Nieuws van de Stichting Naturisme Isabellagriend
Bovenaan staat altijd het laatste nieuws onder de datum.
Wij zoeken overigens nog steeds nieuwe, enthousiaste bestuursleden m/v. Denk er eens serieus over na.


23 mei 2020 'Moeten mensen poepen en plassen in de struiken?'
Onder deze titel stond vandaag een artikel in de Limburger. Perry Houkes beklaagt zich daarin dat hij op Hemelvaartsdag van de gemeentelijke handhavers de toiletten moest sluiten op zijn vakantieresort Oolderhuuske (huisjes en camping) en dat hij met een kort geding dreigt. Moet ik doggy-bags gaan ophangen? Stilzwijgend zouden de toiletten open mogen blijven en andere gemeenten gaan er soepeler mee om, waarom Roermond niet, heeft hij in een woedende email bij de burgemeester en een wethouder op tafel gelegd: het doen van je behoeften in de natuur veroorzaakt veel overlast.
Hoe zit dit alles bij het bezoeken van het natuurgebied de Ooldergreend en in het bijzonder ons naaktterrein waar galloways (koeien) en andere dieren hun plas en stront gewoon in de natuur laten vallen en je dus moet opletten niet in een koeienflat te trappen?
Als bestuursleden en enkele anderen die voortdurend het terrein opruimen, ondervinden wij ook overlast van bezoek(st)ers die hun behoeften in de natuur doen. Plassen vinden we minder een probleem en als wij het hebben over dat je je voorzorgsmaatregelen moet treffen voor je naar het terrein komt, bedoelen we juist ook dat je thuis zo mogelijk al naar het toilet bent geweest. En als er dan nog een grote boodschap gedaan moet worden dan moet dat op een plaats op het terrein gebeuren die geen overlast vormt voor anderen en dus niet op een pad bijvoorbeeld of midden op een ligplek.
Hondenpoep moet bijvoorbeeld wel altijd opgeruimd worden vanwege de neospora caninum parasiet die ziekte bij de koeien en dode kalveren kan veroorzaken.
Tenslotte zouden bestuursleden en andere vrijwillige helpers in het natuurgebied dat we in ons blootje en dus puur mogen bezoeken liefst niets op hoeven te ruimen. Bij iedereen moet toch eens goed het besef doordringen dat je al je afval in zo’n gebied mee naar huis moet nemen; het is echt lichter van gewicht dan toen je ermee aankwam. En er zijn juist geen afvalbakken op het terrein om iedereen milieubewustzijn bij te brengen.

21 mei 2020 Het was een zomerse drukke Hemelvaartsdag met wel wat vraagtekens.
Zo veel mensen op ons terrein en ook langs de Oolderplas hebben we lange tijd niet gezien en het gaf wel een gezellige sfeer; velen zagen elkaar dit jaar weer eens voor het eerst. Op het terrein waren we als bestuur redelijk tevreden over het naleven van de nieuwe omgangsregels. De anderhalve meter afstand wordt nog wel eens vergeten, maar het ging verder redelijk.
Meer zorgen had het bestuur bij het gebeuren rond het toegangshek. We hebben vandaag enige tijd de toegang begeleid, maar niet met blote handen aan dat hek komen is voor velen moeilijk en er zijn vandaag veel mensen door dat hek de Ooldergreend binnen en uiteraard weer buiten gegaan. Dat waren er heel wat meer dan een paar honderd.
Grote zorgen heeft het bestuur al een paar dagen over het naleven van de corona-basisregels door jongeren op de Ooldergreend. De voorzitter en de secretaris zijn vandaag op pad gegaan en ze hebben wel zo'n kleine 150 jongeren op de Ooldergreend langs de Oolderplas aangesproken met de vraag of ze dit gebied voor hen mee open willen houden, zoals wij voor onze bezoekers en er mee voor willen zorgen dat er geen besmettingshaard door hun doen en laten vanuit dit gebied kan ontstaan. Daar antwoorden ze dan nog wel ja op, maar op de vervolgvraag dat je je dan ook moet houden aan de basisregels en die ook echt moet gaan uitvoeren kregen we vaak geen duidelijke instemming. We kunnen er niets aan doen, maar we houden ons hart vast voor de nabije toekomst, zeker als er meer getest gaat worden.
Vermeldingswaard is nog dat we veel jongeren hebben aangesproken op het opruimen van afval en een klein tiental op het op het terrein aanwezig zijn met een scooter.
Veel bezoekers vragen ons waarom is het terrein zo onbegaanbaar en zitten er echt grote en kleine gaten in de fietspaden, die we vorig jaar gebruikten?
Dit alles heeft op de eerste plaats te maken met het gegeven dat we afgelopen winter driemaal en vrij lang hoogwater hebben gehad.
De koeien zijn verder niet weggeweest en ze hebben daarna in de door en door natte klei rondgebanjerd en overal hun diepe sporen achtergelaten.
Op de foto van het middenstuk hiernaast - gemaakt met een drone en pas onlangs in ons bezit gekomen - is voor kenners te zien dat juist bij het fietspad rechts veel uitspoeling heeft plaatsgevonden.
Door de droogte is de grond keihard en is reparatie niet te doen.

Fietspad is tweede streepje met golven aan de rechterzijde onder de streep waar het water vanuit het zuiden via de oever de plas Isabellagriend instroomt.

20 mei 2020 Het Kernteam coronavirus Roermond heeft op dit moment 18:30 uur geen maatregelen getroffen waardoor het Naaktterrein Isabellagriend morgen of de komende dagen niet gewoon bezocht kan worden
Let wel op de omgangsregels zie hieronder en op de homepage die op het terrein en de Ooldergreend gelden en raak het toegangsklaphek niet met blote handen aan. Neem uw voorzorgsmaatregelen.

16 mei 2020 Nieuwsbrief nummer 12 met o.a. NIEUWE OMGANGSREGELS op het weer bereikbare terrein en zomersneeuw.
Het bestuur heeft vandaag nieuwsbrief 12 uitgebracht met de volgende inhoud:
 • Houdt u aan de nieuwe basisregels voor iedereen om corona onder controle te krijgen; ze zullen nog lang blijven gelden.
 • Het nieuwe corona-beleid vanuit de gemeente Roermond.
 • Nieuwe omgangsregels op en bij het terrein op een rij, die ons bestuur op basis daarvan voorstelt en die vanaf nu hier en op de homepage te lezen zijn.
 • Doe dat voordat u naar het terrein komt.
 • Informatie over de virtuele open dag naaktrecreatie op 7 juni 2020: voorvertoning van een clip.
 • Hij is weer gevallen: onze jaarlijkse zomersneeuw.
  15 mei 2020 Afsluiting van de parkeerplaats is gisteren noch vandaag verwijderd,
  We hebben het Kernteam Coronavirus Roermond vanmiddag telefonisch verzocht daar alsnog werk van te maken.

  14 mei 2020 Om 12 uur vanmiddag heeft het Kernteam Coronavirus Roermond ons bestuur bericht dat de parkeerplaats op de Rotonde bij de Ooldergreend niet meer afgesloten blijft. PARKEERPLAATS WEER OPEN.
  Motivatie: "Op basis van de versoepeling van maatregelen waarbij er geen samenscholingsverbod meer geldt, bestaat er geen reden meer de parkeerplaats gesloten te houden." "Dit neemt niet weg dat een aantal andere RIVM-maatregelen onverkort van kracht blijven, zoals de afstandsnorm van 1,5 m."
  Binnenkort brengen we een nieuwe nieuwsbrief uit om u uitgebreider te informeren. Mocht u abonnee van de nieuwsbrief willen worden, stuur dan een bericht naar ons bekende adres info@naturisme-isabellagriend.nl met alleen als onderwerp: Aanmelding nieuwsbrief.

  08 mei 2020 Om 17:00 uur vanmiddag heeft de gemeente Roermond bericht dat de parkeerplaats (geen tijdsaanduiding; blijft ws tot uitvoering nieuw beleid) en de straten in Ool op zaterdag 10 mei afgesloten zullen zijn van 10:00 uur tot 17:00 uur. Dit is natuurlijk een zeer warrig bericht en we moeten ervan uitgaan dat zaterdag 9 mei 2020 wordt bedoeld. Lees hier het hele bericht.
  De afsluiting op zondag vervalt dit weekend volgens de gemeente.
  Klachten over deze informatie moet u bij de gemeente indienen en niet bij ons bestuur.
  De gemeente meldt ook nog: "Op 13 mei 2020 wordt de nieuwe noodverordening verwacht. Daarnaast bekijken we wat de aangekondigde versoepelingen concreet betekenen voor de gemeente Roermond. Vanaf maandag 11 mei zijn dus niet alle versoepelingen mogelijk die het kabinet heeft aangekondigd. Huidige verordening geldt tot nader bericht. Zodra duidelijk is wat er wanneer veranderd kan worden in Roermond, dan wordt dit gepubliceerd op www.roermond.nl. Tot die tijd gelden de maatregelen uit de huidige noodverordening (vastgesteld op 29 april) en uit de besluiten van 7 mei 2020."
  De precieze consequenties hiervan met betrekking tot de wel of niet bereikbaarheid van het terrein kunnen wij als bestuur op dit moment niet overzien.

  07 mei 2020 De parkeerplaats blijft volgens ons beste weten tot 11 mei verboden toegang voor onbevoegden te weten bestuurders van motorvoertuigen. Gisteren zijn veel bekeuringen uitgedeeld in de straten van Ool bij de bocht van de Broek- en de Maastraat.
  Wat er daarna gebeurt weten we (nog) niet; evenmin of vandaag of de komende dagen bij het mooie weer de straten van Ool worden afgesloten.

  30 april 2020 De maatregelen voor vrijdag 1 tot en met 5 mei voor o.a. Ool zijn vanmorgen bekend gemaakt.
  De Maasstraat, Broekstraat / Broekveeweg en Groeneweg worden afgesloten. De afsluiting geldt op vanaf vrijdag 1 mei tot en met dinsdag 5 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur.
  De gemeente en Stichting het Limburgs Landschap hebben in goed overleg op voorhand (= vanaf 9 april tot in ieder geval 19 mei 2020) een aantal plekken gesloten waarvan is geconstateerd dat het er te druk kan worden, zoals parkeerplaatsen bij recreatiegebieden. De betreft ook de parkeerplaats op de rotonde bij de toegang tot de Ooldergreend.
  Kortom - zo stelt de Gemeente Roermond - ook voor het komend weekend geldt; blijf zoveel mogelijk thuis! En hou je aan de regels als je toch even naar buiten moet. Gebeurt dat niet? Dan kun je een bekeuring verwachten. Tot zover de voor bezoekers van de Isabellagriend belangrijkste onderdelen van de bekendmakingen, die u hier in zijn geheel kunt nalezen.
  We hebben ook nog een ander bericht: de zwanen zijn weer aan het broeden. Hopelijk gaat het dit jaar wel lukken. Laat ze met rust.
  24 april 2020 Straten in Ool zaterdag 25, zondag 26 en maandag 27 april van 10.00 uur tot 17.00 uur afgesloten. Zie verder hieronder.

  22 april 2020 De gemeente Roermond meldt gisteravond op hun site: Het kabinet heeft de meeste maatregelen tegen het coronavirus verlengd tot en met 19 mei.
  Kijk voor een overzicht op de website van het RIVM.
  Dit betekent voor zover van toepassing dus ook voortzetting van de gemeentelijke afsluitingen zoals hieronder bij 17 april 2020 vermeld.
  17 april 2020 Kernteam Coronavirus Roermond heeft ons gemeld dat besloten is de straten Maasstraat, Broekveeweg, Broekstraat en Groeneweg op zaterdag 18 april en zondag 19 april van 10.00 uur tot 17.00 uur af te sluiten.
  De hele tekst van het bericht van 16 april luidt:"Aangezien komende weekend er wederom sprake is van goede weersvoorspellingen, is voor dit weekend wederom besloten de straten Maasstraat, Broekveeweg, Broekstraat en Groeneweg af te sluiten op zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Alleen de bewoners en bezoekers van de aan deze straten gelegen woningen hebben toegang. Door deze maatregelen proberen we wederom de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan."
  Ze voegen er aan toe: " We achten het niet uitgesloten dat dezelfde maatregelen de komende weken ook nog kunnen gelden. Dit zal wekelijks beoordeeld worden. Publicatie van de afsluitingen zullen wij tijdig op de gemeentelijke website publiceren."
  Wij van onze kant zullen u hier weer tijdig over informeren.
  De parkeerplaats op de rotonde was overigens de afgelopen week ook de hele tijd afgesloten en dat zal wel zo blijven tot het einde van de coronacrisisperiode.
  Kortom blijf zoveel mogelijk thuis; hou vol, hoe moeilijk ook; samen overwinnen we.

  14 april 2020 Blijf zo veel mogelijk thuis.... Maas- en Broekstraat in Ool zijn weer open, lazen we in de krant.

  11 april 2020 Een Vrolijke, Fijne, Gezonde Pasen; het is echt Lente.
  Wees/Blijf solidair met de oproep van de gemeente Roermond van gisteren.

  Vandaag zijn ook de Maasstraat en de Broekstraat afgesloten omdat daar nog te veel geparkeerd wordt door recreanten.
  Foto's van begin afgelopen week.

  9 April 2020 De parkeerplaats bij de Ooldergreend is vandaag afgesloten door de gemeente Roermond.
  Bovenstaande foto is gisteren gemaakt van de parkeerplaats op de rotonde bij de Ooldergreend. En het is niet verwonderlijk dat nu afsluiting heeft plaatsgevonden. We weten niet voor hoelang, maar zeker tot en met Pasen. Meer over de gemeentelijke maatregelen is hier te lezen: handhaving Pasen. Wij vinden het jammer dat onze oproep door toch een behoorlijke groep mensen niet ter harte is genomen. Er is natuurlijk geen verband maar bijna alleen in Limburg stijgt vandaag nog het aantal besmettingen enzovoort en iedereen dient dus juist in onze provincie overal zijn best te doen. Wij hebben vanochtend opnieuw een vervolg op onze nieuwsbrief nummer 11 doen uitgaan en ook de bezoekersgroep van naaktstrand Isabellagriend geďnformeerd.
  Kom niet meer naar Ool.
  De laatste dagen zijn ook berichten over teken op het terrein verschenen. Een goed middel wat helpt is Care plus - Anti-Insect - Anti-Tick en download de app: Tekenbeet.
  Blijf gezond en houdt iedereen gezond en bovenal houdt u aan de regels. Blijf zoveel mogelijk thuis.

  6 April 2020. Afwikkeling van het breaking news van gisteren.
  Gisteren verrasten we de abonnees van onze nieuwsbrief met Breaking News dat het klaphek bij het toegangshek was afgesloten. Dat deden we omdat er al bezoekers aanwezig waren die om 10 uur niet naar binnen konden en die ons dat melden. Ook de bezoekersgroep op facebook werd gewaarschuwd. Bij elkaar zijn dat ongeveer 750 - 800 personen. We probeerden zo zoveel mogelijk mensen te waarschuwen dat het geen zin had om naar het terrein te komen. Om 12:17 uur kregen we nog bericht dat het hek afgesloten was. Niet veel eerder of later is het slot weggehaald.
  Wij weten niet wie, waarom een van deze handelingen of beide heeft uitgevoerd. Pas in de loop van de middag werd helder dat iemand hier op eigen gezag is opgetreden. Betrokkene(n) hebben niet beseft dat communicatie en motivatie onmisbaar zijn bij het afsluiten van openbare terreinen en dat als dit niet gebeurt zulke handelingen andere mensen onnodig belasten.
  Vandaag hebben we iedereen weer bericht dat het op dit moment zo is dat de Burgemeester van Roermond gemotiveerd publieke terreinen kan afsluiten en dat ook de Stichting het Limburgs Landschap haar terreinen kan afsluiten. Er zullen dan altijd motieven op tafel komen en die zullen met met u worden gecommuniceerd.
  Afsluiten is momenteel vanuit deze twee gerechtigden niet aan de orde. Noch de Burgemeester van Roermond, noch de Stichting het Limburgs Landschap, noch Stadstoezicht, noch wij als bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend waren verantwoordelijk voor de tijdelijke sluiting gisteren van het klaphek bij het toegangshek van de Ooldergreend. Het was een vervelende illegale activiteit. Als iemand er meer van weet is dat altijd welkom.
  Niettegenstaande dit alles handhaven we als bestuur wel onze eerdere oproep om ook bij mooi weer zoveel mogelijk thuis te blijven. Gebruik het terrein hoogstens voor een ommetje; bewaar 1,5 meter afstand; geen fysieke en sociale contacten. Redt mee mensenlevens. We zijn er helaas echt nog niet.

  3 April 2020 Het is tegennatuurlijk voor naturisten, toch vragen we u gedurende de corona-crisis-periode bij mooi weer niet naar het terrein te komen. Red mee mensenlevens. Houdt u aan de regels.
  Deze oproep doen we ook met de nodige achtergrond in onze nieuwste nieuwsbrief die we vandaag hebben verzonden aan onze abonnees. Ook de Bezoekersgroep Isabellagriend op facebook wordt geďnformeerd.
  Zorg dat het terrein open blijft voor iedereen die daar toch nog een frisse neus meent te kunnen gaan halen. Reken erop dat er gecontroleerd wordt door handhavers. Zorg dat er geen vervuiling optreedt. Draag uw verantwoordelijkheden met gezond verstand en respect voor een ieder.

  27 Maart 2020 BLIJF ZO VEEL MOGELIJK THUIS / Verlaging dijk Lateraal Kanaal.
  Afgelopen maandag 23 maart 2020 heeft de regering nieuwe maatregelen afgekondigd en de kern daarvan is: Blijf zoveel mogelijk thuis; vermijdt sociale contacten; houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar; blijf maar kort op/in publiek terrein; kortom draag bij aan het redden van mensenlevens. We zullen dit met zijn allen nog een tijd moeten volhouden.
  We waren vanmiddag op het terrein. Daar waren niet veel mensen en dat was prima. Of de aanwezigen wel goed de kern hebben begrepen van zoveel mogelijk thuis blijven en van kort op het terrein blijven wagen we echter vanuit de gepleegde communicatie enigzins te betwijfelen, maar omdat er weinig bezoekers waren, was dat niet echt een probleem. Hoe het in het weekend of wanneer het warmer wordt, zal gaan, weten we niet, maar roept wel vraagtekens op. Dit geldt ook voor jongeren die op de Ooldergreend, zoals we zagen, wel sociale contacten hadden en niet de gewenste afstand bewaarden. Morgen zullen we betere actuelere borden ophangen.
  Overigens het bestuur zal zich gedurende de gehele crisisperiode wel zoveel mogelijk aan de nieuwe maatregelen houden en de normale werkzaamheden op een laag pitje zetten. Anders gezegd we rekenen erop dat bezoekers in deze zelf hun eigen verantwoordelijkheden dragen, elkaar erop aanspreken en bijvoorbeeld geen afval achterlaten.
  Verlaging dijk Lateraal Kanaal
  Vandaag stonden hierover twee artikelen in de Limburger. Het eerste gaat over de verlaging zelf. Daar zijn nu 3 alternatieven voor uitgewerkt. De vookeursvariant gaat zo'n 4 miljoen kosten; daarvoor hebben ze nog wat uit vroegere potjes en verder zullen de recreatieondernemers ook mee moeten gaan betalen, maar dit alles is nog niet rond. Wel wordt de intentieverklaring van betrokkenen om hier verder aan te werken per 1 april verlengd. Bij hoogwater betekent dit meer veiligheid en een verlaging van maximaal 20 cm, die vooral dicht bij de sluizen van Heel - en dus ter hoogte van het terrein - het grootst zal zijn. Het biedt minder kansen op overstroming bij Ool en zo compensatie voor recreatieve ontwikkelingen. Ter hoogte van Buggenum ten noorden van Roermond zal dit minder zijn.
  Het tweede artikel gaat meer in op deze recreatieve ontwikkelingen in het licht van de derde voorkeursvariant. Voor ons bij de Ooldergreend en de Oolderplas gaat er vooral wat gebeuren bij de Oolderhof, waar nu in de zomer het pannenkoekenhuis staat. Daar gaat een harbourclub komen oftewel een luxe terras met steigers en strandlofts. In ons nieuwsitem van 21 november 2015 presenteerde we hiervan een overzichtsplaatje waarin dit voor het eerst werd vermeld. De Stichting het Limburgs Landschap heeft inmiddels overigens haar aandeel in de plannen van toen opgezegd.

  18 Maart 2020 Terrein nog onbegaanbaar.
  Het zonnetje lokte, maar er was ook nog veel wind. Dat je zonder modder aan je schoenen het terrein weer zou kunnen verlaten was echter een behoorlijke misrekening voor toch nogal wat bezoekers vandaag. Doordat het zo lang nat is geweest, is al het water echt niet binnen een paar dagen weg. Het is nog echt soppen. Het water in de Maas moet nog een kleine meter zakken om op het normale niveau uit te komen. Aanmeren is nog niet mogelijk.
  Bij de hoofdtoegangen van het terrein heeft het bestuur verder nog bordjes opgehangen met de Coronavirusmaatregelen. Elkaar weer zien na zo'n lange winter betekent dat je er misschien even niet aan denkt. Dus: minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar; geen fysieke sociale contacten en ga bij klachten naar huis.

  07 Maart 2020 Voor de derde keer in deze winter en voorjaar HOOGWATER bij de Ooldergreend
  We gingen vandaag een maand na begin februari opnieuw even kijken naar de hoogte van het water; zie bovenstaand beeld. Het was wat minder hoog dan de vorige keer. Je ziet dat het dijkje tussen de bomen bij het voormalige dagstrand van de Oolderplas nu net niet onder water staat. Vergelijk eventueel met de vorige beelden hieronder in het nieuws.
  De asfaltweg naar achteren stond opnieuw onder water en het terrein was alleen nog te bereiken via de dijk. Daar zijn we overigens niet helemaal geweest omdat het te modderig was.
  We hopen dat het spoedig beter weer wordt; er zijn immers jaren geweest dat we vanaf half februari weer op het terrein konden. Voorlopig zijn de voorspellingen echter nog niet goed.

  06 Februari 2020 Hoogwater vandaag bij de Ooldergreend.
  We gingen vandaag even kijken naar de hoogte van het water; zie bovenstaand beeld. Het was meer dan drie meter hoger dan normaal. Je ziet dat het dijkje tussen de bomen bij het voormalige dagstrand van de Oolderplas onder water staat. Vergelijk eventueel met de foto bij ons bericht van 17 december 2019.
  De asfaltweg naar achteren stond meer dan een halve meter onder water en het terrein was alleen nog te bereiken via de dijk. Daar zijn we overigens niet helemaal geweest omdat het te modderig was.
  We keken vooral ook nog even naar wat er zoal overal was aangespoeld en kregen daarbij de indruk dat er minder plastic en ander afval bij zat, maar wel het nodige hout en boomafval. We hopen dat dit straks ook nog zo blijkt als het water weer normaal is, want dat is minder werk.
  We zagen en hoorden van mensen verder al dat de bevers overal weer behoorlijk actief zijn geweest. Met de storm van het komend weekend, kan dit nog de nodige gevolgen hebben.

  01 Februari 2020 Jaarverslag 2019 is uit en Nieuws rond verlaging van de dijk van het Lateraal kanaal.
  Ons eerste bericht dit jaar betreft de publicatie van ons inhoudelijk en financiëel jaarverslag 2019. U kunt het hier aanklikken. Het is ook in de linkerkolom te vinden bij Informatie Stichting onder het kopje Jaarverslagen van de Stichting; daar zijn ook de verslagen van voorgaande jaren te lezen.
  De korte samenvatting aan het einde betreft de volgende punten:
 • Terugkijkend op dit zeventiende jaar van ons stichtingsbestaan stellen we vast dat ook 2019 een uitzonderlijk warm jaar was. De grens van 40 graden werd gepasseerd, maar perodes van aaneensluitende warme dagen waren meestal korter.
 • De grotere diversiteit aan bezoekers heeft zich doorgezet en dat zagen we vooral op de warmere dagen.
 • De samenwerking met de Stichting het Limburgs Landschap heeft zich goed voortgezet en dat geldt ook voor die met de handhavers met behoorlijk wat meer onderlinge communicatie en voor die met de gemeente, alhoewel deze met het afzeggen van een geplande bijeenkomst in september wat is stilgevallen.
 • Ook opvallend vonden we dit jaar de zorg voor elkaar. Vooral vaste bezoekers willen rondom ziekte, afwezigheid, sterfgevallen en gebeurtenissen op het terrein weten hoe het met elkaar gaat en een en ander uitwisselen. Voor zover we daar als bestuur een bijdrage aan konden leveren hebben we dat gedaan.
 • Het hele jaar zijn we als bestuur bezig geweest met het werven van nieuwe bestuursleden. Dat hebben we vooral op het terrein gedaan. Enkele mensen hebben aangegeven daar op termijn verder op in te willen gaan. We hopen in 2020 met ondersteuning van de NFN nieuwe stappen te kunnen zetten.
 • Ook financiëel zijn we positief geëindigd.
 • De mogelijk te verlagen dijk van Lateraal kanaal ten westen van ons terrein ter vermindering van hoogwater stond vandaag ook weer in een artikel in de Limburger met nieuwe argumenten om dat te doen. De weg te halen grond zou gebruikt kunnen worden om de Noordplas te verontdiepen. Dit is weer interessant om daar tegen lagere kosten een surfpark met echte golven te kunnen realiseren.
  Die echte golven zouden dan vanwege de beweging weer bij kunnen dragen aan de oplossing van het algenprobleem in de Maasplassen, maar of dit doorwerkt op de Oolderplas en omgeving wagen wij te betwijfelen.

  17 december 2019 Hoogwater - Nieuw toegangshek - Eindejaarswensen 2019.
  Het was mooi weer (14 graden en zon) en zo waren we niet de enigste die het terrein vandaag bezochten.
  Het hoogwater -zie hieronder- was al weer aan het zakken. Het is ongeveer een meter hoger geweest dan de gebruikelijke stand. Het is al wel wat modderig en nat op het terrein en het zal deze winter nog wel vaker gebeuren. Foto is gemaakt bij de oversteek richting Maas.
  Het nieuwe toegangshek -zie hieronder- is inmiddels gereed gekomen en daarmee ook de afrastering voor de auto’s. Het klaphek is breder geworden en meteen als je er doorgaat, liggen er brede tegels. Hierdoor is de toegang nu voor iemand met een rolstoel of scootmobiel heel wat verbeterd. Prima dus.
  Verder wensen wij een ieder natuurlijk fijne en gezellige feestdagen en een voorspoedig, gezond, gelukkig en zonnig 2020 toe.

  18 november 2019 Afgelopen weekend bereikte ons het bericht van het overlijden van Thom Leblanc.
  Thom was samen met zijn partner Huub Scheurs een regelmatige bezoeker van het terrein. Hij is 56 jaar geworden en dat is natuurlijk veel te jong. Hij had problemen met zijn hart.
  Thom hield van de natuur en kon daar ook van genieten. Ook het zwemmen in de plas deed hij graag zodra de temperatuur het toeliet. Ook had hij vaak een boek bij zich om op een rustig plekje de inhoud van het boek tot zich te nemen. Vaak genoeg hebben ze met anderen onder de notenboom liggen te chillen en uitgewisseld wat een ieder bezig hield.
  Het afscheid is komende zaterdag om 11 uur in de H. Merarduskerk te Wessem; correspondentieadres Huub Scheurs: Zwartveldsingel 12, 6088 EW Roggel.

  1 oktober 2019 Opnieuw vernieling op het terrein.
  Gisteren bezocht het bestuur het terrein om te onderzoeken of de stormachtige dag van 29 september gevolgen had gehad en om opruimwerkzaamheden vroeg. Gelukkig was dat nauwelijks het geval. Wel werd geconstateerd dat de steel van de gras hark doormidden was gebroken en dat de driehoek met tanden daarvan afgebroken was en op anderhalve meter hoogte opgevouwen in de meidoornstruik hing. Het onderste stukje zat nog aan de met een slot afgesloten staalkabels. De schop is heel gebleven, maar stond ook niet meer op zijn oorspronkelijke plaats. Moedwillige vernieling dus, waarvan de lol op geen enkele wijze te vatten is. Mocht iemand ook maar iets gezien hebben dan verneemt het bestuur dat graag.

  26 augustus 2019 Anemonen in de plas!?; waterzakmosdiertjes. Binnenkort koraal?
  Gé Driessen heeft weer iets bijzonders ontdekt en in beeld gebracht. Hiernaast ziet u een kolonie waterzakmosdiertjes en dit diertje is een anemoon. De kolonie zat aan een tak vast die Gé boven water heeft gehaald en dan zie je niet zo duidelijk dat het levende diertjes zijn. Het oppervlak van de kolonie bestaat uit individuele rozetten, die op hun beurt bestaan uit 12 tot 18 individuele dieren (zoöiden). Elk individueel dier is klein en filtert planktonorganismen uit het water met een krans van 60 tot 80 tentakels. Pectinatella magnifica komt vooral voor in stilstaand water, met optimale temperaturen boven 20 °C. Af en toe zijn er rapporten beschikbaar over het voorkomen van mosdieren in stromend water. In ongunstige leefomstandigheden worden permanente stadia (statoblasten) gevormd. Deze zijn bolvormig, met een diameter van een millimeter en hechten zich met 10 tot 12 haken aan de ondergrond.
  Afmetingen: Kolonies tot ca 30 cm, aaneengegroeide drijvende, zakvormige massa's tot wel 2 m (!) Kleur: Geelachtig of meer wit door de tentakelkransen, boven water bruinig. N.B.: De kolonies verspreiden een lichte visgeur.
  Het is een exoot uit Amerika en in 2004 voor het eerst aangetroffen in de Hunze-rivier. In Limburg (Roermond) zijn al eerder waarnemingen gedaan. De soort wordt verspreid met schepen, ballastwater, vis, binnewatervisserij en -materiaal, hengelsportmateriaal en vermoedelijk ook via waterplanten en aquariumplanten en -materiaal.
  Meer informatie vindt je: hier, Koraal zit er echter nog niet aan te komen.

  22 augustus 2019 Blauwalg terug en zelfs vervangend plastic bord gestolen.
  Gisteren was er aanvankelijk nauwelijks wind. We dachten dat de voorafgaande dagen met veel zuidwestelijke wind veel blauwalg uit de plas weer de Maas ingeblazen hadden, maar dat was een duidelijke misrekening. Op veel plaatsen waren gistermorgen groene sluiers op het water in de plas te zien. Aan de botenkant was de blauwalg duidelijk in een vieze drijflaag te zien. Deze verdween in de loop van de dag niet meer. De groene sluiers verdwenen gisteren toen er wat meer wind kwam, maar daarmee is de blauwalg niet weg en blijft ze in het water zitten in de vorm van kleine vlokjes. We hebben daarom gisteren waarschuwingsborden op de toegangspalen tot het terrein geplaatst. De komende dagen kun je als je niet gevoelig bent voor huiduitslag gerust het water in, maar doe dat op plaatsen waar de wind op dat moment de plas inwaarts waait, daar zit de minste blauwalg.
  Het voormalige dagstrand bij de Oolderplas was gisteren ook voor een grootgedeelte helemaal groen van de blauwalg. Deze groene smurrie wordt blauw als deze op de oever droogt in de zon.
  Gisteren hebben we de plastic versie van het oorspronkelijk nieuwe toegangsbord van de NFN bij de eerste toegang vervangen door een nieuw plastic exemplaar en dat nog weer steviger bevestigd. Wij begrijpen niet wat er nog aantrekkelijk is aan zo'n A3-vel met pictogrammen en als iemand zoiets steelt uit wraak of zoiets - wij hebben niet het idee aanleiding daartoe gegeven te hebben - dan begrijpen wij niet waarom men niet gewoon contact met ons opneemt of dat op een andere wijze op tafel legt.

  06 augustus 2019 Veel aanwezige vlinders en nog iets positiefs over blauwalg.
  We zien op dit moment heel veel distels op het terrein en de pluizen waaien om ons heen. Volgend jaar wellicht nog meer van deze planten. Er zit echter ook een voordeel aan.
  Er zijn nu ook heel veel distelvlinders bijvoorbeeld. Vooal 's ochtends vroeg als je als een van de eerste op het terrein komt zie je er wanneer er nog wat dauw is honderden. De andere vlinder is de citroenvlinder.
  Distelvlinders hebben aan de bovenzijde oranje vleugels met zwarte vlekken, en aan de vleugelpunten van de voorvleugels een zwart gebied met witte vlekken. Aan de onderzijde - op de foto te zien - van de achtervleugels zitten 5 ronde vlekken, die soms een blauw hart hebben en oogvlekken worden. De onderzijde is verder bruin met wit lijntjes in een fijn vakjespatroon. De spanwijdte is 5 tot 6 centimeter. De distelvlinder lijkt door zijn oranje-zwarte tekening enigszins op parelmoervlinders, maar onderscheidt zich makkelijk door de zwart met witte vleugelpunten.
  Volgens de Vlinderstichting is er dit jaar een zogenaamd invasiejaar, waarbij er heel veel te zien zijn. De distelvlinder is een echte 'wereldzwerver'. Zijn leven begint in de Sahel in Afrika. Van daaruit vliegt hij steeds verder naar het noorden. De vlinders van die zogenoemde zomergeneratie hangen hier nog een tijdje rond, maar zullen daarna langzaam weer zuidwaarts keren. Want onze winters zijn te koud: ze kunnen niet tegen vorst.

  De spanwijdte is tot 55 millimeter, de mannetjes zijn meer geel, de vrouwtjes meer groen van kleur maar dit is in het veld niet altijd even eenvoudig te zien. Ze vallen zowel in vlucht als bij bezoek aan bloemen goed op. De vrouwtjes zijn ook veel bleker van kleur en worden soms verward met de witjes. Beide vlinders (mannetje-vrouwtje) zijn te herkennen aan een oranje stip op iedere vleugelpunt. De vlinder is uitstekend gecamoufleerd en het hele lichaam is hierop aangepast. De onregelmatige oranjebruine vlekjes lijken sprekend op de brandgaatjes in bladeren. De vleugeladering is lichter en duidelijk te zien en lijkt op de nerven van een blad. De donkere uiteinden van de adering op de vleugelrand lijkt op de bladrand en zelfs kleine stekeltjes worden nagebootst. De citroenvlinder komt voor in grote delen van Noord-Afrika, delen van Azië en in grote delen van Europa, ook in Nederland en België. De vlinder is een zwervende soort die overal kan worden aangetroffen maar vlak voordat er gepaard moet worden zoeken de vlinders de waardplanten op.
  De verdere ontwikkeling van de blauwalg is afgenomen. De stevige zuid zuidwestelijke wind van gisteren en vooral vandaag heeft ons plasje schoongeveegd en dat is wel zo prettig. De vlokken zijn uit het water aan het verdwijnen.

  04 augustus 2019 Blauwalg neemt toe.
  Het is weer een paar dagen verder en het kon niet uitblijven. We zagen vandaag in het water van onze zwemplas bijna overal vlokken, voorbode van blauwalg, en een duidelijk blauwalglaag opzij van het schiereilandje in het water aan de maaskant. We hebben nog geen bordjes geplaatst. De wind zou echter moeten toenemen, maar dat gebeurt pas morgenmiddag vanuit het westen. Later in de week komt hij uit het noorden en dat is geen goed vooruitzicht.

  30 juli 2019 Eerste sporen van blauwalg en overlijden van Bert met de Harley.
  Vanmorgen hebben we de eerste sporen - nog zeer gering - van blauwalg aangetroffen aan de noordzijde van de Oolderplas. De wind kwam uit het zuiden en dan wordt aan de noordzijde het drijflaagje gevormd. In de plas waar we bloot omheen wandelen op het naaktrecreatieterrein is echter nog niets van dit alles te bespeuren en is het water helder en nog heerlijk koel. Hopelijk houden we dat nog een tijdje zo.
  De afgelopen dagen hebben we vernomen dat Bert uit Brunssum die vroeger altijd op zijn Harley naar het terrein kwam omstreeks 10 juni is overleden. Afgelopen jaar is hij ondanks zijn kanker nog verschillende keren op de elektrische fiets aanwezig geweest. We wisten het niet eerder en we hebben niet meer gegevens kunnen achterhalen. Bert was een aimabel persoon en bij velen bekend.

  21 juli 2019 Enkele foto's van bloemen van stekelige planten en struiken.
  Zoals u weet is het verboden om op het naaktterrein foto's te maken of te filmen. Van mensen is dit zonder hen vooraf te vragen altijd al verboden vanweege de privacywetgeving. Maar dit zou ook betekenen dat we geen foto's of film van bijzondere natuur zouden kunnen laten zien op onze site. Daar hebben we echter het zogenaamde hofleverancierschap voor in het leven geroepen. Gé Driessen en inmiddels ook Erik Hoesen maken voor ons natuurfoto's en zij hebben daarvoor van ons bestuur daarvoor ook een legitimatiebewijs gekregen. Daar kunt u altijd naar vragen. Iemand die foto's maakt zonder zo'n legitamatiebwijs kunt u er op wijzen dat dat echt helemaal verboden is. Gé is gespecialiseerd in macro's en foto's van insecten die je zelf anders niet of nauwelijks ziet, kijk bij 4 juli. Hieronder foto's van Erik Hoesen. Hij vindt compositie vaak ook erg belangrijk.

  De Hondsroos bloeit in juni en juli met 4-6 cm grote, witte of roze bloemen. De kroonbladen zijn veel langer dan de kelkbladen en deze zijn alle net als de vele meeldraden ingeplant op de flesvormige bloembodem. De kelkbladen blijven na de bloei teruggeslagen en vallen af voor het rijpen van de vruchten. De vrucht is een ovale, rood-oranje, 1,5-2 cm grote rozenbottel, waarin de zaden te vinden zijn. Hoewel de bloemen veel bezocht worden door allerlei insecten, waaronder bijen, die voor de bestuiving zorgen, kunnen de zaden zich ook ontwikkelen zonder dat er bevruchting plaatsvindt. De bottels worden graag gegeten door allerlei vogels, zoals de koperwiek en de kramsvogel, tijdens de wintermaanden december, januari en februari. Zo dragen deze bij aan het verspreiden van de Hondsroos.

  Kruisdistel. De botanische naam Eryngium is afkomstig van de Oudgriekse naam voor Eryngium vulgare. Het geslacht kent circa 230 soorten. Het geslacht is zeer vormrijk, waardoor er slechts weinig algemene kenmerken zijn. De stelen van de bloemschermpjes zijn vrij kort, waardoor de schermpjes vrijwel tot bloemhoofdjes teruggedrongen zijn. Deze zijn door een hulsel van stekelige omwindselbladeren omgeven. De bloemen zijn meest wit of blauw. Een aantal soorten met amethyst blauwe bloemen worden gekweekt. De planten zijn in het algemeen distelachtig met harde, doornachtige bladeren. Hoewel het deels om eenjarige kruidachtige planten gaat, bereiken sommige soorten een hoogte van enkele meters. De meeste soorten zijn 0,5-1 m hoog.De planten in dit geslacht zijn waardplant voor onder andere het bruin dikkopje (een vlinder).

