n automatisch werkend apparaat met bewegingssensoren ook kunt zien dat er veel konijnen zitten en dat ... de konijnenholen 's nachts bezoek krijgen van een katachtige. Dit vraagt om het nog vaker inzetten van dit apparaat. Hopelijk lukt het komend seizoen op deze wijze om ook nog andere interessante dieren (bijvoorbeeld bevers) vast te leggen.
Gisteren stond ook nog weer een stuk over het Nautisch Programma van Eisen in de Provinciale dagbladen. Het meest interessante voor de bezoekers van ons naaktstrand is dat er in het programma naast hetgeen hieronder vermeld staat, niets meer gepland wordt op de huidige toegangsrotonde. Geen vermelding meer van een pannenkoekenhuis, paviljoen en aanlegsteigers op die plaats. En nu dus maar hopen dat parkeren daar blijvend mogelijk is en dat in de ontwikkeling van de verdere plannen mogelijk nog verbeteringen realiseerbaar zijn.

28 februari 2013. Vandaag werd het Nautisch Programma van Eisen gepresenteerd en we staan er niet ongunstig in.
Vandaag presenteerde de heer Vrolijks dit programma aan genodigden - en dat was ook ons bestuur - en bood het aan aan Gedeputeerde Twan Beurkens.
Wellicht mede dank zij onze inspanningen konden we vaststellen dat we erin genoemd zijn en dat zelfs op een wijze die ons optimistisch stemt. De volgende tekst is erin te vinden:
"Aan de Oolderplas is op dit moment aan de westzijde een gedeelte van de groene omzoming van de plas beschikbaar voor naaktrecreatie. Een naturistenstichting (red.: in de tekst staat vereniging) behartigt de belangen van deze groep recreanten. Ook per boot arriveren hier gebruikers. De voorgenomen tweede ontsluiting per boot van de Oolderplas kan de toegang tot het terrein en de exclusiviteit voor deze gebruikers belemmeren. Een oplossing wordt gezocht binnen een overleg met gemeente, beheerder en belanghebbenden. Het behouden van deze variatie is gewenst."
Op een andere plaats staat nog:
"Met betrekking tot de ontsluiting van de plas over water en de (rondgaande) wandelroute is er nog onzekerheid. Een combinatie wordt uitgewerkt die voor de watersporters, de bewoners en naturisten inpasbaar is en aansluit bij de bestaande ontwikkeling."
Een goed verstaander zal uit dit alles begrijpen dat er toch nog heel wat water door de Maas zal vloeien voordat alles gerealiseerd is op een wijze dat onze belangen voldoende aan bod komen.
U kunt op de site van de Provincie Limburg een persbericht en het Nautisch Programma van Eisen Maasplassen lezen en zelfs downloaden.

30 januari 2013. Ons naaktstrand is opgenomen op de site 'Onthaasten' en ons jaarverslag is uit.
In onze huidige hectische samenleving is er steeds meer behoefte aan bezinning en onthaasten in stilte. Stiltemomenten, die vroeger op een natuurlijke manier een plaats hadden in ons leven, moeten we nu opzoeken en bewust inbouwen. Naast deze belangstelling voor spiritualiteit is er ook een merkbare toename van de interesse voor het historisch erfgoed. De combinatie van deze beide interesses biedt nieuwe economische kansen in de vorm van “stiltetoerisme”.
Om die kansen te benutten hebben verschillende partners in de Grensregio Vlaanderen - Nederland de handen ineen geslagen. Het is immers een regio die ontzettend rijk is aan historisch erfgoed zoals kloosters, kerken, abdijen, kapellen en kruisen evenals historische tuinen en landschapsparken, begraafplaatsen en kloosterdomeinen. Erfgoed dat bovendien vaak in stiltegebieden is gelegen.
In een gezamenlijk project willen de partners alle historisch waardevolle onthaastingsplekken in Vlaams Brabant, Belgisch Limburg én Nederlands Limburg in kaart brengen en beter toegankelijk maken voor het publiek.
Met deze zinnen wordt het doel van de site en de samenwerking omschreven. Als bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend hebben we deze woorden goed tot ons door laten dringen. Verder hebben we bedacht dat we met onze invulling van ons naaktstrand in zekere zin ook historisch erfgoed - rijke natuur - ontsluiten en dat ons naaktstrand natuurlijk in feite de onthaastingsplek in Limburg is. Blootgewoon natuurlijk. We hebben ons op grond hiervan gewend tot de projectverantwoordelijke de Provincie Limburg en het resultaat is dat we sinds vandaag op http://www.onthaasten.eu vermeld staan en daar zijn we heel blij mee. We hopen zo meer mensen te bereiken die bij ons in de natuur komen genieten van alles wat het terrein biedt.
25-01-2013 Is ons Inhoudelijk en Financieel Jaarverslag 2012 uitgebracht. U kunt het hier lezen. Met name in het vierde kwartaal 2012 is heel veel gebeurd.

16 december 2012. Eindejaarswensen.
Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en zonnig 2013 toe. We hopen vooral dat ons naaktstrand nog lang mag blijven bestaan, maar op dit moment kunnen we u daar nog geen duidelijkheid over bieden. Als we de huidige hordes rond een nieuwe invaart in de Oolderplas kunnen nemen, krijgen we voor de toekomstige jaren wel een zonnig en onthaast-perspectief waaraan u nog veel plezier en genoegen zult kunnen beleven.

