Stichting Naturisme Isabellagriend

Terreinregels

Naaktrecreatieterrein is Open en Bereikbaar ← ←

 

Vooraf ter voorkoming van misverstanden

Het terrein/gebied is openbaar gratis toegankelijk. Er zijn bezoekers die dit gegeven uitleggen als: dat je er dan overal mag doen en laten wat je maar wilt. Of dat er geen regels zijn en niemand je daar op mag aanspreken. Dit is echt een groot misverstand. Overal in Nederland moet je je aan de wet houden bijvoorbeeld en coronaregels voor buiten gelden zo bijvoorbeeld ook hier. De gemeente kan bepalingen opnemen in bestemmingsplannen van een gebied en bijvoorbeeld een gedeelte aanwijzen voor naaktrecreatie. De eigenaar van een openbaar toegankelijk gebied kan verder zijn regels stellen (zie het bord bij het toegangshek) en overeenkomsten afsluiten met gebruikers. Ook zijn er altijd handhavers en beheerders; respecteer die. Dit alles is bij dit terrein/gebied aan de orde.
Kortom er is feitelijk en juridisch gezien sprake van een beperkt openbaar toegankelijk terrein!
Graag leggen we u dit hier verder uit.

Omgangsregels in verband met het coronavirus

HOUDT U AAN DE COVID OMGANGSREGELS BIJ EN OP HET NAAKTRECREATIETERREIN

OM SAMEN MET ELKAAR CORONA ONDER CONTROLE TE KRIJGEN.

IN DEUTSCH: VERHALTENSREGELN BEI UND AUF DAS FKKGELÄNDE.

Deze regels worden telkens aangepast bij wijziging van landelijke maatregelen.

Verkorte versies van de terreinregels in diverse talen

Onderstaande regels delen bestuursleden ook als flyers uit op het terrein. We hebben ze in diverse talen. Het zijn verkorte versies met de hoofdpunten.

Flyer in: Deutsche Version; Version francais; English version; Wersja polska; Nederlandse versie

Regels bij een bezoek aan het naaktrecreatieterrein

Deze regels zijn ook tot uitdrukking gebracht in de pictogrammen op de borden bij de beide toegangen tot het terrein. Ze gelden ook bij een bezoek per boot of wanneer men via een struinpad het terrein bezoekt.

Het naturismeterrein is een gedeelte van het natuurgebied Ooldergreend van de Stichting het Limburgs Landschap. Deze Stichting beheert het conform het bestemmingsplan als natuurgebied en daarom zijn er geen voorzieningen. Vrije gratis toegang van zonsopkomst tot zonsondergang. Een kudde Galloways begraast het vasteland-gedeelte. Het zijn rustige dieren waarvoor u geen angst hoeft te hebben. Ga goed – zoals omschreven bij het toegangsbord – met hen en de overige natuur om. En die koeienflat zult u voor lief moeten nemen. Het is mede hierdoor een rijk en fraai gebied. Vanaf begin 2015 leven er ook bevers, nachtdieren, en hun sporen zijn overal duidelijk zichtbaar. Er liggen drie beverburchten in de buurt.

De Stichting Naturisme Isabellagriend voert op het naaktrecreatieterrein naturistisch medebeheer uit op dagen dat naturisme aangenaam is qua temperatuur, zonneschijn en wind. Het bestuur van deze Stichting doet dit meestal van ’s ochtends tot ’s middags 16:00/17:00 uur. De terreinregels gelden natuurlijk bij dit soort omstandigheden.

Over het natuur- en het naturistisch beheer hebben de Stichting het Limburgs Landschap en de Stichting Naturisme Isabellagriend onderling een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 

Bereikbaarheid. Auto’s kunnen en motoren en brommers (motorrijtuigen) mogen het terrein niet op. Fietsers en voetgangers wel. De entree is gratis. U moet vanaf de rotonde bij de toegang 1,5 – 2,5 kilometer lopen/fietsen voor een plek op het naturismeterrein. Om uw spullen mee te nemen moet u zelf indien nodig voor transportvoorzieningen zorgen. Per boot is het naturismeterrein eveneens bereikbaar. Let dan op de aanmeerregels. Meer informatie over de bereikbaarheid vindt u bij Route op onze website.

Vuurtje stoken is verboden. In droge zomermaanden is het ook levensgevaarlijk voor iedereen.