  Akkerdistel. De stengel van deze 60-120 cm hoge plant is niet of nauwelijks gevleugeld, en niet sterk vertakt. De stengel is in het bovenste deel niet gevleugeld. De plant heeft meestal meer dan vier bloemhoofdjes. De stengel groeit vanuit een wortelstok. De aan de bovenzijde donkergroene bladeren kunnen aan de onderzijde zilverig wit zijn. Aan de bovenzijde zijn ze kaal en glanzend. De lancetvormige bladeren zijn gestekeld, en of veerspletig en gekroesd, of plat en ongedeeld. De bloemhoofdjes zijn langgesteeld in schermvormige pluimen, al is het schermvormige hiervan niet altijd even goed te herkennen. De bloemhoofdjes bloeien in een lichtpaarse, soms bijna witte kleur van juni tot en met september. De plant is vaak tweehuizig, waarbij de mannelijke bloemhoofdjes iets groter zijn dan de vrouwelijke bloemhoofdjes.[2] Het haar van de pappus is evenals bij andere vederdistels geveerd, dat wil zeggen van zijhaartjes voorzien. Hiervoor is wel een sterke loep nodig.

  De Kattendoorn is een kleine struik, die behoort tot de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae) De ondersoort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als algemeen voorkomend maar sterk afgenomen. Het verspreidingsgebied is Midden- en Oost-Europa, Noord-Afrika en Azië. De geslachtsnaam Ononis is afgeleid van het Oudgriekse onos, dat ezel betekent, omdat ezels van de struik eten ondanks de stekels. Andere Nederlandse namen zijn duivelsbedstro, ezelskruid, ossenbreker en schapendoorn. De struik wordt 20-60 cm hoog en heeft een dikke penwortel. De takken hebben stevige doorns, die per twee bij elkaar zitten. De jonge takken zijn met twee rijen klierharen bezet, die per stengellid verspringen. De bladeren zijn drietallig handvormig samengesteld en hebben weinig klierharen. Kattendoorn bloeit van juni tot september en heeft rood met witte, geheel witte of roze bloemen. De bloemen zijn 1-2 cm lang en zitten aan rechtopstaande of opgerichte stengels.

  04 juli 2019 Prachtige en bijzondere foto's van onze 'hoffotograaf' Gé Driessen.
  In de bovenste rij ziet u links parende kanaaljuffers en rechts een mannetje. Hij komt vrij zeldzaam voor in Zuid-Nederland en België, maar hun aantal neemt de afgelopen jaren toe, mogelijk door de warmere zomers. Zit vaak vlak boven de waterspiegel op planten, ver van de oever. Vrouwelijke kanaaljuffers worden direct voor de paring gegrepen. Eitjes worden in tandem afgezet.
  Links in de tweede rij kijkt u de kleine roodoogjuffer recht in zijn rode ogen. Wat een maco-opname! Het mannetje (de foto ernaast) is helderblauw met donkerbruine, koperglanzende tekeningen en is te herkennen aan de rode ogen en een x-vormig figuur op het tiende segment. Het vrouwtje is blauw en groenig met een donkere rugzijde. De kleine roodoogjuffer is te vinden in allerlei stilstaande en langzaam stromende wateren met een uitgebreide vegetatie van drijvende planten.
  Hiernaast ziet u parende zuiderlijke keizerlibellen. Het is een grote zuidelijke soort, die in Nederland nog zeldzaam is maar steeds vaker wordt gezien. Het is een zeer mobiele en zwerflustige soort. Vorig jaar ( zie bij het nieuw van 16 mei 2018) heeft Gé Driessen deze soort zelfs al in de vlucht gefotografeerd, maar de foto van een paring is ook zeer bijzonder omdat die plaatsvindt terwijl het vrouwtje net onder water een eitje afzet in de plantenstengel. Typisch voor de soort is dat de eiafzet dus in tandem plaatsvindt. Meer dan unieke foto.
  In de rij hieronder links een vuurlibel. De vuurlibel is een vrij breed gebouwde libel, die iets groter is en forser oogt dan de bruinrode heidelibel. Het rood van de mannetjes is ook intenser dan dat van de heidelibellen. De vuurlibel is wijdverbreid in Afrika en westelijk Azië en is in Europa van oorsprong een zuidelijke libellensoort. In het Middellandse Zeegebied is de soort zeer algemeen.
  Een kuiken meerkoetje hieronder rechts besluit dit fotolijstje. De jongen worden door beide ouders begeleid en kunnen na ongeveer 8 weken vliegen. De meerkoet is een omnivoor, die zich hoofdzakelijk voedt met waterplanten, weekdiertjes en waterinsecten. De meerkoet is monogaam.

  Gé Driessen heeft bovenstaande foto's afgelopen zondag gemaakt.
  03 juli 2019 HUFTERIGE DIEFSTAL.
  Vanmiddag heeft een hufter - een beter woord weet het bestuur niet te gebruiken - om ongeveer twee uur het nieuwe strandbord (kosten 70 euro exclusief BTW en verzendkosten) van de paal bij de eerste toegang losgeschroefd en meegenomen. Het hing er vandaag, deze woensdag, sinds vorige week maandag. De dief is zo snel geweest dat metaalgeluiden wel door iemand werden gehoord, maar dat deze er onmiddelijk op afgaande niets meer van het stelen heeft gezien en ook niet bloot verder achter de dief kon aangaan. Op de rotonde waren een stuk of 8 auto's; kortom er waren maar weinig mensen op het terrein en vooral niet bij de eerste toegang. Mocht iemand toch nog iets gezien hebben, dan willen we dat bijzonder graag weten. Onze voorzitter heeft later vanmiddag al wat navraag gedaan, maar nog niets kunnen achterhalen.
  Morgen wordt aangifte gedaan en er komt mogelijk een nieuw bord als we dat meer hufterproof kunnen bevestigen.

  02 juli 2019 Dit jaar geen jonge zwaantjes in de plas.
  Op de linkerfoto ziet u de vijf zwanen-eieren die al in april van dit jaar gelegd zijn. Op 11 april maakten we hier melding van bij het nieuws. Het was al een tijdje duidelijk dat de normale broedtijd van 38 dagen gepasseerd was en dat het helaas dit jaar geen jonge zwanen zou geven op de plas.
  Bij dit alles moeten we vaststellen dat het zeker niet aan de bezoekers heeft gelegen want vanaf het begin zijn ze nauwelijks gestoord en heeft een ieder het waarschuwingsbordje dat ze aan het broeden waren goed gerespecteerd. Een pluim daarvoor voor een ieder en die geeft de zwaan zelf op de andere foto met haar vleugels.
  Op dit moment zit de zwaan nog wel eens op het nest en blijft ze het ook verdedigen als ze erop zit, maar mevrouw is ook weer vaak samen met haar man op de plas te vinden. Enkele jaren geleden is het ook mislukt en mogelijk is het hetzelfde koppel.

  24 juni 2019 Nieuwe strandborden bij de twee toegangen; meervallen gesignaleerd in de plas en hoe te handelen bij noodsituaties.
  Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar vandaag zijn de nieuwe strandborden aangebracht bij de twee toegangen tot het naaktrecreatieterrein vanaf het pad aan de westkant van de Oolderplas.
  Deze strandborden zijn ons gratis geschonken door de Naturisten Fededatie Nederland (NFN) en daar zijn we heel dankbaar voor.
  Met pictogrammen wordt duidelijk aangegeven wat de belangrijkste huisregels zijn als u het naaktrecreatieterrein bezoekt.
  Met de onderste logo's ziet u ook duidelijk dat we als Stichting Naturisme Isabellagriend goed hebben samengewerkt met de Stichting het Limburgs Landschap en met de Naturisten Federatie Nederland en dat we samen achter de gepresenteerde inhoud staan.
  Onze samenwerkingsovereenkomst als naturistenorganisatie met een eigenaar van een terrein met een verdeling van beheerstaken komt in Nederland nog niet veel voor.

  Gisteren is in het plasje waar wij omheen lopen en zwemmen bij de oversteek twee maal een meerval gesignaleerd vanaf de oever van ongeveer 1 meter. Dat hebben we daar nog niet eerder gezien.
  Hoe te handelen bij noodsituaties!?
  U moet natuurlijk allereerst hulp verlenen. Dan moet u in spoedsituaties bellen met 112, zoals hiernaast aangegeven. Zij zullen u vragen waarvandaan u belt. Dat is het Naakrecreatie-gedeelte van de Ooldergreend bij Ool. Vervolgens komt de vraag aan de orde waar precies. U moet dan aangeven of u zich op Oostzijde naaktrecreatie bevindt - de ambulande komt dan via de eerste toegang naar u toe - of op het Middenstuk naaktrecreatie en dan komt de ambulande via de tweede toegang naar u toe. Dit Middenstuk moet u ook noemen als u zich bevindt op het daar achter het middenstuk liggende gedeelte. Tussen de Oostzijde naaktrecreatie en het Middenstuk ligt op het einde een greppel die voor een ambulande moeilijk te passeren is en daarom is dit zo geregeld. Op de nieuwste flyers die wij uitdelen is dit alles ook nog eens duidelijk aangegeven.
  Het is ten derde erg belangrijk dat u na de melding de hulpverleners tegemoet gaat die van de rotonde bij Ool moeten komen. Ook het bestuur dient zo mogelijk gewaarschuwd te worden. Zij hebben een sleutel van het toegangshek bij de rotonde als zij te laat komen knipt de brandweer het slot overigens gewoon kapot
  17 juni 2019 Afscheid van Ton Janssen.
  Vandaag hebben we afscheid genomen van Ton Janssen uit Merum, oud voorzitter van ons bestuur.
  Bijgaand een foto omdat diverse personen op het terrein daarom vroegen en een gedicht op het gedachtenisprentje dat een aardige korte beschrijving van hem geeft.
  14 juni 2019 Begin juni is een blauwe zonnebril gevonden.
  Uiteraard is deze terug te bekomen bij het bestuur. Wij plaatsen kostbare gevonden voorwerpen ook op https://www.verlorenofgevonden.nl/ bij de gemeente Roermond lokatie Ool.

  11 juni 2019 Vandaag bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van Ton Janssen - oud voorzitter.
  Ton Janssen heeft de Stichting Naturisme Isabellagriend in 2001 mee opgericht en is afgelopen nacht na al langere tijd ziek te zijn geweest toch nog vrij snel na een relatief kort ziekbed overleden. Afgelopen donderdag bezocht een bestuurslid hem nog. Het bericht overvalt ons. Ton is vanaf het begin tot november 2015 voorzitter van de Stichting geweest en dat is een periode van 14 jaar. Vorig seizoen 2017 heeft hij nog stevig meegeholpen om de maaimachine weer op orde te krijgen. We zullen hem vooral op het terrein missen. Hij is 78 jaar geworden.
  Als bestuur hebben we ons medeleven met de familie en vooral met Nelly, zijn vrouw, uitgesproken. We hebben ze heel veel sterkte toegewenst en we zullen de goede herinneringen aan hem koesteren.
  Komende maandag 17 juni wordt afscheid van hem genomen. De uitvaartdienst wordt gehouden om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Michaël te Herten waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats naast de kerk. Er is gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen op donderdag en vrijdag van 18.15 uur tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum Peusen, Bellekeweg 37 te Echt.
  Correspondentieadres: Spinweggestraat 6, 6049 EH Merum-Herten.

  04 juni 2019 Vondst van een bijzonder zeldzame orchidee op het terrein: hondskruid.
  De afgelopen dagen kwamen we deze plant bij toeval tegen op het terrein. En het is echt een zeer zeer zeldzame plant. Aan de noordzijde van Roermond is er ook een keer een waargenomen en ten zuiden van Roermond vinden we er nog een bij Holtum in de buurt.
  Meerdere exemplaren tref je in de vroege zomer alleen maar aan in duinkalkgraslanden, Zuid-Limburg en mogelijk op een enkele plaats in de buurt van Nijmegen.
  Het is een orchidee die bovenop de groene stengel een gedrongen kegelvormige tot eivormige bloeiwijze heeft. De tamelijk kleine bloemen hebben een opvallend lange spoor, een onderlip met drie ongeveer gelijke slippen en op de onderlip twee richels. De kleur van de bloemen is purper. Het is Hondskruid, Anacamptis pyramidalis.
  Orchideeën zijn een groep zeldzame planten in onze flora en ze staan allemaal op de rode lijst. Hondskruid, Anacamptis pyramidalis (L.) Rich, is een behoorlijk zeldzame soort, die heel specifieke eisen stelt aan de bodem. Wanneer in de lente de stengel zich ontwikkelt en de plant in de vroege zomer, in juni, begint te bloeien verdorren deze eerste bladeren. Aan de ronde stengel ontwikkelen zich nog een paar verspreid staande bladeren, eveneens lijnlancetvormig tot langwerpig, die ook gedurende de zomermaanden bruin worden.
  Hondskruid groeit op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen. De grond moet licht, humusrijk, basisch en kalkrijk zijn. De meerjarige plantensoort slaat veel reserve op in de ondergrondse knollen.
  27 mei 2019 Geen zon/weinig bezoekers op de Open Dag.
  Er zouden opklaringen in het zuiden komen en zijn geweest volgens de weerberichten, maar na half 11 's ochtends in Roermond geen enkele die uitnodigde om in grote getalen bij ons te komen kijken naar bijvoorbeeld de zomersneeuw, want die was er wel. De stevige wind bevorderde de weerssituatie ook niet. Toch hebben we enkele nieuwe bezoekers mogen verwelkomen en daarnaast boden enkele vaste bezoekers ons vandaag hun donatie aan. Wij hopen dat al deze personen veel opvolgens krijgen bij betere oftewel zonniger tijden.

  25 mei 2019 Zomersneeuw zien !!! Kom dan morgen naar de Open Dag Naaktrecreatie van 11:00 - 16:00 uur.
  De afgelopen dagen lag er weer een wit tapijt van pluisjes van de populier op het pad langs de westkant van de Oolderplas; wonderlijke sneeuw op het einde van de lente.
  Ook naaktrecreatie heeft u morgen veel verrassends te bieden. iedereen is welkom op onze Open Dag.

  19 mei 2019 Nieuwsbrief nummer 10 is uit, de Open Dag naaktrecreatie 26 mei en ander nieuws.
  Het bestuur heeft vandaag Nieuwsbrief nummer 10 uitgebracht met twee hoofdonderwerpen, waar we hier kort nog iets over vermelden. Er zijn eind vorig jaar overlastsignalen op het gebied van publieke sex, vuilnis, stoken langs de plas, rijden met scooters, parkeerproblemen op de kade en in de bocht, dealen op de rotonde - problematieken die allemaal met de Oolergreend te maken hebben - en nog enkele andere problemen door de buurtverening Nepomucenus van Ool aan wethouder Evers voorgelegd.
  De recreatie op het naaktterrein is daar ook bij betrokken en in dit verband heeft het bestuur allerlei pogingen ondernomen en deels ook uitgevoerd om met betrokkenen te overleggen en aan oplossingen bij te dragen. Op 8 mei hebben we als bestuur op ons eigen iniiatief een gesprek met wethouder Evers en wijkregisseuse Nillesen gehad om duidelijk te maken wat wij aan naturistisch beheer doen conform de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting het Limburgs Landschap. Wij zijn daarbij zeer concreet ingehaan op ons handelen met ook alle beperkingen die daar aan vast zitten. Wij hebben ook onze kijk op de situatie in de Ooldergreend gegeven. Zelf waren we zeer tevreden over dit gesprek en we hadden ook de indruk dat de wethouder en de wijkregisseuse het waardeerden.
  Uit dit gesprek heeft een vervolggesprek op 15 mei plaatsgevonden met de buurtvereniging erbij en met alle handhavers. Deels hebben we daar opnieuw onze informatie gegeven. Er is vooral over de parkeerproblematiek en het vuilnis gesproken. Niet hard gemaakt kon worden dat de overlastsignalen inzake publieke sex structureel van aard waren. In het overleg hebben we overigens van iedereen waardering voor ons doen en laten gekregen.
  U kunt u voor de nieuwsbrief aanmelden via ons emailadres met als onderwerp Aanmelding nieuwsbrief.
  Meer informatie over Open Dag Naaktrecreatie 26 Mei 2019
  In de nieuwsbrief is ook het persbericht over de Opendag van komende zondag die we vandaag hebben uitgebracht opgenomen. Daaruit het volgende.
  Wij zijn een van de veertig deelnemende organisaties aan deze Nationale Open dag Naaktrecreatie en je kunt bij ons op het terrein een kijkje nemen tussen 11:00 en 16:00 uur. Ons terrein is uniek, omdat het puur natuur is en vanwege het gegeven dat het over land en over water via de Maas bereikbaar is. Wij kunnen ons voorstellen dat iemand bij een eerste bezoek aan een naturistenterrein vol zit met vragen. Denk aan: Ging je als kind ook al naar blootcampings? Vertel je dit aan collega’s, vrienden, buren en familie? Hoe ga je om met vakantiefoto’s? Kom je weleens bekenden tegen?
  En nog veel meer. Het thema is 'In gesprek...." De Open Dag is bedoeld voor iedereen die antwoord wil krijgen op deze en andere vragen.
  Geďnteresseerden, nieuwsgierigen, maar ook doorgewinterde blootrecreanten zijn zondag 26 mei dus van harte welkom. Vooraanmelding is niet nodig en we serveren een passend drankje. Je hoeft niet uit de kleren, maar het mag wel, en we zullen je als bestuur gekleed ontvangen. Het belooft redelijk weer te worden en van een regendrupje zijn we niet bang; mocht deze voorspelling toch slechter worden dan gaat het helaas niet door.
  Bij en vanaf het toegangshek staan verwijs-borden. Het is daar nog meer dan een dikke kilometer prachtig lopen of fietsen langs de Oolderplas. Er valt onderweg van alles te zien. Ga bij de tweede toegang omhoog en dan zie je daar op het terrein onze info-tent. Kijk zelf en wijs anderen zonodig van te voren op onze website om het terrein in Ool te vinden: https://www.naturisme-isabellagriend.nl/isabellagriend.html. Hier is meer informatie en zelfs een routeplanner te vinden.
  Andere nieuwtjes:
 • Het Limburgs Landschap en wij hebben weer gemaaid. Het ziet er weer prachtig uit.
 • Stadstoezicht komt wat vaker kijken en handhaaft ook duidelijk.
 • Afgelopen week hebben we ook een zwarte zwaan dood aangetroffen en begraven.
 • De brasems paaiden afgelopen dagen weer. Kennelijk is het water nu pas warm genoeg.
 • Nieuwe jonge witte zwaantjes zitten er hopelijk aan te komen. Dank voor het niet storen van de zwanen.
 • Wij stellen de waardering die we als bestuur steeds meer voor ons vrijwilliherswerk krijgen op prijs; we zoeken wel nog steeds nieuwe bestuursleden en daar mag u ook werk van maken.

  11 mei 2019 Open dag: 26 Mei.
  10 mei 2019 Wie heeft iets gezien.
  Gisteren was iemand van het bestuur op het terrein en moest met verbazing en enige boosheid vaststellen dat een onverlaat het slot had opengebroken waarmee enkele van onze hulpmiddelen o.a. een schop en een hark om het terrein te onderhouden, vastgelegd waren. Het bestuur heeft deze voorziening afgelopen winter met de nodige inspanningen getroffen omdat vorig jaar een poging tot diefstal is ondernomen. Een schop en een hark zijn nu toch verdwenen en er moet iets van een betonschaar zijn ingezet om dit te bewerkstelligen.
  Het bestuur doet daarom bij deze een oproep om zich bij ons te melden als je iets vreemds hebt gezien bij de plaats/boomstruik waar deze opgeborgen stonden.

  21 april 2019 Zondag 28 april is het terrein tijdelijk van 9:30 - 14:00 u. niet per auto bereikbaar.
  Op deze zondag vindt de jaarlijkse Roermond City Run plaats. De 10 km run en de Rabobank 10 miles run sluiten de toegang per auto naar Ool af. De eerste start om 10 uur en de tweede om 11:30 uur. Het parcours wordt verkeersvrij gehouden en gaat zo'n beetje om Herten, Oolderveste, Merum en Ool heen. Op een aantal punten zijn oversteekplaatsen waar u onder begeleiding van verkeersregelaars het parcours kunt oversteken. Nadere informatie over verkeersregelingen kunt u vinden op dit adres: http://www.roermondcityrun.nl/evenement/veelgestelde-vragen. Link openen in nieuw venster.
  Het mooiere en warmere weer is er ondertussen gekomen. We hebben de eerste koninginnepages alweer gezien en ook de nachttegalen op het terrein alweer horen zingen. Wist u overigens dat deze vogel dat nog maar op enkele plaatsen in Limburg doet en dat we heel blij mogen zijn dat dat juist bij ons gebeurt. Zie en beluister ook ons bericht van 18 mei van vorig jaar.

  11 april 2019 Update week 15 van dit jaar.
  De troep die het hoge water van half maart in de uiterste zuid-oosthoek van het terrein heeft achtergelaten, is afgelopen week met behulp van grotere middelen weggehaald en afgevoerd. De Stichting het Limburgs Landschap had die op ons verzoek ingehuurd en een schoolklas uit Roermond heeft er nog de nodige plastic uit geraapt. Vandaag zijn de laatste restjes nog grotendeels opgeruimd. Bij deze werkzaamheden is ook nog een dode bever in het water gevonden, die het hoge water blijkbaar niet had overleefd. Ook dit beest is opgeruimd.
  We hebben echter ook heugelijk nieuws, want er is weer een zwaan aan het broeden langs het Pieterpad op het eerste schiereilandje dat je tegenkomt als je vanuit het zuiden langs de Maas naar het noorden wandelt. Graag weer uw medewerking om het beest niet te verstoren. Ze is gauw geďrriteerd hebben we gemerkt. Het pad is voor bij het bruggetje afgezet met een duidelijk bordje van geen doorgang.
  Nu nog mooier en warmer weer!

  17 maart 2019 Hoogwater vandaag.
  Maart roert nu eenmaal zijn staart. De regen van de afgelopen tijd in vooral de Ardennen moet worden afgevoerd. Frits van Leuven ging vandaag bij de toegang vanaf de rotonde kijken en het was echt hoogwater. Alle inspanningen tot nu toe om de resten van eerder hoogwater op te ruimen zijn tevergeefs geweest. Zie bij 14 februari. We zullen opnieuw aan de slag moeten. Vanaf dinsdag aanstaande wordt het beter weer, maar het terein zal niet meteen weer begaanbaar zijn.
  18 februari 2019 Eerste lenteachtige weekend bracht meningeen tot bloot verblijf.
  Zo vroeg in het jaar was het met niet al te veel wind al redelijk aangenaam. Elke dag waren er de nodige bloterikken die hiervan profiteerden. Op sommige plaatsen kon je nog niet goed komen, maar het water is al weer bijna op normaal pijl. Alle versperringen op paden en paadjes zijn opgeruimd en het meeste aangespoelde afval van het hoogwater is op de uiterste zuid-oosthoek allemaal opgeruimd. Laat de lente maar wat doorzetten.

  14 Februari 2019 Nog drassig; water nog niet geheel gezakt; het nodige vuil; veel molshopen; veel bomen om.

  Het water stroomt nog de plas uit de Maas in. Het heeft meer dan een meter hoger gestaan en moet nog een kleine meter zakken.
  De afgelopen dagen zijn we eens gaan kijken en vandaag maakten we ook enkele foto's. Het weer wordt enkele dagen lenteachtig, maar op het terrein sop je nog in de nattigheid en op enkele plaatsen ligt weer het nodige plastic. De bevers hebben de nodige bomen op en in de buuurt van het terrein omgelegd. Vanmiddag waren bij de acherste burcht, als je er heel stil naar toe ging, geluiden van jonge bevers te horen. En vooral dus ook veel molshopen, waar we die liever niet willen.

  14 januari 2019 Jaarverslag 2018 en personen die we het komend jaar helaas zullen moeten missen
  Veel eerder dan andere jaren kunnen we u ons inhoudelijk en financieel jaarverslag 2018 presenteren. U kunt het hier aanklikken. Het is ook in de linkerkolom te vinden bij Informatie Stichting onder het kopje Jaarverslagen van de Stichting; daar zijn ook de verslagen van voorgaande jaren te lezen.
  Het was een uitzonderlijk warm jaar, waarin veel gebeurd is - zie het verslag - en volgens ons was het belangrijkste de samenwerking die met de Stichting het Limburgs Landschap tot stand is gekomen.
  Inmiddels zullen we het komend jaar helaas weer enkele personen moeten missen. In de eerste heft van november is op 68 jarige leeftijd Hans Martinali overleden. Afgelopen jaar is hij maar 1 maal op het terrein geweest als een soort afscheid en toen ging het niet goed met hem. Velen zullen hem niet bij naam kennen, maar wel als persoon die alleen kon praten met een vinger op het strottenhoofd. "Triest, een toffe kerel" volgens een bezoeker.
  Verder is afgelopen donderdag Jan Theunissen van de Oolderhof op 61-jarige leeftijd overleden. Dat is veel te jong. Via hem konden bezoekers een aantal jaren geleden goedkoop op zijn terrein parkeren. Het bestuur heeft op gepaste wijze haar medeleven overgebracht.

  16 december 2018 Eindejaarswensen 2018
  19 november 2018 Vorige week is het nodige struikgewas bij de plas weggehaald.
  Om de doorstroming bij hoogwaterr te bevorderen is vorige week aan de noordzijde van de oversteek het nodige struikgewas weggehaald. Hierboven ziet u daar een beeld van.
  Hetzelfde is gebeurd aan de noordwestelijke kant van de plas. Het beeld hieronder laat zien dat hier van de noordoostelijke kant van de Isabellagriend niet zoveel van te zien is. Alles wat weggehaald is, zal overigens de komende jaren weer opgroeien, want de wortels zijn gewoon blijven zitten, maar te zijner tijd zal dat ook weer weggehaald worden. De Stichting het Limburgs Landschap is verplicht alle vegetatie die doorstroming tegenhoudt, te verwijderen.
  11 oktober 2018 Warmte en zon, maar helaas geen redding voor een zwaan.
  Gisteren ontdekten we langs het struinpad bij het riet een onbekende zwaan die bleef zitten en nauwelijks meer kon lopen. Toch ging de vogel weer het water in en zagen we het dier daarna op deze dag niet meer terug.
  Vandaag heeft onze voorzitter Frits van Leuven de zwaan weer gezien en met enkele andere bezoekers de dierenambulance erbij gehaald. Ze hebben het beest meegenomen. Later hebben de medewerkers van de dierenambulance nog eens teruggebeld en verteld dat de zwaan heel erg verzwakt was. Verder had het dier het schouderblad gebroken wat voor veel pijn zorgde. Hier kon de dierenarts niets meer aan doen en ze hebben de zwaan laten inslapen.
  Jammer, maar dit hoort ook bij het gebeuren rond de plas. Dank voor een ieder die medewerking heeft geleverd.

  18 september 2018 Excursie Ooldergreend op zondag 23 september van: 13:30 tot 16:30 uur
  Ga met de IVN-gidsen Bert Beckers, Paul Caquelin, Peter Kessing en Marijke Stokking mee op ontdekkingstocht langs de Maas en de Oolderplas. Laat je verrassen door een uniek stukje natuur dat nog volop in ontwikkeling is na voltooiing van de grindgaten. Stevige wandelschoenen worden vereist. De gidsen verheugen zich erop om jullie deze unieke plek te laten zien!
  Er is mogelijk heel wat belangstelling voor deze excursie en ze bezoeken ook het terrein; houdt daar dus rekening mee.
  U kunt ook meedoen, Kosten:'IVN-leden gratis, Niet IVN-leden een bijdrage EU 2,50 p.p. Plaats van samenkomst: Parkeerplaats ingang Ooldergreend. Oprit bocht Maastraat 30, Broekstraat 2, Ool-Herten-Roermond Nederland. Contactgegevens Rianne Keijzer: rianne.keijzer@ivnroermond.nl 0475 343 055 http://www.ivn.nl

  9 september 2018 Twee nachten om hem te vellen en één uur om hem van de weg te ruimen.
  Gisteren in de ochtend is hij (foto linksboven) gevallen. Nadere bestudering van het knaagwerk (midden boven) van de bever, leert ons dat hij er waarschijnlijk maar twee nachten over heeft gedaan. Onze bestuursleden hadden vandaag ongeveer een uur nodig om de weg weer vrij te maken (foto rechtsboven) en alles op te ruimen.

  4 september 2018 Overal veel blauwalg.
  Met de weinige wind vandaag, zie je overal blauwalg in het water. Helaas het is niet anders. Het is ernstiger dan voorgaande jaren. Deze blauwalg gaat dit seizoen ook niet meer weg. We hopen dat het de komende dagen harder gaat waaien dan wordt de laag in een hoek bij elkaar gedreven waar de wind naar toe waait en kun je elders het water in.

  30 augustus 2018 Vandaag hebben we nieuwsbrief nummer 9 gepubliceerd.
  Dit is weer een gewone nieuwsbrief die alleen naar onze abonnees gaat. Het bestuur legt daarin uit dat de inhoud van de nieuwsbrief niet meer gaat over het bestemmingsplan en project Oolderplas omdat de Stichting het Limburgs Landschap zich daaruit heeft teruggetrokken. Wel heeft de relatie van onze stichting met hen een wijziging ondergaan. We zijn met elkaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. We gaan minder vrijblijvend met elkaar om en we willen er van beide kanten het beste van maken. In de nieuwsbrief krijgen de abonnees dan ook meer inzicht in deze overeenkomst.
  Tevens maken we zo een begin om voortaan de nieuwsbrief te benutten om de betrokkenheid bij ontwikkelingen die zowel het natuurgebied de Ooldergreend en de naturistische recreatie in een gedeelte daarvan te vergroten. De nieuwsbrief geeft ook inzicht in wat er na het sluiten van de overeenkomst al allemaal aan de orde is gekomen. Tenslotte betreft deze nieuwsbrief vooral uitleg over de wens van het huidige bestuur om opvolgers en dus nieuwe bestuursleden in haar geleden op te nemen om zo continuďteit van de Stichting maar ook van de naaktrecreatie op het terrein te waarborgen. Dit is het hoofdthema van deze nieuwsbrief.
  Meldt u als u belangstelling heeft voor zo'n belangwekkende en ook interessante functie bij Frits van Leuven, voorzitter; Ad van Zeeland, secretaris of Jan Heesen, penningmeester. Of mail ons: info@naturisme-isabellagriend.nl. Maak een praatje met ons; wij geven u graag verdere uitleg; gaan u begeleiden en denk niet dat u niet geschikt bent; aarzel niet: wij hebben het ook gered.
  Als u onze nieuwsbrief ook wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar ons via het hierboven genoemde mailadres met alleen als onderwerp: Aanmelding nieuwsbrief. Voor de rest hoeft u niets in te vullen. U krijgt dan de laatste nieuwsbrief en toegang tot ons archief.

  16 augustus 2018 Onwel geworden bezoeker afgelopen zondag.
  De bezoeker die afgelopen zondag onwel is geworden, is met de ambulance afgevoerd naar Venlo en daar gedotterd aan de linkerzijde. Betrokkene moet ook nog aan de rechterzijde een stent krijgen. Er zijn risico's aan deze ingreep verbonden, maar tot op heden is een en ander redelijk verlopen. Dank aan de personen die hier hun bijdragen aan hebben geleverd.
  Andere zaken liepen echter niet goed. Het toegangshek bij de rotonde zat op een slot waar geen sleutel van aanwezig was en als die er wel was geweest was het nog niet opengegaan omdat een onverlaat het slot zo dicht gestopt had, dat het niet meer open kon. De brandweer heeft het moeten open knippen. We gaan met de Stichting het Limburgs Landschap werken aan het voorkomen van dit soort problemen. Op een naturistische dag is er overdag altijd een bestuurslid met een sleutel.
  Een ander probleem is dat de ambulance niet precies wist, waar hij op het terrein moest zijn. Ongeveer twee weken geleden is dit ook al in ernstiger mate voorgekomen en dus gaan we ook dit soort problemen proberen te tackelen. Het is van belang dat de ambulance bij een ongeval tijdig te horen krijgt waar ze precies moeten zijn en dat je al bij het bellen vertelt waar je je precies bevindt.
  Een derde probleem is de belangstelling. De brandweer heeft bij dit ongeval gevraagd de hulpverleners ruimte te geven en dat is niet voor niets. In zo'n situatie moeten er bezoekers zijn die onmiddellijk optreden en de gevraagde ruimte realiseren. Het bestuur verzoekt u dringend een volgende keer naar de brandweer te luisteren en daar ook naar te handelen.

  07 augustus 2018 Vandaag wind uit zuidelijke richtingen en geen last meer van blauwalg aan de zuidzijde van de Isabellagriend.
  Uit de berichten van de laatste dagen is af te leiden dat de overlast van blauwalg (vooral vlokken en wat samenklontering daarvan) erg afankelijk is van de windrichting.

  04 augustus 2018 Lekker windje uit noordelijke richtingen en minder last van blauwalg.

  03 augustus 2018 Blauwalg vanmorgen aan de oostzijde van de Isabellagriend.
  Blauwalg ziet uit als een groene olieachtige laag en wordt pas blauw als hij op de oever droogt in de zon. Op deze plek was deze laag vanmorgen te zien. In de loop van de dag verdween deze, maar de groene vlokken in het water bleven eigenlijk overal. Dus niet met honden het water in en het water niet drinken en als je gevoelig ben voor huidirritatie ook het water niet in.

  02 augustus 2018 Blauwalg vandaag verder tot ontwikkeling gekomen.
  Gisterenmiddag zagen we het al aankomen en vanmorgen waren er overal in de plas waar we rondwandelen en in zwemmen duidelijke sporen van blauwalg. De blauwalg is vooral vanuit de Maas gekomen. Volgens de botenbezitters is het daar een groene soep. De Oolderplas heeft dit jaar duidelijk minder last en dat komt wellicht doordat het een kwelplas is en minder instroom heeft. De droogte speelt dus ook een rol bij ons doordat er vanuit de oevers geen water meer onze plas in komt. De waarschuwingsborden zijn te voorschijn gehaald en geplaatst.
  Wellicht mede door de weinige oostenwind werd het 's middags wat beter aan de zuidkant van de plas. Ook aan de botenkant is blauwalg. Er is overigens vandaag nog volop op eigen risico van het water genoten. Het brengt nog altijd verkoeling.
  De meeste verkoeling is echter te vinden onder een boom aan de waterkant met een windje vanaf het water. Daar is de temperatuur beduidend lager. Deze plekken waren vandaag nog lang niet allemaal bezet.

  31 juli 2018 Sleutels en brilletje gevonden.
  De sleutelbos is al afgelopen weekend gevonden en de autosleutel gisteren. Naast deze sleutels is nog een kleinere sleutel gevonden en een leesbril.
  Alles is terug te bekomen bij het bestuur bij het klupje dat op het middenstuk zit.
  We hebben de sleutelbos en de autosleutel heden ook gemeld bij de gemeente Roermond op de site: https://www.verlorenofgevonden.nl/

  25 juli 2018 Bijzondere weermeldingen.
  Onze weer/veerman meldde vandaag van onder zijn parapluie op waarnemingshoogte 35 graden. Hij heeft ook de temperatuur van het water gemeten en dat was 28 graden. Bijna niet te geloven, maar de thermometer heeft minstens 10 minuten in het water gehangen.
  Dit was echter niet alles, want met de noordelijke wind over de plas was het in het water heerlijk koel/verfrissend en de blauwalg hebben we niet meer aan de botenkant noch in de plas gezien. Kortom vakantieman het was fantastisch; jammer dat niet meer mensen ervan komen profiteren.

  24 juli 2018 En dan gaat het plots toch heel snel: begin blauwalg aan de botenkant.
  Vandaag zagen we de bekende groene vlokjes in het water bij sommige boten en in de oostelijke hoek het duidelijke begin van een olieachtige drijflaag. De wind was vandaag noordwestelijk en zal morgen noordelijk zijn. We zagen ook kleine minimale vlokjes aan de oostkant van ons zwemplasje. Mogelijk is morgen iets meer te zien op de plaats waar de meeste gaan zwemmen, maar de windkracht is maar 2 beaufort. Als het erger wordt plaatsen we bordjes.

  24 juli 2018 Facebookgroep voor bezoekers van de Isabellagriend.
  Tot vorige week wisten we als bestuur eigenlijk niet van elkaars bestaan, maar facebook-gebruikers kunnen lid worden van bovenstaande besloten groep: 'bezoekers van naaktstrand isabellagriend/Oolderplas'. U zoekt als facebooklid bij groepen deze groep op door de naam exact op te geven en u meldt u aan. Zo simpel is het.
  Inmiddels hebben we elkaar wat leren kennen en het is prettig dat we dezelfde doelen nastreven en dan kunnen we elkaar ook ondersteunen. Zoals u ziet, zijn al heel wat bezoekers lid geworden. Het bestuur hoopt u met elkaar nog beter van dienst te zijn. Als lid van de groep kunt u snel met de beheerders en moderatoren en andere leden communiceren.

  23 juli 2018 Hier is tie dan: de aardappelaardvlo en nog eens de blauwe breedscheenjuffer. Blauwalg.
  De aardappelaardvlo die u hierboven ziet is eigenlijk geen vlo maar een kevertje. Hij of zij is overigens maar 2 - 2,5 mm groot en heeft spierballen in het bovenste deel van zijn twee pootjes. Het beestje kan grote sprongen maken. Veel soorten hebben een glanzende staalblauwe kleur of zijn zwart met gele strepen, maar deze is lichter. De aardvlo is een planteneter, die voornamelijk leeft op planten van de familie van de kruisbloemigen. Ook komen ze voor op andere planten zoals suikerbieten, cichorei en witlof. Vooral de bladeren van jonge plantjes worden aangevreten en vertonen vensters en later gaatjes. Als de luchttemperatuur 18 °C is, komen ze tevoorschijn. Aardvlooien hebben een hekel aan vocht, de aantasting treedt vooral op onder droge omstandigheden, bij bieten van half april tot begin juli. Het is dus niet merkwaardig dat ze op het terrein voorkomen, maar Gé Driessen, die bovenstaande foto's maakte, meldde dit bij Waarneming.nl en het was pas de achtste dit jaar in Nederland.
  Nogmaals een foto van Gé van de blauwe breedscheenjuffer, omdat hierop de brede schenen met een zwarte middenstreep en met afstaande haren zo goed te zien zijn. In Nederland is deze juffer bekend van zuurstofrijke plassen, zoals zandafgravingen en dat is op ons terrein het geval.
  De laatste tijd vragen velen zich af waarom er nog geen blauwalg is met dit warme weer. Dat heeft ons inziens te maken met de hoge kwaliteit van het water, met de relatief koude nachten en met het nog te vroege tijdstip in het jaar. Er is in heel Limburg nog nergens blauwalg. Normaal komt er pas in augustus blauwalg. Daar zitten we inmiddels wel dichtbij, maar als het met de komende tropische dagen zover komt, plaatsen we bordjes en vermelden we het hier.