8 december 2012. Reactie op zienswijzen en aanpak milieueffectrapportage.
Van het projectmanagement Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg onderdeel Maasplassen ontvingen we een Nota van Zienswijzen, waarmee zij op onze kijk reageren. We hadden wel begrepen dat we met betrekking tot de onderdelen, waarin we heel directe uitspraken deden over de toegang tot en het gebruik van ons terrein, op een detailniveau bezig waren waarop we nauwelijks reactie konden verwachten, maar zo weinig reactie over onze standpunten over het gevoerde en toekomstig te voeren beleid valt ons toch tegen. We vragen ons ook af of we wel helemaal goed zijn begrepen. U kunt door op de link te klikken de Nota van Zienswijzen lezen. U heeft hiervoor opnieuw Acrobat Reader nodig (zie hieronder).
N.B. Inmiddels is op 13 december 2012 een Evaluatierapport uitgebracht dat wel meer tegemoet komt aan onze beleidsstandpunten.
Naast deze nota is ook een Advies over de aanpak van de milieueffectrapportage uitgebracht. Lezen = aanklikken. U moet hiervoor Acrobat Reader op uw computer hebben geďnstalleerd. Dit programma is hier voor zover gewenst gratis op te halen.

5 december 2012. Geen pakjesavond voor onze stichting, maar we pakken wel uit met een aanvulling op onze zienswijze van 30 oktober 2012.
Voor eind december van dit jaar moeten de eerste uitwerkingen van het Masterplan Maasplassen gereed komen. Dit heeft ook alles te maken met het zogenaamde Nautisch Programma van Eisen waarmee de Provincie Limburg voor een bedrag met 6 nullen - u las het wellicht in de pers - wil investeren om een aantal plaatsen vanaf het water aantrekkelijker te maken. Als Stichting hebben we ons ook aangemeld omdat ook wij een aantal wensen hebben om het terrein zowel via het water als via land aantrekkelijker voor bezoekers te maken.
Eind vorige en begin deze week is ons duidelijk geworden dat er rond de invaart(en) - de bestaande en de eventueel nieuwe - van de Oolderplas diverse belangen spelen en niet alle partijen hetzelfde willen. Ook wij zijn partij in dit geheel en wat wij hieromtrent willen, hebben we duidelijk verwoord in onze zienswijze van 30 oktober 2012 (zie verderop bij deze datum). Vanuit onze belangen vinden we dit nog altijd de beste invulling van wat er in het kader van het Masterplan zou moeten worden gerealiseerd.
Gezien hetgeen we inmiddels weten van andere belangen en andere partijen die hierbij een rol spelen hebben we de verschillende mogelijke opties rond de invaart(en) op een rijtje gezet en per optie beschreven welke belangen wij daarbij hebben en wat dan naast het realiseren van een bepaalde invaart nog meer ten behoeve van de voortzetting van naaktrecreatie zou moeten gebeuren.
U kunt het allemaal lezen in een aanvulling op onze zienswijze. Klik erop en het pdf-document wordt vanzelf geopend als u Acrobat Reader op uw computer heeft geďnstalleerd. Dit programma is hier voor zover gewenst gratis op te halen.

14 november 2012. De laatste die-hards van dit seizoen.
Ze kwamen in winterkleding op de fiets, maar droegen vandaag verder uren helemaal niets. Ze genoten van de zon en natuur en het was gezond en helemaal niet guur. Ze waren in totaal met vieren en dat tussen de blaadjes van de populieren. Ze bespaarden met vitamine D op toekomstige gezondheidskosten en moesten lachen om gedoe rond 's lands begrotingsposten. Ook een bonte specht kwam nog even kijken om het tafereel onder hem mogelijk te verrijken. Ze lagen zelf ook wel wat te draaien en eentje ging ook nog even baaien. Dat heeft hem niet verdroten en we hebben volop genoten. Met dikke jas en handschoenen aan zijn we toen weer naar huis gegaan. Iedereen verklaarde ons voor gek maar wij zijn blij met die prachtige plek. Kortom het was uitzonderlijk op 14 november en het is nog lang geen 5 december.

1 november 2012. Nog enkele foto's van oktober. Afscheid van het seizoen.
30 oktober 2012. Onze zienswijze op de inhoud en de verdere planning rond het Masterplan Maasplassen is vandaag gepubliceerd.
Helaas is het seizoen wat snel tot een einde gekomen, ofschoon een aantal getrouwen de laatste weken toch nog wel op het terrein zijn geweest. Een aantal van hen heeft ook gemerkt dat het bestuur druk doende was om haar standpunten ten aanzien van de toekomstige plannen nog eens duidelijk op een rijtje te zetten en verschillende bezoekers hebben zelfs meegeholpen.
Aanleiding voor een en ander was de allereerste mogelijkheid om in te spreken op de plannen en in concreto op een concept-startdocument Plan Milieu Effect Rapportage en Intergemeentelijke Structuurvisie. Dit is een mond vol, maar het meest interessante voor u als bezoeker van deze site is ONZE ZIENSWIJZE. Door op deze woorden te klikken kunt u dit lezen. Het is een zogenaamd pdf bestand en u moet Adobe Reader op uw computer hebben staan om het te kunnen openen. Dit is hier gratis op te halen.
Met het uitbrengen van deze zienswijze hoopt het bestuur een bijdrage geleverd te hebben die ertoe leidt dat ons terrein goed bereikbaar blijft en dat we er de dingen kunnen blijven doen die we wensen. We hopen dat dit niet alleen voor ons geldt, maar ook voor de andere inwoners van Roermond en andere bezoekers die een rondje om de westkant van de Oolderplas willen maken.
Op pagina 6 brengen we onze zienswijze in beeld. Dit beeld is een tegenhanger van het beeld dat in het Masterplan Maasplassen is geschetst en dat eind vorig jaar in een powerpointpresentatie is opgenomen. Ter vergelijking kunt u deze zienswijze van het Masterplan Maasplassen door hier op te klikken ook openen.

