Stichting Naturisme Isabellagriend

Informatie Stichting

Doel en gegevens van de Stichting Naturisme Isabellagriend

De Stichting heeft ten doel:

het in stand houden en bevorderen van naturisme bij, op en rond
de Isabellagriend (bij de Oolderplas) te Ool, gemeente Roermond
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting is 28 september 2001 opgericht en heeft haar zetel te Roermond.

De hoofdtaak van de Stichting is het naturistisch beheren van van het naaktrecreatieterrein rondom de plas Isabellagriend een gedeelte van het natuurgebied de Ooldergreend ten westen van de Oolderplas bij Ool. De Stichting het Limburgs Landschap is eigenaar van dit natuurgebied en over het natuur en naturistisch beheer hebben zij met elkaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin worden de hoofdtaken verder uitgelegd.

Verdere algemene gegevens: 

Secretariaat: Harmoniestraat 12, 6118 GM Nieuwstadt

E-mail: info@naturisme-isabellagriend.nl Voor informatie, wensen, opmerkingen, klachten enzovoort.

De communicatie met het bestuur van de Stichting vindt voorlopig liefst op het terrein plaats door bestuursleden aan te spreken. Vaste bezoekers verwijzen u graag naar hen door. Het tweede communicatie kanaal is het sturen van een bericht via e-mail. In de loop van 2021 zou het nieuwe bestuur dit kunnen veranderen.

Website: https://naturisme-isabellagriend.nl

Met deze website probeert de Stichting u van alle informatie te voorzien die voortkomt uit haar doelstelling. In de menubalk ziet u de hoofdpagina’s van deze website. Meteen daaronder kunt u klikken op de terreinregels, op foto’s en video’s om een impressie van het terrein te krijgen en op de informatie van de Stichting die zicht geeft op de organisatie achter het geheel. Deze drie pagina’s bieden u de kennis en gegevens waarmee u het belangrijkste over ons aan de weet komt.

Daaronder komt links op de pagina altijd het laatste nieuwsbericht. De datum van publicatie wordt daar automatisch bij vermeld. Dit is meestal ook de datum van de zogenaamde last-update van de website.

N.B. Als u in een pagina een link naar verdere informatie op deze site opent, treft u vaak een zogenaamd pdf-bestand aan dat afhankelijk van de voorzieningen op het apparaat waarmee u deze site bekijkt wordt geopend door Acrobat Reader. Dit is een gratis programma waarmee u deze bestanden kunt lezen. U dient dit programma of app natuurlijk wel op uw apparaat geïnstalleerd te hebben. Links in pdf-bestanden die verwijzen naar de vorige website werken helaas niet meer, maar meestal kunt u de betreffende informatie in de huidige website wel vinden.

KVK NML: 12045841. Nummer van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel Noord en Midden Limburg.

KVK biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema’s op ondernemersgebied. Hun wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.

Naturisten Federatie Nederland (NFN)

Al sinds 1961 zet de NFN zich in voor mensen die, net als jij, graag in hun blootje ontspannen. NFN is hét informatieplatform en dé belangenbehartiger voor naaktrecreërend Nederland. Wij als Stichting Naturisme Isabellagriend zijn daarom ook lid van deze federatie. De NFN heeft een uitgebreide database met alle naaktplekken ter wereld. Wij zijn er ook in opgenomen. Wil je meer weten, check dan de locatiezoeker BlootKompas!  Bij de NFN staat Belangenbehartiging hoog op de agenda. Wij zorgen ervoor dat de plekken waar je in je blote vel kunt genieten ook blijven bestaan. Wij hebben al diverse keren op hen terug kunnen vallen. De  NFN mengt zich in het maatschappelijk debat. We maken naaktrecreatie bespreekbaar. Niet iedereen in Nederland weet al hoe lekker vrij je je zonder kleren voelt, en sommige mensen hebben een verkeerd beeld van wat er gebeurt op naaktstranden of -campings. We zorgen ervoor dat de beeldvorming over naaktrecreatie positief verandert. Word lid van NFN.

Bankrekening gegevens: 

IBAN/SEPA-nummer: NL45INGB0004589638   BIC nummer: INGBNL2A  Ten name van: Stichting Naturisme Isabellagriend

Het bestuur stelt het op prijs als bezoekers hun donatie op bovenstaande rekening over maken. Op het terrein wordt er ook om gevraagd.