  17 juli 2018 Meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst.
  Dat er eind juni/begin juli van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen tussen de Stichting het Limburgs Landschap (SLL) en de Stichting Naturisme Isabellagriend (SNI) vinden wij als bestuur van de SNI een verheugende gebeurtenis. Het betekent voor onze stichting erkenning voor wat wij altijd al deden, een bevestiging van taken en de voortzetting daarvan. Bovendien hebben we als partners in de overeenkomst de toelatingsvergunning voor minder validen nu beter geregeld; wij, bestuur SNI, voeren die onder onderling afgesproken voorwaarden geheel in eigen verantwoordelijkheid uit. Het is bijzonder prettig, dat we hier nu verder onze toekomst op kunnen bouwen. Veel nieuwe taken zult u in dit bericht niet aantreffen, maar we hebben wel vastgelegd waarvoor beide partijen zich inzetten.
  In dit uitgebreide nieuwsbericht bieden we u er een eerste inzicht in met meer informatie dan alleen de gezette handtekeningen, die we op 2 juli lieten zien.. De kern van de overeenkomst hebben we hieronder vet en letterlijk afgedrukt en de beschrijving van taken die we als Stichting Naturisme Isabellagriend uitvoeren hebben we vervolgens ook letterlijk overgenomen uit de overeenkomst.
  1. "SLL beheert het terrein als natuurgebied en vervult de taken die daarvoor gezien de te halen natuurdoelen noodzakelijk zijn." Deze taken zijn omschreven in de samenwerkingsovereenkomst; en waar dat van toepassing is en wanneer dat nodig is, doen we deze taken verder uit de doeken.
  2. "SNI voert het naturistisch medebeheer uit op dagen dat naaktrecreatie aangenaam is qua temperatuur, zonneschijn en wind. SNI doet dit meestal van ’s ochtends tot ’s middags 16:00 uur/17:00 uur."
  SNI voert daarin de volgende taken uit:
  1. "SNI geeft bezoekers mondeling, via infoflyer en haar website voorlichting (Nederlands, Duits) rond huis- en gebruiksregels van het terrein (laatste versie hiervan op website: https://www.naturisme-isabellagriend.nl/meerinfo.html), biedt bezoekers inhoudelijke informatie over de natuur op het terrein en via haar website en voert grotere informatieactiviteiten, zoals bijv. open dag, uit in overleg met SLL.
  2. Zij houdt toezicht op het naturistisch gebruik van het terrein conform haar huis- en gebruiksregels en het goed omgaan met de natuur conform beleids-, toegangs- en gebruiksregels van SLL.
  3. SNI geeft SLL informatie die t.b.v. de vervulling van natuurbeheerstaken of calamiteiten van belang zijn (bijv. omtrent de kudde Galloways of terreininrichting zoals kapotte rasters, poorten, bebording).
  4. SNI verwijdert regelmatig (zwerf)afval van het terrein en biedt dit aan bij SLL conform de afspraken met de beheerder; SLL levert hulpmiddelen aan (zoals vuilniszakken, papierprikkers) om dit werk uit te kunnen voeren.
  5. In nauw overleg met de beheerder van SLL is het SNI toegestaan aanvullend maaibeheer uit te voeren.
  6. Zij onderhoudt op kleinschalig niveau de toegankelijkheid van (struin)paden. Bij situaties waartoe zij zelf niet geëquipeerd is zal dit worden kenbaar gemaakt bij SLL.
  7. SNI maakt haar bezoekers attent op bijv. het rekening houden met broedende vogels, aanwezigheid van blauwalg, gedragsregels omtrent het APV-gebied, ongewenst gedrag en het zwemmen op eigen risico. In relatie tot deze taak wordt de SLL ook voorzien van informatie omtrent oneigenlijk gebruik van het terrein zoals illegaal vissen.
  8. SNI onderhoudt een relatie met haar achterban over ontwikkelingen via nieuws op haar website en via haar nieuwsbrief en onderhoudt een relatie met derden (handhavers, gemeente, adviseurs, omwonenden) op punten die van belang zijn voor het goed functioneren van het natuur- en recreatiegebied.
  9. Zij biedt minder validen de mogelijkheid onder strikte voorwaarden (zie bijlage 2 & 3) toegang tot het terrein met een motorvoertuig (tot een maximum van 5 voertuigen). De algemene voorwaarden waaronder deze toestemming verstrekt kan worden zijn opgenomen in bijlage 3. SNI brengt SLL jaarlijks op de hoogte van de verstrekte toelatingsvergunningen."
  Met het bovenstaande ziet u precies welke taken wij als Stichting Naturisme Isabellagriend ten aanzien van uw verblijf op het naaktrecreatieterrein verrichten. Dit doen wij overigens altijd al. Natuurlijk vervult het bestuur ook nog andere taken zoals contact onderhouden met u als bezoekers en het in stand houden van een website/nieuwsbrief en bijvoorbeeld relaties met derden zoals de gemeente en anderen enzovoort, enzovoort.
  In onze laatste nieuwsbrief in verband met de open dag van 5 juni 2018 schreven we dat we na de tot standkoming van deze overeenkomst niet van plan zijn op onze lauweren te gaan rusten, maar op deze basis juist nieuwe stappen gaan zetten. We zijn momenteel al druk bezig geweest met het verstrekken van toelatingsvergunningen aan enkele minder validen conform de nieuwe afspraken. Ook nieuwe borden via de Naturisten Federatie Nederland met iconen - te plaatsen bij beide toegangen vanaf het pad - zijn in procedure gezet. Het andere in de nieuwsbrief genoemde punt namelijk dat het bestuur beseft dat haar leden ondertussen een dagje ouder worden en dat voor continuďteit gezorgd moet gaan worden, gaan we zorgvuldig uitwerken en dat komt over enige tijd aan de orde.
  Maar mocht iemand op dit laatste punt al willen solliciteren of hieromtrent of op andere punten voorstellen willen doen, dan is dat zeer welkom bij het bestuur.

  8 juli 2018 Twee prachtige vlinders die we dezer dagen veel zien.
  De Dagpauwoog en de Koninginnepage. Zie voor verdere informatie onze Rupsen en vlinders pagina bij Natuur Isabellagriend.

  2 juli 2018 Samenwerkingsovereenkomst ondertekend en BRANDGEVAAR
  Afgelopen dagen zijn door de vertegenwoordigers van de Stichting het Limburgs Landschap en onze Stichting Naturisme Isabellagriend bovenstaande handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst naturistische recreatie Ooldergreend gezet. De overeenkomst is hiermee een feit en dat is een verheugende gebeurtenis.
  Het bestuur is onmiddellijk begonnen met de uitvoering ervan en met name het toelaten van enkele minder validen. We stellen het op prijs dit nu geheel zelfstandig onder de afgesproken voorwaarden te kunnen realiseren. Over niet al te lange tijd hopen we ook nieuwe toegangsborden met duidelijke pictogrammen bij beide toegangen te realiseren. Dit zijn enkele praktische punten die we nu eerst zullen realiseren. Daarna komt het versterken van het bestuur aan bod en zullen we u ook inhoudelijk meer over de afspraken informeren. Wilt u overigens meer weten dan kunt u altijd bij de bestuursleden terecht.

  Het mooie weer van de afgelopen tijd heeft ook een nadeel. Het is erg droog geworden op het terrein en het wordt met de dag droger. We hebben al een peukje gevonden met er om heen verschroeid gras. BRANDGEVAAR. Om u ook op het terrein hier aan te herinneren hebben we her en der ook een bordje geplaatst. Bedenk ook dat het met de stevige wind uit noordelijke en oostelijke richtingen die we soms hebben, bij brand best moeilijk kan worden de uitgang te bereiken. Let dus echt goed op met vuur en andere mogelijke veroorzakers van brand.

  21 juni 2018 Heel bijzondere beelden van de keizerlibel en lantaarntjes.
  Roger Linden heeft gisteren heel bijzondere opnamen gemaakt. Links hierboven ziet u het vrouwtje van de Keizerlibel. De paring vindt meestal plaats in een boom. In tegenstelling tot andere keizerlibellen zet het vrouwtje solitairde eitjes af, meestal in drijvend plantenmateriaal. En dat ziet u hier in een sterk vertraagde opname.
  Larntaarntjes of waterjuffers doen dit laatste ook, maar daar werken de mannetjes en de vrouwtjes bij samen en dat ziet heel anders en heel koddig uit. De mannetjes staan wel heel parmantig overeind.
  U kunt beide opnames in volledig scherm bekijken door op het Youtube-icoontje te klikken en dan bij Youtube het volledig scherm te openen.

  7 juni 2018 Weer mooie en bijzondere natuurfoto's van onze hoffotograaf.
  Onze hoffotograaf, Gé Driessen zag gisteren weer heel wat moois op het terrein. Hoe hij het soms klaar speelt, is nauwelijks te volgen.
  Hier linksboven ziet u het oog van de grote keizerlibel. Foto's van deze libelle komen nog wel eens aan bod en kunt u bekijken op de natuurpagina bij insecten. Ondanks het gegeven dat wij het bestand uitkleden om onze site niet te groot te laten worden kunt u toch de oogstructuur van zo'n libel onderscheiden.
  Midden hierboven ziet u een rietgors. U zag daar al eerder beelden van. Het is een mannetje dat in het voorjaar en in de zomer duidelijk herkenbaar is aan zijn pikzwarte kop, keel en bovenborst, een witte 'sjaal' en een vaalbruine rug met zwarte strepen. Het gaat goed met dit vogeltje en dat merken we ook op het terrein. Merkwaardig genoeg staat hij in Vlaanderen op de rode lijst.
  Rechtsboven ziet u een vuurlibel die we de laatste dagen ook weer zien. Uitgekleurde mannetjes zijn grotendeels dieprood gekleurd. Gezicht, borststuk, poten, achterlijf en voorste vleugeladers: alles is rood. De ogen zijn donkerrood met blauwe onderzijde. De soort heeft een oranje vlek in de basis van de achtervleugels. De pterostigma’s op de voor- en achtervleugel zijn groot en geel met zwarte randaders.
  Links hieronder is een juffer en wel de blauwe breedscheenjuffer. De volwassen blauwe breedscheenjuffer is een typische voorbeeld voor de familie van de Breedscheenjuffers. De tibia of scheen van elke poot is opvallend verbreed, heeft een zwarte middenstreep en is met afstaande haren bezet. Het is de de enige van die familie die in België en Nederland voorkomt.
  Hieronder in het midden ziet u het groot dikkopje. Het is een algemene standvlinder. De soort vliegt op de zand- en veengronden en in grote delen van de duinen. Op de meeste kleigronden ontbreekt hij en op de Waddeneilanden en in Zuid-Limburg is hij wat schaarser, maar hij is bij ons gefotografeerd.
  Rechtsonder treft u tenslotte de vroege glazenmaker aan. Het is een oranjebruine glazenmaker met opvallend groene ogen. De soort is vrij zeldzaam, maar wordt sinds 2000 algemener. Het is een mobiele soort, waarvan regelmatig zwervers worden aangetroffen. De vroege glazenmaker komt vooral voor in schone stilstaande wateren met een goed ontwikkelde verlandingsvegetatie en oevervegetatie en dat is ook weer fijn om te weten.
  6 juni 2018 Een van de zwarte jonge zwanen van een gewisse dood gered.
  Precies een maand geleden op 7 mei zag u hier (scroll even naar beneden) een prachtige foto van 6 jonge zwarte zwanen. Vanmiddag troffen we diezelfde zwarte zwanen aan bij de oversteek. Een van de jongen, inmiddels eens zo groot, had langs een poot een dobber van een vishengel zitten. Er werd echter geen moment getwijfeld. We probeerden ze eerst te lokken. Ze zijn tamelijk tam en toen hebben we ze met vereende krachten aan de overkant bij elkaar gedreven.
  En zo lukte het om de betreffende jonge zwaan van het visgerei te ontdoen. Het snoer zat niet alleen meermaals om zijn poten gewikkeld maar ook om zijn vleugels en om zijn staart. Het duurde enkele minuten voordat we de jonge zwaan van alles hadden bevrijd, maar toen kon hij opgetogen terug naar de rest van zijn familie. Zo is dat allemaal even goed afgelopen.

  4 juni 2018 Verslag open dag.
  Het was gisteren op de open dag eigenlijk net zo'n beetje als met het zoekplaatje hiernaast. De reiger is er centraal in te zien, maar je had hem veel duidelijker in beeld willen krijgen. We weten dat ze schuw zijn.
  Zo waren er gisteren op de open dag enkele helemaal nieuwe bezoekers, maar je had er meer willen zien. Tot na twaalf uur bleven er veel wolken aan de hemel en dan maken potentiële bezoekers hun keuze. Er was ook overal veel te doen. Zij die kwamen, waren overigens helemaal niet schuw.
  Het was verder heel gezellig bij ons infotentje en er zijn heel leuke gesprekken gevoerd met de aanwezigen en juist ook de nieuwe bezoekers kregen veel uitleg. Veel informatiemateriaal is meegenomen en de vlierbessensap werd alom gewaardeerd. Die waardering was er ook voor het maaiwerk van de dag ervoor en verschillende bezoekers overhandigden het bestuur hun donatie en daar was deze laatste op haar beurt weer heel erg blij mee. Zo was het al met al toch een leuke dag.


  27 mei 2018 Vandaag is een extra-editie van onze nieuwsbrief uitgekomen.
  Net als een jaar geleden praten we u eerst een beetje bij over de laatste stand van zaken. We zitten namelijk in de eindfase van een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting het Limburgs Landschap waarin we beheertaken (natuur en naturisch) ten aanzien van het gebruik van de Isabellagriend onderscheiden en het bestuur van onze Stichting de bevoegdheid krijgt minder validen toelatingsvergunning te verstrekken.
  We besteden een zinnetje aan het belang uw donatie aan bestuursleden te overhandigen dan wel over te maken (zie ook homepage: https://www.naturisme-isabellagriend.nl.
  En verder publiceert het bestuur deze extra editie ook op de website om u en iedereen die u kent te stimuleren op zondag 3 juni aanstaande naar de open dag en ons terrein te komen.
  U kunt de nieuwsbrief (pdf) hier lezen: https://www.naturisme-isabellagriend.nl/nieuwsbrief27-05-2018.pdf

  26 mei 2018 Uitzonderlijke keizer op bezoek op het terrein
  Vandaag was onze hoffotograaf Gé Driessen op deze zonnige dag weer aanwezig op het terrein. Natuurlijk had hij ook zijn camera bij zich en deze keer een met een bijzonder hoge resolutie en bijzondere mogelijkheden. Aanvankelijk had hij het te warm om foto's te gaan maken. Maar ja, dan gebeurt er plotseling weer iets en ziet hij de Zuiderlijke Keizerlibel overvliegen. Dat is in Nederland nog steeds een uitzondering en dan gaat hij ook onmiddellijk aan de slag en komt er ook wat bijzonders uit de bus.
  Links ziet u de Zuidelijke keizerlibel zittend op een takje (Gé lag voor deze foto op een niet meer bewoond meerkoeten-nest) en rechts ziet u diezelfde of een andere (er waren 2 exemplaren) Zuiderlijke Keizerlibel in de vlucht (zo'n scherpe foto maken is ook uitzonderlijk).
  De Zuidelijke Keizerlibel (Anax parthenope) is een libellensoort uit de familie van de glazenmakers (Aeshnidae), onderorde echte libellen (Anisoptera). Het is een grote zuidelijke soort, die in Nederland nog zeldzaam is maar steeds vaker wordt gezien. Het is een zeer mobiele en zwerflustige soort. Zuidelijke Keizerlibellen zijn schuw en vliegen vaak ver uit de kant boven het open water, of hoog boven het land. Ze laten zich moeilijk vangen, waardoor alle kenmerken met behulp van een verrekijker moeten worden genoteerd. Dit vereist oefening. Het habitat van de Zuidelijke Keizerlibel bestaat meestal uit (vrij) grote plassen met een goed ontwikkelde oevervegetatie. Zwervers kunnen ook elders worden verwacht.
  Bij het mannetje zijn segment 2 en het begin van 3 hemelsblauw gekleurd, wat een opvallend ‘zadel’ vormt. Dit zadel steekt meestal opvallend af bij de rest van de achterlijfskleur. De blauwe kleur van het zadel is ook aan de zijkanten van de segmenten zichtbaar.
  Het verspreidingsgebied van de zuidelijke keizerlibel loopt oostelijk tot in China en Japan; zuidelijk tot in de Sahara. In Europa komt de soort voor in grote delen van Zuid- en Midden- en Oost-Europa en is het meest algemeen in het Middellandse Zeegebied. In Nederland is de zuidelijke keizerlibel zeldzaam, maar hij wordt jaarlijks op meerdere plaatsen waargenomen en voortplanting is vastgesteld in 2010. Zwervers kunnen in heel Nederland worden waargenomen. In de noordelijke provincies is het aantal waarnemingen schaars.

  21 mei 2018 Op verkenning in de Isabellagriend.
  20 mei 2018 Hoera, Hoera; het is nu eindelijk toch voor de bakker; de 4 jonge zwanen zijn er.
  Na alle commotie van 5 en 6 mei met nepnieuws zijn de eieren van de zwanen gisteren of vanmorgen uitgekomen. Nadat het de vorige twee jaren niet gelukt was om het broeden van zwanen tot jonge zwaantjes te laten leiden, zijn er nu eindelijk uit de vier eieren vier jonge zwanen te voorschijn gekomen. Het duurt dus echt bijna 40 dagen, nadat de eerste eieren gelegd zijn.
  We hebben ze met moeite op de foto gekregen, want de ouders bewaken ze goed. Ze zijn vandaag nog niet de plas opgegaan maar zaten nog tussen het riet. We hebben ze zo ook nog niet goed kunnen bekijken en weten nog niets over hun komaf te vertellen. Ze lijken wat donker van kleur, maar dat kwam ook door het riet. Het zijn zo te zien wel schattige beestjes.
  Overigens heeft een bever tijdens het broeden nog een boom omgelegd die dicht bij het nest over het pad is gevallen. Bij andere wind was het er bovenop geweest. We hebben deze inmiddels al verwijderd.
  Fijn is ook dat het afschermen van het pad waarlangs ze zaten te broeden en de geen-doorgangsborden zo goed zijn gerespecteerd; we laten die ook nog wel een aantal dagen staan om ze alle rust te geven. We hopen dat ze nog lang in onze plas blijven rondzwemmen.
  Helaas hebben we het koppel zwanen dat een aantal dagen geleden bij de overgang tussen het riet met broeden begonnen leek te zijn, vandaag niet meer op dat nest gezien; dat lijkt niets te worden.

  13 mei 2018 Nachtegaalgezang tijdens de afgelopen mooie dagen van begin mei.
  Je ziet ze bijna nooit, maar wat zingen ze prachtig. Dit jaar doen verschillende nachtegalen vooral 's ochtends erg hun best om zich te laten horen. Ze zingen luid met pauzes, met fluittonen, trillers, crescendo's enzovoort. Klik op de foto om een filmpje met hun zang op youtube te zien.
  De nachtegaal houdt zich het liefst op in dicht struikgewas en is dan ook moeilijk te zien. De foto van de vogel hiernaast is dan ook niet bij ons gemaakt, maar in de getoonde bomen zat de vogel wel degelijk. De bovendelen van de vogel zijn warmbruin gekleurd met een oranjebruine staart en stuit. De onderzijde is grijsbruin met een iets lichtere keel.
  Nachtegalen broeden vanaf half mei. Ze hebben jaarlijks één legsel met 3-7 eieren. Broedduur 13-14 dagen. Nesten worden laag op de grond gemaakt in struikgewas en vaak tussen brandnetels of takken die op de grond liggen. De jongen blijven 12-13 dagen op het nest zitten. Als ze zijn uitgevlogen worden ze nog tot 2 weken door de ouders verzorgd. Vanaf half juli trekken ze weer naar het zuiden.
  07 mei 2018 Jonge zwarte zwanen gisteren op bezoek aan de botenzijde.
  foto van Chantal Mellemans
  04 mei 2018 Monster bij de botenkant.
  Wat we vandaag aantroffen langs de waterkant leek wel een voor-historisch monster. Het lag er al enkele dagen en begon steeds meer te stinken. Vooral de kraaien leken er wel pap van te lusten en daar begon het monster steeds meer op te lijken.
  Herkent u deze vis van meer dan twee meter lengte. Links de kop en rechts de staart. Het is een meerval geweest. Hij was groter dan het exemplaar dat we in 2008 langs de Oolderplas hebben aangetroffen (zie de vissenpagina bij Natuur).
  Het was een beetje een vies karwijtje om hem op te ruimen, maar dat is met twee personen toch prima gelukt. Dat zulke beesten hier in de plassen rondzwemmen.
  24 april 2018 Invoering Https en enkele berichten en foto’s van de mooie afgelopen dagen.
  HTTPS is sinds vanochtend volledig doorgevoerd. Mocht een link niet werken – overtuig u er dan van dat het niet werken van de link niet veroorzaakt wordt doordat u uw surfgeschiedenis niet heeft gewist - dan stellen we het op prijs als u ons zo spoedig mogelijk hierover informeert. Op dit moment gaan net als wij vele nog onveilige sites over op een veilige verbinding in verband met de nieuwe wetgeving gegevensbescherming en dan zal dit voor komen.
  Eind vorige week is op de parkeerplaats bij de rotonde een met een slot beveiligde fietsendrager van een trekhaak gestolen. Wellicht met een loper. Mocht u dit soort vervelende en afkeuringswaardige activiteiten op die plaats of omgeving waarnemen, aarzel dan niet direct de politie te bellen of met meerdere bezoekers tesamen tegen dergelijke lieden op te treden.
  Heel veel waardering hebben wij daarentegen voor alle bezoekers die de afgelopen dagen de broedende zwanen niet hebben gestoord en onze afzetting met linten en borden in takt hebben gehouden. Als dat zo blijft, hopen we dit jaar weer echt jonge zwanen in de plas te zien zwemmen. Ze hebben minstens 4 eieren zie hieronder rechts. Foto's zijn op gepaste afstand genomen.
  De mooie dagen van vorige week sluiten we af met enkele foto’s:


  20 april 2018 Op alle fronten lente ofwel een nieuw begin.
  De lente lijkt de laatste dagen wel zomer, maar je ervaart dit seizoen toch vooral in de natuur. Het frisse ontluikende groen, de nachtegalen 's ochtends duidelijk hoorbaar op het terrein, de vergeet me nietjes enzovoort. Geweldig toch dat nieuwe leven in de brouwerij en dat bij zulke temperaturen.
  Gistermiddag was er bovendien overleg met de Stichting het Limburgs Landschap. We bereikten overeenstemming over de toekomstige samenwerking. Het moet nog uitgewerkt worden, maar het betekent erkenning van het werk van het bestuur, een duidelijke uitsplitsing van taken en een nieuwe regeling voor de toelating van de mindervaliden. We gaan samen op weg. Binnen niet al te lange tijd leest u er meer over.
  Met de site kunt u inmiddels ook op veilige wijze communiceren. Probeer https://www.naturisme-isabellagriend.nl/ maar eens en maak er een niewe bladwijzer of homepage van in uw browser. In de loop van volgende week wordt een en ander zo ingesteld dat het automatisch https wordt. Eerst moeten nog enkele verbeteringen op de site worden aangebracht.
  Kortom veel nieuwe ontwikkelingen waar we met elkaar de vruchten van hopen te plukken.

  15 april 2018 Zondag 22 april is het terrein vooral 's ochtends tijdelijk moeilijk bereikbaar wegens de City Run Roermond.
  Op 22 april 2018 vindt weer de jaarlijkse City Run Roermond plaats. Enkele starttijden zijn dit jaar vervroegd. Het parcours van de 10 kilometer en de 10 mijl loopt telkens in de tweede lus ook door Ool. De passagetijden zijn niet precies te geven. De 10 kilometer start om 10.00 uur en de 10 mijl om 11.30 uur. Dit zou betere omstandigheden voor de lopers bieden, maar ook betekenen dat het verkeer vanaf 14.00 uur in Herten en Ool nagenoeg geen hinder meer van de lopers zal ondervinden. Het wordt volgens de huidige voorspellingen 23 graden op deze zondag en u kunt dus beter eerst maar even uitslapen voor u naar het terrein komt.

  08 april 2018 Er was ook nog ander werk aan de winkel.
  Het bestuur heeft vandaag op het terrein ook nog even vergaderd. In deze vergadering heeft zij voor het eerst in haar bestaan een huishoudelijk reglement vastgesteld. Dit op basis van de mogelijkheden in de statuten en om zo beter te kunnen werken conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, regelgeving die per 25 mei 2018 ingevoerd wordt. Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.
  Het bestuur is al een hele tijd bezig met deze materie en het huishoudelijk reglement is vooral opgesteld om voor ons zelf regels op te stellen over hoe wij ons huishouden inrichten om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen.
  Een uitvloeisel van dit alles is dat de Stichting tevens een Privacyverklaring heeft op- en vastgesteld die zij vanaf heden ook op haar website heeft gepubliceerd. De voorzitter en de secretaris hebben daarvan conform het huishoudelijk reglement ook altijd een exemplaar bij zich op het terrein.
  Kortom klik op de homepage van de site of hier eens op de Pro-/disclaimer (vernieuwd) en Privacyverklaring en lees hoe het bestuur voortaan wil omgaan met persooonsgegevens en alles wat daar mee te maken heeft.
  Een ander uitvloeisel van dit huishoudelijk reglement is dat we binnenkort een beveiligde website krijgen met https. Voor u gaat er weinig veranderen, maar het wordt er wel veiliger op. De gegevens komen via encryptie naar u toe.
  We willen hier en daar nog advies inwinnen over hetgeen we met de nodige inspanningen de afgelopen tijd ontwikkeld hebben en daarom heeft een ander een voorlopige status gekregen, maar nu we dit alles gepubliceerd hebben, kunt u er ook op reageren en dat zullen we zeer op prijs stellen.

  07 april 2018 Eerste zonnige dag 2018 op het terrein
  Eindelijk en wat hebben we er lang op moeten wachten. Andere jaren was dit altijd veel eerder. Het mooie weer trok meteen ook de nodige bezoekers aan. De rotonde bij de toegang stond nagenoeg vol met auto's en dat alles bij nauwelijks meer dan 20 graden.
  Na zo'n lange winter is het altijd weer een beetje bijpraten hoe het met iedereen is en bekijken hoe het terrein erbij ligt.
  Dat was, dat er nog weinig blad zit, maar dat je dit nu dagelijks ziet groeien. Met andere woorden het is lente en we kunnen er weer van gaan genieten.
  Dat het achter gebleven vuil van het hoog water nagenoeg opgeruimd is. Zo'n kleine 25 grote zakken met vuil - veel kleine stukjes plastic - zijn verzameld en afgevoerd. Hierbij werd o.a. ook een informatiebord van de Ourthe gevonden. Dit om u enig inzicht te geven in wat er waar vandaan naar zee stroomt en naar de plastic soep in de oceanen. Dank overigens aan de mensen die dit opruimwerk hebben uitgevoerd.
  Dat enkele bomen door de storm van 18 januari zijn gesneuveld en dat paden weer vrij zijn gemaakt, maar dat er meerdere door de bevers zijn omgelegd. Vooral langs het hoofdpad langs de Oolderplas. Dank ook hier voor de ruimers. Bij de hoge bomen is een grote tak op grote hoogte die daar al veel langer hing, op ons verzoek door de Stchting het Limburgs Landschap weggehaald. Diverse bezoekers kwamen daar onderdoor het terrein op.
  Dat er aan onze kant langs de Oolderplas overigens een tweede beverburcht is bijgekomen en dat er in de nabije toekomst dus nog veel meer bomen om zullen gaan. Diverse bomen zijn al aangevreten.
  Dat er vanuit het Noordelijke plasje Isabellagriend op diverse plaatsen ondergravingen van de oever plaatsvinden die gaten in het pad daar maken. Enkelen zijn door het bestuur al gedicht, maar er komen er meer die gevaar opleveren. Het bestuur is aan het bekijken of daar ook structureel wat aan gedaan kan worden.
  Dat het op sommige plaatsen nog altijd wat nat is op het terrein en dat niet overal gemakkelijk gefietst kan worden zelfs niet op het hoofdpad langs de Oolderplas. Hopelijk wordt dit snel beter als er de komende tijd niet al te veel regen valt.
  Dat er sinds anderhalve week weer koeien, vooral jongere beesten, op het terrein zijn. Het zijn er vijftien.
  Kortom het nieuwe seizoen is begonnen en u bent met dit nieuwsitem weer wat op de hoogte.

  30 januari 2018 Obstakels storm van 18 januari nu geheel verwijderd.
  De hevige storm van 18 januari jongstleden heeft ook op het terrein de nodige gevolgen gehad. Zo zijn twee grote wilgen aan het pad langs de waterkant van de Isabellagriend Noord helemaal omgegaan en versperden zij de doorgang volledig. Ze lagen aanvankelijk door het gewicht van hun takken ook vrij plat over het pad.
  In twee fasen zijn de bomen ingekort en verwijderd. Bestuursleden, vrijwilligers en laatste zondag ook nog enkele bezoekers hebben hierbij wel een zweetdruppeltje gelaten. Dinsdag 23 januari is er eerst weer een doorgang bewerkstelligd en afgelopen zondag zijn enkele dikkere en hogere stukken verwijderd. In deze tweede fase hebben de overgebleven stammen zich overigens zelf weer rechtop gericht. Hetgeen ook op bijgaande foto is te zien. U zult uit dit alles begrijpen dat bij het verwijderen de nodige voorzichtigheid in acht is genomen.
  Er is op dit moment nog altijd sprake van hoogwater en het terrein is nog zeer nat.

  Foto van afgelopen zondag
  06 januari 2018 Hoogwater, bevers en een droevig bericht over het overlijden van Leo Janssen.

  Foto vanaf het toegangshek

  Vanaf eerste bocht asfaltweg richting Maas

  Vanaf eerste toegang tot terrein

  Vanaf tweede toegang tot terrein

  Bevers die hun best hebben gedaan.

  Vanuit andere hoek. Foto's van Eduard Selder

  Via omwegen bereikte ons pas na de kerstdagen het droevige bericht dat Leo Janssen op 16 december 2017 op 77 jarige leeftijd plotseling is overleden. Hij was een graag geziene, vaste en altijd goed gehumeurde bezoeker van het terrein. Wij zullen hem blijven herinneren met zijn prikkelende opmerkingen en de bijbehorende positieve draai tot slot. Het bestuur heeft in deze zin zijn medeleven aan zijn familie en nabestaanden overgebracht.

  20 december 2017 Eindejaarswensen 2017
  Fijne feestdagen en een voorspoedig en zonnig 2018
  28 september 2017 Gisteren is een bril gevonden.
  Gisteren is een bril in een etui gevonden op het terrein op ongeveer 50 meter vanaf de eerste toegang. We hebben de bril aangemeld bij https://www.verlorenofgevonden.nl/. De bril is terug te bekomen bij het bestuur; stuur een mail naar info@naturisme-isabellagriend.nl.

  27 augustus 2017 Onze hoffotograaf was deze dag aan het werk

  Schaatsenrijder foto van Gé Driessen
  Bruin Blauwtje foto van Gé Driessen Gé Driessen maakte deze mooie dag weer prachtige foto's. Hierboven ziet u de zogenaamde Schaatsenrijder. Ook de onderkant is mooi te zien. Schaatsenrijders zijn wantsen die op vier van hun zes poten over het water schaatsen. Of lopen. Of roeien. Ze zetten zich af tegen de golfjes die ze zelf veroorzaken. Hun pootjes vormen kuiltjes in het wateroppervlak. Die pootjes zijn dicht begroeid met een microscopisch kleine haardos. Al die minihaartjes drukken kuiltjes in het water. Tussen de haartjes zit lucht, waardoor ze gemakkelijker op het water blijven.
  Links ziet u een Bruin Blauwtje. In Nederland komt het bruin blauwtje het meest aan de kust, in het midden van het land en in Zuid-Limburg voor. In Nederland is er nog een blauwtjes soort, namelijk het Icarusblauwtje, die in hetzelfde habitat leeft en ook vaak op ons terrein is te zien. Deze wordt weleens verwisseld met het bruin blauwtje. De vrouwtjes van beide vlindersoorten lijken erg op elkaar en als ze aan het vliegen zijn is het verschil niet zichtbaar. Het icarusblauwtje heeft aan de onderzijde van de voorvleugel een duidelijke wortelvlek die het bruin blauwtje mist.
  De rups rechts, een mooi gekleurd exemplaar is van de Zuringuil. De Zuringuil (Acronicta rumicis) is een nachtvlinder uit de familie van de nachtuiltjes. Het is een vlinder die algemeen voorkomt nabij de duinen en zandgrond in het binnenland, maar ook daarbuiten in allerlei open gebieden, tuinen en parken. De rups is tot 38mm groot en zwart met roodachtig bruine haarborstels; over het midden van de rug een rij rode vlekjes met aan weerszijden een rij grotere, witte vlekken; onder de lijn van de witte spiracula een band van rode en oranje vlekken; kop zwart met bruine tekening. Ze is te zien in de maanden juni-oktober en overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag. Haar habitat is op allerlei open gebieden, waaronder graslanden, natte weiden, heiden, parken en tuinen en is gek op diverse kruidachtige en houtige planten, waaronder zuring, weegbree, hop, duinroos, wilg, braam en meidoorn.
  Rups Drietand foto van Gé Driessen
  25 augustus 2017 Goed gesprek met de nieuwe directeur van de Stichting het Limburgs Landschap.
  Gisteren vond op initiatief van wethouder Raja Fick-Moussaoui - vergezeld door Rob Gerardts - een prima overleg plaats tussen Wilfred Alblas (nieuwe directeur) en Jos Berends van de zijde van het Limburgs Landschap en ons bestuur.
  Kern van de gemaakte afspraken is dat we samen in een overeenkomst gaan vastleggen welke ieders inzet zal zijn voor een goede uitoefening van naaktrecreatie op het daartoe aangewezen gedeelte van het natuurgebied Oolder Greend. Die inzet wordt uitgesplitst naar te vervullen taken, verantwoordelijkheden en voorwaarden daarvoor, zodat een en ander ook van tijd tot tijd geëvalueerd kan worden. De overeenkomst wordt gebaseerd op het huidige gebruik en de huidige inzet van het bestuur.
  Zodra meer bekend is over deze overeenkomst hoort u meer van ons.

  24 augustus 2017 Zomerdag van gisteren druk bezocht.
  Gisteren waren er uitzonderlijk veel bezoekers. Die hebben heerlijk genoten van de warme dag na het wisselvallige weer van de laatste tijd. Het was zo druk dat men elkaar soms bijna voor de voeten liep op de wandelpaden. Parkeren voor op de rotonde was al vrij vroeg niet meer goed mogelijk en met excuses voor de bewoners van Ool moesten velen in het dorp langs de wegen parkeren.

  Een bezoeker heeft echter in behoorlijk mindere mate genoten, want toen hij met zijn scooter het terrein op wandelde kreeg hij een verbaal van 100 euro van de stadswacht. Wellicht is het in dit verband nog eens goed erop te wijzen dat motorrijtuigen het terrein niet opmogen en dat men een verbaal krijgt ook als men er niet mee rijdt.

  Opvallend aanwezig waren gisteren ook een bepaald soort vlinders de zogenaamde Landkaartjes. Ze waren op verschillende plaatsen op het terrein te zien. De vlinders van gisteren behoren tot de zogenaamde zomergeneratie en die hebben zwarte bovenvleugels met langs de achterrand een oranjerode gevlekte band en over het midden van de vleugel een witte band. Er bestaat ook een voorjaarsgeneratie en bij die Landkaartjes is de bovenkant van de vleugels oranjebruin met een zwart vlekkenpatroon, waardoor de vlinder enigszins doet denken aan een parelmoervlinder. Met een lokmiddeltje ging dit Landkaartje bij bezoekers op de vingers zitten.

  12 augustus 2017 Plannen Oolderplas ter ziele.
  Dit is de kop van een artikel op de Roermondse regiopagina's van de Limburgse kranten van vandaag. Wij hebben hier al eerder over bericht op 6 juni (zie hieronder).
  Er worden door René Gerarts van de Stichting het Limburgs Landschap drie factoren voor aangegeven. Het paviljoen zou door de compensatieregeling (20 % van de investering vanwege binnendijks bouwen) te duur worden. Onderhoud van de nieuwe doorgang was qua verantwoordelijkheid niet te overzien en de derde was de weerstand vanuit Ool bij de presentatie van de plannen. Jan Theunissen betreurt een en ander ten zeerste. Hij hoopt mee te kunnen liften op de compensatieregelingen die verband houden met de initiatieven van Perry Houkes bij de Noorderplas en in de Weerd. Welke waterverlagende maatregelen daar getroffen moeten worden is echter onduidelijk. Welke er precies bij de Oolderplas zouden moeten komen, is overigens ook nooit helemaal helder geworden.

  7 augustus 2017 Gisteren op L1-TV een uitzending over nieuwe natuur in het Midden-Limburgse Maasplassengebied.

  Beeld uit aflevering vanaf de Isabelle Greend
  Maurice Nijsten filmde voor deze aflevering op zondag 6 augustus de nieuwe natuur in vooral het gebied van de Isabelle Greend. Dat is het gebied tegenover de botenkant van ons naakt-terrein. Op de paarden na is alles wat in deze film voorkomt aan natuur ook op ons terrein te zien. De Isabelle Greend is vanuit Merum bereikbaar.
  Als u de aflevering en de informatie daaromtrent nog eens wilt bekijken, dan kan dat hier: Natuurlijk-limburg-naar-de-oolderplas

  7 augustus 2017 Blauwalg in de Oolderplas en aan de botenkant van het terrein.
  Verdere informatie: http://www.zwemwater.nl/blauwalgen

  27 juni 2017 Natuur-informatie update over de nieuwste ontwikkelingen.
  Foto van Ad van Zeeland Foto van Ad van Zeeland
  Iets voor het midden in het zandpad naar achteren naar de tweede toegang tot ons terrein hebben de bevers behoorlijk huisgehouden. Er zijn de laatste tijd in dit stukje wel een tiental bomen omgelegd. Blijkbaar vinden ze deze wel bijzonder lekker. Of is juist het omleggen van bomen hun sport.