De omvang van het gedeelte dat door naturisten kan worden benut is vrij exact met rood op onderstaand kaartje aangegeven. Beweeg u bloot BINNEN het met borden op palen afgebakende gedeelte. Ook vanuit de boten kan meteen bloot het naaktrecreatieterrein worden betreden. Geniet van het blote verblijf in de natuur en lever bijdragen waardoor de naturistische kwaliteit, de goede naam en faam van het terrein voor de buitenwacht toeneemt. Het terrein is uitermate geschikt voor naturisme en dat willen we bevorderen. Gedragingen die daar afbreuk aan doen, kunnen rekenen op een gepaste reactie van bestuurszijde en handhavers, maar u kunt ook zelf uw verantwoordelijkheid nemen als u gedragingen op ons terrein niet passend vindt. Dat werkt – als men het rustig doet – vaak het beste.

Overigens is op 27 mei 2009 het volgende artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening in werking getreden. Dit artikel handelt over: Zoeken van contact, verrichten van handelingen van seksuele aard.
Zie voor de precieze tekst verderop in deze pagina bij wet- en regelgeving in verband met naaktrecreatie.

Plattegrond naaktterrein Isabellagriend

Terreinaanwijzingen

Bloot alleen BINNEN het met rood en met borden op palen afgebakend gedeelte. Daarbuiten is het overal gekleed.

Dus:
– niet bloot van het terrein naar de Maas en langs de Maas; daar is ook geen gekleed verblijf toegestaan omdat je je dan nog op het naaktterrein bevindt.
– noch bloot naar en over het pad langs of aan de oevers van de Oolderplas.
– evenmin het terrein bloot aan de noordzijde verlaten.
– En tenslotte dus ook niet bloot boven op de dijk aan de kant van de Oolderplas.

Noem bij noodsituaties de plaats waar u zich bevindt.

Dus Oostzijde of Middenstuk naaktrecreatie. Zie de afbeelding hiernaast.

Ga bovendien hulpverleners tegemoet, die komen vanaf de rotonde.

U verblijft en zwemt geheel op eigen risico in het gebied. Noch de Stichting het Limburgs Landschap noch de Stichting Naturisme Isabellagriend noch andere instellingen of de overheid aanvaarden enige aansprakelijkheid. Als Stichting Naturisme Isabellagriend letten we er wel op of er geen blauwalg, botulisme en verontreinigingen optreden en zullen we dit soort zaken – zoals in het verleden – melden bij de verantwoordelijke instanties, zodat eventuele waarschuwingen en maatregelen worden gerealiseerd. Zelf plaatsen we zo nodig ook borden.

Vissen in de plas Isabellagriend is verboden. De vispas en/of visapp die elke visser bij zich moet hebben en de visplanner, biedt hier middels het invoeren van Oolderplas als viswater duidelijkheid in.

Parkeervoorzieningen

Vanaf 1 mei – 31 september geldt een parkeer- en stopverbod in de straten direct bij de toegang voor de rotonde. Ook in de berm mag men daar dan niet parkeren. U kunt er op rekenen dat er bonnen zullen worden uitgedeeld als u daar toch parkeert.
Op de rotonde bij de toegang kunt u de auto altijd gratis parkeren totdat deze vol is. Parkeer correct. Blokkeer nooit doorgaande wegen i.v.m. hulp bij calamiteiten en evenmin de toegang tot het terrein en tot het fiets/wandelpad langs de dijk langs het parkeerterrein van het Surfstrand Oolderplas.
Als de parkeerplaats bij de rotonde vol is, zult u uw auto helaas verder weg van de toegang moeten parkeren.
Zorg ervoor dat we niet te boek komen te staan als “de veroorzakers van parkeeroverlast” voor de bewoners van Ool op drukke dagen. Je krijgt gauw een naam ook al weet je dat andere bezoekers van de Ooldergreend minstens medeveroorzaker zijn.

Let ook op de volgende aanwijzingen

Afval

Afval moet u liefst zelf mee naar huis nemen, zoals de meeste naturisten altijd al gewend zijn om te doen. Zorg dat u bij voorbaat al een zak meeneemt om het in te doen. Houdt het terrein – natuurgebied! – schoon. En u weet het … als iemand ergens afval op het terrein achterlaat dan is het op die plaats spoedig een ‘puinzooi’. Wees zo verstandig om daarom ook het eventuele afval dat een ander achterlaat al meteen mee te nemen. Laat afval ook niet achter in de buurt van het toegangshek, als daar geen vuilnisbak staat. En als er wel een staat dan moet het afval er natuurlijk in. Vuilstorten is daar verboden.

