Meer informatie over naaktrecreatie bij de Isabellagriend (versie april 2019)

Version française   English version   Wersja polska   Deutsche Version

Het naaktrecreatieterrein is een gedeelte van het natuurgebied Ooldergreend van de Stichting het Limburgs Landschap. Deze Stichting beheert het als natuurgebied en er zijn daarom geen voorzieningen. Vrije toegang van zonsopkomst tot zonsondergang. Een kudde Galloways begraast het vastelandgedeelte. Het zijn rustige dieren waarvoor u geen angst hoeft te hebben. Ga goed - zoals omschreven bij het toegangsbord - met hen en de overige natuur om. En die koeienflat zult u voor lief moeten nemen. Het is mede hierdoor een rijk en fraai gebied. Vanaf begin 2015 leven er ook bevers, nachtdieren, en hun sporen zijn overal duidelijk zichtbaar. Er liggen twee beverburchten in de buurt.

De Stichting Naturisme Isabellagriend voert op het naaktrecreatieterrein naturistisch medebeheer uit op dagen dat naaktrecreatie aangenaam is qua temperatuur, zonneschijn en wind. Het bestuur van deze Stichting doet dit meestal van ’s ochtends tot ’s middags 16:00 uur/17:00 uur. Over het natuur- en het naturistisch beheer hebben de Stichting het Limburgs Landschap en de Stichting Naturisme Isabellagriend onderling een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Bereikbaarheid. Auto's kunnen en motoren en brommers (motorrijtuigen) mogen het terrein niet op. Fietsers en voetgangers wel. De entree is gratis. U moet vanaf de rotonde bij de toegang 1,5 - 2,5 kilometer lopen/fietsen voor een plek op het naaktterrein. Om uw spullen mee te nemen moet u zelf indien nodig voor transportvoorzieningen zorgen. Per boot is het naaktterrein eveneens bereikbaar. Let dan op de aanmeerregels. Meer informatie over de bereikbaarheid vindt u elders op onze website.

Vuurtje stoken is verboden. In droge zomermaanden is het ook levensgevaarlijk voor iedereen.

De omvang van het gedeelte dat door naturisten kan worden benut is vrij exact met rood op onderstaand kaartje aangegeven. Beweeg u bloot BINNEN het met borden op palen afgebakende gedeelte. Ook vanuit de boten kan meteen bloot het naaktterrein worden betreden. Geniet van het blote verblijf in de natuur en lever bijdragen waardoor de naturistische kwaliteit, de goede naam en faam van het terrein voor de buitenwacht toeneemt. Het terrein is uitermate geschikt voor naturisme en dat willen we bevorderen. Gedragingen die daar afbreuk aan doen, kunnen rekenen op een gepaste reactie van bestuurszijde en handhavers, maar u kunt ook zelf uw verantwoordelijkheid nemen als u gedragingen op ons terrein niet passend vindt. Dat werkt – als men het rustig doet – vaak het beste.

Overigens is op 27 mei 2009 het volgende artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening in werking getreden. Dit artikel handelt over: Zoeken van contact, verrichten van handelingen van seksuele aard.
De tekst luidt:
Het is verboden binnen het gebied rondom de plas genaamd “Driehoek” (Isabellagriend red.)
a. Zich op te houden met het kennelijke doel gericht contact te zoeken tot het aldaar verrichten van handelingen van seksuele aard;
b. Al dan niet met een ander of anderen handelingen te verrichten van seksuele aard.
Er is voor overtreders een stevige straf bepaald.


Bloot alleen BINNEN het met rood en met borden op palen afgebakend gedeelte.
Daarbuiten is het overal gekleed.
Dus niet bloot van het terrein naar de Maas en langs de Maas.
Dus ook niet bloot naar en over het pad langs of aan de oevers van de Oolderplas.
Dus ook niet bloot het terrein aan de noordzijde verlaten.
En tenslotte dus ook niet bloot boven op de dijk aan de kant van de Oolderplas.

Noem bij noodsituaties de plaats waar u zich bevindt. Zie de afbeelding hiernaast. Ga bovendien hulpverleners tegemoet, die komen vanaf de rotonde.

U verblijft en zwemt geheel op eigen risico in het gebied. Noch de Stichting het Limburgs Landschap noch de Stichting Naturisme Isabellagriend noch andere instellingen of de overheid aanvaarden enige aansprakelijkheid. Als Stichting Naturisme Isabellagriend letten we er wel op of er geen blauwalg, botulisme en verontreinigingen optreden en zullen we dit soort zaken - zoals in het verleden - melden bij de verantwoordelijke instanties, zodat eventuele waarschuwingen en maatregelen worden gerealiseerd. Zelf plaatsen we zo nodig ook borden.