  Op dit moment treffen we nog een futenpaar op het water aan met drie jongen. Ze zijn nu alweer een stuk groter. Op 18 juni jonstleden filmden we dit paar met haar drie jongen nadat ze waarschijnlijk net uit het ei waren. De jongen futen worden dan nog op de rug van een van de ouders vervoerd en dat is een heel apart gezicht. We hebben het filmpje op Youtube gezet. Futenpaar met drie pasgeboren jongen

  Als je op het Adtepad -struinpad aan de noordwestzijde van ons terrein- loopt, kun je daar mooie riviernatuur bekijken, maar ook beluisteren. In het riet hoor je dan naast de kikkers vaak een soort geknoter van vogels, maar zien doe je ze bijna nooit. Het is ons pasgeleden gelukt zo'n knoteraar te filmen, terwijl hij of zij ook geluid maakt. Het blijkt de Kleine Karakiet te zijn. We hebben ook dit filmpje op Youtube gezet. Kleine Karakiet

  Wie de laatste tijd wel eens gewandeld heeft door het struinpad In the middle of Nowhere zal het zeker voor de middag opgevallen zijn dat veel takken van bomen een winterse uitstraling hadden. Zier hieronder. Dit is veroorzaakt door door de vlokken die van de populieren en wilgen naar beneden zijn gekomen. Op sommige dagen leek het op bepaalde plekken te sneeuwen. Hieronder een paar tegenlicht opnames.
  Foto van Ad van Zeeland Foto van Ad van Zeeland
  25 juni 2017 Gisteren is de open/kennismakingsdag voortijdig afgebroken; vandaag gaat deze niet door.
  Toen gisteren om twee uur nog geen bezoekers naar onze informatiestand waren gekomen en het bewolkt bleef met een steeds kouder waaiende wind en wat motregen heeft het bestuur de open/kennismakingsdag met naaktrecreatie afgebroken.
  Voor vandaag was iets beter weer aangekondigd maar de harde wind van 4 beaufort blijft en we krijgen van 11 tot 17 uur in totaal 36 minuten zon voorspeld. Het bestuur schat daarom in dat we geen bezoekers kunnen verwachten.
  Mocht u toch nog gekomen zijn, dan excuses en we heten u graag welkom op een zonnigere dag. Dan zal ons terrein u ook meer aanspreken en geven we u graag alle informatie. Kijk overigens verder op deze site en dan zult u al heel veel aan de weet kunnen komen.

  18 juni 2017 Nog 2 Open/Kenningsmakingsdagen Naaktrecreatie op zaterdag 24 en zondag 25 juni van 11:00 - 17:00 uur.
  logo maasplassen nautique In het kader van Maasplassen Nautique organiseert de Stichting Naturisme Isabellagriend ook dit jaar weer open/kennismakings-dagen bij de Isabellagriend ten westen van de Oolderplas. Ga bij Broekstraat 1 De dijk op. Parkeer daar de auto als dat nog mogelijk is of anders in de buurt. Let op het parkeerverbod direct bij de bocht en wandel dan via het toegangshek naar het westen en volg de richtingborden. Het is een eindje wandelen.
  De toegang is gratis.
  Iedereen die eens de sfeer wil proeven van naaktrecreatie, van alle ins en outs daarvan en of van het terrein en haar bijzondere natuur wordt op deze dag door het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend van harte welkom geheten. U zult gekleed ontvangen worden en hoeft zelf niet uit de kleren, maar dat mag bij zonnig weer wel.
  Het terrein maakt deel uit van het natuurgebied de Oolergreend en de ontwikkeling daarvan is er gedurende het hele jaar te volgen. Er zijn struinpaden en men kan er met enkele slagen zwemmen een rondwandeling maken. Er zijn galloways, bevers, eenden, zwanen, futen, meerkoeten, allerlei vlinders, insecten, kruiden enzovoort. Puur natuur, gezellig en blootgewoon natuurlijk in alle vrijheid. Er zijn echter geen voorzieningen. Natuurlijk gelden er ook wat regels die we eveneens gaarne uitleggen. Nogmaals u bent van harte welkom. Is het slecht weer, maar daar ziet het dit jaar niet echt (wel koeler en minder zon) naar uit, kom dan gewoon op andere dag eens langs.
  Zie verder eventueel ook de informatie (bijvoorbeeld routeplanner) hieronder bij de volgende items.

  11 juni 2017 Kennismakingsdag met naaktrecreatie 2017 zeer succesvol.

  Het was prachtig weer; het was druk en gezellig op het terrein; een tiental mensen kwamen echt voor de eerste keer eens kijken; veel oude bekenden die al een tijdje niet meer op het terrein waren, waren er ook; meer dan tien bezoekers overhandigden via via hun donatie aan de pennigmeester. Kortom zeer geslaagd op allerlei fronten. Foto is nog van 's ochtends vroeg. 's Middags was het heel druk.

  6 juni 2017 Nieuwsbrief extra-editie 06-06-2017.
  Deze nieuwsbrief gaat over de laatste stand van zaken met betrekking tot het project en bestemmingsplan Oolderplas. Verheugend nieuws is het voorlopige behoud van de parkeerplaatsen op de rotonde. Er komt geen pannenkoekenhuis annex bezoekerspaviljoen en wellicht ook meer erkenning voor de Stichting Naturisme Isabellagriend. Verder bevat de nieuwsbrief een uitnodiging aan de abonnees, maar dat geldt ook voor de vaste bezoekers, om familie en bekenden mee te nemen naar de kennismakingsdag of deze ernaar te verwijzen. Zie voor meer info bij het volgende item.
  Als u de nieuwsbrief ook wilt ontvangen, stuurt een bericht naar ons bekende adres info@naturisme-isabellagriend.nl met alleen als onderwerp: Aanmelding nieuwsbrief.
  N.B. Ons IBANnummer is NL45INGB0004589638 t.n.v. Stichting Naturisme Isabellagriend. Tot onze spijt hebben we de laatste weken enkele kaartjes verspreid met een niet volledig nummer. Excuses als u problemen heeft ondervonden. Dit alles in verband met het eventueel overmaken van uw donatie 2017, waarvoor wij u overigens bij voorbaat dank zeggen.

  3 juni 2017 Kennismakingsdag Naaktrecreatie 11 juni van 11 - 17 uur op ons terrein

  Om alle nieuwsgierigen zelf eens te laten beleven hoe bevrijdend naaktrecreatie kan zijn, is er de jaarlijkse Kennismakingsdag. Ook de Stichting Naturisme Isabellagriend doet mee. Net als veel campings en verenigingen en andere terreinen in den lande openen we dan voor vrienden, familie, kennissen en buren. Iedereen die een kijkje wil komen nemen, is van harte welkom. Bij de Isabellagriend is sprake van een uniek terrein in een natuurgebied. Je kunt komen zonder je vooraf aan te melden. Je hoeft ook niet direct uit de kleren als je dat niet wilt. Maar het mag natuurlijk wel! Verder zullen we je over alle ins en outs van naaktrecreatie informeren en we serveren passend bij het terrein vlierbloesemlimonade. We zullen je ook niet bloot te woord staan.
  Je vindt ons in Ool. In de bocht van de Broek- en Maasstraat (te bereiken via Herten/Roermond: Routeplanner) kan men de dijk oprijden en daar de auto parkeren. Bij en vanaf het toegangshek staan verwijs-borden. Het is daar nog een dikke kilometer lopen of fietsen langs de Oolderplas. Het verharde pad volgen dat na enige tijd afbuigt naar rechts en later onverhard wordt.
  Het terrein maakt deel uit van het natuurgebied de Oolergreend en de ontwikkeling daarvan is er gedurende het hele jaar te volgen. Er zijn struinpaden en men kan er met enkele slagen zwemmen een rondwandeling maken. Er zijn galloways, bevers, zwanen, vlinders, insecten, kruiden enzovoort. Kijk te voren alvast op de natuur-pagina’s van de site.
  Het bestuur brengt u op deze open dagen graag op de hoogte van de verblijfsmogelijkheden. Het terrein is conform de Algemene Plaatselijke Verordening geschikt voor naaktrecreatie. Het is er tijdens de gebruikelijke bezoekersuren goed en veilig toeven. Men kan er zich uitstekend onthaasten. Puur natuur, gezellig en blootgewoon natuurlijk in alle vrijheid. Er zijn echter geen voorzieningen. Natuurlijk gelden er ook wat regels die we eveneens gaarne uitleggen. Nogmaals u bent van harte welkom. Het ziet er naar uit dat het prachtig weer wordt.

  29 mei 2017 Zo'n joekel van een karper zagen we nog niet eerder.

  Deze morgen werd hij of zij dood en drijvend midden in de plas ontdekt. Al zwemmend hebben we hem met een stokje voortduwend naar de kant gebracht. Vervolgens was het een heel karwei om hem of haar op de kant te krijgen. Toen hebben we de karper gefotografeerd. Hij of zij was wel 85 centimeter lang, dik en opgezwollen. Zwaarder dan een dertigponder, zoals ze zeggen. Tenslotte hebben we hem of haar op een bladerhark en met schoppen met vereende krachten van meerdere bezoekers een definitieve rustplaats gegeven op een plek enigszins verwijderd van waar bezoekers komen. Hij of zij zal nog wel wat stankoverlast geven.
  Deze karper is de vierde of vijfde vis, die wij de laatste paar weken uit het water hebben gehaald ter voorkoming van botulisme. Na de paaitijd van de vissen in de plas komt dit elk jaar wel voor.

  21 mei 2017 Omgewaaide boom aan de (ofwel 'van') kant gemaakt.

  Midden afgelopen week is de boom links waarschijnlijk omgewaaid. Hij was rot aan de onderkant, maar een stevige wind heeft hem afgelopen donderdagnacht waarschijnlijk omgelegd.
  De weg van de eerste toegang langs de waterkant naar achteren was er volledig door versperd. Men moest echt een omweg erom heen maken.
  Een volgende keer mag iemand die zoiets constateert overigens rustig een mailtje naar ons sturen.
  Nadat gisteren onze voorzitter, Frits van Leuven, een en ander constateerde is hij vanmorgen op zondag samen met secretaris, Ad van Zeeland, met ieder een beugelzaag aan de slag gegaan om het pad weer vrij te maken. Na een uur en een kwartier stevig zaagwerk en met vereende krachten hebben ze de boom aan de kant gekregen en het pad weer helemaal vrij gemaakt zoals hier rechts op de foto te zien is.
  Als de nood aan de man is, schuwt het bestuur ook op zondag de nodige zweetdruppels niet.
  26 april 2017 Zondag eindelijk mogelijk beter weer. Let echter op teken.
  taken-appKom er heerlijk van genieten op ons terrein, maaar we moeten ook een waarschuwing geven. Van een bezoeker hebben we vernomen dat hij bij een van de eerdere warme dagen dit jaar twee keer een teek heeft vastgesteld op zijn lichaam. Sinds kort is er nu alle informatie rondom teken te vinden op de zogenaamde RIVM app 'Tekenbeet'. Deze app is gratis te downloaden in de Google Play Store (Android) en in Itunes (voor Iphone). Met deze app kan iedereen (ook buiten, zonder internetverbinding!) opzoeken hoe teken eruit zien en wat je moet doen om teken correct en snel te verwijderen. Teken komen voor op veel plaatsen in Nederland. Ze leven in hoog gras en struikgewas en lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn besmet met de Lyme-bacterie. Teken kunnen deze bacterie overbrengen en zo de ziekte van Lyme veroorzaken. De ziekte van Lyme is meestal goed te behandelen met antibiotica.
  De app verwijst ook naar Tekenrader nl waar u zich, als u een tekenbeer heeft opgelopen, kunt melden om mee te doen aan onderzoek naar tekenbeten en de ziekte van Lyme. Als u een rode ring of vlek meldt, kunt u uitgenodigd worden voor het LymeProspect-onderzoek naar langetermijngevolgen van de ziekte van Lyme.
  Een gewaarschuwd mens telt voor drie.

  26 april 2017 Inhoudelijk en Financieel Jaarverslag 2016
  Vandaag heeft het bestuur het inhoudelijk en financieel jaarverslag 2016 uitgebracht. U kunt het hier aanklikken. Het is ook in de linkerkolom te vinden onder het kopje Jaarverslagen; daar zijn ook de verslagen van voorgaande jaren te vinden.
  Vooral in de eerste heft van het vorig jaar is er veel gebeurd, deels als gevolg van actiteiten eind 2015. Leest u daarvoor het een en ander maar grondig door.
  Het bestuur wil verder maar nu in positieve zin uw aandacht vragen voor de financiën. De inkomsten zijn mede door een actieve instelling van het bestuur groter uitgevallen dan de uitgaven. Van een neerwaartse spriraal gaat het zeer duidelijk weer opwaarts. Wij danken alle gul gevende bezoekers en roepen u op zo door te gaan. Overhandig bestuursleden op het terrein uw donatie of maak deze over.
  Zoals u weet is deze donatie een vrijwillige bijdrage - u mag zelf het bedrag bepalen - maar we geven u als gewenst richtbedrag: 10 euro per persoon op jaarbasis. Het bestuur heeft de eerste donaties van 2017 al weer in dankbaarheid ontvangen. U kunt uw donatie op het terrein aan een van de bestuursleden (Frits van Leuven, Ad van Zeeland en Jan Heesen, penningmeester) overhandigen. Overmaken doet u op ons IBANnummer. Dat is immers zeker zo gemakkelijk, want zo hoeft u geen geld mee te nemen naar het terrein. IBANnummer is NL45INGB0004589638 t.n.v. Stichting Naturisme Isabellagriend, zie ook de homepage van de site. Wij rekenen op u om het ook in de toekomst mogelijk te maken dat u op ons kunt rekenen en danken u bij voorbaat voor uw donatie.

  21 april 2017 Zondag 23 april is het terrein 's middags tijdelijk moeilijk bereikbaar vanwege City Run Roermond.
  Op 23 april 2017 vindt weer de jaarlijkse City Run Roermond plaats. Het parcours van de 10 kilometer en de 10 mijl loopt telkens in de tweede lus ook door Ool. De passagetijden zijn niet precies te geven. De 10 kilometer start om 12.30 uur en de 10 mijl om 14 uur. Er is overigens heel fris weer van onder de 10 graden voorspeld.

  28 maart 2017 Meer als 20 graden
  Ja, dat trekt ook de nodige bezoekers naar het terrein. Dat waren er zeker meer als vijftig en de rotonde bij het toegangshek was meteen alweer te klein.
  Het seizoen is nu weer geopend en we hopen niet alleen deze week op nog enkele van die dagen van boven de 20 graden.
  Overal is ook goed te zien dat de bevers dit jaar meer dan hun best hebben gedaan.

  10 maart 2017 Nog nat op het terrein.
  We waren er al eens eerder geweest, maar vandaag gingen we toch even kijken hoe het een en ander er bij stond na al die regen die gevallen is. Kort en krachtig is de conclusie dat het nog erg nat is op het terrein en dat het water nog altijd ongeveer een meter hoger staat dan normaal. Met boten aanleggen is nauwelijks mogelijk en het water is ook nog nauwelijks aan het zakken. Er zijn ook enkele droge plekken, de vogels fluiten en de knoppen zitten in de bomen.

  15 december 2016 Nieuwsbrief nummer 8 is uitgebracht.
  nieuwsbrief
  Het bestuur heeft vandaag haar eerste maar tevens ook laatste nieuwsbrief van 2016 uitgebracht. Alleen dit gegeven al duidt er op dat de voortgang met betrekking tot het Project en het Bestemmingsplan Oolderplas in het afgelopen jaar gering lijkt te zijn. Maar mogelijk heeft het bestuur niet op alles zicht. Wat betreft burgerparticipatie betreft stelt het bestuur dat er volgens haar zelfs van achteruitgang sprake is. Deze nieuwsbrief doet uit de doeken waarom dat volgens haar zo is en hoe een en ander gelopen is rondom de vegetatieverwijdering aan de noordzijde van de Oolergreend.
  U ontvangt de nieuwsbrief alleen als u zich daarvoor heeft aangemeld. Dat kunt u doen door - als u het terrein bezoekt als naturist - een bericht te sturen via dit e-mailadres: info@naturisme-isabellagriend.nl. Als u dit hier gebruikt wordt het onderwerp van uw bericht automatisch "Aanmelding nieuwsbrief". De nieuwsbrief gaat om en over uw wensen in het project en bestemmingsplan Oolderplas.
  Net als de vorige Nieuwsbrief eindigt nummer 8 met de eindejaarswensen van het bestuur.

  29 november 2016 Boze reacties; goed communiceren is niet eenvoudig!
  Afgelopen weekend en vandaag waren bestuursleden op het terrein om met eigen ogen de effecten van het verwijderen van bomen en struiken in het kader van het programma stroomlijn te aanschouwen. Opvallend waren de verschillende boze reacties die tijdens ontmoetingen met bezoekers in ontvangst werden genomen. Bezoekers waren boos omdat zij de tekst van de aankondiging van de uitvoering van het programma stroomlijn (zie hieronder) niet konden combineren met hetgeen zij van de daadwerkelijke uitvoering zagen. Voor hen was het niet begrijpelijk dat er bomen omgezaagd zijn op het voormalige parkeerterrein terwijl de dijk die nu de doorstroming tegenhoudt er nog altijd ligt. Welke bijdrage is hier geleverd aan een veiliger rivierengebied?! Had de kap niet uitgesteld kunnen worden tot na het verwijderen van de dijk?! Bestuursleden poogden veel uit te leggen, maar verantwoordelijk voor de gepleegde communicatie zijn ze niet. Een bezoeker bleef bij de mening: ze (Rijkswaterstaat en de Stichting het Limburgs Landschap) doen gewoon wat ze zelf willen en trekken zich helemaal niets aan van bijvoorbeeld gebruikers van het terrein.
  Hieronder krijgt u een indruk van de uitgevoerde werkzaamheden.

  De noordwesthoek van de voormalige parkeerplaatsen vanaf halverwege.

  De zuidoosthoek van het noordelijke plasje Isabellagriend.

  De zuidwesthoek van het noordelijke plasje Isabellagriend.


  22 november 2016 Schrik voorjaar 2017 niet van een behoorlijke kaalslag op het terrein.
  Foto van Frits van Leeuven
  Uit informatie die Stg. het Limburgs Landschap op het terrein heeft opgehangen.
  Foto van Ad van Zeeland
  Opschieten met de klus anders zijn bevers sneller.
  Zoals u hierboven kunt lezen, wordt eerstdaags het programma Stroomlijn uitgevoerd. De Stichting het Limburgs Landschap heeft niet alleen een informatieblaadje opgehangen bij de toegang tot het terrein maar ook de bomen en struiken die geveld moeten worden geblest, zoals dat heet. Dit betekent dat met een rode verfstreep - zoals op de foto -is aangegeven wat er om moet en dat is toch nog heel wat. Ze moeten wel snel zijn anders is de bever op enkele plaatsen sneller dan de firma Krinkels die het verwijderen moet uitvoeren.
  Bij de voormalige parkeerplaatsen gaan vanaf halverwege het rechte asfaltpad aan de linkerzijde niet alle bomen en struiken weg, maar aan de rechterzijde wel. Dit alles ook nog een behoorlijk stuk de bocht om in zuidelijke richting en dan weer aan beide zijden van de asfaltweg. Zoals u weet hoeven deze bomen en struiken eigenlijk helemaal nog niet om zolang de dijk erachter niet weggehaald wordt. Het is het bestuur nog steeds niet duidelijk of dit überhaupt ooit gaat gebeuren.
  Tegenover de steigers gaan alle bomen en struiken om bij het noordelijke plasje Isabellagriend en dat vanuit dat middenstuk gezien een behoorlijk stukje aan beide zijden de bocht om. Hier zult u in het voorjaar de grootste kaalslag zien en het is jammer dat een aantal grote bomen waaronder bezoekers schaduw zochten om zullen gaan, terwijl ons aanvankelijk hierover andere informatie werd verstrekt.
  Zoals u weet hebben wij indertijd bezwaar aangetekend tegen het onnodig en vroegtijdig verwijderen van bomen en de hier bedoelde grote bomen. Die procedure hebben we helaas verloren. We hebben in de huidige gang van zaken daarom geen recht van spreken.
  Het bestuur heeft echter naar aanleiding van het gegeven dat niet alle bomen en struiken bij de voormalige parkeerplaats weggaan de afgelopen dagen toch nog een beroep gedaan op de Stichting het Limburgs Landschap om zo mogelijk de grote bomen bij het noordelijke plasje Isabellagriend te behouden. De druk van Rijkswaterstaat lijkt echter zo groot dat we weinig kans hebben dat dit zal gebeuren. Helaas.

  18 november 2016 Voortgang project en bestemmingsplan Oolderplas.
  Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend heeft regelmatig contact met de gemeente Roermond. Het zal u en vooral de nieuwsbrieflezer onder u opgevallen zijn dat er dit jaar nauwelijks nieuws van het bestuur is gekomen over het project en het bestemmingsplan Oolderplas.
  Dit wil niet zeggen dat er niets gebeurd, maar wij hebben de indruk dat het toch niet veel meer is dan dat de overheden de voorwaarden voor de ontwikkelingen verder hebben uitgewerkt en dat de initiatiefnemers toch wat problemen hebben om daarbinnen hun plannen gestalte te geven. Deze weeek heeft het bestuur voor de tweede keer moeten constateren dat op dit laatste punt zo weinig vooruitgang is te bespeuren dat verdere uitwisseling daarover met haar en de andere belanghebbenden nog geen zin heeft. Althans dat is de informatie die wij ontvingen. Een van de subsidievoorwaarden is dat de uitvoering dit jaar een aanvang moet nemen en dat een tweede looptijdwijziging niet gerealiseerd kan worden. Uit de contacten hebben wij overigens ook begrepen dat de initiatiefnemers er nog altijd vanuit gaan dan zij aan de subsidievoorwaarden kunnen voldoen. We hopen dat een en andere niet zo gaat verlopen dat naturisten niet op een behoorlijke wijze kunnen participeren en dat we onder een bepaal tijdsdruk komen te staan.

  12 september 2016 Mooi weer: gevolg blauwalg slaat toe.
  Voor vandaag, maandag, werd zuid-oostelijke wind aangegeven voor Roermond. Feitelijk kwam de wind echter uit noord-oostelijke richting en was deze 1-2 beaufort. Dit was ook op buienrader te zien bij de plaatselijke info van Roermond.
  Bij dit warme weer heeft dit tot gevolg dat juist op de plaatsen op het terrein waar de meeste mensen het water ingaan de blauwalg die tot ontwikkeling komt in de warme bovenlaag van het water, gaat samenklonteren tot een drijflaag. Op het einde van de middag was deze groenachtige laag aan de zuid en zuidwestelijke kant van het Noordelijke plasje isabellagriend (daar waar geen boten liggen) steeds duidelijker te zien. We hebben vandaag al vroegtijdig borden geplaatst met de waarschuwingen voor blauwalg.
  De verwachting voor morgen 13 september is nog warmer dan vandaag en opnieuw zuid-oostelijke wind met 2 Beaufort. Als deze wind er morgen daadwerlijk is dan wordt de laag naar de westkant van de plas gedreven. Maar als de wind net als vandaag feitelijk grote delen van de dag noord-oostelijk blijft met 1 beaufort dan zal morgen de huidige drijflaag mede door de warmte toenemen en alsmaar groter worden. U bent bij deze gewaarschuwd.
  Blauwalg ziet er in het water groen en olieachtig uit. Als de blauwalg op de kant komt in de zon kan deze fel blauw worden.

  28 augustus 2016 Voor en na de verwerking van de gevolgen van nachtelijk noodweer.
  In de nacht van zaterdag op zondag vond een kort maar heftig onweer plaats met ook de nodige gevolgen op de toegangsweg naar het terrein. Vlak voor de tweede toegang waar je bij een bord te voet de dijk naar het terrein kunt oversteken is een dikke boom omgegaan. Deze boom is met bijna al zijn takken dwars over de toegangsweg gevallen en versperde deze over een tiental meters volledig.
  Op de linker foto hieronder ziet u wat Ad van Zeeland van het bestuur aantrof voor hij met zijn handzaagje, dat hij altijd bij zich heeft, aan het karwei begon. Op de rechterfoto ziet u het resultaaat van noeste arbeid na een uur zagen en slepen. Hij werd daarbij overigens goed geholpen door enkele bezoekers, die ook de handen uit de mouwen staken. Er is nog een mooie boog over de weg overgebleven van een tak die te dik was om door te zagen. De voetgangerstoegang ter plaatse is nog steeds versperd. Medewerkers van het Limburgs Landschapo zijn op de hoogte gebracht met het verzoek de verdere ruimwerkzaamheden te verrichten.
  Op diverse plaatsen op het terrein is overigens goed te merken dat het stevig gewaaid heeft. Er liggen veel afgebroken takken.
  Ad van Zeeland vlak voor de aanvang van het karwei
  Ad van Zeeland vlak voor de aanvang van het karwei.
  De klus is na een uur met de nodige hulp geklaard
  De klus is na een uur met de nodige hulp geklaard.
  26 augustus 2016 Eindelijk opnieuw enige dagen zomerweer en opnieuw mooie foto's van Gé Driessen.
  Eindelijk eens bijna een week mooie tropische zomerdagen zonder dat 's middags weer onweer of regen dreigde of dat er 's ochtends regen was en de zon pas na twee uur 's middags verscheen.
  Het was voor velen aanleiding het terrein te bezoeken en ook Gé Driessen "onze hoffotograaf" had zijn camera weer bij zich en laat ons zo weer mee genieten van de natuur zoals die op het terrein aanwezig is. Sommige bezoekers komen daarbij toch op het idee dat hij mogelijk blote mensen met die grote camera van hem fotografeert maar dat doet hij niet, want iemand die dat wel doet moet altijd eerst toestemming van de te fotograferen persoon vragen, zo is de wet. Gé fotografeert alleen de natuur en geen mensen en dat doet hij geweldig zoals op onze nieuwspagina en op de natuurpagina's van onze site te zien is. Hij verdient daarom lof voor zijn fotografisch werk en niets anders, zoals hij hieronder weer bewijst.
  Gé Driessen Boerenzwaluw
  Boerenzwaluw voert jong
  Gé Driessen Sleedoorn
  Binnenkort zullen de vogels weer van deze sleedoorbbessen smullen.
  Gé_Driessen Landkaartje 2e generatie
  Landkaartje 2e generatie van boven. Dit jaar veel te zien.
  Gé_Driessen Landkaartje 2e generatie
  Landkaartje 2e generatie van opzij.
  Gé Driessen Paardenbijter
  Paardenbijter, libel.
  Gé_Driessen Kleine Roodoogjuffer
  Kleine Roodoogjuffer.


  26 juli 2016 Wegversperring van de weg langs de Oolderplas.
  De laatste tijd hoorden we van verschillende kanten dat er geen bevers meer op het terrein of daar in de buurt zouden zitten. Kenners wisten echter wel beter. In de zomermaanden zie je hun sporen minder vaak omdat ze dicht bij hun burchten genoeg groen van vooral de wilg vinden. Bovendien hebben ze het natuurlijk druk gehad met al dat water en de in stand houding van hun burchten.
  Kennelijk hebben de bevers de geruchten op het terrein gehoord en gedacht die zullen we eens goed laten merken dat we er nog altijd zijn.

  Vanmorgen was de doorgang op de weg langs de Oolderplas naar de tweede toegang zo ergens middenin compleet versperd.

  De eerste fietsers hebben vanmorgen zelf een doorgang gemaakt aan de dijkkant, toen bleek dat de boom niet te verslepen was. Gelukkig heeft de secretaris van het bestuur altijd een kleine zaag bij zich. maar het kostte toch nog wel een kwartier voor alle takken doorgezaagd waren en aan de kant geruimd.
  Daarna is er nog een foto van het werk van de boosdoeners gemaakt. Van de versperring zelf was vooraf helaas geen foto gemaakt.
  Maak u dus geen zorgen: de bevers zijn er nog steeds. Wist u overigens dat nagenoeg alle bomen op het terrein die omliggen of kaal zijn door bevers in deze toestand zijn gebracht. Bestudeer de voet van deze bomen maar eens. De bekende kegelvormen van hiernaast zult u meestal wel aantreffen.


  23 juli 2016 Eindelijk enige dagen achter elkaar mnooi weer.
  Daar is goed van geprofiteerd en dat levert ook weer eens mooie natuurbeelden op van Gé Driessen, onze hoffotograaf die eindelijk weer eens in ons midden verkeerde.
  Gé Driessen Boomblauwtje_Kanaaljuffer
  Boomblauwtje ---- Kanaaljuffer   
  Gé Driessen Distelvlinder
  Distelvlinder
  Gé Driessen-Vuurlibel
  Vuurlibel
  Gé_Driessen Kleine_Roodoogjuffer_met_Kanaaljuffer
  Kleine_Roodoogjuffer_met_Kanaaljuffer
  Gé_Driessen_Spiegeldikkopje
  Gehavend Spiegeldikkopje; zeer zeldzaam
  Gé_Driessen-Gewone_Oeverlibel
  Gewone Oeverlibel
  Het Spiegeldikkopje komt volgens de Vlinderstichting alleen nog voor in de Limburgse en Brabantse Peel. Mogelijk is dit exemplaar daarvan afkomstig en was hij daarom gehavend en beschadigd. Het is uiterst bijzonder dat hij bij ons op het terrein kon worden gefotografeerd.

  23 juni 2016 Open dagen naaktrecreatie-terrein Isabellagriend op 25 en 26 juni vanaf 11 uur.


  Iedereen die eens de sfeer wil proeven van naaktrecreatie, van alle ins en outs daarvan en of van het terrein en haar bijzondere natuur wordt op deze dagen door het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend in het kader van Maasplassen Nautique van harte welkom geheten. U zult gekleed ontvangen worden en hoeft zelf niet uit de kleren, maar dat mag bij zonnig weer wel.
  U bereikt het terrein door bij de bocht Broekstraat/Maastraat in Ool de dijk op te rijden (te bereiken via Herten/Roermond: Routeplanner naar dit punt) en daar zo mogelijk parkeren. Dan door toegangshek naar achteren lopen (± 1,5 km). Volg daarbij de pijlen die u naar een informatiestand brengen. Onderwijl kunt u al van de fraaie omgeving genieten. Door de regen de afgelopen tijd is het hier en daar wat nat, maar toch redelijk goed te bewandelen. Kijk echter wel uit waar u loopt.
  Het terrein maakt deel uit van het natuurgebied de Oolergreend en de ontwikkeling daarvan is er gedurende het hele jaar te volgen. Er zijn struinpaden en men kan er met enkele slagen zwemmen een rondwandeling maken. Er zijn galloways, bevers, zwanen, vlinders, insecten, kruiden enzovoort. Kijk te voren alvast op de natuur-pagina’s van de site.
  Het bestuur brengt u op deze open dagen graag op de hoogte van de verblijfsmogelijkheden. Het terrein is conform de Algemene Plaatselijke Verordening geschikt voor naaktrecreatie. Het is er tijdens de gebruikelijke bezoekersuren goed en veilig toeven. Men kan er zich uitstekend onthaasten. Puur natuur, gezellig en blootgewoon natuurlijk in alle vrijheid. Er zijn echter geen voorzieningen. Natuurlijk gelden er ook wat regels die we eveneens gaarne uitleggen. Nogmaals u bent van harte welkom.
  Is het slecht weer, kom dan gewoon op andere dag eens langs.  9 juni 2016 Zwarte zwanen regelmatig op bezoek op het terrein.

  Al enkele jaren komen zwarte zwanen regelmatig een bezoek brengen aan ons terrein. Vorig jaar heeft een stel ook proberen te broeden, maar dat is niet gelukt. Nu krijgen we regelmatig bezoek van dit stel met zes groot gebrachte jongen. Mogelijk is dit stel een tijdje geleden ook al bekend geworden in de regionale pers, toen ze met hun zes jongen een wandeling door de binnenstad maakten. Ze zijn uiterst bezoekersvriendelijk (Zie deze video hier). Dit zal ook wel komen omdat ze soms iets toegestopt krijgen en daar ook een beetje op uit zijn.
  Tenslotte kun je ze hier nog eens op het terrein zien rondwandelen. De video's en de foto zijn van Jac Cremers. We beleven er veel plezier aan.

  6 juni 2016 Kennismakingsdag toch een aantal nieuwe bezoekers ondanks weersomstandigheden.

  Zaterdag voor 5 juni was het terrein voor de bui in de namiddag nog goed bereikbaar. Pas op zondag 5 juni bleek dat het zowel op de toegangsweg als op het terrein zeer nat was geworden. Zonder natte voeten was bovenstaande informatietent nauwelijks bereikbaar en je handdoekje uispreiden op het natte gras zonder plastic tussenlaag niet mogelijk. Ook het water was wel bijna een meter gestegen.
  De voorspelde weersomstandigheden voor zondag 5 juni waren ook zeer onduidelijk. Buienradar gaf al vanaf 11 uur regen aan, terwijl L1 voorspelde dat het overdag droog zou blijven en 's avonds alleen in Zuid Limburg zou regenen.
  Toch hebben ongeveer een tiental nieuwe bezoekers mogen begroeten en hen en verschillende vaste bezoekers een welkomstdrankje (vlierlimonade) kunnen aanbieden. Zo nu en dan was het gezellig druk bij de tent.

  30 mei 2016 Kom zondag 5 juni kennismaken met naaktrecreatie.
  Dit jaar neemt het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend voor de eerste maal officieel deel aan de zogenaamde open dag die elk jaar landelijk begin juni wordt georganiseerd.
  Het bestuur nodigt bij deze iedereen uit die eens met naaktrecreatie, het terrein, de daar aanwezige natuur en het bestuur en anderen wil kennismaken. Neem familieleden, vrienden, buren of andere bekenden mee die naaktrecreatie nog niet kennen. Iedere regelmatige bezoeker weet hoe lekker het is om bloot te zwemmen en bloot rond te wandelen in een natuurgebied als bij de Isabellagriend. Als je ze dus kennis wilt maken met deze vorm van recreatie dan is zondag 5 juni dé dag. Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend ontvangt nieuwe bezoekers graag van 11.00 uur tot 17.00 uur op het naturistengedeelte bij de Oolderplas. In de bocht van de Broek- en Maasstraat in Ool (te bereiken via Herten/Roermond: Routeplanner) kan men de dijk oprijden en daar de auto parkeren. Bij en vanaf het toegangshek staan verwijs-borden. Het is daar nog een dikke kilometer lopen of fietsen langs de Oolderplas. Het verharde pad volgen dat na enige tijd afbuigt naar rechts en later onverhard wordt.
  Het wordt 5 juni omstreeks de 20 graden en er kan mogelijk een drup regen vallen. Een welkomstsdrankje staat klaar, net als een enthousiaste bestuurslid om je te informeren en al je vragen te beantwoorden. Kennismaken kan op de manier die de bezoeker prettig vindt, bloot of gekleed. We bouwen op het middenstuk bij de aanlegsteigers een informatie-tentje op waar we de bezoekers kunnen ontvangen. Het bestuur zal gekleed zijn en we zullen de nodige informatie voorhanden hebben. De vaste bezoekers vragen we om er rekening mee te houden dat op deze dag geklede bezoekers het terrein komen bekijken.
  De abonnees van onze nieuwsbrief ontvangen separaat ook nog een extra-editie 30-05-2016 met een uitnodiging om bekenden die de naaktrecreatie nog niet kennen, te stimuleren deze mogelijkheden te benutten. We hopen dat het goed weer wordt en dat de nodige belangstellenden van de gelegenheid gebruik gaan maken.

  12 mei 2016 Ďjsheiligen? Nee, hoor! Vissen paaiden weer.

  Vandaag is een van de vier zogenaamde ijsheiligendagen. Wandelde je vandaag over het struinpad in the middle of nowhere dan liep je tussen neerdwarrelende vlokken en over een wit tapijt. Het waren echter geen sneeuwvlokken maar witte pluisjes van populierbomen en het was er ook helemaal niet koud. Een heel merkwaardige ervaring. Voortaan spreken we over de zogenaamde hitteheiligendagen.

  De afgelopen dagen is het water in de plas warm genoeg geworden om de brasems weer aan te zetten tot het zogenaamde paaien. Ook hierbij deed zich iets bijzonders voor dat we de afgelopen jaren niet eerder gezien hebben. Tussen de grote brasems zaten heel veel jonkies (duizenden) met een lengte van 15 tot 20 cm en dat hebben we voorgaande jaren nog nooit gezien.

  9 mei 2016 Let op uw spullen.
  Afgelopen weekend zijn weer twee meldingen binnen gekomen van diefstal van spullen op het terrein. Laat nooit ergens iets onbeheerd op het terrein achter. Je kunt altijd aan een ander vragen op je spullen te letten of die in beheer geven om even een rondje te lopen. Zeker vaste bezoekers zijn bereid dit te doen en uiteraard kun je hen daarna een wederdienst bewijzen door even op hun spullen te passen. Dit alles bevordert ook sociale contacten, dus gewoon doen dat is wel zo veilig.

  7 mei 2016 Overlijden Jan Geelen en Groene rugstreeppad.
  Vandaag lazen we in de Limburger het Overlijdensbericht van Jan Geelen. Jan was bekend bij velen die al jaren ons terrein bezoeken. Wat wellicht wat minder bekend is, is het gegeven dat in de eerste helft van de negentiger jaren van de vorige eeuw met name door zijn toedoen het terrein rond de Isabellagriend, de zogenaamde Driehoek, in de Algemene Plaatselijke Verordening in december 1994 is aangewezen als geschikt voor naaktrecreatie. We zijn en blijven hem hiervoor altijd dankbaar gedenken.

  Roger Linden filmde vandaag een grote groene rugstreeppad. Kunnen we eindelijk eens zien welke beesten bij de Isabellagriend zo'n kikker-lawaai maken. We hebben zijn filmpje hier op Youtube geplaatst. De rugstreeppad is te herkennen aan de gele streep die vanaf de achterzijde van het lichaam over de rug doorloopt tot bij de ogen of zelfs tussen de neusgaten. Andere kenmerken zijn de min of meer driehoekige gifklieren achter de ogen (paratoďden). De achterpoten zijn korter dan die van andere soorten en daardoor kan de pad nauwelijks springen maar kan wel hard lopen. Mannetjes zijn van vrouwtjes te onderscheiden door de dikkere voorpoten en de drie paarkussentjes op de eerste drie vingers van de voorpoten, die in de paartijd donkerder kleuren. De keel van het mannetje is doorgaans blauw gekleurd en heeft in tegenstelling tot het vrouwtje een kwaakblaas, die echter klein is en niet goed zichtbaar.

  6 mei 2016 Eerste (bijna) zomerse dag met alles wat daar bij hoort.
  Gisteren waren er al de nodige bezoekers, maar vandaaag al heel wat meer. Op het terrein zijn op plaatsen uit de wind zeker de 25 graden gehaald, maar in de loop van de middag kregen we een sterkere zuidelijke wind en waar die over het water op het terrein kwam was het koeler.
  Midden op het schiereilandje met de inmiddels gerepareerde brug broeden zwanen en ganzen. Deze laatste zie je niet meteen, maar als je de zwaan ziet dan ben je mogelijkal te dicht bij dit nest en verdrijf je de ganzen, die nogal schuw zijn. Verstoor deze broedende vogels niet. Mogelijk hebben we dan over enige tijd eindelijk weer eens jonge zwanen en ganzen in onze plas. Vorig jaar is dit misgelopen ofschoon dit waarschijnlijk niet aan het verstoren heeft gelegen, maar alle beetjes helpen en ook u kunt zo een bijdrage aan de natuurontwikkeling bieden. We hebben een waarschuwingsbordje geplaatst.


  18 april 2016 Terrein op 24 april 1016 's middags tijdelijk moeilijk bereikbaar.
  Op 24 april 2016 vindt weer de jaarlijke City Run Roermond plaats. Het parcours van de 10 kilometer en de 10 mijl loopt telkens in de tweede lus ook door Ool. De passagetijden zijn niet precies te geven. De 10 kilometer start om 12.30 uur en de 10 mijl om 14 uur. Stem u aankomst- en vertrektijden af op dit gebeuren. Mooi weer is helaas niet voorspeld.

