Terug naar de overzichtspagina Stichting Naturisme Isabellagriend


Activiteiten van de Stichting Naturisme Isabellagriend


Kernachtig is dat uitvoeren wat in de statuten staat. Dit houdt o.a. het volgende in:
- De stichting in stand houden. Duidelijkheid verkrijgen over onze achterban. Wie zijn dat en wat willen die. Bijdragen en steun aan hen vragen, maar hen ook informeren. Gehandicapten die zonder auto het naaktstrand niet kunnen bereiken toegang verlenen. De natuurontwikkeling en informatie daarover bevorderen. Bijdragen leveren aan goede parkeerregelingen enzovoort. Aan dit alles veel aandacht besteden.
- Onze belangen behartigen bij wie dat maar nodig is. Een goede relatie onderhouden met de eigenaar van het terrein: de Stichting het Limburgs Landschap. Ondersteuning vragen bij Naturisten Federatie Nederland. Belangen daadwerkelijk bij de instanties behartigen. Structurele afspraken maken; de verschillende funkties van het terrein overeind houden.
- Het naturistisch gebruik van het natuurterrein optimaliseren. Optreden dus ook tegen gebruik dat hier niet mee overeenkomt. Mensen mogelijkheden tot communicatie bieden, maar ook rust en stilte. Maar ook bijvoorbeeld: het stimuleren van naturistische kunstzinnige, sportieve en andere uitingen.
- In de wintermaanden bijdragen aan het realiseren van activiteiten als zwemmen en sauneren.

Folder naaktrecreatie Isabellagriend