Verloren en gevonden

Laat nergens uw spullen onbeheerd liggen op het terrein; verloren en gevonden voorwerpen. Helaas moeten we vaststellen dat elk jaar weer enkele malen iets van iemand wordt gestolen. Dat kan heel vervelende gevolgen hebben, zo hebben we al eens iemand met alleen een geleende broek naar huis gebracht en was deze persoon al zijn verdere spullen kwijt. Je kunt altijd aan een ander vragen op je spullen te letten of die in beheer geven om even een rondje te lopen. Zeker vaste bezoekers zijn bereid dit te doen en uiteraard kun je hen daarna een wederdienst bewijzen door even op hun spullen te passen. Dit alles bevordert ook sociale contacten, dus gewoon doen, dat is wel zo veilig.
Gelukkig worden verloren spullen ook gevonden en dan vaak ingeleverd bij leden van het bestuur. Vaak hebben we spullen terug kunnen bezorgen. Kortom bent u iets kwijt, ga dan bij hen te rade. Iedereen verwijst u graag naar hen.

Honden aan de lijn

Honden los laten lopen is verboden op het terrein. In 2020 heeft een ernstig incident met een hondenbeet in het gezicht plaatsgevonden. Zorg dat je geen last voor andere bezoekers veroorzaakt. Voor de koeien is het echter vervelend. Ruim met name ook de uitwerpselen van uw hond op. Deze kunnen besmet zijn met de zogenaamde Neospora caninum parasiet. U merkt daar niets van en uw hond wordt niet ziek. Als de uitwerpselen van uw hond in aanraking komen met het voedsel van een koe en juist dus ook van galloways, dan kan de koe besmet raken. Er komen geen gezonde kalveren meer en de ziekte wordt verder door de koeien zelf overgedragen.

Huidkanker

In april 2021 is het rapport Nationaal Actieplan Huidkanker aan de Tweede Kamer aangeboden. De ondertitel van dit rapport is: Huidkanker is, met afstand, de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Dit zegt eigenlijk al genoeg. Huidkanker ontstaat voornamelijk door, niet altijd bewust zo bedoelde of ervaren, overmatige blootstelling aan uv-straling van zon en zonnebanken. Bijvoorbeeld bij wandelen, fietsen of in de tuin werken of verblijf op ons terrein.
Deze uv-straling zorgt voor huidschade in de vorm van verbranding (met verhoogd risico op huidkanker) en veroudering (rimpels), en kan bovendien ook nog eens bepaalde oogaandoeningen (mede) veroorzaken.

Een stuurgroep wil zo snel mogelijk beginnen met jaarlijks te herhalen voorlichtingscampagnes voor risicogroepen en daar hoort u als bezoeker van ons terrein ook bij als u te lang onbeschermd in de zon verblijft. Tref dus uw maatregelen en volg de voorlichting op.

Teken

De besmetting van de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt, vindt bijna altijd plaats door een tekenbeet. Let daarom a.u.b. ook op teken. Ze komen soms op het terrein voor. Download de app: Tekenbeet.

De Pictogrammen op borden bij beide toegangen 

De pictogrammen op deze borden maken ook nog duidelijk dat:

  • bloot verblijven op het terrein bij naturistische omstandigheden de regel is
  • gluren en cruisen en
  • fotograferen en filmen van bezoekers zonder toestemming verboden is. Er zijn wel “hoffotografen” die foto’s maken van de natuur. Zij dragen een vergunningsbordje van het bestuur.

Reageren, maar ook doneren is welkom

Reageren

Mogelijk heeft u vanwege de hiervoor geschetste wijze van toegang toch nog problemen om het terrein te bezoeken of er te verblijven. Juist u zouden we op willen roepen bij een van de bestuursleden (Frits van Leuven, Jan Heesen en Ad van Zeeland) uw probleem neer te leggen. Dat kan schriftelijk of per e-mail: info@ naturisme-isabellagriend.nl of door ons (eventueel via via) aan te spreken op het terrein. Uw reacties zullen we gebruiken om te bekijken hoe we daar toch het een en ander aan kunnen doen. Met name personen die vanwege duidelijke gezondheidsredenen echt niet zonder auto op het terrein kunnen komen, vragen we om te reageren. Voor hen hebben we onder voorwaarden oplossingen geregeld.