14 september 2012. Weinig libellen dit jaar; nog een paar oude foto's
Naast weinig vlinders zijn er dit jaar ook minder libellen dan andere jaren. Hieronder nog drie foto's uit 2010 van twee libellen, die nog nooit op de site aan bod kwamen.
Foto van de Vroege Glazenmaker door Gé DriessenFoto van de Vuurlibel gemaakt door Gé DriessenFoto van de Vroege Glazenmaker gemaakt door Gé Driessen
De beide buitenste foto's betreffen een Vroege Glazenmaker, die eitjes aan het afzetten is. Enkele kenmerken van deze libel. 62-66 mm. Grondkleur achterlijf en borststuk oranjebruin. Achterlijf met fijne zwarte lijnen, maar zonder mozaďekpatroon van lichte vlekjes, zoals bij andere glazenmakers. Bovenzijde segment 2 met citroengele spijkervormige vlek. Ogen opvallend smaragdgroen (uitgekleurde dieren). Zijkant borststuk met twee gele banden. Vrij zeldzaam, maar wordt de laatste jaren algemener. Hij heeft zijn habitat bij schone stilstaande wateren met een goed ontwikkelde verlandingsvegetatie en oevervegetatie.
De middelste foto betreft een Vuurlibel. Enkele kenmerken van deze libel. 36-45 mm. Vrij breed gebouwde libel, met oranje vlek in de basis van de achtervleugels. Pterostigma’s groot en geel met zwarte randaders. Mannetje: na het uitsluipen bruingeel, met lichte schouderstrepen, lichte streep over het midden van de borststukrug en meestal een dunne zwarte lijn over het midden van het achterlijf. Uitgekleurde mannetjes zijn echter grotendeels dieprood gekleurd. Inmiddels komt de vuurlibel vrij algemeen voor en wordt hij nog steeds algemener. Volgens Waarneming.nl is hij echter zeldzaam. Habitat: allerlei stilstaande, zonnige wateren: plassen, vennen, poelen.

5 september 2012. Gisteren is een begin van blauwalg vastgesteld aan de botenkant.
Het was nog maar een begin, met enkele slierten en een drijflaagje. In de Oolderplas in de buurt van de toegang tot het terrein was het er ook en stonk het. Onze bekende waarschuwingsbordjes zijn en zullen worden geplaatst. LET OP er is dus GEEN BLAUWALG IN DE PLAS WAAR WE ZWEMMEN EN VERKOELING ZOEKEN,, mocht die er wel komen, - maar de laatste jaren is dat niet meer gebeurd - dan waarschuwen we.

17 augustus 2012. Kent u onze struinpaden al?
Op ons naaktstrand zijn allerlei paden te vinden, maar heel bijzonder zijn toch wel de drie onlangs aangelegde struinpaden. Ze hebben elk wel wat bijzonders. En u kunt er in alle rust genieten van de aanwezige natuur en soms treft u ook nog een stichtelijk woord aan. Hieronder drie foto's van achtereenvolgens het Pieterpad, In the Middle of Nowhere ofwel Irgendwo im Nirgendwo en het Adtepad.
Zoek ze het komende zonnige weekend op en geniet er in alle rust van.
Pieterpad gefotografeerd door Ad van Zeeland
In The MIddle of Nowhere ofwel Irgendwo im Nirgendwo gefotografeerd door Ad van Zeeland
Adtepad gefotografeerd door Ad van Zeeland