  12 april 2016 Inhoudelijk en Financieel Jaarverslag 2015
  Vandaag heeft het bestuur het inhoudelijk en financieel jaarverslag 2015 uitgebracht. U kunt het hier aanklikken. Het is sinds kort ook in de linkerkolom te vinden onder het kopje Jaarverslagen; daar zijn ook de verslagen van voorgaande jaren te vinden.
  Het afgelopen jaar is er inhoudelijk zo veel op allerlei fronten gebeurd, dat we u niet persé op iets bepaalds willen wijzen. Leest u daarvoor het een en ander maar grondig door.
  Het bestuur wil echter wel uw aandacht vragen voor de kosten die alle activiteiten van 2015 met zich hebben gebracht. Vooral het gegeven dat deze kosten (1028,23 in 2015) meer stijgen dan de inkomsten (827,-- in 2015) baart het bestuur zorgen. Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op u om het bestuur van de Stichting een donatie te overhandigen of naar haar over te maken. Zoals u weet is deze donatie een vrijwillige bijdrage - u mag zelf het bedrag bepalen - maar we geven u als gewenst richtbedrag 10 euro per persoon op jaarbasis. Het bestuur heeft de eerste donaties van 2016 al weer in dankbaarheid ontvangen. U kunt uw donatie op het terrein aan een van de bestuursleden (Frits van Leuven, Ad van Zeeland en Jan Heesen, penningmeester) overhandigen, maar overmaken op ons IBANnummer is wellicht zeker zo gemakkelijk en u hoeft zo geen geld mee te nemen naar het terrein. IBANnummer is NL45INGB0004589638 t.n.v. Stichting Naturisme Isabellagriend, zie ook de homepage van de site. Wij rekenen op u om het ook in de toekomst mogelijk te maken dat u op ons kunt rekenen en danken u bij voorbaat voor uw donatie.

  12 maart 2016 Het is nog zeer nat op het terrein.
  Het is nog fris maar ook nog zeer nat op het terrein. Zonder laarzen is het niet te doen. Het water staat ook nog zeer hoog.
  Een eerste kalfje is geboren.

  28 januari 2016 Afdoening brief in de Commissie Ruimte van de gemeente Roermond en Beslissing bezwaarschrift.
  Tot nu toe ontving u dit nieuwe jaar nog geen nieuw bericht bij deze link. Toch is er tot nog toe al heel wat gebeurd en is het bestuur vanaf begin januari volop in actie geweest om voortgang te bereiken. Over de stand hiervan willen we nu pas berichten omdat er sinds gisteravond nieuwe stappen zijn gezet.In de Commissie Ruimte zijn gister namelijk de volgende uitspraken gedaan:
  • gemeentelijke regie moet anders en actiever worden ingevuld;
  • gemeente dient kracht te leggen in een bemiddelende rol;
  • brief wordt aangehouden; een aantal vragen moet eerst worden beantwoord.
  Het bestuur hoopt dat op deze basis nieuwe stappen kunnen worden gezet.
  Het volgende ging hieraan vooraf. In de brief van het bestuur aan de Raad van Roermond van 23 november 2015 ging het in de kern om een bijstelling van de gemeentelijke regie inzake de parkeerinvulling op en bij de Oolderplas - een hoofdpunt voor ons als naturisten - en inzake een invulling van de noordzijde van de Oolergreend zonder of met een nieuwe invaart. Zonder nieuwe invaart zijn er meer mogelijkheden voor de gewenste parkeerinvulling. Schep betere voorwaarden om de belangen van de naturisten volwaardig aan bod te laten komen. De bijstelling dient in te houden dat we echt met de initiatiefnemers gaan overleggen over onze wensen en dat er ook echt iets mee wordt gedaan.
  Het College van B. en W. heeft 12 januari in haar vergadering een voorstel voor de Commissie Ruimte ontwikkeld inclusief een conceptbrief ter beantwoording van de brief van het bestuur. Hierbij zijn overigens ook andere eerdere brieven, zoals het bezwaarschift tegen vegetatieverwijdering aan de noordzijde van de Oolergreend en de brief over betere waarborging van burgerparticipatie in ruimtelijke ordening meegenomen. Kern van de behandeling van onze brieven door het college is dat de gemeentelijke regie niet in gebreke is gebleven en dat deze op een zelfde wijze in de toekomst gestalte zal worden gegeven.
  Het bestuur heeft dit bekeken en heeft op 20 januari tijdens het sprekersplein een Toelichting op haar wensen en gemeentelijke regie gegeven met argumenten waarom het beleid wel gewijzigd zou moeten worden. Deze toelichting is verspreid onder de raadsleden en met enkele is hierover ook gesproken en overlegd. In het eerste gedeelte van de Toelichting reageert het bestuur ook op een door de Stichting het Limburgs Landschap op 18-12-2015 gestuurde brief aan de Raadsleden over de extra-editie van onze nieuwsbrief van 16 november 2015.

  Gisteren ontwingen we ook de Beslissing op ons bezwaarschrift tegen verwijdering van vegetatie (kappen van bomen) aan de noordzijde van de Oolergreend.
  • de actviteiten zoals vergund zijn noodzakelijk voor het rivierbeheer.
  • de vergunde activiteiten houden geen verband met de ontwikkelingen rond de Oolderplas en lopen niet vooruit op het bestemmingsplan Oolderplas;
  • het bezwaar met betrekking tot de blauwalgenproblematiek is niet relevant het gaat om het stimuleren van een goede doorstroming van de Maas.
  Het bestuur blijft het een merkwaardige kwestie vinden dat nu bomen gekapt gaan worden, terwijl dit volgens de stukken pas echt nodig is op het moment dat de kade daar wordt weggehaald. Wie weet hoe lang die kadeverwijdering nog op zich laat wachten.

  25 januari 2016 Dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt! Vandaag gingen de eerste bezoekers uit de kleren.

  28 december 2015 Initiatief-voorstel VVD-fractie van het Limburgs Parlement over doorontwikkeling Maasplassen.

  Al op 15 juli van het afgelopen jaar hebben diverse coalitiepartijen in Provinciale Staten een motie aangenomen waarin zij uitspreken dat de Provincie Limburg het voortouw moet nemen bij de doorontwikkeling van de Maasplassen als vervolg op het Nautisch Programma van Eisen.
  Twee VVD-statenleden Van den Akker – Kirkels van de VVD hebben deze motie nu uitgewerkt tot het initiatiefvoorstel: ‘Maasplassen 2.0. Kern van dit voorstel is dat de Provincie opnieuw 3 miljoen investeert en de lokale overheden en ondernemers en zo mogelijk EU-gelden dit aanvullen met 5 miljoen of meer met het doel recreatie, watersport en toerisme van de Maasplassen te versterken. Dit moet allemaal snel en met minder regelgeving van de grond komen ter versterking van de economische structuur in Midden Limburg dat immers geen campus gaat krijgen. Beide Statenleden presenteerden hun voorstel jongsleden 22 december in de Oolerhof voor ondernemers, verenigingen en lokale politici.
  Het betreft het vergroten van het activiteitenaanbod met festivals, mogelijkheden voor slechtweer-recreatie en een verbindend vaarroutenetwerk tussen Midden-, Noord- en Belgisch Limburg. Verder moeten vooral de ondernemers en verenigingen op lokatie met ideeën en voorstellen komen. Bovendien moet knellende regelgeving vanuit bijvoorbeeld Rijkswaterstaat versoepeld worden. De VVD-plannen op dat gebied behelzen ook een idee voor een overkoepelend bestemmingsplan waarin gemeenten en de provincie samenwerken om kleine, lokale initiatieven sneller mogelijk te maken dan nu het geval is. Daarbij moet het volgens Statenlid Kirkels mogelijk worden om tijdrovende procedures met zienswijzen en bezwaarprocedures op rechtmatige wijze te omzeilen.
  Wilt u het naadje van de kous weten, kijk dan hier: https://www.vvdlimburg.nl/initiatiefvoorstel-maasplassen-2-0/.
  Het bestuur proeft uit het geheel onvrede met de huidige gang van zaken bij de uitvoering van het Nautisch Programma van Eisen; naast de problemen met Rijkswaterstaat vanwege de compensatie voor binnendijks bouwen zijn er blijkbaar ook problemen met inspraak. Deze laatste stellen wij ook vast, want men wil nu al niet eens communiceren met alle betrokkenen en gemeentelijke regie blijft in gebreke om dat te bewerkstelligen. Het gaat uiteindelijk echter om belastingcenten van iedereen en dan is de realisatie van goede burgerparticipatie zeker op zijn plaats. De VVD-oplossing om die af te schaffen, terwijl die tot nu toe niet eens van de grond is gekomen, lijkt ons niet de beste oplossing.
  We blijven de behandeling in het Limburgs Parlement volgen en kunnen ons niet voorstellen dat alle partijen het met de gestelde voorwaarden eens zullen zijn.

  18 december 2015 Gemeenteraad en Wethouder nemen de brief van 23-11-2015 serieus; afscheid en bestuurswisseling.
  Gisteravond is tijdens de Gemeenteraadsvergadering van Roermond de wijze van behandeling van de brief van het bestuur van het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend aan de orde geweest. Groen Links, de Liberale Volkspartij Roermond en het Christen Democratisch Appčl willen dat deze behandeling eerst besproken wordt in de Commissie Ruimte en wethouder Fick voegde daaraan toe dat ze daarvoor een conceptreactie wil ontwikkelen om ook het bestuur niet al te lang te willen laten wachten en om zo snelheid in de behandeling te bevorderen. Het bestuur heeft de indruk dat de brief op deze wijze goed is overgekomen. Het gaat allemaal toch nog wel een tijd duren en ze hoopt goed betrokken te worden in de verschillende stappen die gezet zullen worden. Het bestuur zal daarbij pogen ook de andere belanghebbenden goed te informeren en verder te activeren. Een en ander biedt nieuwe perspectieven voor het nieuwe jaar 2016.

  Onder grote dankzegging voor zijn grote inzet vanaf 2001 heeft het bestuur in haar vergadering van november 2015 het besluit van Ton Janssen om zijn bestuurslidmaatschap en voorzitterschap te beëindigen aanvaard en tevens besloten Frits van Leuven te benoemen tot nieuwe voorzitter. Grote dank gaat ook uit naar Nelly Janssen, de echtgenote van Ton die altijd de koffie klaar had. In het voorjaar 2016 aullen we op gepaste wijze afscheid van elkaar nemen.

  28 november 2015 Nieuwsbrief nummer 7 is uitgebracht.
  nieuwsbrief
  Het nieuws volgt elkaar nu wel heel snel op, maar waarschijnlijk is dit de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Deze nummer 7 biedt de abonnees meer achtergrond in de stand van zaken van de verwezenlijking van hun wensen bij de Oolderplas en hoe het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend als intermediair en belangbehartiger er aan werkt die gerealiseerd te krijgen. Met de verwezenlijking van de wensen is het helemaal nog niet zo best gesteld. Het bestuur heeft dan ook nieuwe stappen gezet, zoals hieronder bij het volgende item ook al beschreven. Het bestuur legt in de nieuwsbrief vooral haar verdere aanpak uit.
  Volgende week vinden de Commissievergaderingen in Roermond plaats en 17 december de Gemeenteraadsvergadering waarop beslist wordt hoe en door wie onze brief verder afgehandeld wordt. Voor de raadsleden zijn dit allemaal aanknopingspunten. Tegelijkertijd is 25 november 2015 door de Gemeente Roermond de Nota Actief Burgerschap uitgekomen die ook handelt over burgerparticipatie en gemeentelijke regie. Het bestuur schat in dat er de komende weken wel iets gaat gebeuren. Ook al zal dit wellicht nog niet meteen alle problemen oplossen.
  Een ander item van de nieuwsbrief is hoe een en ander zich ontwikkeld heeft rond het ingediende bezwaarschrift tegen vegetatieverwijdering aan de noordzijde van de voormalige parkeerplaatsen. Wat het bestuur daarbij aan toch wel wat merkwaardige zaken beleefd heeft, komt aan bod.
  Als u, naturist, ons terrein bezoekt kunt u abonnee van de nieuwsbrief worden via ons e-mailadres: info@naturisme-isabellagriend.nl. Het gaat om en over uw wensen in het bestemmingsplan Oolderplas.
  Nieuwsbrief nummer 7 eindigt met de eindejaarswensen van het bestuur: fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar 2016 met voor u veel zon en vele aangename bezoeken aan het terrein.

  25 november 2015 Gemeenteraad zorg ten spoedigste voor echte en adequate uitoefening van gemeentelijke regie in de ontwikkelingen bij de Oolderplas.
  Uit alles - zie items hieronder - blijkt dat niet eens geprobeerd is het de inwoners van Ool, de watersporters, de vissers en ons naturisten enigzins naar de zin te maken en het lijkt erop dat men niet eens de schijn wil wekken dat men dat alsnog gaat doen. De initiatiefnemers lijken ondersteund door gemeentelijke en provinciale regie op alle fronten gewoon hun zin te krijgen en we hebben als burgers gewoon het nakijken. Men maakt doodgewoon van ons geld zaken die ons vervolgens weer geld gaan kosten (tekst grotendeels uit een ontvangen email van een naturist).

  Er is dan ook op geen enkele wijze sprake van gemeentelijke regie die burgerparticipatie bevordert. Integendeel. Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend heeft het hier helemaal mee gehad en maandag 23 november 2015 de Gemeenteraad van Roermond een pittige brief gestuurd met niet alleen het dringende verzoek het tij te keren, maar ook met duidelijke aanwijzingen, hoe dit aangepakt moet worden en dat ze nu juist het voortouw moeten nemen. Uit alles blijkt dat we er met mooie woorden en toezeggingen van het college van B. en W. niet komen als ook het ambtelijk apparaat niet weet wat gemeentelijke regie moet voorstellen en hoe het inhoud moet worden gegeven. Daarom heeft het bestuur de gemeenteraad maar eens duidelijk gedetailleerd gezegd wat er moet gebeuren. Zie ook de Extra Editie Nieuwsbrief 16-11-2015 op pagina 4. Er zal echt iets stevigs en radicaals moeten gebeuren. We hopen, eisen er zelfs het beste van.

  Gisteren 24 november 2015 werd ons bezwaarschrift tegen het verwijderen van vegetatie aan aan de noordzijde van de Ooldergreend in een hoorzitting behandeld. We toonden wel aan dat het geen noodzakelijke actviteit is in het kader van rivierbeheer dat dit jaar nog uitgevoerd moet worden, maar konden niet hard maken dat het niet mag worden uitgevoerd. Ook konden we ons eigen belang bij het verwijderen van de bomen - het zal de benodigde openbare parkeerplaatsen niet in het gedrang brengen - niet goed genoeg duidelijk maken. De bomen zullen echter te vroeg, want er is voorlopig nog een kade, en wellicht zelfs nodeloos gekapt worden als daar geen kadeverlaging komt. Maatschappelijk onverantwoord Rijkswaterstaat en Gemeente Roermond.
  Wat ons in de gang van zaken wel helder werd, was dat zoiets niet erg burgerparticipatie bevorderend is. Alles wordt daarbij door de gemeente - niet de commissie waarvoor we moesten verschijnen - in het werk gesteld om je als het ware af te maken. Het rook zelfs naar misleiding. Het verweerschrift op ons bezwaarschrift reageerde inhoudelijk met nagenoeg niets op ons bezwaarschrift. We kunnen ook met recht volhouden dat met de uitvoering van de omgevingsvergunning vooruit wordt gelopen op toekomstige plannen, maar dat mag dus. Ook bij het bezwaar maken tegen dit soort vergunningen zouden burgers vooraf veel beter geďnformeerd moeten worden. We laten u nog precies weten hoe dit gaat aflopen.

  21 november 2015 Bezoekerscentrum en kaartje met locaties in Dagblad de Limburger van vandaag.
  Vandaag een uitgebreid positief verslag in Dagblad de Limburger, dat de hieronder op 17 november geschetste zorgen lijkt weg te poetsen. Koop de krant voor meer informatie. plaatjes uit Dagblad de Limburger

  17 november 2015 Bewoners van Ool maken zich grote zorgen.
  Er waren gisteravond veel aanwezigen (naar ons idee duidelijk meer als 100) op de bijeenkomst in de Ooleander van de Oolderhof. De plannen voor de toekomstige ontwikkelingen werden gepresenteerd. Duidelijk werd vooral dat Ool van zijn huidige en dan te verwachten parkeerproblemen af wil. Daar werden diverse oplossingen voor gepresenteerd. Een heel andere instroom van bezoekers via de Oolerweg tot en met een heel andere plaatsing en opzet van de nieuwe voorzieningen die de initiatiefnemers willen realiseren. Rond diverse gewenste en ongewenste functies blijft discussie. Ook zijn er de nodige vragen bij handhaving.
  Cruciaal in het hele gebeuren is ook hoe de bestaande en toekomstige te verwachten hoogwaterproblematiek wordt aangepakt. Komt er alleen een kadeverlaging - het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend begreep dat de Stichting het Limburgs Landschap ook steeds meer in deze richting denkt - of komt daar door die kade ook nog een invaart met een brug er overheen.
  nieuwsbrief
  Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend heeft op deze bijeenkomst ook haar zorgen gepresenteerd die betreffen vooral de gemeentelijke regie en de door haar gewenste kadeverlaging. U kunt dit lezen in Standpunt Bestuur Stichting Naturisme Isabellagriend m.b.t. kwaliteitsverbeterings-voornemens Oolderplas. Ter verdere toelichting van dit standpunt deelden bestuursleden ook nog een Extra Editie Nieuwsbrief 16-11-2015 uit. Deze nieuwsbrief heeft ongeveer een gelijke inhoud als nieuwsbrief nummer 6 (zie bij 9 november) met uitzondering van drie pagina's die de lezer enig inzicht geven in hoe de naaktrecreatie bij Ool zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Het was natuurlijk de gelegenheid om direct betrokkenen bij de Oolderplas over ons te informeren.

  9 november 2015 Nieuwsbrief nummer 6 is uitgebracht.
  nieuwsbrief In verband met de presentatie van de voornemens Oolderplas op 16 november aanstaande heeft het bestuur vandaag een nieuwe nieuwsbrief gepubliceerd. Daarin uiteraard de uitnodiging voor deze bijeenkomst; zie hieronder, maar vooral ook de punten die het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend op deze avond wil inbrengen. Naast ondersteuning van de nieuwe impulsen voor het gebied zal het verder ten eerste gaan over burgerpaticipatie en gemeenteregie en wat daarin tot nu toe volgens het bestuur niet goed verlopen is. Ten tweede zal het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend aan de orde stellen dat zij de hoogwaterproblematiek nog altijd opgelost wil zien zonder in plaats van met een nieuwe invaart. Volgens het bestuur zijn er minstens 4 contra-argumenten en is in de beschikbare informatie maar een mening pro te vinden, waarvoor overigens ook geen argumenten zijn te vinden. Uiteraard legt de nieuwsbrief de abonnees uitgebreid uit hoe deze vorken precies in hun stelen steken.
  U kunt ook mee doen of u informeren door abonnee van de nieuwsbrief te worden via ons e-mailadres: info@naturisme-isabellagriend.nl.

  7 november 2015 Ruimte voor ontwikkelingen in de Oolderplas.
  Oolderplas vanuit zuidelijke richting
  Onder deze titel wordt ook u op 16 november 2015 om 20:00 uur van harte uitgenodigd om naar de Oolderhof (de Ooleander) aan de Broekstraat 35 in Herten (Ool) te komen voor een bijeenkomst waar alle partijen hun visie geven op de mogelijkheden voor het gebied de Oolderplas. De bijeenkomst is voor omwonenden en andere partijen die een belang hebben bij dit gebied. Men kan vragen stellen en ook punten inbrengen.
  Stichting Limburgs Landschap, de Oolderhof, windsurfcenter Roermond en surfclub Drusus zijn de partijen die meewerken aan de kwaliteitsverbetering van de Oolderplas. Tijdens de bijeenkomst geven zijn aan wat hun doelen zijn en schetsen op welke manier ze deze willen bereiken. Daarnaast wordt uitgelegd hoe het mogelijk wordt gemaakt dat er in en aan het water gebouwd kan worden. In samenwerking met de provincie Limburg en Rijkswaterstaat is nu een manier gevonden om ontwikkelingen in en aan het water te realiseren in de Oolderplas. Op deze manier kan de bereikbaarheid van het water en de oevers verbeterd worden en wordt de Oolderplas een vaardoel in de Maasplassen. Daarnaast kan de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied verbeterd worden door hoogwaardige bij het gebied passende bebouwing, verbetering van wandelvoorzieningen en verbetering van de parkeervoorzieningen.
  Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend zal naar voren brengen hoe zij aan kwaliteitsverbetering heeft meegewerkt en welke visie zij op de toekomstige ontwikkelingen heeft. Zij zal daar - indien genoemde partijen definitief gaan kiezen voor het realiseren van een nieuwe invaart - ook duidelijk maken waarom zij liever een kadeverlaging gerealiseerd ziet. Ook andere wensen zal zij daar namens de naturisten presenteren.

  27 oktober 2015 Indian Summer. Een dag die volledig aan de zomer deed denken.

  Prachtige kleuren, veel zon en geen wind; alleen heel veel kriebelende en lastige lieveheersbeestjes.
  26 oktober 2015 Onze zorgen bij de lozing van pyrazolen.
  Al vanaf begin augustus van dit jaar hebben we verschillende malen getracht bij het waterschap Roer en OverMaas meer informatie te verkrijgen over de lozing van pyrazolen en inmiddels ook stikstof en blijkbaar afgelopen vrijdag ook nog methanol in het Maaswater.
  In de ontvangen reacties van het waterschap wordt niets verteld over wat de geloosde stoffen in het Maaswater teweeg brengen, noch hoe ze zich in de Maas gedragen en/of ze bijvoorbeeld neerslaan in slik. Uit het gegeven dat het Maaswater niet meer wordt gebruikt voor drinkwater leiden we wel af dat er natuurlijk niet niets aan de hand is. Ook de uitspraken dat de gevolgen voor mens en dier nog onbekend zijn, maken er ons niet geruster op.
  Na begin augustus zijn nog diverse personen in de monding van het noordelijke plasje Isabellagriend overgestoken. Bovendien maken we ons ook zorgen voor de toekomst. Immers er is een voornemen om de Oolderplas ook bij laag water doorstromend te maken door een nieuwe invaart aan te leggen aan de noordzijde. Dit kan betekenen dat via de huidige invaart de hier bedoelde stoffen het zuidelijke plasje Isabellagriend en de Oolderplas gaan instromen. We komen dan van de drup (er is nu bijvoorbeeld al blauwalg dat door stikstof bevorderd wordt) in de regen van al de genoemde stoffen. Ondanks de kou van de afgelopen tijd is het opvallend dat er nu nog steeds het nodige blauwalg is in de Oolderplas en de plasjes Isabellagriend. Waar gaat dit alles toe leiden?
  Afgelopen week hebben we gezegd dat de reacties die geen informatie boden over de werking van de geloosde stoffen en over de consequenties daarvan voor ons onder de maat zijn en dat we daarom de gevoerde correspondentie zouden voorleggen aan Gedeputeerde D. Prevoo, verantwoordelijk voor milieu. Dat hebben we vandaag gedaan.
  De uitzending van Avondgasten van L1 van deze avond met als gast o.a. Daan Prevoo bood nauwelijks perspectief aan onze wensen. Zo te horen duurt het nog jaren voor er duidelijkheid is. Meest opvallende uitspraak: op jaarbasis vinden gemiddeld 21 lozingen plaats met stoffen die niet in het Maaswater thuishoren.

  16 oktober 2015 Nieuwsbrief nummer 5 is uitgebracht.
  nieuwsbrief Vandaag heeft het bestuur haar vijfde nieuwsbrief uitgebracht voor haar abonnees. De inhoud beschrijft hoe de 10 belangen van de vorige nieuwsbrief zijn veranderd in 9 wensen. Hoe de start van de bestemmingsplanprocedure is verlopen met de verrassende mededeling dat het terrein voor naaktrecreatie in de procedure geen verandering zal ondergaan, omdat het geen deel van het bestemmingsplan Oolderplas gaat uitmaken. We vertelden dit hier in het nieuws al eerder. Ook van het goede overleg met de Stichting het Limburgs Landschap met afspraken om er samen de schouders onder te gaan zetten, wordt verslag gedaan. Verder gaan we dieper in op Gemeentelijke Regie in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen en wat dat allemaal te maken heeft met onze wens tot een kade-verlaging aan de noordzijde van de Ooldergreend in plaats van een nieuwe invaart. U wordt weer tot in detail op de hoogte gebracht van het vele werk dat het bestuur samen met verschillenden van u en anderen, maar vooral voor u de afgelopen tijd heeft verzet.
  U kunt ook mee doen of u informeren door abonnee van de nieuwsbrief te worden via ons e-mailadres: info@naturisme-isabellagriend.nl.
  We hebben van enkele abonnees een reactie gekregen dat ze de nieuwsbrief niet kunnen lezen en dat via een email waarin de nieuwsbrief wel te lezen is, maar zonder plaatjes. Dit heeft naar onze indruk te maken met de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om de nieuwsbrief te lezen. Als iemand toch nog problemen heeft en weet wat wij er mogelijk aan kunnen doen, dan horen we dat graag.

  6 oktober 2015 Werkzaamheden nagenoeg afgerond.
  Martens en Van Oord hebben ons vandaag laten weten dat ze hun werkzaamheden bij Ooldergreend óp de oever en vanáf de oever hebben afgerond. De graafmachines zijn afgevoerd.
  De de resterende werkzaamheden voeren ze vanaf het water uit. Ze denken tot eind oktober bezig te zijn. Hun borden met verboden toegang zijn ook verdwenen, maar we raden u aan - zoals al altijd in verband met het geven van aanstoot aan passerenden boten en hun bemanning en aan bezoekers op de tegenoverliggende oever - bloot niet te dicht bij de oevers te komen, omdat het daar nu ook gevaarlijk kan zijn nu ze steiler zijn.

  30 september 2015 Vervolg werkzaamheden.
  Opruimen grind, stenen en overtollig zand i.v.m. natuurvriendelijker maken Maasoevers
  Vandaag is bij de Maasoever een groot schip met een kraan verschenen. Daarnaast ligt nog een aparte laadbak en daarin wordt grind, stenen en overtollig zand geladen om afgevoerd te worden. Prachtig gezicht bij het prachtige weer.
  "De natuurvriendelijke oevers die vanaf nu – op gecontroleerde wijze – weer in zekere mate mogen afkalven zijn vanuit ecologisch oogpunt de meest gunstige oevers. Hierdoor ontstaan de ondiepe waterzones, zandstrandjes en steilranden die goed zijn voor vissen, vogels, insecten en planten. Bedreigde vogelsoorten als de ijsvogel en oeverzwaluw kunnen in de steilranden bijvoorbeeld weer nestelen. Op sommige locaties zullen de steilwanden langer blijven. Dit is o.a. afhankelijk van de bodemsoort, maar uiteindelijk zal er geleidelijk een evenwichtstoestand ontstaan en zullen zich ook daar strandjes gaan vormen."
  Aldus Anouk Dewitte van Rijkswaterstaat in een verklarende mail.

  25 september 2015 Werk aan de winkel op diverse fronten.
  Martens en Van Oord heeft niet alleen duidelijke borden geplaatst, maar graaft er ook stevig op los. Beelden verduidelijken dit.
  Bord bij de toegangspoort

  Graafmachine op de zuidwestelijke puntBord op het terreinZo wordt het
  Gisteren werd vooral op de Zuidwestelijke punt nabij de invaart van de Oolderplas gewerkt. Grind en stenen worden op de oevers weggehaald en liggen nu op hopen in de Maas. Ze zullen daar later worden verwijderd. Vervolgens wordt de oever, zoals op het rechtse onderste plaatje te zien is op orde gebracht. Daar zie je al de natuurlijke oever, zoals het er uiteindelijk uit komt te zien. Opvallend is wel dat de oever vrij steil de Maas inloopt. Als je in de toekomst op de rand loopt, dreig je wel een paar meter naar beneden te vallen. Hoe de Maas hierop gaat inwerken is nu natuurlijk nog niet te zien.
  Respecteer de waarschuwingsborden.

  Aalscholvers lusten ze rauw. Gisteren zagen we weer eens het bijzondere verschijnsel dat aalscholvers collectief op vissenjacht gingen in de Oolderplas. Dat hebben we in het verleden ook al eens gezien en dat is een spectaculair gezicht. Deze keer waren ze echt met honderden. Zie de beelden hieronder.
  Een groot aantal kopjes steken boven water uit, maar ze jagen ook onder water, brengen de vissen in verwarring en dan gaan de laatste rauw naar binnen.Ook reigers en meeuwen waren aanwezig om hier en daar een visje mee te pikken. Gezien het grote aantal hoeven we niet te twijfelen aan de visstand in de Oolderplas, maar die is gisteren natuurlijk wel met x-procent afgenomen.

  Ook het bestuur werkt hard, maar daar is naar buiten toe weinig van te zien en er zijn dan ook nog geen resultaten, die een publicatie waard zijn. We hopen eerstdaags echter wel het een en ander aan u te kunnen vertellen. Dat zal hier bij het nieuws kort zijn, maar in een komende nieuwsbrief wat uitgebreider.

  15 september 2015 Voortzetting van de werkzaamheden in het kader van het natuurvriendelijker maken van de Maasoever.

  Bericht van aannemer Martens van Oord.
   Aanstaande vrijdag 18-09-2015 beginnen onze werkzaamheden aan de oever bij Ooldergreend.
   Met een aantal kranen en kraanschepen gaat we aan de Maasoever volop grind weghalen en afvoeren.
   Wij hebben gisteren vernomen dat jullie nog recreëren in de buurt van ons werk en vragen jullie begrip voor de werkzaamheden.
   Mochten er nog vragen zijn dat is bellen het makkelijkst.
   Met vriendelijke groet,
   ing. C.L.C.J. van der Heiden (Camiel)
   Omgevingsmanager
   Martens en Van Oord
  10 september 2015 Er is de laatste 2 weken veel gebeurd.
  Het belangrijkste is dat we afgelopen maandag 7 september overlegd hebben over het bestemmingsplan met de Stichting het Limburgs Landschap. Het bestuur van de Stichting heeft dit overleg vooral benut om de hoofdontwikkelingen van de naaktrecreatie te schetsen. Ook de Stichting het Limburgs landschap heeft haar hoofdontwikkelingen uit de doeken gedaan. In onze ontwikkelingen is het belangrijk dat de naturisten onderling en met het bestuur meer binding met elkaar aan het krijgen zijn. In het overleg bleken er vele raakpunten te zijn, maar ook nog vele problemen om op te lossen. Dit leidt tot een nieuwe basis van onderling overleg en vertrouwen. Een basis waarin volgens het bestuur de meeste en beste kansen liggen voor de naturisten om hun wensen in het bestemmingsplan gerealiseerd te krijgen. Onze wensen zijn ook van belang voor de Stichting het Limburgs Landschap. Verder werken aan win-win, meer met elkaar samenwerken en beter met elkaar communiceren. De eerste afspraken zijn gemaakt.
  Bevestigd is dat het terrein voor het naturisme, zoals het nu is, behouden blijft. Er wordt verder hard gewerkt aan voorwaarden voor een nieuwe invaart. Daar komt een brug over waar een tractor met aanhanger overheen kan. Er zal nog veel water door de Maas stromen voordat alles wat hierbij komt kijken in kaart is gebracht en is opgelost. De kosten zijn zeer hoog. Het moet zelfs niet uitgesloten worden dat men er niet uitkomt. Onze wensen als naturisten hoeven voorlopig nog niet verder uitgewerkt en onderling besproken te worden. We hebben ze wel op tafel gelegd. Het zijn natuurlijk ook problemen die we ervaren die sowieso in de toekomst eens opgelost moeten worden. Het bestuur ziet de verdere ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet en wil er samen met het Limburgs Landschap de schouders onder zetten. Dat wil niet zeggen dat we niet kritisch met elkaar omgaan en dat we straks bijvoorbeeld ook wel eens tot compromissen zullen moeten komen. Waarschijnlijk zal zelfs volgend seizoen nog veel bij het oude blijven; de plannenmakerij gaat wel voort.
  Voorafgaande aan de bijeenkomst van 7 september hebben we advies ingewonnen bij een planoloog/gemeenteraadslid en bij de ambtenaar van de provincie die van daaruit de ontwikkelingen regelt. Deze adviezen waren nodig om meer zicht te krijgen op onze positie en vooral ook op de toch wel ingewikkelde materie. Buiten dit alles om heeft het bestuur ook het nodige contact gehad met de Naturisten Federatie Nederland en haar adviseur openbare naaktrecreatie: Bernd Huijser. Ook van de verbetervoorstellen die verschillende naturisten hebben ingebracht, hebben we dankbaar gebruik gemaakt
  De blauwalgproblematiek is voorlopig zo goed als verdwenen. Bordjes zijn weggehaald.
  Het bestuur heeft 09-09-2015 een bezwaarschrift ingediend tegen het verwijderen van vegetatie aan de noordkant van de Ooldergreend. Dit bezwaarschift is gebaseerd op de voorschriften van het zogenaamde vigerende bestemmingsplan Buitengebied Maas en Maasplassen die voorschrijft dat activiteiten in het kader van rivierbeheer noodzakelijk dienen te zijn. Dit laatste wordt ons inziens in de motivatie voor de activiteit niet aangetoond; bovendien loopt de activiteit vooruit op een in ontwikkeling zijnd bestemmingsplan Oolderplas. We zijn benieuwd of het wordt gehomoreerd. Het leek ons van belang dat in het kader van het programma Stroomlijn niet meer vegetatie wordt verwijderd dan strikt noodzakelijk. Het bestuur schreef naar aanleiding hiervan ook nog een brief aan de gemeenteraad van Roermond over Betere waarborging van burgerparticipatie in de ruimtelijke ordening.
  De stenen bij de voormalige parkeerplaatsen zijn daar volgens Jos Berends van de Stichting het Limburgs Landschap weggehaald, omdat ze elders nodig waren. Is dit raadsel ook opgelost.

  29 augustus 2015 Ons naaktstrand gaat geen deel uitmaken van het bestemmingsplan Oolderplas; ein Witz; zwaan dood en stand van zaken blauwalg.
  Fein, Körnig und Krokant Afgelopen dinsdag vernamen we in het start-overleg van de procedure om het bestemmingsplan Oolderplas te realiseren dat ons naaktstrand geen deel gaat uitmaken van dit bestemmingsplan. Dit betekent dat het terrein blijft zoals het is en niet gaat veranderen in omvang. Tijdens dit overleg heeft het bestuur verder de belangen en wensen geconcretiseerd zoals die in de nieuwsbrief aan de abonnees zijn voorgelegd en verbeterd. Niet alles is daarbij aan bod gekomen. Qua procedure hebben we er een onduidelijke indruk van overgehouden omdat niet duidelijk is wat met deze wensen gaat gebeuren en wat onze rol daarbij nog is, en omdat we alleen spraken over onze directe belangen en niet over allerlei indirecte belangen zoals,waar de invaart gaat komen en of die er moet komen, hoe het zit met een brug er overheen waar natuur moet komen, blijven of waar andere functies moeten komen zoals dagstrand. Daar werd over gedaan of dat dingen waren die ons niet aangingen. We blijven echter goede moed houden de wensen en belangen van naturisten toch verder te kunnen promoten.
  Andere invulling van FKK. Een regelmatige bezoeker van ons strand heeft op een wat mindere dag de fiets gepakt. Zo kwam hij in Brüggen vlak over de Duitse grens bij Roermond terecht en zag daar bijgaand reklamebord. Deze Duitse bakker vult de letters FKK in met Fein, Körnig en Krokant. Met zulke broodjes moet FKK bij ons toch wel fantastisch zijn en zeker geen naakte waanzin.
  Dode jonge zwaan. Gisteren troffen we die aan op het pad rondom de plas met daarbij in de buurt veel losse veren. De kop was eraf en van achteruit was hij leeggevreten. We denken dat een vos het gedaan heeft en die moet natuurlijk met eventueel zijn jongen ook leven. We hebben de zwaan op gepaste wijze begraven.
  De blauwalg in het noordelijke plasje was weg, maar kwam in de loop van deze dag terug. We plaatsten een bord. In de Oolderplas en aan de botenkant was er ook nog blauwalg. De drijflaag die gevormd wordt en die duidelijk te onderscheiden is, is erg afhankelijk van de windrichting. Vandaag was het noord-, noordoostelijke wind en dan komt de blauwalg aan de zuidkant van plassen te liggen. Later wordt deze wind zuid en later zuidwestelijk. Dit betekent dat na enige tijd de noordkant van de plassen de drijflaag krijgt.

  21 augustus 2015 Stand van zaken blauwalg en Limburg van boven.
  Gisteren is er niet gezwommen aan de zuidkant van noordelijke plasje Isabellagriend omdat er echt een dun groen vettig laagje op het water lag. Vandaag heeft de weinige wind deze laag veranderd in vlokjes die zich bij nadere inspectie over nagenoeg het hele plasje, waar we om heen wandelen, verspreid heeft. Op de ene plaats wat meer vlokjes dan op de andere. De geur die aan blauwalg verbonden is die gisteren wel werd geroken was er vandaag niet.
  Vandaag is er wel gezwommen en overgestoken, maar degene die gevoelig zijn voor huidirritatie is aangeraden niet het water in te gaan. Aan de botenkant waren er veel vlokjes en een groenige kleur. Daar zijn waarschuwingsbordjes op de palen midden voor de steigers aangebracht.
  We blijven de zaak volgen. Morgen komt er meer wind uit zuidoostelijke richting en dat zal betekenen dat de vlokjes tegen de westkant van het plasje worden gedreven. De rest van het plasje wordt dan beter voor het zwemmen en de verkoeling.
  Naaktstrand in Limburg van Boven L1Blauwalg ziet in het water groen en grijzig uit. Droogt het in de zon op de kant dan wordt het fel blauw en daar dankt de alg haar naam aan.
  L1, onze provinciale tv-zender liet vanavond opnieuw de Maasplassen en ons naaktstrand zien in het programma Limburg van Boven. Deze video eindigt overigens niet zoals het begeleidende commentaar zegt met een duik in de Oolderplas maar met een ingezoomd beeld op ons strand. Je ziet overigens niets wat niet door de beugel kan, maar het is natuurlijk wel een hele eer dat deze vido met beelden van bij ons eindigt. Je kunt ook duidelijk zien hoeveel boten er wel niet in het Zuidelijke plasje Isabellagriend liggen. We lijken de meest populaire plek van de Maasplassen te zijn.
  U kunt de video hier bekijken.
  Wist u overigens dat er in Nederland maar drie plaatsen zijn waar men met een boot op bezoek kan op een terrein voor naaktrecreatie en dat ons terrein het enige is beneden de grote rivieren en in de Eurogio. Wist u bovendien ook dat we het enige officieel voor naaktrecreatie aangewezen terrein zijn in een natuurgebied waar u met een rondwandeling van een half uur en een paar meter zwemmen ook echt van die natuur kunt genieten en dat we daarbij nog drie struinpaden hebben die bijzondere facetten van de riviernatuur laten zien. Het is openbaar en gratis toegankelijk.

