Pro-/Disclaimer Site van de Stichting Naturisme Isabellagriend

Versie 1-01-2020.


Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend (SNI, ook wel “Stichting”) is verantwoordelijk voor de informatie op deze website. De Stichting heeft haar zetel te Roermond en het secretariaat van het bestuur is gevestigd te Nieuwstadt.
We doen ons uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Merk je toch dat er iets niet klopt of dat iets niet goed werkt, mail ons alsjeblieft via info@naturisme-isabellagriend.nl, zodat we de fout kunnen herstellen of kunnen werken aan een oplossing.
De verwijzingen naar andere websites door middel van hyperlinks hebben we met zorg geselecteerd op hun inhoudelijke waarde voor u als gebruiker van onze site. Aan tips en adviezen op onze website of op websites waarnaar we verwijzen, kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Het bestuur wijst er verder nadrukkelijk op dat zij het copyright op deze site heeft. Het gebruik van en/of (al dan niet via hyperlinks) het verwijzen naar enige inhoud van onze site, dan wel van websites waarnaar door ons wordt verwezen, is in welke vorm dan ook alleen voorbehouden aan degenen die het naturisme willen bevorderen en promoten. Misbruik van de inhoud van en verwijzingen naar onze site met ongepaste oogmerken zullen we voor zover van toepassing en zo mogelijk met juridische middelen in NFN-verband bestrijden.
Informatie die u op andere wijze dan via deze site over het naturisme bij de Isabellagriend wordt geboden is niet geautoriseerd door het bestuur van de Stichting en is mogelijk niet correct en/of volledig.

© 1 januari 2020 - heden Stichting Naturisme Isabellagriend.