7 augustus 2012. Aandacht voor enkele bloemen van planten op het terrein.
Foto van een van de bloemetjes (lipbloem) van een Moerasandoorn gemaakt door Gé DriessenFoto van de bloemen van een Watermunt gemaakt door Gé DriessenFoto van de bloemen van de Grote Egelskop gemaakt door Ad van ZeelandFoto van de bloemen van een Pijlkruid gemaakt door Ad van Zeeland
Van links naar rechts (ze staan overigens langs het 'Adtepad', een pas geopend struinpad):
Bloemetje van de Moerasandoorn (Stachys palustris). De moerasandoorn geeft een onaangename geur af bij kneuzing. De 60-80 cm hoge plant komt voor op vochtige standplaatsen, zoals rivieroevers, langs beken en sloten of in bouwland. De plant verspreidt zich vegetatief met dunne wortelstokken waar aan het eind witte knolletjes zitten vergelijkbaar met aardappel. De knolletjes werden vroeger wel gegeten. De behaarde, holle stengel is vierkantig. De tot 15 cm lange, sterk behaarde, getande bladeren zijn tamelijk smal lancetvormig tot langwerpig-ovaal en aan de voet enigszins hartvormig. De bladeren zijn tegenoverstaand en de bovenste zittend. De plant heeft 1,2-1,5 cm lange, purperen bloemen, waarvan de onderlip vaak roodachtig gevlekt is.
Bloemen van de Watermunt (Mentha aquatica). Dit is een vaste plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). De soort komt voor in Europa, Noord-Amerika, Azië, Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. De plant groeit vooral langs en in het water en in natte weilanden en bloeit van juni tot eind oktober. De stengels zijn 30-90 cm lang en hebben gesteelde, eivormige tot langwerpige, gezaagde tot gekartelde bladeren. De bladeren ruiken sterk naar pepermunt (Mentha ×piperata). De plant heeft zowel bovengrondse als ondergrondse uitlopers. De watermunt is één van de kruisingouders van de pepermunt (Mentha piperita). De oude Egyptenaren en Grieken gaven hun doden soms een bosje watermunt mee in het graf. Vroeger werd de plant toegevoegd als smaakmaker aan thee.
Bloemen van de Grote Egelskop (Sparganium erectum). Dit is een vaste plant, die behoort tot de egelskopfamilie (Sparganiaceae). De plant komt van nature voor in Eurazië en Noord-Afrika. De plant wordt 30-100 cm hoog en vormt dikke wortelstokken. De dof lichtgroene, tot 50 cm lange en 0,6-3 cm brede, rechtopstaande bladeren zijn driehoekig en van onderen scherp gekield.De grote egelskop bloeit van juni tot september met bloemen, die aan de top donkerbruin tot zwart zijn. De vrouwelijke bloemen hebben lange, draadvormige stijlen en stempels en zitten in ewen tot vier hoofdjes. De hoofdjes met mannelijke bloemen zitten boven die met vrouwelijke bloemen. Bloeiwijze met vrouwelijke bloemen. De vrucht is een nootje. Op de zaden zitten zes tot tien scherpe of afgeronde ribben. De plant komt voor in en bij zoet, voedselrijk water.
Bloemen van het Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia). Dit is een waterplant uit de waterweegbreefamilie (Alismataceae). Gekweekte vormen komen vaak uit Oost-Azië. De Nederlandse naam komt overeen met de geslachtsnaam, die naar een 'pijl' verwijst. De naam verwijst naar de vorm van de bladeren. Het is een overblijvende, 70-100 cm hoge moeras- of waterplant met knolachtig verdikte, 4-5 cm grote rizomen. De knollen zijn eivormig, wit of groen van kleur en bedekt met schubben. De bladeren zijn pijlvormig, donkergroen, ongedeeld en langgesteeld. Onder water zijn de bladeren lichtgroen, lang en smal. Boven water hebben de bladeren een duidelijke pijlvorm. De driekantige stengels kunnen tot een halve meter boven het water uitsteken. De zetmeelhoudende, zoet-aromatisch smakende knolletjes worden in China en Japan als groente gegeten.

6 augustus 2012. Nog twee vlinders op 4 foto's.
Foto van een Plakker gemaakt door Gé DriessenFoto van de kop van een Plakker gemaakt door Gé DriessenFoto van het spinsel van de Plakker gemaakt door Gé DriessenFoto van het Zwartsprietdikkopje gemaakt door Gé Driessen
De eerste drie foto's links betreffen een zogenaamde Plakker (Lymantria dispar) en dit is een nachtvlinder uit de familie van de donsvlinders.
De spanwijdte van de vleugels bedraagt tussen de 32 en 55 millimeter. De vrouwtjes zijn een stuk groter dan de mannetjes en vliegen minder goed. De mannetjes hebben zeer sterk geveerde antennen. De vrouwtjes hebben witte tot geelwitte voorvleugels met donkere zigzaglijnen. De voorvleugels van de mannetjes zijn bruin. Het vrouwtje zet de bruine tot geelachtige eieren af in bastspleten. Het legsel wordt afgedekt met een dikke laag geelbruine haren van haar achterlijf. De volledig ontwikkelde rupsen overwinteren in de eitjes. In het vroege voorjaar worden de jonge rupsjes met behulp van spinseldraden verspreid door de wind. Dat het een donsvlinder is, is goed op de middelste van de drie foto's te zien.
Gé Driessen trof dit vrouwtje aan op een populier en ze was daar inderdaad bezig met het afzetten van haar eitjes en het bedekken daarvan met een soort spinsel van haren van haar achterlijf.
De prachtige foto rechts betreft een Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola). Dit is een dagvlinder uit de familie Hesperiidae, de dikkopjes. De vleugel varieert in lengte tussen de 12 en 14 millimeter en is aan de bovenkant oranje/bruin en aan de onderkant geel/bruin met lichte vlekken. Hij kan makkelijk verward worden met het geelsprietdikkopje. Het zwartsprietdikkopje is wijdverbreid in heel Europa, en komt voor op bloemrijke plaatsen met hoge grassen. Het zwartsprietdikkopje breidt zich uit, maar de aantallen vlinders op de vliegplaatsen nemen af.
De vlinders besteden veel tijd aan het drinken van nectar. Belangrijke nectarplanten zijn slangenkruid, akkerdistel en moerasrolklaver. De mannetjes worden ook vaak drinkend bij modderpoelen, waterkanten of uitwerpselen waargenomen.
Wij hadden deze vlinder nog nooit op het terrein gezien, maar wellicht kunt u nu samen met ons met deze informatie op zoek gaan.

4 augustus 2012. Het pad van onze fotograaf Gé Driessen gaat niet altijd over rozen.
Links hieronder ziet u een Sint Jansvlinder. Volgens Gé de enigste op ons terrein. Hij is dagen bezig geweest dit beestje goed op de foto te zetten, maar tevreden is hij eigenlijk nog niet. Een paar dagen geleden heeft hij de strijd opgegeven toen hij alleen nog maar een beschadigd exemplaar aantrof. Op Vlindernet maakt men nog een onderscheid in drie soorten Sint Jansvlinders. De vlinder behoort tot de zogenaamde bloeddrupjes-familie en heeft 'zes' rode vlekken op de voorvleugel: de rode vlek aan de vleugelbasis is gescheiden door een ader en telt voor twee.
In het Midden treft u de bloem van de Beemdkroon aan. Deze plant staat op de Nederlandse rode lijst van planten, omdat hij sterk aan het afnemen is. Beemdkroon bloeit met lila bloemen vanaf juni tot de herfst. Ook komen soms witte of gele bloemen voor. Er bevinden zicht maar enkele exemplaren van deze plant op het terrein. De plant bevat looi- en bitterstoffen en wordt daarom als geneesmiddel gebruikt.
Rechtsonder ziet u een Hooibeestje. Dit is een algemene standvlinder die op zich verspreid over het hele land voorkomt. De bovenkant van de vleugels is oranje met een smalle bruine rand. In de vleugelpunt van de voorvleugel bevindt zich op de bovenkant een kleine zwarte oogvlek, die ook aan de onderkant van de vleugel te zien is en daar witgekernd is. Op het terrein is het Hooibeestje schaars en hij moet niet verward worden met het het Oranje zandoogje dat er veel vliegt. Het Hooibeestje is kleiner.
Foto van een Sint Jansvlinder gemaakt door Gé DriessenFoto van de bloem van de Beemdkroon gemaakt door Gé DriessenFoto van een Hooibeestje gemaakt door Gé Driessen