  19 augustus 2015 Stenen weg midden op de voormalige parkeerplaats: de zin daarvan? Eerste sporen van blauwalg. De zwarte zwanen hebben het broeden opgegeven.
  Stenen weg op voormalige parkeerplaats Wie vandaag op de eerste mooie dag na de regendagen het terrein weer bezocht, stelde vast dat midden op de voormalige parkeerplaats aan de kant van de Oolderplas over een vijftigtal meters de stenen waren weggehaald en dat daar zand voor in de plaats was gekomen. Zand dat om een of andere reden gezien de vele bandensporen aangedrukt is. Waarom dit is gebeurd en waarom daar en waarom op dit moment, roept vooral de vraag op wat de zin daarvan is? Op deze wijze vooruitlopen op een verleende omgevingsvergunning waarin het gaat om verwijderen van bomen en struiken lijkt niet met elkaar te rijmen of het zou moeten zijn dat daar gekapt hout wordt opgeslagen of machines worden gestald, maar dan lijkt ons het behoud van een stenen ondergrond, zoals die er was, verstandiger. Mogelijk komt er nog wat op het zand te liggen, maar dan zouden wij dit ook liever op stenen leggen. Tot 10 september 2015 kunnen er overigens bezwaren tegen deze omgevingsvergunning worden ingediend. Het weghalen van stenen heeft, als het in dit verband is uitgevoerd, op eigen risico voor de Stichting het Limburgs Landschap plaatsgevonden.
  Mogelijk wordt vooruitgelopen op het bestemmingsplan Oolderplas. Op 12 maart bij de bijeenkomst over de compensatie voor de riviereffecten bij binnendijks bouwen is een tekening gepresenteerd waarop de nieuwe invaart midden over de voormalige parkeerplaatsen gepland wordt. Vraag is dan waarom men wil vooruitlopen, waarom er in plaats van uitgraven weer geel zand is gestort? Waarom maar aan een kant van de asfaltweg de stenen zijn weggehaald? In dit verband lijkt dit niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Maas en Maasplassen, waarin het wijzigen van zaken aan regels is gebonden.
  Zolang we niet weten hoe deze vork in de steel zit, lijkt de zin van deze activiteit van de Stichting het Limburgs landschap, die zich presenteert met de leus 'uw gastheer', loos en is het verder gissen naar de bedoelingen ervan in welke richting u ook moge denken. Zodra we meer weten, hoort u van ons.
  Stenen weg op voormalige parkeerplaats Eerste sporen van blauwalg in de Oolderplas, bij de botenkant van het terrein en in geringe mate bij de verbinding van het noordelijke plasje Isabellagriend met de Maas bij de oversteek. Anders gezegd: de wind uit het zuiden drijft de vlokjes blauwalg bij elkaar bij het voormalige dagstrand aan de Oolderplas en daar zijn de bordjes dan ook weer opgehangen. Aan de botenkant van het terrein waren deze vlokjes ook te zien. En bij de oversteek aan de noordzijde van het noordelijke plasje Isabellagriend bleken deze voor kenners vanuit de Maas ook binnengedreven en in het water aanwezig te zijn. Hiermede bent u gewaarschuwd als u gevoelig bent voor deze alg. Zwemmen in het Noordelijke plasje aan de zuidkant en in het midden is nog geen enkel probleem. Het water is daar schoon en helder. We hopen dat dit zo blijft, maar we weten ook dat we al veel warme dagen hebben gehad. Als het erger wordt, komen er bordjes.
  De zwarte zwanen hebben het broeden opgegeven op inmiddels 5 eieren; het waren er zelfs 6, maar er lag alleen nog schaal van dit zesde ei op het nest. Meerkoeten hadden vandaag het nest overgenomen. Bijzonder jammer. Mogelijk heeft het slechte weer van de laatste dagen een rol gespeeld.

  12 augustus 2015 Wim Leenders overleden.
  Wim kreeg 2 augustus al rondwandelend op het terrein een hartstilstand en is zo in de armen van een medebezoeker plots uit ons midden weggerukt. Ondanks de snelle hulpverlening - met dank aan allen die zich daar voor ingespannen hebben - lukte het niet hem nog bij bewustzijn te krijgen. Wim Leenders is afgelopen zaterdagochtend in het ziekenhuis overleden. Hij is 53 jaar geworden.
  Hij was een vriendelijke, openhartige, gezellige en zeer regelmatige bezoeker van ons terrein met heel specifieke humor. We zullen hem erg missen. We wensen zijn familie, vrienden en naasten heel veel sterkte. Er wordt komende vrijdag in kleine kring afscheid van hem genomen.

  5 augustus 2015 Vierde Nieuwsbrief en vervolg zwemmersjeuk.
  nieuwsbrief Vandaag heeft het bestuur van de Stichting haar vierde nieuwsbrief gepubliceerd voor haar abonnees. De kern van de inhoud betreft 10 punten met de belangen die ingebracht moeten worden in het bestemmingsplan Oolderplas. De abonnees wordt gevraagd daarmee in te stemmen dan wel verbeteringen aan te brengen. Hiernaast bevat de nieuwsbrief een overzicht van de achtergrond van deze 10 punten en zo ook van alle nieuwsbrieven tot nu toe.
  Inhoudelijk betreft het de bekende punten als behoud van de omvang van het terrein; heropening voormalige parkeerplaatsen en vergroting van aanlegplaatsen zodat meer mensen het terrein kunnen bezoeken en over de nieuwe invaart moet een brug komen waarover auto's kunnen. Ook wordt een alternatief voorgesteld voor de uitkijktoren. In de nieuwsbrief komt dit met meer uitleg aan bod. Kom ook mee doen, geef ook uw mening over uw eigen belangen en kom er voor op. Dat kan alleen maar door abonnee van de nieuwsbrief te worden via ons e-mailadres: info@naturisme-isabellagriend.nl.
  Vervolg zwemmersjeuk: buiten de bezoekster die hieronder vermeld wordt, heeft zich vandaag niemand gemeld met dezelfde soort klachten. Ook is vandaag gebleken dat er - voor zover we konden nagaan - geen sprake van is dat er iets mis is met de waterkwaliteit. Morgen zullen we de geplaatste bordjes weer weghalen.

  4 augustus 2015 Mogelijk zwemmersjeuk door zwemmen in het noordelijke plasje Isabellagriend
  Een bezoekster heeft ons vandaag laten weten dat ze gisteren een aantal keren langere tijd gezwommen heeft in het water bij isabellagriend en dat ze nu erg last heeft van uitslag. Ze kreeg gisteren al snel last van jeuk en heeft nu een dag later over haar hele lijf erg jeukende bultjes/blaasjes. Dit zou kunnen duiden op zwemmersjeuk: zwemmersjeuk door zoet water. 100% Zeker weten doet ze niet, maar het lijkt er wel erg op.
  Als u de link volgt dan krijgt u verdere uitleg. Bij mensen kunnen de parasieten echter niet in het bloed terecht komen, daarom is zwemmersjeuk ongevaarlijk. Wel kan er een allergische reactie ontstaan en dat is heel vervelend. De bultjes en blaasjes zijn bij betrokkenen wel erg snel opgekomen. Mogelijk is er daarom nog wat anders aan de hand.
  Zo kan er ook sprake zijn van een begin van blauwalg. Iemand die die geur goed herkent, meende dat gisteren bij de Oolderplas te ruiken. Wij zijn daar overigens gisteren bij het water gaan kijken maar konden bij het voormalige dagstrand nog niets in het water ontdekken.
  Ons was dit jaar de afgelopen dagen voor het eerst in het noordelijke plasje wel een bepaald soort schuim opgevallen die we eerder nog nooit zo hebben gezien.
  Verder is vandaag bekend geworden dat de waterinname vanuit de Maas bij Heel al vanaf 9 juli gestopt is vanwege het gegeven dat de stof pyrazool in het water voorkwam door een lozing van een bedrijf. Deze stof vervuilt het water blijkbaar behoorlijk, maar wat de verdere gevolgen zijn weten we (nog) niet. Komende vrijdag zouden de problemen rond deze stof opgelost zijn.
  Morgen plaatsen we bordjes op de toegangspalen bij het terrein.

  3 augustus 2015 Twee zwarte zwanen proberen het broedseizoen goed te maken.
  Zwarte zwaan eet uit de handZwarte zwaan eet uit de handZwarte zwaan broedt op minstens 1 eiZwarte zwaan broedt op minstens 1 ei
  Sinds enkele dagen heeft een zwart zwanenstel het nest van meerkoeten in beslag genomen en is aan het broeden geslagen. Ze hebben momenteel minstens 1 ei zoals we vandaag vaststelden. Zwarte zwanen zijn duidelijk minder schuw en dit stel is echt een bedelpaar. Aan de botenkant kent men dit paar al langer.
  De zwarte zwaan is bijna volledig zwart met enkel witte handpennen. De rozerode snavel is lichter op de punt. De poten zijn grijs. De zwarte zwaan heeft van alle zwanen de langste hals: meer dan half zo lang als de totale lichaamslengte. Hij wordt 110 tot 140 centimeter lang en tot zes kilogram zwaar. De geslachten zijn qua uiterlijke kenmerken gelijk.
  De zwarte zwanen vormen rond hun tweede levensjaar een koppel voor het leven. De kuikens worden door de ouders samen opgevoed. De zwarte zwaan is niet honkvast. Bij zwerftochten kan hij afstanden van honderden kilometers overbruggen en zorgt zo ook zelf voor zijn verspreiding. Kenmerkend is de klagende, trompetterende roep bij hun nachtelijke vluchten. Zijn voedsel bestaat uit grassen en waterplanten. Dit dier is een zwerfvogel. In Europa is het eigenlijk een exoot en broeden ze het hele jaar door. Ze broeden 5 tot 6 weken.

  30 juli 2015 De Gemeente Roermond heeft het bestuur van de Stichting gevraagd te komen vertellen wat de naturisten willen in het kader van het project en bestemmingsplan Oolderplas.
  Afgelopen maandag is hiervoor een afspraak gemaakt, die gaat plaatsvinden op 25 augustus 2015. Het bestuur is een beschrijving aan het maken van de wensen en zal u deze de komende tijd voorleggen in Nieuwsbrief 4. Met name de abonnees van onze Nieuwsbrief zal dus gevraagd worden hun mening te geven. Wilt u meedoen en bent u nog geen abonnee geef u dan zo spoedig mogelijk op middels ons e-mailadres: info@naturisme-isabellagriend.nl. U krijgt met uw abonnement overigens niet alleen toegang tot Nieuwsbrief 4 maar ook tot de voorgaande nieuwsbrieven en tot de belangrijke documenten in ons archief.

  11 juli 2015 Toegangsinformatie op site en via bestuursleden was niet correct: snorfietsen mogen het terrein niet op.
  In tegenstelling tot wat het bestuur altijd heeft begrepen en uitgevoerd, blijken snorfietsen tot de categorie motorrijtuigen te horen. De toegang tot het terrein voor deze categorie is volgens het welkomsbord verboden. Excuses mocht u hierdoor in problemen zijn geraakt. Voortaan zullen bestuursleden u dus aanspreken op dit verbod als u met een snorfiets op het terrein verschijnt. Als u hierop wordt aangesproken door een handhaver krijgt u mogelijk een boete.

  9 juli 2015 Zomerkoolzaad op het terrein bijzonder hoog.
  Zomerkoolzaad dit jaar bijzonder hoog De hoogste toppen van de koolzaadplanten halen dit jaar meer dan 2,5 meter en dat geeft een fraai gezicht op bepaalde gedeeltes van ons terrein.
  We hebben ook een triest bericht: de eieren van beide zwanenparen - zie eerder in dit nieuws - zijn niet uitgekomen.

  4 juli 2015 Hitterecord buitentemperatuur niet gehaald; mogelijk wel die van de watertemperatuur.
  Het werd vandaag in de open lucht op het terrein iets koeler dan twee dagen geleden: 37 graden in de schaduw. Er was wat meer wind en er vielen 's middags zelfs 10 druppels regen. De watertemperatuur is ook gemeten en die kwam uit op 28 graden. Dit laatste is mogelijk wel een record ofschoon de ouderen onder ons wisten te melden dat het water mogelijk wel eens warmer is geweest. De waterkwaliteit is nog altijd goed en een duik erin bij deze temperatuur verfrissend. Je moet er wel meerdere nemen en dat gebeurde vandaag ook.
  Er waren vele (ook nieuwe) bezoekers aanwezig en die hadden het nagenoeg allemaal helemaal naar hun zin. Meerdere malen hoorden we dat het toch zo'n prachtig terrein is.

  2 juli 2015 39 Graden in de schaduw op het terrein.
  Een bezoeker die dat altijd al heel nauwkeurig bijhoudt, heeft vandaag in de schaduw op waarnemingshoogte 39 graden Celcius gemeten. Zo heet hebben we het op het naaktstrand nog nooit gehad.
  Op het heetst van de dag was het zo dat de meeste bezoekers een plekje onder een boom in de schaduw hadden gevonden of onder een parasol. Aan de waterkant was er dan ook nog vaak een verkoelend briesje en zo was het best aangenaam verpozen. De temperatuur was daar beduidend lager. Met van tijd tot tijd een duik in het nog altijd verfrissende water hebben we heerlijk genoten.
  We zijn benieuwd wat het zaterdag wordt, wanneer het mogelijk nog warmer wordt. Isabellagriendjuli 2015

  17 Juni 2015 Weer eens diefstal.
  Gisteren was het helaas weer zover voor een bezoeker. Zijn rugzak met alles erin werd gestolen terwijl betrokkene heel even niet op zijn plek was. Laat nooit ergens iets onbeheerd op het terrein achter. Je kunt altijd aan een ander vragen op je spullen te letten of die in beheer geven om even een rondje te lopen. Zeker vaste bezoekers zijn bereid dit te doen en uiteraard kun je hen daarna een wederdienst bewijzen door even op hun spullen te passen. Dit alles bevordert ook sociale contacten, dus gewoon doen dat is wel zo veilig.

  22 Mei 2015 Zwanen broeden weer.
  Op de oevers van ons Noordelijke plasje isabellagriend broeden momenteel weer twee zwanenparen. Het ene paar heeft zich op een veilige plek gehuisvest, waar het niet erg gestoord zal worden. Het andere paar is pas geleden pas begonnen en zit vrij dicht bij de plek waar velen als het warmer wordt verkoeling in het water zoeken.
  Ze hadden vandaag zoals u ziet twee eieren, die we op een onbewaakt ogeblik vrijelijk op de foto konden vastleggen. We vragen u de komende tijd rustig en voorzichtig met dit paar om te gaan. Normaliter duurt het zo'n 40 dagen voor we de jonge zwaantjes kunnen bewonderen. Beverburcht

  30 April 2015 DE BEVER HEEFT ZICH OP ONS TERREIN GEHUISVEST.
  Beverburcht Sinds gisteren weten we het zeker. Er woont een bever op ons terrein. Hij of zij is waarschijnlijk solitair en we hebben al enkele malen een glimp van hem of haar gezien, waarbij we het dier in eerste instantie niet direct als zodanig herkenden. Een deskundige bood ons duidelijkheid.
  We willen dat het beest met rust gelaten wordt en niet extra wordt gestoord. Als u het beest tegen komt of ziet, houdt u dan liefst ook aan deze algemene omgangsregel.
  Het zou jammer zijn als bevers door mensengedrag weer van het terrein zouden verdwijnen. Niet ver van ons terrein is sinds de winter ook een burcht gemaakt. Laat ook die met rust, dan is er een kans dat er uiteindelijk nog meer bevers komen.
  Als u zich wat meer in de bever wilt verdiepen dan hebben we hier wat links:
  1. Wikipedia: bever
  2. De Bever-castor fiber
  3. Bever knaagt aan bomen en bouwt dammen
  4. Bever als wateringenieur
  5. De bever in de Biesbosch
  6. Bever op de webcam in 2013 en 2014
  7. Het leven van de bever
  26 April 2015 Roermond cityrun: Herten, Merum en Ool tijdelijk moeilijk bereikbaar, maar ook verlaatbaar.
  plaatje Cityrun RoermondZondag 26 april vindt voor de vijfde keer de Roermond City Run plaats. Hét hardloopevenement van Midden-Limburg waaraan veel sporters deelnemen en dat ook veel enthousiaste kijkers trekt.
  Er zijn runs voor alle leeftijden en categorieën. De start is op de Roerkade en de finish op de Markt. In verband met dit evenement gelden diverse verkeersmaatregelen.
  Tussen 12.00 uur en 16.00 uur kunt u hinder ondervinden in Herten, Merum en Ool op het moment dat de lopers daar passeren. Dat zowel bij het bereiken van ons terrein alsook bij het verlaten ervan. Er is ook gevraagd uw auto nergens op het parcour te parkeren. In de Binnenstad zijn tijdens de run hele gebieden afgezet.
  Als u zich nader wilt informeren kunt u dat het beste hier doen. Via deze link kunt u ook alle andere informatie over de City Run vinden,

  10 April 2015 Eerste warme dag dit jaar.
  Dit was ook meteen te merken aan het aantal bezoekers. De parkeerrotonde stond voor het eerst weer helemaal vol. Het was nog nattig op het terrein en de groene blaadjes waren nog nauwelijks goed zichtbaar, maar de zon was er wel en uitbundig. Menigeen heeft voor het eerst weer wat kleur en vitamine D opgedaan. ook was er veel herkennende communicatie van ook de winter doorgekomen met zelfs gelukkig nieuwjaar- wensen: we zien elkaar weer voor het eerst en we kunnen eindelijk weer van de zon gaan profiteren.
  Een ieder die wat rondgelopen heeft op het terrein heeft ook gezien hoe kaal het zonder bomen en struiken aan de Maaskant is geworden. Dit is gebeurd in het kader van het natuurvriendelijker maken van de Maasoevers en de doorstromingsbevordering bij hoogwater. Hier gaat nog verder aan gewerkt worden door het weghalen van stenen en aanbrengen van zand op ongeveer de meest voorkomende waterlijn. Dit alles gaat gebeuren vanaf het water. Er komen dus geen machines meer op het terrein, zo is ons beloofd. Omdat we nu vanaf het water van de Maas veel zichtbaarder zijn, vragen we een ieder om zich niet bovenop de dijk te nestelen maar wat lager; zeker nu daar nog nauwelijks begroeďng is.
  Verder kunnen we u melden dat Frits van Leuven bestuurslid is geworden. U kent hem vast wel, want hij levert al enkele jaren bijdragen aan het schoon houden van het terrein en hij kent velen van u omdat hij graag een praatje maakt met een ieder. Wij zijn blij hem in ons midden te verwelkomen.
  Ten slotte vragen steeds meer bezoekers of ze hun donatie ook kunnen overmaken. Wel dat kan met de gegevens op onze homepage. Klik op Welkom, home. Zoals u weet is een donatie een vrijwillige bijdrage. U bepaalt zelf wat u de Stichting wilt geven. Gezien de gestegen kosten en de verwachting dat die verder stijgen, geven we sinds begin 2014 wel 10 euro per persoon op jaarbasis aan als richtbedrag. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor elke donatie die we van u ontvangen. In onze jaarverslagen leggen we verantwoording af en kunt u zien wat we ermee doen.

  30 Maart 2015 We lieten horen wat we belangrijk vinden voor Limburg en voor ons.
  Advertentie in Dagblad de Limburger van 28-03-2015
  Afgelopen zaterdag stond in Dagblad de Limburger deze advertentie te lezen. Als Bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend hebben we die aangegrepen om informateur Ger Koopmans onze gedachten over de toekomst van Limburg voor te leggen. Hierbij schetsen wij allereerst wat het naturistische beheer van ons naaktstrand voorstelt. Vervolgens stellen we voor met het aanpassen van bestaande voorzieningen - meer aanlegsteigers en openen van bestaande parkeerplaatsen op het terrein- meer bezoekers te willen bereiken. Dat willen wij al jaren, maar doordat we geen positie en geen middelen hebben, krijgen we eerder de indruk dat men ons weg wil hebben in plaats van dat men ons tegemoet komt.
  Wij zijn dan ook van mening dat participerende burgers juist als ze niet beschikken over een positie en middelen de komende 4 jaren veel meer kansen moeten krijgen. De provinciale politiek moet er vooral eens hard aan gaan werken de participatie van de gewone burgers in de diverse projecten en ook instellingen te vergroten. Het is hun belastinggeld en het zijn door hen opgebrachte middelen en dat moet vooral hen ten goede komen. Als investeerders hun geld in projecten vermeerderd zien met provinciale en regionale subsidies dan moeten het oordeel en de wensen van participerende burgers veel zwaarder dan tot op heden worden gewogen.
  Als de provinciale politiek hier provinciebreed echt werk van maakt, wordt een ieder daar volgens ons bestuur beter van.


  30 Maart 2015 Inhoudelijk en Financieel Jaarverslag 2014.
  Vandaag heeft het bestuur beide jaarverslagen uitgebracht. U kunt het hier aanklikken. Het is in de linkerkolom te vinden onder Doel Stichting; daar zijn ook de verslagen van voorgaande jaren te vinden. Uit het jaarverslag blijkt dat 2014 nogal hectisch begonnen is, maar ook dat we partner zijn geworden in het bestemmingsplan Oolderplas en dat we de communicatie tussen onze bezoekers en het bestuur hebben verbeterd met het uitbrengen van een nieuwsbrief. Men kan zich hier nog altijd voor aanmelden middels ons e-mailadres: info@naturisme-isabellagriend.nl. We zullen daarbij ieders privacy respecteren en de persoonlijke gegevens niet doorspelen aan andere abonnees. U krijgt met uw abonnement overigens niet alleen toegang tot voorgaande nieuwsbrieven maar binnenkort ook tot belangrijke documenten in ons archief. De ontwikkelingen in de Oolderplas hebben in 2014 wel een behoorlijke vertraging opgelopen en gezien de jongste berichten zijn we er niet gerust op dat alle inspanningen van vorig jaar in de toekomst ook hun vruchten zullen afwerpen.
  Financieel gezien zijn de inkomsten wel toegenomen en bleven de uitgaven door pech (nieuwe accu, maaibladen) aan de maaimachine, maar ook door meer secretariaats- en vervoerskosten ongeveer gelijk. Dit betekende dat we wat inteerden op ons (overigens bescheiden) vermogen. Dank aan een ieder die met zijn vrijwillige donatie (richtbedrag 10 euro per persoon op jaarbasis) heeft bijgedragen aan de inkomsten. Men kan zijn of haar donatie ook electronisch aan ons overmaken. Gebruik dan de gegevens op onze homepage.

  13 maart 2015 Presentatie aanpak compensatie riviereffecten initiatieven Oolderplas.
  De Stichting het Limburgs Landschap en de Oolderhof (Jan Theunissen) moesten volgens de Beleidslijn Grote Rivieren voor hun plannen rond het Bezoekerspaviljoen, Pannenkoekenhuis, de herinrichting van het Surfstrand, de Uitkijktoren op de zuidpunt en de herinrichting van het westelijk gedeelte van de Oolergreend volledig opkomen voor de kosten van compenserende maatregelen om de rivier beter te laten doorstromen. Dit konden ze niet opbrengen. Na veel overleg met de Provincie, Rijkswaterstaat en de Samenwerkende Midden Limburgse Gemeenten is er nu een Maasplassenfonds, een initiatievenfonds, in het leven geroepen dat deze kosten betaald, maar de initiatiefnemers moeten hier ook naar rato van de omvang van hetgeen ze binnendijks bouwen op inleggen. Er is rond de Oolderplas nu een werkwijze gevonden die ook elders toepasbaar is. Initiatieven kunnen nu verder worden uitgewerkt.
  Jan Theunissen van de Oolderhof en René Gerarts van de Stichting het Limburgs Landschap presenteerden vervolgens hun plannen. Het bestuur viel daarbij op dat de wensen die zij naar aanleiding van eerdere informatie daarover op tafel legden op geen enkele wijze in de nieuwe presentatie waren verwerkt. Integendeel zelfs. De nieuwe invaart is nu gepland midden over de voormalige parkeerplaatsen en over het voormalige dagstrand en dit geheel is ingetekend als natuur. Zowel de raadsmotie van 2013 omtrent de terugkeer van een dagstrand bij de Oolderplas als de wens om de parkeerpaatsen op het terrein conform de parkeernota van de Gemeente Roermond weer te openen, worden genegeerd. Er is nu wel een brug voorzien, zodat het naaktstrand niet op een eiland komt te liggen dat alleen via water bereikbaar is, maar het is nog lang niet duidelijk of dit meer dan een voetgangersbrug is en daarmee wordt het westelijk gedeelte van de Ooldergreend niet ontsloten voor hulp- en dienstverlening, handhaving, gehandicapten die niet in staat zijn te voet het terrein te bereiken, enzovoort. Er werd ook een plattegrond getoond van de gehele Oolergreend met daarop de uitkijktoren op de bekende plaats en een veel kleiner terrein voor ons als naturisten. Dit alles moet echter nog besproken worden en het bestuur heeft begrepen dat nog niets van deze kaart is vastgelegd.
  Het bestuur is er niet vrolijker van geworden.
  Het bestuur zal spoedig nieuwsbrief 3 uitbrengen met uitgebreidere informatie.

  10 maart 2015 Toegankelijkheid van het terrein zal spoedig verbeteren.
  De Maasoever in zuidelijke richting vanaf kilometerpaal 75Kaal gemaakte Maasoever in zuidelijke richting vanaf kilomerpaal 75De Maasoever in noordelijke richting vanaf kilometerpaal 75Kaal gemaakte Maasoever in noordelijke richting vanaf kilomerpaal 75
  Afgelopen weekend zijn verschillende mensen op het terrein geweest. Helaas was onze boodschap van 6 maart nog niet bij iedereen op tijd overgekomen en moest men modder en nattigheid overwinnen.
  Gisteren hebben we een overleg gehad met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en een ambtenaar van de Gemeente Roermond over de communicatie voorafgaande aan het project natuurvriendelijker maken van de Maasoevers en over de huidige situatie. Rijkswaterstaat gaf toe dat ze ons beter eerder hadden kunnen informeren en dat er een kaart werd gebruikt met onjuiste gegevens. In het kader van de omgevingsvergunning gaat het bestuur een en ander verwoorden in een brief aan het college van B. en W. van Roermond die er toe moet leiden dat een en ander in soortgelijke toekomstige situaties beter gaat verlopen. Wilt u wat meer weten over het natuur(vriende)lijker maken van de Maasoevers, klik dan dit adres aan: Herinrichting Maasoevers en uiterwaarden.
  De huidige toegankelijkheid gaat zo spoedig als dat goed mogelijk is verbeterd worden. De aannemer zal hier op worden aangesproken, maar dat hadden we zelf eind vorige week ook al gedaan. Het blijft echter mogelijk nog enkele dagen wat behelpen. De aannemer zag praktisch nog geen mogelijkheid om verbetering aan te brengen.
  In verband met dit alles spraken we vandaag een en ander ook nog door met Jos Berends van de Stichting het Limburgs Landschap. Hij vind het ook jammer dat het zo kaal is geworden langs de Maas en in dat verband spraken we ook nog even over de zogenaamde Vegetatielegger; dit is kortweg gezegd een instrument dat Rijkswaterstaat gebruikt om op te treden om de doorstroming die door vegetatie belemmerd wordt bij hoogwater, te bevorderen. Eigenaren moeten deze vegetatie verwijderen. U kunt er hier meer over lezen op deze pagina's over de: Vegetatielegger. Jos Berends verwacht dat mogelijk in de loop van 2015 of later ook de vegatatie op het terrein en met name die rond het Noordelijke plasje Isabellagriend aangepakt moet worden. Kortom het wordt mogelijk nog eens heel kaal op het terrein, maar mogelijk mogen we mee helpen en dan worden we er misschien toch warm van. Doorstroming bij hoogwater is echter ook belangrijk. We zullen u tijdig proberen te informeren.
  Nog een nieuwtje is dat het bestuur komende donderdag deelneemt aan een presentatie in de Oolderhof. Deze betreft: aanpak compensatie riviereffecten initiatieven Oolderplas. De presentatie wordt gehouden omdat de initiatiefnemers van het bestemmingsplan Oolderplas tot overeenkomst zijn gekomen met Rijkswaterstaat over de te plegen compensatie in verband met het binnendijks bouwen van het bezoekerspaviljoen, de uitkijktoren en zogenaamde loften op het surfstrand, als deze plannen nog steeds hetzelfde zijn gebleven. De conseqentie hiervan is dat nu weer verder gewerkt kan worden aan het bestemmingsplan Oolderplas. We zijn benieuwd naar de informatie en we zullen als die relevant is ook spoedig een nieuwsbrief nummer 3 uitbrengen.

  6 maart 2015 TREK LAARZEN AAN.
  Mocht je dit weekend aangestoken door de lenteachtige temperaturen, de zon en de weinige wind ervoor kiezen het naaktstrand te bezoeken dan moeten wij u wijzen op een paar dingen.
  Natuurlijk droogt het snel, maar het was de afgelopen dagen op veel plaatsen nog erg nat en modderig. Bovendien was er nog een hoge waterstand, hebben de koeien onze doorgangspaden belopen en zijn er op sommige plaatsen machines aan het werk geweest. Personen die er waren konden zich niet zonder laarzen verplaatsen. Zie ook de beelden hieronder.
  Het is ook niet goed mogelijk om het pad langs de dijk aan de kant van de Oolderplas naar achteren te belopen en te befietsen. De tweede toegang is nauwelijks begaanbaar. Het zal wel spoedig beter worden. Neem de eerste toegang en ga langs het water naar achteren. Ook hier was het nog erg nat en modderig. Hoe verder naar achteren hoe natter. Dit geldt ook voor het middenstuk tussen beide plasjes en aan de westkant bij de Maas.
  Aan de westkant van de Maas is het bovendien kaal geworden - zie hieronder -; ga niet te ver omhoog richting de Maas en zeker niet bloot langs de Maas.
  Onze verkenners die afgelopen dagen de mogelijkheden voor het weekend kwamen bekijken, hadden er een hard hoofd in. Een gewaarschuwde man of vrouw telt voor twee.

  3 maart 2015 Lente in aantocht maar delen van het terrein staan op hun kop en zijn moeilijk begaanbaar: NATUUR(VRIENDE)LIJKER MAKEN VAN DE MAASOEVER.
  Klik op de kaart hieronder
  om er een grotere versie en details
  van te bekijken.
   

   
  Dit is een gedeelte van een grotere kaart,
  waarop de te verrichten werkzaamheden om de Maasoever bij de Isabellagriend
  natuurvriendelijker te maken, wordt weergegeven.
  Natuurvriendelijker =
  - stenen ter voorkoming van afkalving weghalen
  - houtige vegetatie (betere doorstroming) verwijderen
   
  Hieronder volgt meer uitleg.

  Rond Carnaval is een aannemer in opdracht van Rijkswaterstaat begonnen met de werkzaamheden om de Maasoever bij ons terrein natuurvriendelijker te maken. De grens tussen water en land is bij de Maas op veel plaatsen met stenen verdedigd. Die grens wil Rijkswaterstaat in het licht van de Europese Kaderrichtlijn Water ecologisch verbeteren. Natuurlijke processen moeten daar weer gaan plaatsvinden. Daarnaast wordt de houtvegetatie verwijderd om geen obstakels meer te hebben in de doorstroming bij hoogwater. Dit is achterstallig onderhoud. De afbeelding midden rechtsboven geeft de eindsituatie weer die Rijkswaterstaat ook bij de Isabellagriend wil bereiken.
  De werkzaamheden hebben tot nu toe alleen bestaan uit het weghalen van de complete houtvegetatie op de Maasoever en dat over de gehele lengte zoals op de tekening aangegeven. Daarvoor zijn zware machines gebruikt en is bijvoorbeeld ook een houtversnipperaar ingezet. Door dit alles ziet de situatie bij bijvoorbeeld de tweede toegang tot het terrein - situatie-foto's zijn vrijdag 27 februari gemaakt - er uit zoals hierboven in de overige afbeeldingen weergegeven. Ook op andere plaatsen is de begaanbaarheid van het terrein niet optimaal.
  Het bestuur heeft zich over de situatie nader geďnformeerd bij de diverse betrokkenen. Er is sprake van een verleende omgevingsvergunning die nog niet in werking is getreden. Wij hebben een aantal vragen bij de gang van zaken en hebben hierover begin volgende week een gesprek met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Gemeente Roermond. Het bestuur zal daarbij de belangen van de naturisten proberen zo goed mogelijk te behartigen. Het bestuur is niet tegen het natuurvriendelijker maken van de Maasoever maar zal er voor pleiten de werkzaamheden zo uit te voeren dat alle belanghebbenden er wel bij varen.
  Als het nu binnenkort echt lente wordt, willen we dat u het terrein goed kunt bereiken en dat u er prettig kunt vertoeven.
  We zullen u verder informeren.

  16 februari 2015 Zon, voorjaar 2015 en bevers.
  De zon laat zich de laatste dagen weer flink zien en dat betekent ook dat sommige bezoekers het terrein al weer verkennen. Het is er nog nattig en modderig, maar we hebben de eerste beelden al weer binnen gekregen. Hele mooie, maar ook wat droevige met overblijselen van vorig seizoen die helemaal niet thuishoren op ons terrein. Laat ons van 2015 een mooi jaar maken, waarbij iedereen duurzaam geniet.

  20 december 2014 Eindejaarswensen 2014
  In het wisselvallig en somtijds stormachtig weer buiten gaan we in relatieve rust op weg naar het einde van dit jaar. Relatieve rust omdat we de laatste tijd niets verontrustends op onze agenda hebben gekregen en omdat dit voor het begin van het nieuwe jaar ook (nog) niet het geval is. Een derde nummer van onze nieuwsbrief hebben we daarom dan nog altijd niet uitgebracht. Mogelijk is het een stilte voor een voorjaarsstorm zoals we die begin van het afgelopen jaar meemaakten, mogelijk blijft het nog een tijd rustig, maar net als met het weer er is altijd nog wel ergens beweging op een plaats waar we niet direct zicht op hebben, maar die best in de toekomst nog veel onrust te weeg kan brengen. Tegen deze toch wat onzekere achtergrond wenst het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend u persoonlijk heel fijne feestdagen en een voorspoedig en zonnig 2015 toe. Wij blijven echter waakzaam en staan ook in 2015 voor u klaar.

  12 december 2014 Tweede Maasplassenconferentie
  Gisteren vond bij Linssen Yachts een druk bezochte 2e Maasplassenconferentie plaats. Vandaag kunt u er ook een artikel over lezen in Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad. De voorzitter van het bestuur van onze Stichting nam deel aan deze conferentie. Er wordt door provincie, gemeenten en ondernemers opnieuw 3 miljoen geinvesteerd in het toerisme in Midden Limburg.
  Verder legde Rob Vrolijks verantwoording af over de voortgang in de uitvoering van het Nautisch Programma van Eisen. Met betrekking tot de Oolderplas en omgeving bracht hij naar voren dat door Rijkswaterstaat nog steeds gerekend wordt over de te plegen compensatie voor het bouwen van een bezoekerspaviljoen en andere zaken binnen de dijken. De betrokkenen zijn rond de financiering nog niet tot overeenstemming gekomen.
  Onze voorzitter heeft tenslotte nog onze zorgen over de te weinige en soms ook gevaarlijke aanmeer-mogelijkheden naar voren gebracht. Dit moet planmatiger worden aangepakt.

  15 oktober 2014 De bevers zijn opnieuw zeer actief
  beveractiebeveractieDe zomer loopt ten einde en of dat tot gevolg heeft dat de bevers nu meer rust hebben om aan bomen te knagen. Of dat ze hun tanden nog eens extra moeten bijslijpen. Ze hebben namelijk sterke oranje tanden die altijd doorgroeien. En deze zij oranje omdat het glazuur op de tanden oranje van kleur is.
  Wij denken dat dit alles toch niet het geval is. Bevers zijn 's nachts aan het werk en dan is het altijd al rustig bij de Oolderplas en wij denken dat ze gewoon dikke bomen heel erg lekker vinden.
  Beide hier getoonde bomen bevinden zich overigens net buiten het terrein van het naaktstrand. De linkse is de laatste paar dagen telkens wat verder aangevreten en de rechtse ligt al enkele dagen helemaal om. De spaanders zijn al helemaal verkleurd.

  16 september 2014 De blauwalg heeft toegeslagen.
  In de Oolderplas en aan de botenkant zien grote stukken helemaal groen van de blauwalg. Eergisteren was er naar verluidt nog geen sprake van. Ook aan de niet-botenkant zijn op sommige plaatsen sporen van blauwalg te zien. Personen en dieren die er gevoelig voor zijn, raden we aan niet te water te gaan. Zoals u waarschijnlijk wel weet kan blauwalg huid-irritaties en maag- en darmstoornissen veroorzaken.
  Morgen zullen we de situatie opnieuw bekijken en eventueel ook aan de niet botenkant bordjes plaatsen.

  25 augustus 2014 Ondernemers rond de Maasplassen aan het woord.
  Gisteren vond op TV Limburg een uitzending plaats waarin de ondernemers van de Maasplassen die betrokken zijn bij het Nautisch Programma van Eisen aan het woord kwamen. Ook Gedeputeerde Twan Beurskens en Rob Vrolijks, de coördinator van het project, deden hun zegje.
  Het gaat volgens de sprekers goed met de ontwikkelingen. Het gaat wat langer duren. Hier en daar hoorden we ook de nodige voorzichtigheid, waar die echter door werd veroorzaakt werd echter niet zo duidelijk. Het woord Rijkswaterstaat viel niet in de uitzending. Ze waren ook niet aanwezig.
  Naar ons idee niet veel nieuws dat we al niet kenden.

  4 augustus 2014 Veel plezier aan jonge zwanen en begin van blauwalg aan botenkant.
  echtpaar zwaan met 4 jongen
  Al een paar weken genieten we op de Isabellagriend van de aanwezigheid van een Pa en Ma zwaan met 4 jongen. Het zijn gezien hun witte kleur rasechte Hollandse knobbelzwanen en ze zijn ondertussen al heel wat groter gegroeid. Ze zwemmen voornamelijk in de noordelijke helft van de plas en doen zch te goed aan de waterplanten daar. Of ze ook op de plas geboren zijn weten we niet zeker.Ze verdedigen deze noordelijk helft ook tegen andere indringers die er soms proberen te komen. Op de zuidelijke helft zit nog een ander stel zwanen zonder jongen. Soms belemmeren ze de oversteek, ga dan voorzichtig met ze om en heb even geduld dan kom je er wel langs. Ze met water gooien of zo - we hebben gehoord dat dat gebeurt - is uit den boze en daar kunnen we geen begrip voor opbrengen.
  Aan de botenkant is een heel klein begin van blauwalg geconstateerd. De verwachtingen zijn dat dit als het warme weer aan houdt wel meer zal worden. Het is echter nog zo gering dat we nog geen waarschuwingsbordjes hebben geplaatst.