N.b. Als richtbedrag wordt 10 euro per jaar per persoon voorgesteld als men het terrein enkele malen per jaar bezoekt. Het is verder een vrijwillige bijdrage.

Statuten, regelementen en verklaringen:

Statuten Stichting Naturisme Isabellagriend

Huishoudelijk reglement

Privacyverklaring van de Stichting Naturisme Isabellagriend

Pro- en disclaimer website

Nieuwsbrieven

Laatste nieuwsbrief: Nieuwsbrief extra-editie 09-09-2020 und in Deutsch: Rundbrief Extra-Edition 09-09-2020

Vijf hieraan voorafgaande nieuwsbrieven: Nummer 12 16-05-2020; Nummer 11c 9-4-2020Nummer 11b 06-04-2020; Breaking news 05-04-2020 en Nummer 11a 03-04-2020

In die Deutsche Version: Nummer 12 16-05-2020; Nummer 11c 9-4-2020; Nummer 11b 06-04-2020; Breaking news 05-04-2020 und Nummer 11a 03-04-2020

Oudere nieuwsbrieven ook in de duitse versie – voor zover uitgebracht – zijn terug te vinden in onze archiefpagina.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020 Stichting Naturisme Isabellagriend

Vijf hieraan voorafgaande jaarverslagen zijn die van: 2019 ; 2018; 2017; 2016; 2015

Oudere jaarverslagen vanaf 2006 zijn ook terug te vinden in onze archiefpagina.

Folder naaktrecreatie Isabellagriend

De stichting heeft ook een Folder van 2 pagina’s over de naaktrecreatie op het terrein uitgegeven, die u hier kunt lezen en downloaden om andere belangstellenden te informeren.

Ontwikkeling van de achterban van de Stichting

In 2002 hebben 205 naturistische bezoekers soms mede namens hun partners met naam en adres (op 3 na) het doel en de activiteiten van de stichting onderschreven. In totaal betrof dit bijna 300 personen. Mannen vormden van het toen totaal aantal geregistreerde bezoekers de meerderheid met 198 personen. Vrouwen waren met 87 personen vertegenwoordigd.
Van de 202 postadressen betroffen er 164 Nederland, 30 Duitsland en 8 België. 143 Postadressen betreffen een plaats in de provincie Limburg en 85 hiervan de regio Midden-Limburg en 58 dus de andere regio’s van de provincie Limburg. 15 Postadressen betreffen een plaats in de provincie Noord-Brabant. 6 dus nog elders in het land. Op zomerse dagen maakten toen minstens 300 personen gebruik van het terrein. Dit gebruik beslaat bijna altijd meerdere uren op zo’n dag.

In de zomer 2020 heeft het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend met ondersteuning van de NFN een sfeer-belevings-onderzoek gehouden onder de bezoekers. Aanleiding was dat er enkele klachten werden gesignaleerd en dat de opvolging van het bestuur nauwelijks kandidaten opleverde. De uitkomst was uiteindelijk redelijk positief. 73% van de 45 beantwoordingen die een kleine 60 personen vertegenwoordigden, lieten weten de sfeer voldoende tot goed te vinden. En 42 %  gaf aan  mee te willen helpen de sfeer te verbeteren. Zie voor verdere informatie: Eindrapport – Suggesties vanuit binnengekomen meningen . Voor het einde van 2020 had de stichting 15 personen die zich daadwerkelijk aanmeldden om hun bijdragen voor verschillende taken te willen leveren. Dat was ook het begin om in januari 2021 met de vernieuwing van de website te starten.

Ontwikkeling Website van de Stichting

Het bestuur van de Stichting wil met deze site iedereen en met name haar achterban informeren over ontwikkelingen rond het naturistisch gebruik van de Isabellagriend.

De Isabellagriend – voorheen De Driehook – betreft een gedeelte van een prachtig natuurgebied, dat om diverse redenen uitermate bruikbaar is voor naaktrecreatie. De gemeente Roermond heeft het terrein in 1994 bovendien aangewezen als geschikt voor openbare ongeklede recreatie.

