Overzicht parkeren bij toegangParkeren:

Parkeer liever niet in de straten van Ool.
Vanaf mei - september geldt een parkeer- en stopverbod in de straten direct bij de oprit naar de rotonde.
GPS-cord. = Noorderbr. 51 1112.45 Oosterl. 5 5648.05


Parkeer correct. Blokkeer nooit de doorgaande wegen i.v.m. hulp bij calamiteiten en evenmin de toegang tot het fietspad over de dijk langs P2.

Via toegang (T) komt u op de rotonde. Op deze rotonde (P1) kunt u de auto altijd gratis parkeren totdat deze vol is.
Daarna parkeert u - u moet hiervoor het geldende tarief betalen - de auto op parkeerplaats (P2): Surfstrand Oolderplas, als deze geopend is.
De parkeerplaats (P2) blijft open tot zonsondergang. Na 19.00 uur is er geen beheer meer.