  21 juli 2014 Goed nieuws voor naaktrecreanten in Nederland.
  Oversteek bij IsabellagriendEen uitspraak van het gerechtshof in Den Haag van 11 juli jl. betekent dat stranden in ons land van nature niet ongeschikt zijn voor ongeklede recreatie. Daardoor mag op al die plekken in principe naakt worden gerecreëerd.
  Volgens de recente uitspraak van het Hof (juli 2014) is naaktrecreatie alleen verboden wanneer de locatie overduidelijk (‘evident’) niet geschikt is. Het Hof stelt in haar vonnis dat de plek geschikt moet zijn voor strandrecreatie. Dus geen winkelstraat, maar een strand of (zoals uit andere jurisprudentie blijkt) een beschutte stek aan een meer of in het bos. Daarnaast stelt de rechter dat objectieve en redelijk denkende mensen het over eventuele ongeschiktheid eens moeten zijn.
  Verdere informatie treft u hier bij de NFN aan. Deze informatie is ook in andere talen beschikbaar via Translate.

  9 juli 2014 Dagblad De Limburger Regio Roermond van vandaag geeft enige uitleg over watercompensatie, maar niet over de richting van oplossingen.
  De nieuwe Waterwet van 2009 blijkt ondanks een aanvullende brief van eind vorig jaar nog steeds voor meerdere interpretaties vatbaar. Er moet gecompenseerd worden voor de opstuwing die men met een bouwproject in het rivierbed veroorzaakt, maar ook moet men bijdragen leveren aan verruiming van de rivier. En bij dit laatste is het dan de vraag hoeveel rivierkundige eenheden dit betreft en of men dit alleen als initiatiefnemer moet doen of dat ook anderen die hiervan profiteren moeten meebetalen. Uit het artikel blijkt niet precies in welke richting oplossingen worden gezocht. Gedeputeerde Patrick van der Broeck ziet die in bundeling van krachten van initiatiefnemers, maar betrokken initiatiefnemers spreken zich hier in het artikel niet over uit.

  26 juni 2014 Nieuwsbrief 2 is uitgebracht.
  Belangrijkste bericht van deze nieuwsbrief is dat de looptijd van het project Oolderplas en het tijdstip waarop aan de voorwaarden moet zijn voldaan op verzoek van het College van B. en W. van Roermond met anderhalf jaar wordt/is opgeschoven. Dit alles wordt veroorzaakt door het gegeven dat het zeer moeilijk blijkt om adequate rivierkundige maatregelen te ontwikkelen. In plaats van dat we nu ongeveer de bestemmingsplan-procedure starten wordt deze met enkele maanden opgeschoven. Waarschijnlijk kunt u het zomerseizoen 2014 nog gewoon lekker naturistisch genieten zonder u hoofdbrekens te hoeven maken over plannen die wijziging in uw gewone doen en laten rond uw bezoek zouden willen aanbrengen.
  De Nieuwsbrief zelf biedt u detaillistischer informatie. We hebben momenteel 88 abonnees en u kunt zich nog altijd aanmelden op dit adres: info@naturisme-isabellagriend.nl onderwerp: Aanmelding Nieuwsbrief. Als u op deze link klikt wordt vanzelf uw emailclient-programma geopend en is alles verder al ingevuld. U hoeft alleen nog maar op verzenden te klikken.Bij webmail moet u alles zelf invullen.

  5 juni 2014 Eergisteren is een auto gestolen.
  Op de rotonde bij de toegang tot de Ooldergreend is dinsdag 3 juni een nieuwe auto gestolen van mensen uit Wallonië. Zij waren behoorlijk gedupeerd omdat ze ook nog allerlei zaken in de auto hadden achtergelaten. Een Nederlandse bezoeker die het Frans behoorlijk machtig was heeft ze geholpen - waarvoor onze dank - bij de aangifte en tot de komst van de politie. Omdat vorige jaren ook al eens motoren zijn gestolen wijzen we hier nog eens op enkele preventiemaatregelen.
  Laat helemaal niets van waarde achter in je voertuig. Laat vooral ook zien dat er niets in te halen is. Geen tassen en niets onder zittingen enzovoort. Gebruik elektronische of mechanische beveiligingsmiddelen. Zet dasboardkastje open.
  Veranker motoren aan een object waar het niet los van kan. Gebruik een goed slot en gebruik het op de goede manier. Meer zekerheid door elektronische beveiliging.
  Laat op het terrein je spullen nooit ergens onbeheerd achter.
  Zie je personen verdacht handelen op de rotonde meldt het bij politie (0900 - 8844), stadswacht (0475-359101) op het terrein ook bij het bestuur.

  2 juni 2014 Teken en de Kleine Vos.
  Kleine VosDe laatste paar dagen hebben bezoekers teken gezien op het terrein. Een bezoeker is ook duidelijk door een teek gebeten en onder doktersbehandeling. We hebben er dit jaar al eerder voor gewaarschuwd. Zie verderop - bij 8 april - in het nieuws. Een gewaarschuwd mens telt voor drie. Let dus even goed op. Er is gemaaid en dat is al een groot voordeel. Bij het bestuur en sommige bezoekers zijn middelen voorhanden om ze onmiddelijk te verwijderen. Volgens de Tekenradar is de tiendaagse verwachting van het activiteitsniveau van het nimfenstadium op dit moment hoog. Deze site is overigens bijzonder interessant om eens te bezoeken.
  Verder is het dit jaar opvallend dat we heel veel Kleine Vossen op het terrein zien. Dit is wellicht ook door het voorjaar een vlinder die we andere jaren nog nooit of altijd over het hoofd hebben gezien. Het mannetje van de kleine vos verdedigt vanaf de middag een territorium vanaf een beschutte zonnige plek in de buurt van brandnetels. Het mannetje vliegt naar elk voorbijvliegend dier dat mogelijk een kleine vos zou kunnen zijn. Soortgenoten mannetjes jaagt hij weg en achtervolgt het soms lang in een rondcirkelende vlucht. Als het mannetje langere tijd geen succes heeft, verhuist hij naar een nieuw territorium - gemiddeld gebruikt een mannetje twee territoria per dag. Een vrouwtje wordt net zolang achtervolgd tot het gaat zitten. Dit kan lang duren (uren) en soms wordt een vrouwtje door meerdere mannetjes gevolgd. Het mannetje gaat achter het vrouwtje zitten, en betast haar met de antennes. De paring duurt de hele nacht en vindt plaats onder een blad van een brandnetel. De kleine vos gebruikt een grote verscheidenheid aan planten als nectarplant, zoals heelblaadjes, watermunt, leverkruid, paardenbloem en vlinderstruik. Op het terrein zitten ze veel op knoopkruid.

  30 april 2014 Eerste nieuwsbrief gepubliceerd
  nieuwsbrief Gisteren heeft de Stichting haar eerste nieuwsbrief gepubliceerd voor haar abonnees. Dat zijn er inmiddels 45 geworden. Dit aantal mag echter nog behoorlijk toenemen en u kunt zich nog altijd aanmelden via info@naturisme-isabellagriend.nl onderwerp: Aanmelding Nieuwsbrief. Als u op deze link klikt wordt vanzelf uw emailclient-programma geopend en is alles verder al ingevuld. U hoeft alleen nog maar op verzenden te klikken.
  In deze eerste nieuwsbrief wordt in gegaan op een bericht van Rob Vrolijks, coördinator van de uitvoering, over de stand van zaken in het project Oolderplas. Naar aanleiding daarvan probeert het bestuur de relatie met het project te verbeteren en een betere informatieuitwisseling over de ontsluiting van de Oolder Greend en oplossingen van de parkeerproblematiek tot stand te brengen.
  Verder schetst het bestuur wat zij bijvoorbeeld nog meer aan activiteiten onderneemt om een goede belangenbehartiging te realiseren. Dit betreft o.a. het onderhouden van contacten met Gemeenteraadsleden van Roermond, de Naturisten Federatie Nederland (NFN), maar ook de bestudering van wetgeving zoals de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO).

  17 april 2014 Roermond City-Run op 27 april 2014: Terrein moeilijk bereikbaar.
  Roermond City Run 27 April 2014
  Het spektakel van de City-Run neemt alsmaar grotere vormen aan, maar de duidelijkheid over de diverse runs en de tijden waarop het terrein moeilijk bereikbaar is, nemen af. Hier kunt u zelf proberen uw informatie te vinden http://www.roermondcityrun.nl/. Ool is niet bereikbaar per auto tussen 11.00 en 14.30 uur.
  Houdt in ieder geval rekening met een en ander en bedenk dat het op bepaalde tijden ook even kan duren voor u van het terrein weg kunt.
  Het is overigens heel sportief om zelf ook meer te lopen.


  8 april 2014 Alles kleurt weer zo heerlijk fris groen ..... maar.....
  Het was de laatste dagen tot en met gisteren vaak heerlijk genieten bij de ontluikende lente.
  Er is weer een zwaan (mogelijk worden het er meer) aan het broeden. Stoor deze en andere vogels niet en hopelijk krijgen we zo dit seizoen eindelijk weer eens jonge zwanen bij ons strand. We zagen de futen al weer aan het baltsen en de meerkoeten bezig om anderen van hun geliefde en nesten te verdrijven. Zelfs de oranje koi-karper is opnieuw gezien. Kortom er is weer veel leven in de brouwerij.
  De bevers blijven ook overal stevig bezig. Als je overal de vraatsporen aan grote bomen en de ongelegde kleine bomen en takken bekijkt, worden het er steeds meer. Mogelijk was bovenstaande bever op ons terrein ook al hebben we hem elders gefotografeerd.
  Er zijn ook keerzijden aan al dit moois en zo worden we de laatste tijd van alle kanten gewaarschuwd voor teken. Het aantal teken in Nederland groeit, zo is vastgesteld. Een teek kan besmet zijn met de zogenoemde Borrelia-bacterie en die kan bij mensen de ziekte van Lyme veroorzaken. Deze infectieziekte blijft vaak beperkt tot huidproblemen, maar kan ook het zenuwstelsel aantasten en spier- en hartproblemen veroorzaken. De behandeling van de ziekte van Lyme kan bijzonder langdurig zijn. Wij hebben nog geen aanwijzingen dat de teek veel op het terrein voorkomt. Maar wat niet is, kan komen. De teek verblijft bij voorkeur in gemengde loofbossen met een ondergroei van bosbessen of varens. Ook in dennenbossen komt de teek voor, met name als er hoge grassen onder de bomen staan, evenals in de duinen en in stadsparken. Kortom de hogere ruigten op het terrein kunnen mogelijk gevaarlijk worden. Blijf dus vooral op de paden en controleer jezelf goed na het bezoek aan ons terrein. Vooral in juni - maar dit jaar misschien ook eerder - schijnen de meeste tekenbeten plaats te vinden. De teek is met het blote oog te zien. De larve van een teek heeft een doorsnede van ongeveer een millimeter, een volwassen mannetje meet ongeveer 4 millimeter. Volgezogen met bloed is de teek al gauw zo groot als een erwt. Na enkele uren kan de beet beginnen te jeuken. Op het internet vindt je bij het Rode Kruis aanwijzingen wat je dan moet doen.
  In de Informatiepagina van de Gemeente Echt-Susteren vonden we ook nog een belangrijk bericht voor bezitters van honden. Uw hond kan besmet zijn met de zogenaamde Neospora caninum parasiet. U merkt daar niets van en uw hond wordt niet ziek. Als de uitwerpselen van uw hond in aanraking komen met het voedsel van een koe en juist dus ook van galloways, dan kan de koe besmet raken met grote gevolgen. Er komen geen gezonde kalveren meer (dode kalveren of kalveren met een afwijking) en de ziekte wordt verder door de koeien zelf overgedragen. Houdt dus rekening met deze problemen en ruim de uitwerpselen van hond ook op ons terrein op. Bedenk verder dat u uw hond dus op het terrein niet los moet laten lopen. Dat mag ook niet volgens de borden bij de toegang, maar daar is dus ook een belangrijke gezondheidspreventie-reden ten behoeve van de galloway-runderen voor.
  Tenslotte nog een waarschuwing van heel andere aard. Gisteren zijn van iemand de kleren en allerlei andere spullen gestolen. Het is blijkbaar onmogelijk je spullen onbeheerd op het terrein en zelfs niet op een boot achter te laten. Houdt mee een waakzaam oog voor dit soort zaken en dit soort dieven.

  6 april 2014 Kennismaken en inwerken in het project Oolderplas met Rob Vrolijks.
  Afgelopen donderdag heeft het bestuur een prettig verlopen overleg gehad met Rob Vrolijks. Hij is coördinator van de uitvoering van het Nautisch Programma van Eisen Maasplassen Limburg. Per plas is er een projectorganisatie en daar gaat onze Stichting ook deel van uitmaken. Rob Vrolijks is zo de projectleider van het project Oolderplas en via hem gaat ook de bestemmingsplanwijziging plaatsvinden om allerlei zaken rond de Oolderplas opnieuw te regelen met de bedoeling er ook nieuwe activiteiten en voorzieningen te creëren. Er is veel informatie uitgewisseld en wij hebben onze wensen nog eens toegelicht. Natuurlijk hebben we ook gehoord wat andere partijen wensen en dan blijkt dat we echt nog niet met zijn allen op een lijn zitten. Voordat we daaraan gaan werken moet echter eerst duidelijk worden hoe de in- en uitstroom van de Oolderplas geregeld kan worden en hoe daarbij de compensatie gerealiseerd wordt die de Stichting het Limburgs Landschap en de ondernemers voor hun geplande voorzieningen moeten plegen. Deze in- en uitstroom wordt ook bepaald door de snellere doorstroom van het Maaswater bij hoogwater die bijvoorbeeld voortkomt uit de uitvoering van het bestemmingsplan Osen. Ingewikkelde materie waar momenteel aan gerekend wordt. En het kan zijn dat betrokkenen er niet uitkomen. Lukt dat wel dan volgt pas daarna de ontwerpfase voor het bestemmingsplan.
  Als Stichting kunnen wij niet anders functioneren dan als een soort bemiddelaar tussen u bezoeker(s) van ons naaktstrand en de eigenaar van het terrein en de overheid. In wezen hebben wij nooit anders gedaan en zullen we dat met vergrote inzet ook in de toekomst blijven doen. U bent de belanghebbende in juridische zin als het gaat om de bereikbaarheid van de Oolder Greend op elk moment, om het parkeren zo dicht mogelijk bij het terrein, om meer aanlegmogelijkheden voor boten, om behoud van de grootte van het terrein en om niet in conflict gebracht te worden met geklede bezoekers. Het bestuur gaat u helpen bij het behartigen van deze belangen. Daar zo nodig deskundige hulp voor inhuren. Voor u zelf kan het in dit verband van belang zijn dat u kunt terugvallen op rechtsbijstand en dat u daarvoor bent verzekerd.
  Om dit alles goed te kunnen realiseren is het ook van belang dat u en het bestuur rechtstreekser met elkaar kunnen communiceren en het bestuur heeft in dit verband dan ook besloten een nieuwsbrief in het leven te roepen, die u thuis toegestuurd krijgt. Van velen van u hebben wij een e-mail-adres, maar deze zijn wellicht inmiddels gewijzigd. Wij zullen eerstdaags zelf uitproberen in welke mate deze adressen nog functioneren, maar u kunt u zelf ook nu al opgeven voor deze nieuwsbrief via info@naturisme-isabellagriend.nl onderwerp: Aanmelding Nieuwsbrief. Met deze voorzieningen gaan wij de toekomst met vertrouwen tegemoet en we hopen dat we u goed van dienst kunnen zijn en dat u ons blijft steunen.

  22 maart 2014 Uitnoding voor motorrijders voor deelname aan een Bikertreffen op de dagen rond Hemelvaart bij de Lichtbond in Duisburg.
  Wie graag wil deelnemen aan dit treffen en daarbij andere naturistiche moterrijders van 19 tot en met 22 juni 2014 wil ontmoeten op een Duits verenigingsterren met allerlei activiteiten die daar en van daaruit worden ondernomen, kan nadere informatie vragen bij het bestuur via: info@naturisme-isabellagriend.nl.

  8 maart 2014 Prachtig weekend; ons inhoudelijke en financiële jaarverslag 2013 is uit en nieuw beleid.
  Nadat we de afgelopen week al enkele dagen hadden waarin sommigen al weer konden genieten van de zon, terwijl anderen zich bezig hielden met de nodige opruimwerkzaamheden kreeg een ieder die niets anders te doen had een prachtige zaterdag en zondag. Dat was echt genieten.
  Het is echter ook weer de tijd om ons jaarverslag te publiceren. Altijd goed om het hier te lezen. Op zich lijkt het achteraf een relatief rustig jaar te zijn waarin het lang te koud bleef, maar schijn bedriegt weten we inmiddels. Financiëel hebben we een grote uitgave gedaan door zelf een maaimachine aan te schaffen, die we dicht bij het terrein hebben kunnen stallen, maar dat kost allemaal ook geld. Het bestuur is 2014 heel actief moeten beginnen en we verwachten dat 2014 een heel ander jaar wordt omdat er ruimtelijke ordeningsplannnen bij de Oolderplas in ontwikkeling komen, waar we als naaktrecreanten heel direct bij betrokken zullen zijn.
  Het bestuur heeft er dit jaar al hard aan gewerkt om een positie te verwerven in deze ontwikkelingen. Het moet binnenkort nog verder worden uitgewerkt; het bestuur wil daarbij een intermediaire rol vervullen tussen de naaktrecreanten - bezoekers van het terrein - en de initiatiefnemers van het geplande bezoekerspaviljoen en uitkijktoren en de gemeentelijke overheid en rijkswaterstaat die er bij zijn betrokken. Het bestuur wil als duidelijke partij deze rol vervullen. Dit betekent dat daarin geďnvesteerd moet worden en naar de inschatting van het bestuur ook dat zij deskundigheid van buiten (expertise) zal moeten benutten om dit goed waar te maken. Daarnaast zal het ook inhouden dat een betere communicatie met de bezoekers van het terrein moet worden opgezet en onderhouden. Het bestuur denkt dit te gaan doen in de vorm van een nieuwsbrief. De intermediaire bemiddelende rol betekent ook dat de bezoekers zelf verantwoordelijk blijven voor hun belangen en dat het bestuur alleen helpt om die duidelijker te krijgen en duidelijk te kunnen presenteren op momenten dat dat moet. U moet hierbij met name denken aan in te dienen zienswijzen bij het komende bestemmingsplan Oolderplas. Over termijnen of zo kunnen we nog niets zeggen.
  Dit alles zal ook betekenen dat we meer kosten gaan maken. Het bestuur stelt in dit verband het richtbedrag voor de donatie voortaan op 10 euro per persoon op jaarbasis. U blijft zelf natuurlijk vrij in het bepalen van de omvang van uw donatie. Wij zullen dit ook overal uitdragen en hier heeft u de achtergrond van dit nieuwe stukje beleid. We hopen dat u begrip heeft voor een en ander. U krijgt er als het aan het bestuur ligt dit jaar het volgende voor terug: goed gemaaide paden, een nieuwsbrief, een terrein dat overal binnen het afgebakende gebied prettig bloot recreëren oplevert en parkeerplaatsen zo dicht mogelijk bij het terrein.

  4 maart 2014 Beroep op uw sociale controle.
  Aan het begin van het nieuwe seizoen lijkt het erop dat sommigen mannen weer opnieuw moeten leren dat alleen binnen het met palen en borden afgebakende gebied naakt gerecreëerd mag worden. En dus zeker niet in de toegang en op het verharde pad dat langs en naar dit gebied loopt. En wat al helemaal niet kan, is je zelf met al je mannelijkheid aanbieden aan wandelaars of aan dames die er hun hond uitlaten. Daar zijn hele andere plaatsen voor te vinden in Limburg dan bij ons naaktstrand. Zulke mannen verzieken de boel en het bestuur van de stichting doet dan ook een dringend beroep op een ieder die ons naaktstrand goed gezind is om deze mannen er vriendelijk edoch beslist op te wijzen dat hun gedrag ontoelaatbaar is. Verwijs ze beleefd en rustig naar elders, dan krijgt u ook geen agressie terug.
  Nu weer enkele lente-dagen in het verschiet liggen, zullen we we ook extra op dit gebeuren controleren, en als een ieder zijn best doet - het bestuur kan niet op elk moment overal zijn - is dit soort gedrag snel de wereld uit. Langs verschillende wegen bereikten ons klachten vandaar dat we dit ook hier bij het nieuws aan de orde stellen. Laten we er een mooi nieuw seizoen van maken ook voor degenen die langs ons terrein komen.

  3 maart 2014 Ondertussen doen de bevers zich overal te goed. Sommige grote bomen moeten eraan geloven.
  We zijn al een paar keer op het terrein geweest. Op een zonnige dag durfde een enkeling al uit de kleren te gaan. Winter is er niet geweest, maar echt lente ook niet. De bevers denken daar blijkbaar heel anders over en vinden van alles al weer lekker sappig. Overal vind je vraatsporen en bewijzen dat ze al hun best hebben gedaan. Enkele dikke bomen dicht bij het naakstrand zijn al behoorlijk aangevreten en er zijn ook vraatsporen bij dikke bomen op het terrein zelf. Aan die vraatsporen kun je zien dat we met stevige bevertanden en waarschijnlijk ook met stevige bevers te maken hebben. Als ze zo doorgaan gaat het terrein wat kaler worden. In Zuid Agentinië vormen uitgezette bevers al een plaag daar leggen ze hele bossen plat, zag onze webmaster met eigen ogen, maar zover is het hier nog niet.

  25 februari 2014 GOED OVERLEG AAN DE VOORKANT MET ALLE BELANGHEBBENDEN VAN ONDEROP. GEMEENTE MOET DAARBIJ REGISSEREN.
  Bij de uitwerking van de intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen dient er per plas een project te komen dat start met goed overleg aan de voorkant met alle belanghebbenden van onderop. Probleem is soms wel dat de eigenaar natuurlijk een bevoorrechtte positie heeft, maar planologisch heeft de gemeente de regisserende rol bij de totstandkoming van bestemmingsplannen. Dit was de kern van de betogen van de gemeenteraadsleden gisteravond. Ze geven de Stichting Naturisme Isabellagriend bijna raadsbreed een plek in het project Bezoekerspaviljoen en Uitkijktoren Oolderplas en daarbij zelfs meer dan alleen recht van spreken. Het bestuur is zeer tevreden, maar realiseert zich ook dat het maar een eerste stap is.
  De raadsvergadering is pas vanaf vanmiddag te bekijken en omdat het de moeite waard is kan dat hier. Na 4 minuten gaat het over de Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen.
  Uit overleg met enkele hoofdrolspelers was ons dit al enkele dagen duidelijk en momenteel hebben we een uitwerking van onze positie voorgelegd aan de ambtenaren om een en ander conform deze raadsuitspraken te concretiseren in het project Bezoekerspaviljoen en Uitkijktoren. We streven daarbij naar een intermediaire rol tussen naturisten en andere belanghebbenden en de initiatiefnemers en handelen daarbij vanuit onze doelstelling het bevorderen en in stand houden van naturisme bij de Isabellagriend. U hoort hier binnenkort nog meer over van ons.

  24 februari 2014 Uitkomsten voortgezette Raadsvergadering van vandaag.
  Op 20 februari kwam het agendapunt over het betrekken van belanghebbenden bij projecten in het Maasplassengebied nog niet aan de orde. Dat moet gebeuren in de vervolgvergadering van vanavond. Door een technische storing is er echter geen live-uitzending geweest. U zult nog even geduld moeten hebben voor we informatie kunnen bieden.

  15 februari 2014 Onze aanbevelingen zijn nog geen inspanningsverplichtingen!
  hier moet het 20 februari 2014 gebeurenZoals u wellicht uit onze activiteiten tot en met het sprekersplein heeft begrepen hield de inzet van ons bestuur in dat we de Gemeenteraadsleden van Roermond een groot aantal aanbevelingen rond het bezoekerspaviljoen en uitkijktoren Oolderplas en rond de Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen hebben voorgelegd met het verzoek daar via zo mogelijk unanieme moties inspanningsverplichtingen van te maken voor de gemeentelijke overheid. Dit laatste kan alleen maar gerealiseerd worden tijdens een Gemeenteraadsvergadering. Deze gaat komende donderdag 20 februari 2014 plaatsvinden. Een van onze aanbevelingen om belanghebbenden beter te betrekken bij visieontwikkeling en bestemmingsplannen gaat waarschijnlijk wel in een motie verwoord worden zo begrepen we vanuit de Commissievergadering Ruimte. Deze motie moet vervolgens komende donderdag dan natuurlijk wel worden aangenomen. Op zich is deze motie redelijk cruciaal en juist de basis voor bijvoorbeeld onze andere aanbevelingen, omdat de motie moet leiden tot meer serieus contact en overleg met alle belanghebbenden bij projecten. Bijvoorbeeld ook bezoekers en gebruikers en hun belangenbehartigers.
  In het overleg met wethouder IJff hebben we openhartig gesproken en inderdaad een aantal misverstanden uit de weg kunnen ruimen.
  We zullen het verder in eerste instantie vooral moeten zoeken in hoe over inspraak gesproken en gehandeld wordt tijdens de komende Gemeenteraadsvergadering bij het agendapunt 22: Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen. Ter ondersteuning hiervan hebben we de Gemeenteraadsleden vandaag vanuit onze invalshoek deze brief gestuurd. In deze brief vindt u ook de laatste stand van zaken met betrekking tot onze wensen en zorgen over het bezoekerspaviljoen en uitkijktoren Oolderplas.
  Als het een of ander niet duidelijk is, kunt u altijd contact met ons opnemen. Gebruik daarvoor liefst email: info@naturisme-isabellagriend.nl.

  05 februari 2014 Commissie Ruimte Gemeente Roermond.
  De Commissie Ruimte heeft voor ons niet tot een bevredigend resultaat geleid. Gezien de gedane uitspraken (3:36 u. en volgende) tijdens deze bijeenkomst hebben we als vervolg een overleg met Wethouder IJff afgesproken. Er zijn namelijk mogelijk misverstanden ontstaan die dan rechtstreeks uit de wereld kunnen worden geholpen. Zo baseert het bestuur haar activiteiten op haar Stichtingsdoelstellingen en niet op de APV.
  U hoort zo spoedig mogelijk meer - maar heb even geduld - over de verdere ontwikkelingen. Ook stille diplomatie kan soms wonderen doen; alhoewel we hiermee niets beloven.

  30 januari 2014 Verslag Sprekersplein.
  Ad van Zeeland tijdens het sprekerspleinOnze secretaris, Ad van Zeeland heeft gisteravond tijdens het sprekersplein naar voren gebracht wat de raadsleden besluiten als ze op 20 februari het voorstel Bezoekerspaviljoen en uitkijktoren zonder slag of stoot in de Gemeenteraad aannemen. Dit was voor de aanwezigen wat verrassend en verder vooral gebaseerd op hetgeen het bestuur op dit moment bekend is over de bijlage bij dit voorstel: het aanvraagformulier Regiofonds. De kern van de huidige stand van zaken is dat dan tegelijk met het bezoekerspaviljoen besloten wordt tot een nieuwe invaart zonder brug met alle gevolgen van dien.
  Zie hier zijn betoog.
  Niemand wil dat de Ooldergreend dan een eiland wordt - zo bleek overigens ook -, maar wat een ieder wel wil was ook in de wandelgangen nog niet zo duidelijk te krijgen. Wethouder IJff vertelde ons dat op 20 februari volgens hem alleen over het geld beslist hoeft te worden en dat over de mogelijke oplossing dat het geen eiland wordt later gesproken kan worden bij het bestemmingsplan. Wij lopen naar zijn idee op de troepen vooruit, maar dat is juist onze vraag, want het ontwerp van het bestemmingsplan moet volgens de genoemde aanvrage op 2 februari klaar zijn. Mogelijk wordt dit ontwerp uitgesteld - momenteel is er naar onze informatie nog niets aan gebeurd - en dan dus over de verkiezingen heen getild. Blijft er daarna continuďteit in het beleid? Uiteindelijk zijn we naar huis gegaan met de vraag: wordt met de beslissing over de financiering van het paviljoen ook niet meteen vastgelegd wat de compensatie voor de vergunning van bouwen in het stroomgebied van de Maas inhoudt. Dit moet je naar ons idee niet overlaten aan Rijkswaterstaat en de Stichting het Limburgs Landschap; maatschappelijk gezien spelen bij de mogelijke consequenties daarvan te veel andere belangen en ons inziens moet de politiek zich daar over uitspreken.
  In de wandelgangengesprekken werd ons echter nog niet duidelijk welke oplossing men kiest voor het gegeven dat men geen nieuwe invaart zonder brug wil. De een wil toch een brug, de ander een andere vorm van uitstroom en dit laatste dan in allerlei variaties. Wij zijn zeer benieuwd hoe de beraadslagingen volgende week in de Commissie Ruimte verder gaan plaatsvinden. Dat een nieuwe invaart zonder brug niet kan, hebben we gisteravond wellicht wel definitief duidelijk gemaakt. Het bestuur wil het liefst dat er een uitstroomdrempel komt ten westen van het voormalige dagstrand en als dat met duikers opgelost wordt dan steunen we dat ook. Wij willen dit ook omdat dan zwemrecreatie en parkeren op het terrein gerealiseerd kan worden conform wensen van de huidige Gemeenteraad. Nogmaals we zijn benieuwd en we weten dat er raadsleden zijn die andere oplossingen hebben.
  Tijdens het sprekersplein heeft ons bestuur ook naar voren gebracht dat de inspraak bij planologische plannen, visies en voorstellen als het bezoekerspaviljoen eens grondig bekeken moet worden. De planologische aanpak zelf moet veranderd worden en er moeten structurele veranderingen in de procedures komen waarin gegarandeerd wordt dan belanghebbenden als volwaardige partij mee het beleid kunnen bepalen.

  concept bezoekerspaviljoen28 januari 2014. Standpunten bestuur over het Bezoekerspaviljoen gepubliceerd voor het Sprekersplein van de Gemeente Roermond op 29 januari 2014.
  Het bestuur van de Stichting heeft een redelijk uitgebreide argumentatie rond haar aanbevelingen omtrent het op 20 februari te nemen raadsbesluit opgezet. Het is daarom van te voren naar de betrokkenen bij het Sprekersplein toegestuurd zodat tijdens dit gebeuren 'to the point' kan worden gekomen en gerichte vragen beantwoord kunnen worden.
  Het bezoekerspaviljoen moet volgens het bestuur inhoudelijk, financieel en sociaal maatschappelijk sterker worden onderbouwd.
  En omdat aan de door Rijkswaterstaat te verlenen vergunning voor de bouw in het stroomgebied van de Maas een compensatie is gekoppeld middels realisatie van een nieuwe invaart is het vooral noodzakelijk dat daar een lage brug overheen komt. Alleen pleziervaartuigen moeten er nog onderdoor kunnen. Voor deze brug is te veel weinig geld uitgetrokken. Als dat geld er niet komt, betekent dit dat de bezoekers en de inwoners van Ool / Oolderveste de dupe worden van dit beleid. Zij zijn dan aangewezen op een pontje, dat te weinig inhoudelijke capaciteit heeft, een te lage vaarfrequentie, drie oevers moet bedienen, dat parkeerproblematiek verplaatst naar de Maasstraat, dat een omweg en kosten gaat inhouden en dat de bezoekers toegang verleent tot een terrein waar de hulpverlening niet meer op de gebruikelijke wijze (alleen per boot of heli) kan komen. Waarom zouden bovendien alleen botenbezitters in staat worden gesteld om zonder hindernissen bij de Isabellagriend en op de Oolderplas te komen? Kortom de brug moet er komen of heel Roermond moet Rijkswaterstaat duidelijk maken dat we geen nieuwe invaart, maar een uitstroomdrempel aan de westzijde willen en echt niets anders. Dit laatste zou ons bestuur het liefste willen, maar we hebben informatie dat dit al een gepasseerd station is. Toch moet nu over het voorstel worden beslist want de organisatie voor de gebiedsontwikkeling Midden Limburg houdt per 1 maart 2014 op te bestaan en niet beslissen betekent 350.000 € minder voor het project of het stoppen daarvan. Stoppen houdt niet in dat er geen invaart/uitstroom komt.
  Naast dit alles beveelt ons bestuur aan om de bestaande parkeerplaatsen te heropenen op grond van de vorig jaar door de Gemeente Roermond aangenomen parkeernota die bepaalt dat parkeren in het buitengebied op het eigen terrein moet plaatsvinden. Ook zijn we van mening dat het voormalige dagstrand weer heropend moet worden beheerd door een vrijwilligersorganisatie; dit om de op 7-11-2013 unaniem door de gemeenteraad aangenomen zwemrecreatiemotie te realiseren. Dat kan volgens ons op geen andere wijze. Verder willen we meer aanlegsteigers en verbetering van 4 bestaande, die zijn namelijk gevaarlijk. Tenslotte willen we de voorgestelde uitkijktoren op een andere plaats anders wordt dat naturisten bekijken. Het vele overheidsgeld (900.000 € = 53% van de totale investering) rechtvaardigt deze inspanningsverplichtingen.
  U kunt hier de presentatie en een samenvatting met niet mis te verstane uitspraken lezen. Beide bestanden zijn weer pdf-bestanden waarvoor u de Adobe Reader nodig heeft. Zie indien nodig hieronder hoe u dit gratis kunt verkrijgen.
  Op het sprekersplein doen we ook aanbevelingen om anders om te gaan met insprekers. De huidige behandeling van zienswijzen vinden wij niet adequaat en niet leiden tot het als volwaardige partner mee doen in het te ontwikkelen beleid. Structurele wijziging in procedures omdat morele beroepen nog niets hebben opgeleverd.
  Over hoe een en ander besproken wordt in het Sprekersplein en op 5 februari in de Commissie Ruimte zullen we hier zeker publiceren.

  15 januari 2014. Bezoekerspaviljoen en uitkijktoren Oolderplas.
  Vandaag verscheen in de Trompetter, uitgave regio Midden-Limburg, een artikel met deze kop. Feitelijk bevat dit artikel de exacte weergave van het voorstel dat het college van B. en W. op 20 februari gaat voorleggen aan de Gemeenteraad en dat 5 februari in de Commissie Ruimte voor het eerst besproken gaat worden. U kunt dit voorstel, conceptbesluit en bijlage hier lezen.
  Dit is een zogenaamd pdf-bestand en u moet Adobe Reader op uw computer hebben staan om het te kunnen openen. Dit programma is hier gratis op te halen.
  Ons bestuur kende dit voorstel al vanaf het afgelopen weekend en is meteen aan de slag gegaan om het te bestuderen en om passende acties te ondernemen om de belangen van onze bezoekers te waarborgen. Wij stonden niet te kijken van het voorstel omdat we dergelijke ontwikkelingen al aanvoelden op 12 december 2013. Zie hieronder. Zodra we openlijk met onze standpunten naar buiten treden, hoort u daar meer van. Mocht u uw mening met ons willen delen dat kunt u ons het beste een email sturen naar ons bekende adres: info@naturisme-isabellagriend.nl.
  Mogelijk moeten we in de toekomst ook nog een beroep op u doen om uw mening over een en ander te uiten aan overheidsorganen zoals de gemeenteraad van Roermond en het college van B. en W. of anderen. We houden u op de hoogte.

  12 december 2013. Eerste Maasplassenconferentie en eindejaarswensen.
  Vanmiddag was het bestuur aanwezig op de eerste Maasplassenconferentie die gehouden werd te Wessem. Er werd gesproken over de eerste resultaten van de ontwikkelingen die voortkomen uit het Nautisch Programma van Eisen Maasplassen dat eind februari van dit jaar is uitgebracht. Samenwerking van overheden, ondernemers, verenigingen en natuurbeheerders rond de Maasplasen in Midden-Limburg begint vruchten af te werpen, was de conclusie. De drie miljoen euro die de provincie in de Maasplassen steekt om de kwaliteit van dit watersportgebied te verbeteren, lijken te worden verdrievoudigd. Verschillende voorbeelden passeerden de revue. Een daarvan is de Oolderplas. Daar spreken de betrokkenen momenteel over een bezoekerscentrum dat daar moet komen. Over faciliteiten voor de Harbourclub, over strandlodges, fluisterbotenverhuur, een betere aanlegplaats voor rondvaartboten, visboten-haventje, versterking van de surfclub en surfcentrumaccommodatie, riviermaatregelen (brug, uitstroom etc.) betere pontverbinding Ool euver en over natuurmaatregelen.
  Als je dit alles goed tot je door laat dringen heeft ons bestuur er een hard hoofd in of onze bezoekers of het gros van (nieuwe) inwoners van Roermond (Zuid) en omstreken er ook maar iets beter van zullen worden en gemakkelijker openbaar en gratis toegang tot het water en de natuur zullen krijgen met voldoende parkeerplaatsen.
  Het is jammer dat we 2013 niet met een meer positief bericht kunnen afsluiten. Wij wensen u desondanks fijne dagen toe en een warm en zonnig 2014. U kunt er zeker van zijn dat het bestuur in het nieuwe jaar opnieuw hard aan de slag zal gaan om dit tij waar mogelijk en nodig te keren.

  24 oktober - 6 november 2013. Zienswijze bestuur op Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen.
  Scan van voorblad Intergemeentelijk Structuurvisie Maasplassen Zoals het bestuur hieronder op 1 oktober reeds aankondigde zou ze bekijken of het voor ons als Stichting belangrijk zou zijn een zienswijze op het Ontwerp Intergemeentelijks Structuurvisie Maasplassen en bijbehorend Plan-MER uit te brengen.
  Dit belang is er inderdaad in verband met de uit te brengen bestemmingsplannen in de toekomst.
  Inhoudelijk hebben we onze wensen en onze wezenlijke kritiek op op de plannen nog eens kernachtig verwoord, geactualiseerd en in beeld gebracht. We zijn erg benieuwd of we op deze zienswijze wel een meer inhoudelijke reactie krijgen. In de vorige fase van de plannenmakerij rond de Maasplassen was dit niet het geval.
  U kunt onze ZIENSWIJZE lezen door op deze woorden te klikken.
  Dit is een zogenaamd pdf-bestand en u moet Adobe Reader op uw computer hebben staan om het te kunnen openen. Dit programma is hier gratis op te halen.
  Hieronder bij 1 oktober kunt u de linken aanklikken om de stukken van het Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen en bijbehorend Plan-MER te lezen. Het zijn wel 415 pagina's.
  07 oktober 2013. Uitdieping bij de aanlegsteigers. Verdieping bij de aanlegsteigers
  Eindelijk kunnen de boten nu weer goed aanleggen bij de steigers aan het naaktstrand. We hebben hier al lange tijd geleden om gevraagd en in 1 dag was het gepiept. Een Belgische firma heeft de grijper er in gezet en spoedig lag er bij elke steiger een hoop stinkend grind en zand. Daarna zijn deze hopen naast de steigers uitgespreid en nu maar hopen dat er spoedig weer wat op groeit en dat het zand niet te zeer wegspoelt bij hoogwater in de winter.
  Er gaat ook nog gewerkt worden aan de steigers zelf waar deze aan vernieuwing toe zijn.

  01 oktober 2013. Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen en bijbehorend plan-MER.
  Deze visie met bijlagen ligt vanaf vandaag tot en met 13 november 2013 ter inzage om eventuele zienswijze naar voren te brengen. U kunt de stukken hier lezen dan wel downloaden.
  Het Ontwerp biedt vooral een overzicht van tot nu toe geproduceerde stukken en beleidskaders. De Bijlage biedt vooral informatie over de milieu-effectrapportage en de nieuwste inzichten. Mocht u geďnterresseerd zijn, dan zullen we als bestuur reacties over punten waar we speciaal op moeten letten zeer op prijs stellen. Stuur die dan voor begin november naar info@naturisme-isabellagriend.nl.
  Op 10 oktober zal het bestuur deelnemen aan een informatieavond en indien van toepassing zullen we een eigen zienswijze opstellen en indienen.