3 augustus 2012. Laat nergens iets onbeheerd liggen op het terrein en verloren en gevonden voorwerpen.
Helaas moeten we vaststellen dat elk jaar weer een of enkele malen iets van iemand wordt gestolen. Dat kan heel vervelende gevolgen hebben, zoals afgelopen week, toen iemand met een geleende broek naar huis gebracht moest worden en al zijn verdere spullen kwijt was.
Je kunt altijd aan een ander vragen op je spullen te letten of die in beheer geven om even een rondje te lopen. Zeker vaste bezoekers zijn bereid dit te doen en uiteraard kun je hen daarna een wederdienst bewijzen door even op hun spullen te passen. Dit alles bevordert ook sociale contacten, dus gewoon doen dat is wel zo veilig.
Gelukkig worden verloren spullen ook gevonden en dan vaak ingeleverd bij leden van het bestuur. Kortom bent u iets kwijt ga dan bij hen te rade. Afgelopen week konden we iemand een fietscomputer terug bezorgen.

Bernd Huijser van de NFN opent met het ophangen van een tekst het struinpad 'In The Middle Of Nowhere' ofwel 'Ingendwo im Nirgendwo'1 augustus 2012. Naturisten Federatie Nederland (NFN) was vandaag bij ons op bezoek.
Bernd Huijser, adviseur openbare naaktrecretie, en Pim Tiemens, webredacteur, van de NFN waren vandaag op deze prachtige dag bij ons op bezoek.
Ze interviewden een vaste bezoeker en informeerden zich over ons terrein in het kader van een artikel in het blad Uit, dat waarschijnlijk in maart volgend jaar gaat verschijnen.
Ze hebben ook heel wat andere mensen gesproken en een aantal foto's gemaakt en daarbij is aan iedereen toestemming gevraagd. Graag hebben we hen verder op het terrein rondgeleid en ze laten kennismaken met de diverse bijzonderheden en aantrekkelijkheden en we hebben begrepen dat ze erg onder de indruk waren. Ze complimenteerden ons met ons unieke terrein en met onze activiteiten.
Van de andere kant hebben we ook over het Masterplan, de bedreigingen en onze toekomst met hen gesproken.
Zo hebben we samen ook het Pieterpad bezocht - waar iedereen zo van geniet en waarmee we onze vroegere penningmeester Piet Claessen gedenken - en hebben we Bernd Huijser gevraagd het nieuwe struinpad: "In the Middle of Nowhere" ofwel "Irgenwo im Nirgendwo" officiëel te openen. Dat gebeurde met het ophangen van een tekst, zoals op bijgaande foto is te zien. Als je dit pad doorloopt of doorstruint, waan je je echt in the middle of nowhere ofwel ingendwo in nirgendwo. Bovendien is het er op sommige plaatsen letterlijk en figuurlijk heel cool.

27 juli 2012. Het Icarusblauwtje in actie zoals u het nog nooit gezien heeft.
Links: de paring van twee Icarusblauwtjes.
Midden: en van dichtbij ziet dat zo uit.
Rechts: detail van de kop van een Icarusblauwtje.
Foto van twee parende Icarusblauwtjes gemaakt door Gé DriessenFoto van het geslachtsorgaan van een Icarusblauwtje gemaakt door Gé DriessenFoto van de kop van een Icarusblauwtje gemaakt door Gé Driessen


26 juli 2012. Opnieuw drie prachtige foto's.
Links: een citroenvlinder. Herkenbaar aan de punten op de vleugels.
Midden: een muskusboktor. In Nederland en België is deze tot 3,4 centimeter lange boktor niet overal meer algemeen en plaatselijk zeldzaam. De voornaamste reden van de achteruitgang van deze soort is verdroging, waardoor er minder wilgen groeien waar de kever op leeft. De kleur is zwartgroen tot metaalachtig blauw met een goud-achtige glans.
Rechts: detail citroenvlinder. De citroenvlinder heeft geen oogvlekken of andere schrikkleuren aan de boven (binnen)zijde van de vleugels, en vouwt deze in rust nooit open, zodat hij perfect lijkt op een blad.
Foto van een Citroenvlinder gemaakt door Gé DriessenFoto van een Muskusboktor gemaakt door Gé DriessenFoto van de kop van een Citroenvlinder gemaakt door Gé Driessen


25 juli 2012. Gé had zijn camera bij zich en gebruikte hem ook.
Links: een detail van de rechtervleugenpunt van een koninginnepage. Je ziet de kleurschubjes.
Midden: een dwerg vliegend hert op het pad. Larven ontwikkelen zich in vermolmd hout.
Rechts: dezelfde koninginnepage, maar nu in volle glorie en puntgaaf.
Foto van een detail van de Koninginnepage gemaakt door Gé DriessenFoto van een Dwerg Vliegend Hert gemaakt door Gé DriessenFoto van een Koninginnepage gemaakt door Gé Driessen