Verder is het zo dat iedereen die vragen, wensen of klachten heeft bij het bestuur terecht kan. Dit wil niet zeggen dat we alles kunnen oplossen. Zo moeten we er rekening mee houden dat de Stichting het Limburgs Landschap het terrein als een natuurgebied beheert. Klachten elders uiten dan bij het bestuur veroorzaakt meestal  onnodige onrust en vertraagt het oplossen ervan. We hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Op het terrein zelf kunt u de bestuursleden aanspreken voor verdere informatie. Nogmaals: vaste bezoekers zullen u gaarne naar hen verwijzen. Let op: het “Gastenboek Naaktstrandje Isabellagriend” is niet aan onze Stichting noch aan onze website verbonden. U kunt de stichting of het bestuur via die site niet bereiken. Bij klachten of vragen via die site draagt u daar alleen maar bij aan verwarring en onduidelijkheid voor andere bezoekers. Gebruik: info@naturisme-isabellagriend.nl of nogmaals spreek ons aan op het terrein. Ons bestuur reageert liefst rechtstreeks en alleen via haar eigen kanalen.

Doneren

Bijdrage in de vorm van een vrijwillige donatie aan onze stichting kunt u liefst overmaken via IBAN: NL45INGB0004589638 t.n.v. Stichting Naturisme Isabellagriend. Het richtbedrag voor de donatie is 10 euro per persoon op jaarbasis. Bestuursleden gaan ook rond om u dit te verzoeken en dan kunt u het hen overhandigen. Hiermee steunt u het belang, dat we als naaktrecreanten nog lang van het terrein kunnen blijven genieten en daarvoor alle benodigde service kunnen inzetten. Naast de eigen maaimachine maken we allerlei kosten voor voorlichting, bebording, wettelijke verplichtingen, contributies enzovoort. Tegenover deze kosten hebben we geen andere vorm van inkomsten. Graag geven we hier verdere toelichting op en treft u ook een verantwoording van inkomsten en uitgaven aan in onze jaarverslagen.

Abonneer u op onze Nieuwsbrief

Maak van de mogelijkheden via de site gebruik om u op onze Nieuwsbrief te abonneren als u goed op de hoogte wilt blijven van uw belangen rond het naturismeterrein en als u daarvoor samen met het bestuur voor wilt opkomen.

Wet- en regelgeving in verband met naaktrecreatie op het terrein

Artikel 430a Wetboek van Strafrecht

Het op 21 mei 1986 in werking getreden artikel 430a  van het Wetboek van Strafrecht zegt:

Hij die zich, buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor openbare ongeklede recreatie aangewezen plaats bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

Het artikel maakte naaktrecreatie mogelijk op plaatsen die een gemeente daarvoor geschikt acht. In het algemeen zijn dit plaatsen waar geen openbaar verkeer langs komt.
Volgens de nu in de maatschappij levende opvattingen wordt het in toenemende mate
aanvaardbaar geacht dat mensen ongekleed zwemmen en zonnen. Het begrip ‘voor ongeklede
recreatie geschikte plaats’ moet in die context worden gezien.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Gemeente Roermond

In artikel 2:73a van de APV van de gemeente Roermond is de Isabellagriend (de Driehoek) in oktober 1994 aangewezen als geschikt conform artikel 430a.

Het raadsvoorstel dat leidde tot deze aanwijzing zegt verder dat:
“Daarmee wordt voorkomen dat een conflictsituatie ontstaat met de nabije stranden,
waar in badkleding wordt gerecreëerd.” Geklede bezoekers worden door het bestuur bij naturistische omstandigheden dan ook naar deze nabije stranden verwezen.

Op 27 mei 2009 is een tweede artikel aan de APV van de gemeente Roermond toegevoegd en in werking getreden.
De titel van dit artikel 2:73b luidt: Zoeken van contact, verrichten van handelingen van seksuele aard. De tekst luidt:

Het is verboden binnen het gebied rondom de plas genaamd “Driehoek” (Noordelijke Plas Isabellagriend red.),
zoals bedoeld in artikel 2:73a:
a. Zich op te houden met het kennelijke doel gericht contact te zoeken tot het aldaar
verrichten van handelingen van seksuele aard;
b. Al dan niet met een ander of anderen handelingen te verrichten van seksuele aard.

Er is voor overtreders een stevige straf bepaald.

In voorkomende situaties kunnen bezoekers elkaar dus aanspreken op eventueel ongepast gedrag. Doe dit rustig , zoals hiervoor al eerder genoemd en met respect voor de ander, dat werkt het beste.

Het bestuur gebruikt deze artikelen ook om web- en datingsites die naar ons terrein verwijzen als een plaats waar openlijk seks gepleegd zou kunnen worden aan te spreken op het verspreiden van nepnieuws. En ook dat werkt. Informeer het bestuur als u dergelijke sites kent.