  04 september 2013. We weten nu wat het is.
  Sinds gisteren weten we wat voor een beestje op de foto hiernaast staat. Op 21 augustus kwam het langs op de stook tussen beide plasjes. Het was ongeveer 4-5 cm lang had geen poten en bewoog zich voort met een kronkeling van zijn schubben. Het kleine stompje links is zijn kop, dat hij bij aanraking introk. We hebben omdat we dachten dat het een soort reptiel was en omdat we op internet en in onze boeken niet vonden wat het was een en ander voorgelegd aan de Stichting Ravon (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland).
  Die wisten het niet en verwezen ons door naar de Stichting EIS (European Invertebrate Survey) - Nederland, die zich inzet voor een toename van de kennis over en betere bescherming van insecten en andere ongewervelden. Gisteren kregen we te horen dat het een Larve van de Wapenvlieg is en dat is helemaal geen bijzonder beestje. Dit dier leeft normaal in het water, maar beweegt zich ook wel eens op de oever voort.
  De wapenvlieg is ook wel bekend onder de naam zwarte soldatenvlieg. Qua uiterlijk lijkt hij wat op een wesp, maar zoals een vlieg betaamd heeft hij slechts twee vleugels terwijl wespen er vier hebben. Hoewel de naam wat agressief overkomt, is de vlieg als volwassen dier totaal ongevaarlijk; zijn gebrek aan monddelen maakt dat hij niet kan bijten en alleen drinkt.
  Dat wil dus ook zeggen dat hij als volwassen dier leeft van de reserves die hij heeft opgebouwd als larve. In de larvale periode van enkele weken kan hij leven op verschillende soorten organisch materiaal. Dat kan mest zijn of rotte tomaten maar ook een lijk, menselijk of niet. Mede daarom is deze soort ook bekend uit de forensische entomologie; door gegevens van temperatuur en luchtvochtigheid te koppelen aan het larve-stadium van de wapenvlieg kan achterhaald worden wanneer iemand is overleden. Tegenwoordig worden de larven van deze vlieg ook wel verkocht als voer voor vogels en reptielen. Bijzonder aan de larven is dat ze een uitzonderlijk hoog calciumgehalte hebben. Op dit moment wordt er gekeken of deze soort ook gebruikt kan worden als een omzetter van afvalstromen uit de industrie naar voedsel voor mensen. Kortom allemaal zeer wetenswaardig.

  Vandaag heeft iemand ook nog een staafwants - verwant aan de waterschorpioen - in het water gevonden, maar die kregen we niet goed op de foto. Een volgende keer beter en misschien meer.
  Foto van Ad van Zeeland
  Larve van de wapenvlieg


  21 augustus 2013. Gestolen en verloren voorwerpen
  Scan van FotoDeze boot en een 6PK motor hebben ze in de nacht van 19-08-2013 in Holland, Roermond, Oolderplas van ons gestolen! het gaat om een zo goed als nieuwe (februari 2013) rubberopblaasboot met motor. De gegevens zijn:
  Rubberopblaasboot YAM 310 S Nr. CNPLOYG087D212,
  Motor Yamaha F6 CMHS Nr. 6BX-1025803.
  Onze zoon heeft er lang voor gespaard. Wij vragen u om uw hulp!!! Tel.: +49 (0) 174/2199291.
  Bril kwijt. Eind vorige week heeft een dame haar bril verloren op het eerste gedeelte vanaf de eerste toegang van ons terrein. Mocht u deze gevonden hebben, meldt het dan bij iemand van het bestuur.

  15 augustus 2013. Inzet ambulance correct aanvragen.
  Dit seizoen hebben bezoekers al enkele malen - gisteren bijvoorbeeld nog - de hulp van een ambulance moeten aanvragen. Daarbij is het volgens ons beste weten altijd nog wel goed afgelopen, maar we hebben ook moeten vaststellen dat de ambulance zich enkele malen verreden heeft en eerst in Merum bij de Isabellagreend (Heresteerten) is gaan kijken. Als je 112 belt is het zaak te vermelden dat ze naar de oprit van de dijk in Ool, Herten moeten komen in de bocht van de Broekstraat 1/ Maasstraat 33. Een ander probleem is dat ze geen toegangssleutel tot het terrein hebben en volgens onze informatie ook niet krijgen van de eigenaar van het terrein (bestuursleden, de politie en de brandweer hebben die wel). Kijk dus altijd of Ton Janssen, of Ad van Zeeland of Jan Heesen aanwezig is en schakel die in of bel anders de politie en zeg wat er aan de hand is en dat je ook de sleutel van het toegangshek nodig hebt.

  8 augustus 2013. Grote Keizerlibel en Oranje Luzernevlinder op de foto.
  Foto van Gé DriessenGrote Keizerlibel; totaal en kop in animatie Foto van Gé Driessen
  Oranje Luzernevlinder

  Grote Keizerlibel:
  De grote keizerlibel (Anax imperator) is een libel uit de familie van de Aeshnidae, de glazenmakers. Deze libel heeft een egaal groen borststuk zonder schouderstrepen. Het achterlijf is groen of blauw met aan de bovenzijde een donkere lengtestreep. De rest van het achterlijf is blauw, groen, of bij heel jonge dieren lichtbruin tot grijs, met een donkere lengtestreep. Het is in België en Nederland de grootste libel met een grootte van 73 tot 82 millimeter.De soort komt verspreid over Europa, het westen van Azië en geheel Afrika voor. In Nederland is de soort algemeen, in België zeer algemeen. De habitat omvat allerlei stilstaande wateren, met een voorkeur voor zandgrond. De vliegtijd is van juni tot begin augustus. Mannetjes patrouilleren langdurig boven water en oever. Andere grote libellen worden verjaagd. Rondom de Isabellagriend is de keizerlibel op diverse plaatsen (bijvoorbeeld Adtepad) te zien. De afgelopen dagen is nog een dood exemplaar gevonden.
  De eigen pagina van Gé Driessen met elders gefotografeerde libellen en juffers is aangevuld met de Kleine Tanglibel. Een zeldzame soort met een echte tang om het vrouwtje in de nek bij de kladden te grijpen. Even klikken om deze bijzonderheid te bekijken. Gé scoort overigens heel aardig met zijn foto's op waarneming.nl.
  Oranje Luzernevlinder:
  De oranje luzernevlinder (Colias crocea) is een dagvlinder uit de familie Pieridae, de witjes. De bovenkant van de vleugels is oranjegeel. Langs de achterrand bevindt zich zowel op de voorvleugel als op de achtervleugel een brede donkere band. De oranje luzernevlinder komt voor op klaver- of luzernevelden. De rupsen leven ook op talrijke andere soorten van de vlinderbloemigen. Het is een Midden- en Zuid-Europese soort die als trekvlinder ook noordelijker kan worden aangetroffen. In Nederland kunnen de aantallen per jaar heel verschillend zijn. De vliegtijd is van maart tot en met november.

  4 augustus 2013. Eerste sporen van blauwalg in de Oolderplas, maar niet in de Isabellagriend.
  Het water in de Isabellagriend, waarom heen het naaktstrand is gelegen, is van prima kwaliteit. Er zit op sommige plaatsen wel groenalg in, maar door de waterpest, een plant, is het water van goede kwaliteit en heel helder. Zie ook het bericht hieronder. Bij de Oolderplas zijn gisteren de eerste sporen van blauwalg aangetroffen en worden deze sporen door de zuiden en westelijke winden juist bij het voormalige dagstrand bij elkaar gedreven. Waarschuwingsbordjes zijn geplaatst. Ook aan de botenkant bij het naaktstrand zijn vlokjes blauwalg in het water aangetroffen.

  1 augustus 2013. Waarschuwing van een ervaren zwemmer en voor diefstal.
  Vandaag kregen we van een zwemmer te horen dat je niet zomaar moet oversteken in het noordelijke gedeelte van de plas. Daar bevindt zich vooral aan de oostelijke zijde (Oolderplaskant) veel waterpest, die zo hoog is gegroeid dat het moeilijk zwemmen is. Je kunt er ook niet staan. Je zwemt dan in de planten en dat is hard werken. Ook op andere plaatsen is de waterpest dit jaar heel hoog gegroeid, maar de planten zijn wat aan het inzakken. Waterpest zorgt voor meer zuurstof in het water en voor verbetering van de waterkwaliteit, maar wordt ook steeds meer een plaag. Op sommige plaatsen in de plas houdt het ook de groenalg op zijn plaats. Groenalg is overigens niet gevaarlijk. Je ziet vooral de meerkoeten ervan eten. Als er eventueel blauwalg komt, wordt u tijdig gewaarschuwd; we verwachten dit overigens niet.
  Vandaag is bij iemand weer van alles gestolen. Kortom we herhalen dat je op het terrein niet zo maar je spullen onbeheerd moet achter laten. Je kunt altijd aan een ander vragen om even op je spullen te letten als je een rondje wilt lopen. Als je dit later ook even voor die ander doet, dan moet dit lukken.

  29 juli 2013. Nog een paar andere foto's.
  Foto van Gé DriessenBoomblauwtjeFoto van Gé Driessen
  Klein Geaderd Witje
  Foto van Gé DriessenBlauwe ReigerFoto van Gé Driessen
  Gevlekte Rivierkreeft
  Boomblauwtje:
  Het boomblauwtje (Celastrina argiolus) is een dagvlinder uit de familie Lycaenidae, de kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes. De voorvleugellengte van de vlinder bedraagt tussen de 13 en 16 millimeter. De vleugels van mannetjes zijn aan de bovenzijde vrijwel geheel fel lichtblauw met een smalle zwarte rand, terwijl de vrouwtjes een brede zwarte band langs de voorvleugels hebben. De franje is wit, bij de voorvleugel zijn er enkele zwarte onderbrekingen. De vlinder is met name goed te herkennen aan de zilverwitte tot lichtblauwe onderzijde van de vleugel waarop zwarte stippen te zien zijn. Verder vliegt deze vlinder niet of nauwelijks dicht bij de grond (beneden 50 cm hoogte), dit in tegenstelling tot vele blauwtjes.

  Klein Geaderd Witje:
  Het klein geaderd witje (Pieris napi) is een dagvlinder uit de familie Pieridae, de witjes. De voorvleugellengte van 20 tot 24 millimeter. De grondkleur van de vleugels is wit, op de onderzijde is de ondervleugel en de vleugelpunt van de voorvleugel soms geel. De aders zijn aan de onderkant van de vleugels groengrijs bestoven, dit is echter in de zomer aanzienlijk minder duidelijk dan in het voorjaar. De soort is dan niet makkelijk te onderscheiden van het klein koolwitje. Aan de bovenzijde van de voorvleugel heeft het mannetje een zwartige stip, het vrouwtje twee. De vlek aan de vleugelpunt (apex) is gelobd, en loopt naar beneden toe druppelsgewijs af.

  Blauwe Reiger:
  De blauwe reiger (Ardea cinerea) is een vogel uit de reigerfamilie. De blauwe reiger is tevens de bekendste vertegenwoordiger van de familie in België en Nederland. De blauwe reiger is een vlees- en viseter die vissen en amfibieën eet maar ook andere dieren als insecten en kleine zoogdieren worden wel buitgemaakt. De vogel is een veel geziene soort in ondiepe plekken van stadssingels en poldersloten en in weilanden; de reiger wordt vliegend gezien langs grachten en bij meren; de broedkolonies bevinden zich midden in de stad in hoge bomen of juist in volstrekt afgelegen bospercelen. In strenge winters hebben de blauwe reigers het zichtbaar moeilijk. Een blauwe reiger wordt gemiddeld 25 jaar oud.

  Gevlekte Rivierkreeft:
  De gevlekte rivierkreeft (Orconectes limosus) is een kreeft uit de Verenigde Staten die leeft in zoet water. Vaak wordt de soort aangeduid met Amerikaanse rivierkreeft of bruine rivierkreeft. Volwassen dieren zijn donkerbruin. Kenmerkend zijn de strepen of banden die dwars over het achterlijf lopen. De grootte van een volwassen dier is minimaal 10 cm en maximaal 15 cm. Als exoot komt de gevlekte rivierkreeft voor in Europa. Het dier kan drager zijn van de kreeftenpest. Zelf wordt het dier hier niet ziek van. Door co-evolutie zijn de schimmel die kreeftenpest veroorzaakt en de zoetwaterkreeften uit Noord-Amerika aan elkaar aangepast: de zoetwaterkreeften uit Noord-Amerika zijn resistenter geworden, de schimmel is agressiever geworden. Met de invoer van gevlekte en andere Noord-Amerikaanse rivierkreeften is kreeftenpest in Europa ingevoerd. De inheemse soort kreeft, de Europese rivierkreeft is hier niet tegen bestand en is daarom in grote delen van Europa uitgestorven. Mede hierdoor heeft de gevlekte rivierkreeft zich snel kunnen uitbreiden. In de Benelux is deze soort erg algemeen; in Vlaanderen is ze zelfs de algemeenst voorkomende rivierkreeft (Boets et al. 2012).

  Vuurlibel (links hieronder):
  De vuurlibel (Crocothemis erythraea) is een felroodgekleurde middelgrote libel (36-54 mm), die veel in Zuid-Europa wordt gezien. De vuurlibel is iets groter en oogt forser dan de bruinrode heidelibel. Het rood van de mannetjes is ook intenser dan dat van de Sympetrum (Heidelibellen) soorten. Het achterlijf is wat afgeplat. De basis van de achtervleugels heeft een geelbruine kleur. Ook de vleugeladeren van voor- en achtervleugel zijn over enige lengte geel. Ook heeft hij geen zwart aan de poten. Op deze manier kunnen ook de bruingele vrouwtjes en jonge mannetjes met zekerheid worden onderscheiden. De vrouwtjes hebben een fijne zwarte lengtestreep over het achterlijf en in het verlengde daarvan een wat bredere witte streep tussen de vleugels. Alleen verwarring met Crocothemis servilia kan dan nog voorkomen, maar deze soort komt voor in Azië en alleen in het Midden-Oosten overlappen hun verspreidingsgebieden.

  Kleine Roodoogjuffer vrouwtje in de nek gepaard (rechts hieronder):
  Vrouwtje: ogen aan bovenzijde bruin, aan onderzijde geel of groen (niet rood). Schouderstreep geheel aanwezig, meestal geel of groen gekleurd. Achterlijfsrug geheel zwart. Zijkant borststuk en begin achterlijf blauw, soms groen. Zijkant midden achterlijf gelig, soms groen. Zijkant uiteinde achterlijf meestal blauw. Ze paren vliegend, zittend, rustend, ze laten elkaar kortom niet meer gaan. Wel worden ze veel lastig gevallen door vrijgezelle libellen, al dan niet van de eigen soort.
  Foto van Gé Driessen
  Vuurlibel
  Foto van Gé Driessen
  Close-up van Kleine Roodoogjuffer vrouwtje in de nek gepaard

  24 juli 2013. Dit is om euforisch van te worden!!!
  Foto van Gé DriessenZuiderlijke Keizerlibel, vrouwje; zeldzaam; vliegendFoto van Gé Driessen
  Kanaaljuffer, mannetje; vliegend
  Zuiderlijke Keizerlibel:
  Dat het Gé Driessen gelukt is deze libel te fotograferen is vanwege de zeldzaamheid en vanwege het gegeven dat het beest in de vlucht is vastgelegd een bijzonderheid. Door de omstandigheden (donker vanwege dreigend onweer) is het helaas niet gelukt een scherpe foto te maken, Maar Gé kennend komt er dat nog wel van. Het beestje zelf is 62-75 mm groot. Het is een zeer variabel gekleurde soort. Grondkleur achterlijf meestal grotendeels bruin, maar soms ook donkergrijs, donkerblauw of paarsig. Over de achterlijfsrug loopt een zwarte lengtestreep. Aan de basis van segment 2 bevindt zich een gele ring. Borststuk eenkleurig bruin, vaak met grijze, groenige, of violette tint. Borststuk nooit helder groen. Mannetje: segment 2 en begin van 3 hemelsblauw gekleurd, een opvallend ‘zadel’ vormend. Dit zadel steekt meestal opvallend af bij de rest van de achterlijfskleur. De blauwe kleur van het zadel is ook aan de zijkanten van de segmenten zichtbaar.Habitat: meestal (vrij) grote plassen met een goed ontwikkelde oevervegetatie. Zwervers kunnen ook elders worden verwacht. Vliegtijd en gedrag: begin juni tot en met eind augustus. Zuidelijke keizerlibellen zijn schuw en vliegen vaak ver uit de kant boven het open water, of hoog boven het land. Ze laten zich moeilijk vangen, waardoor alle kenmerken met behulp van een verrekijker moeten worden genoteerd.

  Kanaaljuffer:
  Dit beestje laat zich wat beter fotograferen, maar ook deze foto - zo scherp - is uitzonderlijk. Mannetje: ogen geheel diepblauw, zonder donkere kap aan bovenzijde zoals bij andere blauwe juffers. Achterlijf blauw met lange, spitse zwarte figuren op de segmenten 3 tot en met 6 (bovenaanzicht). Segment 2 met bekervormige zwarte figuur. Segmenten 7 en 8 geheel zwart, 9 en 10 (vrijwel) geheel blauw. Mannetjes vliegen vlak boven het water, in een strakke, snelle vlucht. Ze gaan regelmatig vlak boven de waterspiegel zitten op geďsoleerde planten die boven het water uitsteken of op het water drijven. Dit is meestal op enige afstand van de oever; planten in de oeverzone worden minder vaak gebruikt.

  Kleine Roodoogjuffer (hieronder):
  Eergisteren voor het eerst gesignaleerd door Gé Driessen. Het beestje is 26-32 mm. Kleiner en slanker dan grote roodoogjuffer. Mannetje: ogen helder rood. Borststukrug zwart met blauwe zijkanten. Schouderstrepen meestal volledig, soms onderbroken tot twee streepjes. Achterlijfsrug grotendeels zwart. In bovenaanzicht zijn de segmenten 1, 9 en 10 blauw. In het blauw van segment 9 staat een zwarte “X”. In zijaanzicht is de blauwkleuring van het achterlijf uitgebreider: de zijkanten van segmenten 2 en 8 zijn blauw. Hierdoor zijn de blauwe basis en top van het achterlijf in zijaanzicht niet scherp ‘afgesneden’: het blauw loopt een stukje door richting het midden van het achterlijf. Vrouwtje: ogen aan bovenzijde bruin, aan onderzijde geel of groen (niet rood). Schouderstreep geheel aanwezig, meestal geel of groen gekleurd. Achterlijfsrug geheel zwart. Zijkant borststuk en begin achterlijf blauw, soms groen. Zijkant midden achterlijf gelig, soms groen. Zijkant uiteinde achterlijf meestal blauw. Habitat: allerlei stilstaande en langzaam stromende wateren met een uitgebreide vegetatie van drijvende planten. Mannetjes zijn vooral op drijvende waterplanten en algenflab te vinden, vaak op enige afstand van de waterkant.
  Foto van Gé Driessen
  Kleine Roodoogjuffers, mannetje en vrouwtje parend
  Foto van Gé Driessen
  links Kanaaljuffer en rechts Kleine Roodoogjuffer; beide mannetjes

  11 juli 2013. Regels rond aanleggen aan de steigers.
  Foto van Ad van Zeeland
  Momenteel staat bovenstaande nog op de bordjes aan de botenkant.
  Vandaag zijn echter een tweetal Buitengewone Opsporings-Ambtenaren (BOA's) van de Stadswacht Roermond papiertjes komen uitdelen aan degenen die daar momenteel hun boot hebben liggen met de nieuwste regels. Ze zijn ook bezig deze regels te handhaven omdat er een klacht bij hen is binnengekomen van iemand die heeft voorgelegd dat hij niet de kans krijgt om aan te meren en dat hij heeft vastgesteld dat de regels worden overtreden.
  Op het briefje staat het volgende:
  Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Roermond.
  Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Roermond bepalen dat het verboden is met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben, dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen, in openbaar water binnen de gemeente Roermond, voor zover betreft het innemen van een ligplaats aan passantenplaatsen zoals genoemd in artikel 5.24, met dien verstande dat indien het vaartuig is verplaatst, niet binnen twee dagen wederom dezelfde ligplaats mag worden ingenomen.
  Indien een vaartuig wordt verplaatst naar een plaats, gelegen binnen een afstand van 500 meter hemelsbreed gemeten van een eerder ingenomen ligplaats, wordt het vaartuig geacht op dezelfde plaats te zijn blijven liggen.
  Een passantenplaats is een ligplaats uitsluitend bestemd voor pleziervaartuigen, welke maximaal drie achtereenvolgende dagen mag worden ingenomen. Onder dag wordt verstaan de periode tussen 00.00 en 24.00 uur.
  Tegen het niet tijdig verplaatsen van een vaartuig kan een proces verbaal opgemaakt worden.

  Bovenstaande is gebaseerd op de Algemene Plaatselijke verordening Gemeente Roermond (Hoofdstuk 5, Afdeling 6 Openbaar water) en het Aanwijzingsbesluit: Ligplaats vaartuigen; dit is een besluit dat een specifieke zaak uit de APV uitwerkt en dat 5 juni 2013 in werking is getreden. Via beide links is de juiste informatie te vinden.
  De tekst hierboven is moeilijk leesbaar, maar op onze pagina Aanleggen aan de steigers van het naaktstrand informeren we u duidelijker.
  Een gewaarschuwd botenbezitter telt voor ......

  8 juli 2013. Door het vuur gaan voor juffers.
  Vuur is er gelukkig niet op het terrein maar Gé Driessen heeft er net als een fakir die over glas loopt, sneetjes in zijn voetzoelen voor over om juffers maar goed op de kiek te krijgen. Gelukkig heeft hij Yvonne die zijn wonden liefdevol verzorgt.
  Een en ander levert de volgende fraaie aanvullende beelden op van deze insecten op het terrein.
  Foto van Gé DriessenKanaaljuffer, mannetjeFoto van Gé Driessen
  Kanaaljuffer, mannetje
  Foto van Gé DriessenKanaaljuffers, parendFoto van Gé Driessen
  Kanaaljuffers, parend in fraai spiegelbeeld
  Foto van Gé Driessen
  Gewone oeverlibel, mannetje
  Foto van Gé Driessen
  Watersnuffel, vrouwtje
  Foto van Gé DriessenBlauwe breedscheenjuffer, mannetjeFoto van Gé Driessen
  Grote Roodoogjuffer, mannetje
  Foto van Gé DriessenLantaarntje groene vorm, vrouwtjeFoto van Gé Driessen
  Lantaarntje paarse vorm, vrouwtje
  Dat de Kanaaljuffer bij ons naaktstrand voorkomt - het is een redelijk zeldzaam insect -, is een bijzonderheid en Gé heeft dan ook al heel wat positieve reacties op zijn foto's op het internet gekregen. Bovendien is hij erin geslaagd deze juffer beter dan zijn voorgangers in beeld te brengen, want dat schijnt ook niet zo gemakkelijk te zijn.
  Er is ook een hele procedure doorlopen waarin de waarnemingen zijn erkend. Het beestje heeft in ieder geval mooie blauwe ogen.
  Wat de Watersnuffel betreft zie je meestal alleen de mannetjes en dat Gé hier een vrouwtje voor de lens heeft gekregen is wel bijzonder.
  De Blauwe Breedscheenjuffer had Gé niet op ons terrein verwacht, dus dat was een verrassing.

  Verdere informatie kunt u vinden bij het Libellennet.

  NB Inmiddels is duidelijk geworden dat we een slecht zwanenjaar hebben.
  Geen enkel broedsel heeft jonge zwanen opgeleverd.
  We zien gelukkig wel de nodige zwanen in het water.
  Foto van Gé Driessen
  Lantaarntje roze vorm, vrouwtje
  24 juni 2013. Libellen en juffers willen wel weer.
  Gé Driessen heeft de laatste tijd weer veel aandacht besteed aan het uitbreiden van zijn collectie foto's van libellen en juffers. Het zijn prachtige foto's.
  Onderstaande insecten komen ook bij de isabellagriend voor.
  Foto van Gé DriessenFoto van Gé Driessen
  Foto van Gé DriessenFoto van Gé Driessen
  Rechtsboven ziet u een Gewone Oeverlibel; een jong vrouwtje. Linksboven een zogenaamde Platbuik; een mannetje. Rechtsonder is het een Vroege Glazenmaker; waarschijnlijk een mannetje, en linksonder een Weidebeekjuffer; een vrouwtje.
  Gé heeft ook elders libellen en juffers gefotografeerd. U zult er versteld van staan wat hij dit jaar al niet allemaal op de gevoelige plaat heeft vastgelegd. Om te laten zien dat hij ondanks het weer niet stil heeft gezeten kunt u op deze pagina klikken. Altijd leuk nu het weer nog niet mee wil werken. Uitzonderlijk mooie foto's van insecten waar u wellicht nog nooit van heeft gehoord. Geniet ervan.

  06 juni 2013. Oranje koi-karper heeft maatje.
  Foto van Ad van Zeeland
  Elk jaar verbazen we ons weer over de terugkeer van een oranje koi-karper in het noordelijke plasje isabellagriend. Gisteren waren we echter dubbel zo verbaasd als voorgaande jaren.
  Er zwommen namelijk twee bijna even grote joekels van oranje koi-karpers of goudvissen naast elkaar in de plas. Kortom onze jaarlijks terugkerende vis heeft een maatje gekregen.
  De schattingen over de grootte van de vis lopen uiteen van 75 cm tot een meter en iedereen was het er ook over eens dat ze groter waren geworden en dat ze ook behoorlijk dik waren.
  De witte koi-karper met enkele donkere vlekken zagen we disteren echter nog niet. We gaan de beide oranje koi-karpers in een foto proberen te vangen.
  Inmiddels (10-06-2013 voor het eerst) is ook de witte gesignaleerd en op 9-07-2013 hebben we ook nog een jongere kleinere oranje koi-karper met donkere vlekken gezien.
  Kortom eerstdaags bevindt ons strand zich aan een koi-karpervijver.

  04 juni 2013. Een paling uit het water gehaald.
  Foto van Ad van Zeeland
  Vandaag hebben we aan de botenkant bovenstaande paling uit het water gehaald van 90 cm lang en met de dikte van een pols. Hij was al aan het vergaan en we hebben hem verplaatst naar een plek waar bezoekers normaliter niet komen.
  De maximale lichaamslengte inclusief staart is bij mannetjes ongeveer 60 centimeter. De wijfjes worden tot 135 centimeter lang en 7 kilogram zwaar en ongeveer dertig jaar oud (Nederlands record). Ook lengtes tot 150 centimeter worden genoemd maar dit betreft zeldzame uitschieters, de meeste exemplaren zijn ongeveer een halve meter tot een meter lang. kortom het was een dame op leeftijd
  Vanaf 12 uur vanochtend was het prime weer op het terrein. Veel bezoekers waren er nog niet, maar die verwachten we de komende dagen.

  01 juni 2013. Morgen 02-06-2013 is het Open Dag Naaktrecreatie. U bent welkom!
  Landelijk is hier de volgende informatie over verschenen:
  Geďnteresseerden kunnen kennismaken met naaktrecreatie door eens te komen kijken op een naturistenterrein bij hen in de buurt, of juist op een terrein in een ander deel van het land. Dat kan op deze speciale dag op de meeste terreinen tussen 10.00 uur en 16.00 uur.
  Het thema dit jaar is simpel, maar duidelijk: WELKOM!
  Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend zal morgen vanaf 11 uur ook aanwezig zijn en eventuele belangstellenden informeren. Gezien lopende afspraken kunnen wij geen bijzondere activiteiten organiseren, maar vertellen over het terrein en de mogelijkheden daar en over naturisme doen we graag en dat is wat anders dan nudisme.
  We bevinden ons op onze bekende plek op de landengte tussen de twee plassen. Als u het niet meteen kunt vinden dan zullen andere bezoekers u gaarne naar ons verwijzen.
  We kregen ook nog een leestip omtrent het 'Bloot Boek' dat alles vertelt over het naturisme en haar geschiedenis en dat in 2011 verschenen is ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Naturisten Federatie Nederland. We hebben het boek zelf besteld en het kan, als het binnen is, voortaan op het terrein ingezien worden. Ditzelfde geldt voor een soortgelijk boek 'Zo puur in de natuur', dat ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan is verschenen. Wilt u meer weten van de leestip, klik dan op het plaatje.

  21 mei 2013. Het blad UIT! is vandaag uitgekomen met op de cover een foto van ons terrein.
  Foto van Pim Tiemens NFN
  Bovenstaande is overigens dat deel van de foto waar geen teksten over heen staan. Op pagina 32 en 33 staat nog een foto van ons terrein. Beide foto's zijn in het blad gekomen omdat een bezoeker ons terrein bij de Naturisten Federatie Nederland (NFN) aanmeldde voor de rubiek In Beeld oftewel mijn mooiste naturistische locatie. Wij zijn deze persoon daar erg dankbaar voor. Bernd Huijser en Pim Tiemens van de NFN bezochten ons in dit kader op 1 augustus 2012. Bij die datum is op deze pagina nog een verslagje te vinden.
  Nu nog mooi stabiel zonnig weer, want daar wachten we nu al vanaf de te lange winter op.
  Tussendoor kun we nog wel even vermelden dat we voldoende tijd hebben kunnen vinden om onze kruidenpagina behoorlijk bij te werken. En zo hep elk nadeel ook z'n voordeel. U zult zien dat er best nogal wat bijzondere kruiden op ons terrein voorkomen.

  24 april 2013. Vandaag en gisteren zijn we het seizoen goed begonnen.
  Ook al was het maar voor twee dagen, zoals de voorspellingen voorlopig luiden, toch hebben al weer heel wat mensen het terrein bezocht en met elkaar besproken hoe aan de lange winter nu toch een eind is gekomen en hoe iedereen dit heeft overleefd.
  Gé Driessen heeft zijn camera ook weer helemaal op orde en dat is te zien aan de foto hier links onder. Het is de kop van een vliegje dat op een meibloempje zat en het vliegje was niet groter dan 4 mm. Als je goed kijkt zie je de facetten van beide ogen. Kortom we verheugen ons alweer op de komende macro-opnamen.
  De andere foto is van de broedende zwaan op het terrein. Ze heeft zes eieren en als alles en iedereen meewerkt en het broeden niet verstoort, dan kunnen we ons over een dikke maand op jonge zwaantjes verheugen.
  23 APRIL 2013. OP KONINGINNEDAG DINSDAG 30 APRIL IS HET NAAKTSTRAND TIJDELIJK MOEILIJKER BEREIKBAAR.
  Ook dit jaar vindt op Koninginnedag voor de derde keer de Roermond City Run plaats en ofschoon de weersvoorspellingen niet direct geweldig zijn, zal er in ieder geval worden gelopen. De City Run is een hardloopfestijn met diverse starts over verschillende afstanden. Een en ander vindt over een afgezet parcours plaats. De 10 kilometer en de 10 miles lopen vanaf de Roerkade/Markt via de Bisschop Lindanussingel, Burgemeester Geuljanslaan via de Roerderweg naar Herten, Ool en Merum om vervolgens via de Roode Brug, Voorstad Sint Jacob en Steenen Brug terug te keren naar het centrum. Zie op dit adres: de parcoursen. Er zijn verkeersbeperkingen, parkeerverboden in de betrokken en toeleidende straten enzovoort. Voor Herten, Ool en Merum gelden die tussen 14:00 en 17:30 uur en gezien de parcoursen zult u in de genoemde tijd het naaktstrand moeilijker kunnen bereiken en er met name van kunnen vertrekken. Bezoekers uit of via Roermond adviseren we om tijdig via de Maastrichterweg en Rijksweg (N271) naar de afslag Herten (stoplicht) en zo via de Oolerweg naar Ool te komen en pas laat te vertrekken.

  17 april 2013. Nog een grote opruimactie.
  Vandaag zijn we er met een paar mensen nog eens flink tegenaan gegaan met harken enzovoort. Een achtergebleven wal met troep en vooral veel klein plastic hebben we in zakken gestopt en bij elkaar kwamen we zo aan 13 zakken vuilnis. Tellen we deze op bij de 8 zakken die dit jaar tot nu al op het terrein verzameld zijn dan komen we op een totaal van 21 en bij elkaar zijn dat toch ongeveer 4 kuub vuilnis. Het is te gek wat allemaal via de Maas gedumpt wordt. Toch is nog lang niet overal alles weg. We hebben dit jaar vooral te maken met vele kleine stukjes plastic die overal neergedwarreld en verwaaid zijn.
  Tja, verder is er nog steeds geen sprake van echt stabiel lenteachtig weer, maar we blijven optimistisch. Het lijkt erop dat we van elk straaltje zon moeten profiteren. Gisteren werd het pas later op de middag echt lekker. En eindelijk begint er ook wat groen aan de bomen te komen. Dat geeft het terrein toch weer een heel ander gezicht.
  Verder hadden we van onze huisfotograaf bericht gehad dat zijn camera de nodige averij had opgelopen, die wellicht moeilijk te herstellen zou zijn. Gelukkig hebben we een paar dagen geleden gehoord dat alles toch gerepareerd kon worden. Kortom alles bij elkaar zijn we met zijn allen klaar voor het nieuwe seizoen. Laat het goede weer maar komen.

  06 maart 2013. Opening van het seizoen 2013.
  Gisteren was het dan eindelijk zover dat we met een aantal personen voor het eerst na deze lange en koude winter weer eens bloot in de zon konden vertoeven. Het was echter niet helemaal voor het eerst, want we vernamen dat twee personen half februari al een paar uurtjes van de zon hadden genoten. Gisteren was het echter tot 16.00 uur echt heerlijk.
  Er liep verder al een kalf rond dat afgelopen weekend geboren is, maar nog geen oormerken in had, maar daar wordt aan gewerkt, zo vernamen we van het Limburgs Landschap.
  Het eerste en grootste afval van het hoogwater van de afgelopen winter is ook al opgeruimd met dank aan Frits van Leuven. Ondanks de kou en de modderige ondergrond - wellicht was die soms nog wat bevroren - is hij al op veel plaatsen aan het werk geweest.
  Verder konden we gisteren ook de eerste resultaten bekijken van de inzet van een wild-camera. Bijgaand konijn is zo gefotografeerd. Interessant is dan dat je met zo'n automatisch werkend apparaat met bewegingssensoren ook kunt zien dat er veel konijnen zitten en dat ... de konijnenholen 's nachts bezoek krijgen van een katachtige. Dit vraagt om het nog vaker inzetten van dit apparaat. Hopelijk lukt het komend seizoen op deze wijze om ook nog andere interessante dieren (bijvoorbeeld bevers) vast te leggen.
  Gisteren stond ook nog weer een stuk over het Nautisch Programma van Eisen in de Provinciale dagbladen. Het meest interessante voor de bezoekers van ons naaktstrand is dat er in het programma naast hetgeen hieronder vermeld staat, niets meer gepland wordt op de huidige toegangsrotonde. Geen vermelding meer van een pannenkoekenhuis, paviljoen en aanlegsteigers op die plaats. En nu dus maar hopen dat parkeren daar blijvend mogelijk is en dat in de ontwikkeling van de verdere plannen mogelijk nog verbeteringen realiseerbaar zijn.

  28 februari 2013. Vandaag werd het Nautisch Programma van Eisen gepresenteerd en we staan er niet ongunstig in.
  Vandaag presenteerde de heer Vrolijks dit programma aan genodigden - en dat was ook ons bestuur - en bood het aan aan Gedeputeerde Twan Beurkens.
  Wellicht mede dank zij onze inspanningen konden we vaststellen dat we erin genoemd zijn en dat zelfs op een wijze die ons optimistisch stemt. De volgende tekst is erin te vinden:
  "Aan de Oolderplas is op dit moment aan de westzijde een gedeelte van de groene omzoming van de plas beschikbaar voor naaktrecreatie. Een naturistenstichting (red.: in de tekst staat vereniging) behartigt de belangen van deze groep recreanten. Ook per boot arriveren hier gebruikers. De voorgenomen tweede ontsluiting per boot van de Oolderplas kan de toegang tot het terrein en de exclusiviteit voor deze gebruikers belemmeren. Een oplossing wordt gezocht binnen een overleg met gemeente, beheerder en belanghebbenden. Het behouden van deze variatie is gewenst."
  Op een andere plaats staat nog:
  "Met betrekking tot de ontsluiting van de plas over water en de (rondgaande) wandelroute is er nog onzekerheid. Een combinatie wordt uitgewerkt die voor de watersporters, de bewoners en naturisten inpasbaar is en aansluit bij de bestaande ontwikkeling."
  Een goed verstaander zal uit dit alles begrijpen dat er toch nog heel wat water door de Maas zal vloeien voordat alles gerealiseerd is op een wijze dat onze belangen voldoende aan bod komen.
  U kon indertijd op de site van de Provincie Limburg een persbericht en het Nautisch Programma van Eisen Maasplassen lezen en zelfs downloaden, maar dit is niet meer beschikbaar

  30 januari 2013. Ons naaktstrand is opgenomen op de site 'Onthaasten' en ons jaarverslag is uit.
  In onze huidige hectische samenleving is er steeds meer behoefte aan bezinning en onthaasten in stilte. Stiltemomenten, die vroeger op een natuurlijke manier een plaats hadden in ons leven, moeten we nu opzoeken en bewust inbouwen. Naast deze belangstelling voor spiritualiteit is er ook een merkbare toename van de interesse voor het historisch erfgoed. De combinatie van deze beide interesses biedt nieuwe economische kansen in de vorm van “stiltetoerisme”.
  Om die kansen te benutten hebben verschillende partners in de Grensregio Vlaanderen - Nederland de handen ineen geslagen. Het is immers een regio die ontzettend rijk is aan historisch erfgoed zoals kloosters, kerken, abdijen, kapellen en kruisen evenals historische tuinen en landschapsparken, begraafplaatsen en kloosterdomeinen. Erfgoed dat bovendien vaak in stiltegebieden is gelegen.
  In een gezamenlijk project willen de partners alle historisch waardevolle onthaastingsplekken in Vlaams Brabant, Belgisch Limburg én Nederlands Limburg in kaart brengen en beter toegankelijk maken voor het publiek.
  Met deze zinnen wordt het doel van de site en de samenwerking omschreven. Als bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend hebben we deze woorden goed tot ons door laten dringen. Verder hebben we bedacht dat we met onze invulling van ons naaktstrand in zekere zin ook historisch erfgoed - rijke natuur - ontsluiten en dat ons naaktstrand natuurlijk in feite de onthaastingsplek in Limburg is. Blootgewoon natuurlijk. We hebben ons op grond hiervan gewend tot de projectverantwoordelijke de Provincie Limburg en het resultaat is dat we op de site http://www.onthaasten.eu vermeld werden en daar waren we heel blij mee, maar deze site is inmiddels opgeheven.

  25-01-2013 Is ons Inhoudelijk en Financieel Jaarverslag 2012 uitgebracht.
  U kunt het hier lezen. Met name in het vierde kwartaal 2012 is heel veel gebeurd.