1 juli 2012. Vandaag zijn toch nog jonge zwaantjes uitgekomen.
Toen we een week geleden twee zwanennesten gedurende een hele dag leeg aantroffen en daarbij eenden boven op 5 eieren in een nest zagen, kregen we het idee dat het dit jaar met het broeden van de zwanen niets zou worden.
Op het derde nest zat nog wel een zwaan, maar die was volgens ons ook al meer dan 38 dagen aan het broeden; edoch vandaag werden we blij verrast. Vanmorgen konden we twee jonge zwaantjes fotograferen. Een was nog behoorlijk uitgeput en in het derde ei was reeds een gat te zien (zie hier rechtsonder) waardoor uiteindelijk vandaag nog een derde jong is gekropen. Morgen hopen we ook het vierde jong te kunnen begroeten.
Foto van jonge zwaantjes net uit het ei gemaakt door Ad van ZeelandFoto van jonge zwaantjes en ei met gat gemaakt door Ad van Zeeland


10 juni 2012. Nog drie bijzondere foto's.
Links een horzelvlinder. Deze vlinder lijkt sprekend op grotere wespensoorten als de hoornaarwesp (Vespa crabro), en heeft een spanwijdte van 3-4 centimeter. Deze gelijkenis dient om vijanden zoals vogels af te schrikken, en wordt mimicry genoemd. Ondanks het vervaarlijke uiterlijk is de onschuldige horzelvlinder zoals alle vlinders volkomen weerloos. Wordt bij ons vooral in het westen van het land waargenomen, maar Gé Driessen zag hem dus ook bij de Isabellagriend.
Midden een koperachtig glanzende rietkever (Donacia marginata). Langs oevers op verschillende oeverplanten en op het water drijvende planten, zoals grote boterbloem en egelskop.De larven van sommige Donacia soorten ontwikkelen zich onder water in de stengels van oever- en waterplanten. Ze ademen via de luchtkanalen van de planten. De kevers vreten aan de bladeren van planten, de schade is zichtbaar als ronde tot langwerpige vraatplekken op het blad.
Rechts een zevenstippelig lievenheersbeestje (Coccinella septempunctata). Dit is een kever uit de familie lieveheersbeestjes (Coccinellidae). Het is door de opvallende kleuren, de onschuldige en weinig schuwe natuur en het algemene voorkomen een van de bekendste kevers van westelijk Europa. Het zevenstippelig lieveheersbeestje wordt soms gezien als brenger van geluk en is zelfs een symbool tegen zinloos geweld. Het bijzondere aan de foto is dat ook de luizen die hij graag eet zijn te zien.
Foto van een Horzelvlinder gemaakt door Gé DriessenFoto van een Rietkever gemaakt door Gé DriessenFoto van een Zevenstippelig Lievenheersbeestje met luizen gemaakt door Gé Driessen


6 juni 2012. Gé Driessen heeft nu een ringflitser op zijn camera.
Hier de eerste resultaten van links naar rechts:
- Een schorpioenvlieg, een vrouwtje. Het mannetje heeft net als een echte schorpioen zo'n kromme stekel naar boven, maar die is alleen in gebruik om te paren.
- De kop van een hoornaar. Groter dan een wesp, maar minder agressief. Als ze steken is het wel pijnlijker. Let op de drie oogjes (ocellen) op het voorhoofd.
- De fraaie schijnboktor is een slanke kever een metaliek glanzende, goud- tot blauwgroene kleur en de dikke billetjes verraden dat het een mannetje is.
Foto van een Schorpioenvlieg - het vrouwtje - gemaakt door Gé DriessenFoto van de kop van een Hoornaar gemaakt door Gé DriessenFoto van een Fraaie Schijnboktor gemaakt door Gé Driessen
Zo zie je nog eens wat van wat er allemaal leeft, vliegt en kruipt rond de Isabellagriend.

30 mei 2012. Dit zeldzame insect willen we u niet onthouden.
De afgelopen Pinsterdagen heeft Gé Driessen ook nog de zeldzame Ephemera Danica van heel dichtbij vastgelegd. Dit insect behoort bij de zogenaamde eendagsvliegen en leeft maar enkele dagen. De Ephemera danica heeft een vleugelspanwijdte van 35 - 45 mm. Hij vliegt van mei tot september met het hoogtepunt in juni. De vleugels van het imago zijn helder doorschijnend met donkerbruine vlekjes. Deze haft heeft drie staartdraden die ongeveer twee keer zo lang zijn als het lichaam en een paar kommatekens op de achterlijfssegmenten die naar de achterkant toe steeds duidelijker zijn afgetekend. Vroeger kwam hij in Nederland algemeen voor in het rivierenland doch thans is hij veel zeldzamer.
In een nawoord laat Gé weten dat mogelijk niet de Danica maar de Ephemera Vulgata is gefotografeerd en dat zou te zien zijn aan de bredere kommapunten op het achterlijf. Deze is overigens nog zeldzamer.
Foto van een Ephemera Danica gemaakt door Gé DriessenFoto van een Ephemera Danica gemaakt door Gé Driessen
Wilt u meer weten van dit insect klik dan op dit adres: http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&id=180