Parkeervoorzieningen. Vanaf 1 mei - 31 september geldt een parkeer- en stopverbod in de straten direct bij de toegang voor de rotonde. Ook in de berm mag men daar dan niet parkeren. U kunt er op rekenen dat er bonnen zullen worden uitgedeeld als u daar toch parkeert.
Op de rotonde bij de toegang kunt u de auto altijd gratis parkeren totdat deze vol is. Parkeer correct. Blokkeer nooit doorgaande wegen i.v.m. hulp bij calamiteiten en evenmin de toegang tot het terrein en tot het fiets/wandelpad langs de dijk langs het parkeerterrein van het Surfstrand Oolderplas.
Als de parkeerplaats bij de rotonde vol is, zult u uw auto helaas verder weg van de toegang moeten parkeren.
Zorg ervoor dat we niet te boek komen te staan als "de veroorzakers van parkeeroverlast" voor de bewoners van Ool op drukke dagen. Je krijgt gauw een naam ook al weet je dat andere bezoekers van de Ooldergreend minstens medeveroorzaker zijn.

Afval moet u zelf mee naar huis nemen, zoals de meeste naturisten altijd al gewend zijn om te doen. Zorg dat u bij voorbaat al een zak meeneemt om het in te doen. Houdt het terrein - natuurgebied! - schoon. En u weet het ... als iemand ergens afval op het terrein achterlaat dan is het op die plaats spoedig een 'puinzooi'. Wees zo verstandig om daarom ook het eventuele afval dat een ander achterlaat al meteen mee te nemen. Laat afval ook niet achter bij het toegangshek. Vuilstorten is daar verboden.

Laat nergens iets onbeheerd liggen op het terrein; verloren en gevonden voorwerpen. Helaas moeten we vaststellen dat elk jaar weer enkele malen iets van iemand wordt gestolen. Dat kan heel vervelende gevolgen hebben, zo hebben we al eens iemand met alleen een geleende broek naar huis gebracht en was deze persoon al zijn verdere spullen kwijt. Je kunt altijd aan een ander vragen op je spullen te letten of die in beheer geven om even een rondje te lopen. Zeker vaste bezoekers zijn bereid dit te doen en uiteraard kun je hen daarna een wederdienst bewijzen door even op hun spullen te passen. Dit alles bevordert ook sociale contacten, dus gewoon doen dat is wel zo veilig.
Gelukkig worden verloren spullen ook gevonden en dan vaak ingeleverd bij leden van het bestuur. Vaak hebben we spullen terug kunnen bezorgen. Kortom bent u iets kwijt ga dan bij hen te rade. Iedereen verwijst u graag naar hen.

Honden los laten lopen is verboden op het terrein. Ook al zegt bijna niemand hier iets van. Zorg dat je geen last voor andere bezoekers veroorzaaakt. Voor de koeien is het echter vervelend. Ruim met name de uitwerpselen van uw hond op. Deze kunnen besmet zijn met de zogenaamde Neospora caninum parasiet. U merkt daar niets van en uw hond wordt niet ziek. Als de uitwerpselen van uw hond in aanraking komen met het voedsel van een koe en juist dus ook van galloways, dan kan de koe besmet raken. Er komen geen gezonde kalveren meer en de ziekte wordt verder door de koeien zelf overgedragen.

Let a.u.b. ook op teken. Ze komen soms op het terrein voor. Download de app: Tekenbeet.

Reageren. Mogelijk heeft u vanwege de hiervoor geschetste wijze van toegang toch nog problemen om het terrein te bezoeken of er te verblijven. Juist u zouden we op willen roepen bij een van de bestuursleden (Frits van Leuven, Jan Heesen en Ad van Zeeland) uw probleem neer te leggen. Dat kan schriftelijk of per e-mail of door ons desnoods via via aan te spreken op het terrein. Uw reacties zullen we gebruiken om te bekijken hoe we daar toch het een en ander aan kunnen doen. Met name personen die vanwege duidelijke gezondheidsredenen echt niet zonder auto op het terrein kunnen komen, vragen we om te reageren. Voor hen hebben we onder voorwaarden oplossingen geregeld.

Hiernaast is het zo dat iedereen die wensen heeft bij het bestuur terecht kan. Dit alles wil niet zeggen dat we alles kunnen oplossen. Zo moeten we er rekening mee houden dat de Stichting het Limburgs Landschap het terrein als een natuurgebied beheert. We hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Op het terrein zelf kunt u de bestuursleden aanspreken voor verdere informatie. Nogmaals: vaste bezoekers zullen u gaarne naar hen verwijzen.

Bijdrage in de vorm van een vrijwillige donatie aan onze stichting kunt u overhandigen aan onze penningmeester Jan Heesen. Het richtbedrag voor de donatie is 10 euro per persoon op jaarbasis. Bestuursleden gaan ook rond om u dit te verzoeken, opdat we als naaktrecreanten nog lang van het terrein kunnen blijven genieten en daarvoor alle benodigde service kunnen inzetten. Naast de eigen maaimachine maken we allerlei kosten voor voorlichting, bebording, wettelijke verplichtingen, contributies enzovoort. Graag geven we hier verdere toelichting op en vindt u een verantwoording van uitgaven en inkomsten en wat het bestuur allemaal onderneemt in onze jaarverslagen.

Abonneer u - middels onderstaand email-adres - op onze Nieuwsbrief als u goed op de hoogte wilt blijven van uw belangen rond het naaktterrein en als u daarvoor samen met het bestuur wilt opkomen.

Bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend

Email: info@naturisme-isabellagriend.nl