Sinds december 2001 is de Stichting het Limburgs Landschap eigenaar van het terrein. Zij achtte het naturistische gebruik aanvankelijk niet verenigbaar met haar doelstelling en doelgroep.

Dat is inmiddels duidelijk gewijzigd en vanaf Mei 2003 is met vallen en opstaan (zie archief) beter samengewerkt om en de natuur en het naturisme verder tot ontwikkeling te brengen. Naturisten gedragen zich verder natuurlijk, komen voor de natuur op, verstoren de ontwikkeling daarvan niet, laten weinig afval achter en hebben er recht op daar bloot van te kunnen genieten. Het is er erg gezellig onder elkaar. We hebben het nu prima op een voor iedereen gratis toegankelijke plaats in Midden-Limburg voor elkaar en wij willen dat het zo blijft.

Op de vroegere site waren de nodige pagina’s over de natuur van het gebied terug te vinden. Ze zijn in de loop der jaren tot stand gekomen. Het samenspel tussen naturistisch gebruik en het natuurbeheer heeft echter pas goed en ook wat structureel gestalte gekregen nadat de Stichting Naturisme Isabellagriend met de Stichting het Limburgs Landschap de Samenwerkingsovereenkomst naturistische recreatie Ooldergreend sloot op 2 juli 2018. Op de huidige site zijn er meer mogelijkheden om foto’s en video’s te presenteren en daar is gebruik van gemaakt.

De communicatie met de bezoekers op het terrein en de website spelen op elkaar in. Toch valt het op dat verschillende bezoekers rond de twintiger jaren van deze eeuw over klachten en vragen communiceren op andere platforms. Ze krijgen daar vaak reacties die ze niet verder helpen. Met deze vernieuwde website hoopt het bestuur dat de communicatie met de bezoekers rechtstreekser gaat verlopen. Daar zullen nog nieuwe bijdetijdse mogelijkheden voor worden ontwikkeld.

Activiteiten van de Stichting

Kernachtig is dat uitvoeren wat in de statuten staat. Dit houdt o.a. het volgende in:

 • De stichting in stand houden. Duidelijkheid verkrijgen over onze achterban. Wie zijn dat en wat willen die. Bijdragen en steun van de bezoekers vragen, maar hen ook voldoende informeren. Minder valide bezoekers die zonder auto het naaktrecreatieterrein niet kunnen bereiken toegang verlenen. Dit zijn de procedures en voorwaarden die daarbij aan de orde komen.
 • De natuurontwikkeling in het terrein bevorderen en informatie daarover bieden. Bijdragen leveren aan goede parkeerregelingen enzovoort. Aan dit alles veel aandacht besteden.
 • Onze belangen behartigen bij wie dat maar nodig is. Een goede relatie onderhouden met de eigenaar van het terrein: de Stichting het Limburgs Landschap. Wanneer nodig ook ondersteuning vragen bij Naturisten Federatie Nederland. Belangen daadwerkelijk bij de juiste instanties behartigen. Structurele afspraken maken; de verschillende functies van het terrein overeind houden.
 • Het naturistisch gebruik van het terrein optimaliseren. Optreden tegen niet naturistisch gedrag. Bezoekers onderling echter ook laten communiceren, en ze van de andere kant ook rust en stilte bieden. En in dit verband bijvoorbeeld ook: het stimuleren van naturistische kunstzinnige, sportieve en andere uitingen.
 • In de wintermaanden bijdragen leveren aan het realiseren van activiteiten als zwemmen en gebruik maken van sauna’s.

Relaties (zwemmen/sauna) van de Stichting

Vooral in de wintermaanden ontmoeten een aantal bezoekers van het naaktstrand elkaar bij de volgende activiteiten:

 • Return Saunapark in Boerholz/Brüggen. Zij hanteren een zeer gunstig ‘Verteers’-entree.
 • Goos Saunaworld te Posterholt. Goedkope entree met vouchers.
 • Naaktzwemmen in het Geusseltbad in Maastricht georganiseerd door de NVSH-Zuid Limburg.
 • Sauna Hof Hahn te Kerpen Duitsland incidenteel.
 • Aqualand (sauna en zwemparadijs) te Keulen Duitsland incidenteel.
 • Sauna Dennenmarken, Elmpterweg 46 te Roermond. Incidenteel