28 mei 2012. Spectaculair is sinds enkele dagen het optreden van een visdief.
We hebben deze vogel(s) andere jaren ook al wel eens gezien, maar dat gold bijna alleen voor de geoefende kijker. De afgelopen dagen deed de vogel ons echter terug denken aan Gerrit de torenvalk die midden tussen de mensen ging "bidden" in de lucht er er dan met een duik met een muis van door ging. Kijk nog maar eens naar de foto's op 27 juni 2009 verderop in het nieuws.
De visdief (Sterna Hirundo) vertoont soortgelijk gedrag. Hij of zij vliegt boven de oevers van de Isabellagriend en ziet hij of zij een visje dan "bidt" deze vogel ook heel even en duikt vervolgens pijlsnel naar beneden en plontst in het water. Vervolgens vliegt hij weg met het visje al meteen naar binnen gewerkt. Dit "bidden" en pijlsnel het water induiken hebben we nog niet eerder gezien. Het gebeurt allemaal veel sneller dan bij een torenvalk en het is werkelijk heel spectaculair. Van mensen op de oever of in het water trekt ook deze vogel zich ook niet al te veel aan. Gisteren heeft Gé Driessen de vogel op foto kunnen vastleggen. Het is nu nog wachten op de duikfoto's.
Foto van een visdief gemaakt door Gé DriessenFoto van een visdief gemaakt door Gé Driessen
De visdief is de algemeenste stern en bereikt een lichaamslengte tot ongeveer 35 centimeter. Het is een slanke vogel met een zwarte kopkap en een diep gevorkte staart. De snavel heeft een oranjerode kleur met een zwarte punt, de poten zijn rood van kleur. De bovenvleugels en de rug zijn grijs. Een leek zegt in eerste instantie wellicht dat het een jonge meeuw is, maar de vogel ziet er echt heel anders uit en de vogel gedraagt zich heel anders.

27 mei 2012. Er is vandaag op het looppad een sleutel gevonden. Terug te bekomen bij het bestuur.

22 mei 2012. Enkele leuke kiekjes nu ons een aantal zonnige lentedagen staan te wachten.
Er zijn twee zwanenstellen aan het broeden en hier zijn ze:
Foto van Ad van ZeelandFoto van Ad van Zeeland
Ook Gé Driessen heeft weer macro-foto's gemaakt van details van beestjes die we met het blote oog nauwelijks kunnen onderscheiden:
Foto van een spin (?) gemaakt door Gé DriessenFoto van een kaakspin gemaakt door Gé Driessen
Let hierboven vooral ook weer eens op het aantal ogen.
Foto van een snuitkever gemaakt door Gé DriessenFoto van parende groene snuitkevers gemaakt door Gé Driessen
Dit hierboven zijn snuitkevers. Er zijn 60.000 verschillende soorten snuitkevers.

01 mei 2012. Weinig mooie dagen, maar het is toch echt lente.
Als de zon er is dan moet je er onmiddellijk van genieten, maar ze was er nog niet al te veel en ze komt voorlopig nog niet al te veel.
Toch is het lente en zien we weer de gebruikelijke taferelen zoals het paaien van de vissen en twee zwanen die weer een nest hebben gebouwd. Deze keer is dit laatste gebeurd op een plek waar veel mensen langs komen. Stoor de broedende beesten niet en houdt de nodige afstand. Over een kleine 5 weken (broedtijd 38 dagen) kunnen we dan weer genieten van jonge zwanen.
Ook allerlei andere beesten zijn aan het broeden en daarvoor geldt uiteraard hetzelfde.

22 april 2012. OP KONINGINNEDAG MAANDAG 30 APRIL IS HET NAAKTSTRAND TIJDELIJK MOEILIJKER BEREIKBAAR.
Ook dit jaar vindt op Koninginnedag voor de tweede keer de Roermond City Run plaats en mogelijk is het dan eindelijk eens beter weer. De City Run is een een hardloopfestijn met diverse starts over verschillende afstanden.
Een en ander vindt over een afgezet parcours plaats. De 10 miles loopt vanaf de markt via de Bisschop Lindanussingel, Burgemeester Geuljanslaan via de Roerderweg naar Herten, Ool en Merum om vervolgens via de Roode Brug, Voorstad Sint Jacob en Steenen Brug terug te keren naar het centrum. Zie op dit adres: het parcours van de 10 miles. Er zijn verkeersbeperkingen, parkeerverboden in de betrokken en toeleidende straten enzovoort. Voor Herten, Ool en Merum gelden die tussen 16:00 en 18:00 uur en gezien het parcours zult u in de genoemde tijd het naaktstrand moeilijker kunnen bereiken en er met name van kunnen vertrekken. Tussen 16:30 en 17:30 uur zullen de beperkingen in Herten, Ool en Merum het grootst zijn. Bezoekers uit of via Roermond adviseren we om tijdig via de Maastrichterweg en Rijksweg (N271) naar de afslag Herten (stoplicht) en zo via de Oolerweg naar Ool te komen en pas laat te vertrekken.

