Artikel 430a Wetboek van Strafrecht en APV Gemeente Roermond

  Het op 21 mei 1986 in werking getreden artikel 430a zegt:
     Hij die zich, buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor openbare ongeklede recreatie
     aangewezen plaats bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor
     ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

  Het artikel maakte naaktrecreatie mogelijk op plaatsen die een gemeente daarvoor geschikt acht.
     In artikel 2:73a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Roermond is de
     Isabellagriend (de Driehoek) in oktober 1994 aangewezen als geschikt conform artikel 430a.
     Het raadsvoorstel dat leidde tot deze aanwijzing zegt verder dat:
     "Daarmee wordt voorkomen dat een conflictsituatie ontstaat met de nabije stranden,
     waar in badkleding wordt gerecreëerd." Geklede bezoekers worden dan ook naar deze nabije stranden verwezen.

  Het wetsartikel 430a maakte naaktrecreatie dus mogelijk op alle plaatsen die voor ongeklede recreatie geschikt zijn.
  In het algemeen zijn dit plaatsen waar geen openbaar verkeer langs komt.
     Volgens de nu in de maatschappij levende opvattingen wordt het in toenemende mate
     aanvaardbaar geacht dat mensen ongekleed zwemmen en zonnen. Het begrip 'voor ongeklede
     recreatie geschikte plaats' moet in die context worden gezien.

  Op 27 mei 2009 is een tweede artikel aan de APV toegevoegd en in werking getreden.
  De titel van dit artikel 2:73b luidt: Zoeken van contact, verrichten van handelingen van seksuele aard.
  De tekst luidt:
     Het is verboden binnen het gebied rondom de plas genaamd “Driehoek” (Isabellagriend red.),
     zoals bedoeld in artikel 2:73a:
     a. Zich op te houden met het kennelijke doel gericht contact te zoeken tot het aldaar
         verrichten van handelingen van seksuele aard;
     b. Al dan niet met een ander of anderen handelingen te verrichten van seksuele aard.