Terug naar de overzichtspagina Stichting Naturisme Isabellagriend


Site van de Stichting Naturisme Isabellagriend


Het bestuur van de Stichting wil met deze site iedereen en met name haar achterban informeren over ontwikkelingen rond het naturistisch gebruik van de Isabellagriend.
De Isabellagriend - voorheen De Driehook - betreft een gedeelte van een prachtig natuurgebied, dat om diverse redenen uitermate bruikbaar is voor naaktrecreatie. De gemeente Roermond heeft het terrein in 1994 bovendien aangewezen als geschikt voor ongeklede openbare recreatie.
Sinds december 2001 is de Stichting het Limburgs Landschap eigenaar van het terrein. Zij achtte het naturistische gebruik aanvankelijk niet verenigbaar met haar doelstelling en doelgroep.
Dat is inmiddels duidelijk gewijzigd en vanaf Mei 2003 wordt goed samengewerkt om en de natuur en het naturisme verder tot ontwikkeling te brengen. Naturisten gedragen zich natuurlijk, komen voor de natuur op, verstoren de ontwikkeling daarvan niet, laten geen afval achter en hebben er recht op daar bloot van te kunnen genieten. Het is er erg gezellig onder elkaar. We hebben het nu prima op een voor iedereen gratis toegankelijke plaats in Midden-Limburg voor elkaar en wij willen dat het zo blijft.
Via de links ..... links op deze site informeren we u daarover.