28 maart 2012. Het was de afgelopen dagen niet alleen terras-weer, maar juist ook naaktstrand-weer.
Velen oude bekenden hebben elkaar de afgelopen dagen weer op terrein ontmoet. Dat betekent bijpraten over de leuke, maar ook minder leuke dingen die sinds het einde van het vorige seizoen hebben plaatsgevonden.
Dat de zon zo uitbundig scheen, maakte iedereen van de andere kant toch wel vrolijk en opgewekt. De wind waaide later op de dag soms wel wat harder, maar we konden toch vele uren genieten en zo waren we de afgelopen dagen wellicht het meest bezochte natuurgebied in heel Limburg. Bloot is dat toch heel gewoon en wel heel lekker in de uitlopende natuur.
Ons terrein is de afgelopen tijd ook veelvuldig bezocht door de bevers en dat willen we u hieronder niet onthouden. Sommigen ontdekten dat er smalle en brede vraatsporen te onderscheiden waren en dat zou betekenen dat de jonge kroost zich niet onbetuigd laat. Dit doet extra goed omdat we weten dat minstens 1 en wellicht meerdere bevers het hoge water van vorig jaar niet hadden overleefd.
Foto van Ad van ZeelandFoto van Ad van ZeelandFoto van Ad van ZeelandFoto van Ad van ZeelandFoto van Ad van Zeeland
15 maart 2012. Openbare gebieden niet verder afsluiten, maar ontsluiten. Start nieuwe seizoen.
Gisteravond heeft het bestuur bij monde van Ad van Zeeland, secretaris, gebruik gemaakt van het zogenaamde Sprekersplein van de gemeente Roermond om haar standpunten over het Masterplan Maasplassen en de gevolgen daarvan mee te geven aan de leden van de Commissie Ruimte en de leden van de Gemeenteraad voor hun komende vergaderingen over dit onderwerp. Kern van het betoog was dat de gemeente Roermond moet bijdragen aan het ontsluiten van (natuur-)gebieden met alle consequenties die daaraan moeten worden verbonden. Gebruikers moeten grotere invloed krijgen op de uitvoering van de plannen. Er moeten een hoge brug komen over de nieuwe dan wel blijvende invaart van de Oolderplas en een rondje om de west- en zuidkant van deze plas moet mogelijk worden. Boten moeten overal kunnen varen en aan de oever kunnen aanleggen. Investeren in de hoge brug heeft prioriteit boven andere die daar nu worden voorgesteld. Een en ander conform het ontwikkelde alternatief, dat verderop in dit nieuws staat te lezen. Hier is een verslag te lezen van deze bijeenkomst. We wijzen in dit verband ook op de inbreng van de heer A. Joosten van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond / Roermondse Watersportverenigingen.
Vandaag krijgen we voor het eerst temperaturen boven de 15 graden. Ook al is het maar voor 1 dag - volgende week meer - toch hopen we vandaag de eerste bezoekers te kunnen begroeten. Vorig jaar waren we om deze tijd al wat aangebruind.

Piet zoals we hem kenden11-14 november 2011. Piet Claessen overleden en ons afscheid van hem.
Afgelopen woensdag is Piet Claessen overleden. We wisten allemaal dat het er aan zat te komen, maar het gebeurde toch nog allemaal vrij plotseling. Hij is bij velen van u bekend. Hij was onze oud-penningmeester en hij zal bij ons en bij velen van u nog veel herinneringen blijven oproepen. We kennen allemaal nog het geluid van het hakken op het eilandje. We wensen Marjan, zijn vrouw en u die hem voortaan moet missen veel sterkte toe.
Alles rondom zijn uitvaart en een mogelijkheid om digitaal te condoleren treft u aan op: http://www.ophetbroekuitvaart.nl. Bij 'Persoonlijk requiem' rechtsboven op de homepage kunt u inloggen met de naam 'Piet' en de code 'Claessen'.
Wilt u nog eens kijken naar wat Piet en anderen in de loop der tijd gemaakt hebben, klik dan op: Sculpturen Naaktstrand Ool en kies links een van de verschillende presentaties.
Gaarne verwijzen wij ook door naar een memoriam op de site van HAK2000, de Häörder Amateur Kunstenaars, waar Piet lid van was.
Op 14 november 2011 hebben we op een prachtige, indrukwekkende en een bij Piet passende wijze afscheid van hem genomen.
In memoriam aan Piet Claessen

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Wandelaar, niets meer dan je sporen vormen het pad;
Wandelaar, er is geen pad; dat maak je al wandelend.

Enkele versregels van de spaanse dichter en filosoof Antonio Machado. Hoe toepasselijk op het leven en wezen van Piet. Piet vólgde niet een levenspad, nee, hij máákte dat op eigenzinnige wijze. Zoals een schip op de plas zijn koers slechts achter zich uittekent.

Piet was een natuurmens. Bij aangenaam weer kon men hem aantreffen in het natuurgebied Isabellagriend. Een terrein gekoesterd in de armen van Moeder Maas. Je moest van goeden huize zijn om naadloos bruiner te worden dan hij.

Met slechts sandalen aan zijn voeten vestigde hij eigenzinnig zijn sporen. Bij elke ontmoeting voor ieder een luisterend oor en een toepasselijk woord. Een kwinkslag vaak. Zonder onderscheid in kleur of aard.

Volgde je het spoor dat Piet achter zich schreef, geraakte je soms op het eilandje. Met hamer en beitel werden onder zijn handen stukken dode natuur tot een stralend nieuw leven gewekt.

Het hart van Piet was met de vrijheid, met Marjan, de zon, en de Isabellagriend. Zich dat laatste laten afpakken: dat nooit! En ook zeker niet voor de regelmatige medegenieter. Toen dat toch aan de orde kwam heeft hij samen met Ad en Ton een stichting in het leven geroepen. De Stichting Naturisme Isabellagriend. De Stichting namens welke ik de eer heb tot U te mogen spreken. Namens U, aanwezige naturistenvrienden.

Piet heeft jaren lang op onnavolgbare wijze de penningen beheerd van ieder die de vrijheid lief heeft.

In Piet verliezen we een bekwaam en ervaren penningmeester. Maar veel belangrijker: een hele bijzondere vriend. Hoe vaak hebben we van elkaar genoten en daarna elkaar “Tot zons” gewenst.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Wandelaar, er is geen pad,
Slechts kielzog in de zee.

Jan Heesen